נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), תשס"ה-2004

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מסילות הברזל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

דמי נסיעה ברכבת

Go

5

סעיף 4

תוספת שירות מקום שמור

Go

5

סעיף 5

תוספת לרכישה של כרטיס ברכבת

Go

5

סעיף 6

עדכון דמי נסיעה

Go

6

סעיף 7

פטור

Go

6

סעיף 8

הנחות לזכאים

Go

7

סעיף 9

כרטיסי הנחה

Go

8

סעיף 9א

הנחות בתשלום באמצעי תיקוף תשלום מתקדמים

Go

9

סעיף 10

אזרח ותיק

Go

9

סעיף 11

אי מתן כפל הנחות

Go

9

סעיף 12

עיגול דמי הנסיעה

Go

9

סעיף 13

מס ערך מוסף

Go

9

סעיף 14

ביטול

Go

9

סעיף 15

תחילה

Go

9

 

תוספת

Go

9

 


תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), תשס"ה-2004*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56 ו-57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה), לפי הצעת חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן – חברת הרכבת), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016 תק' תשפ"ב-2022

          "אזורי נסיעה" – כל אחד מאזורים אלה כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית וכן אזורים נוספים שהוגדרו בצו האמור ושבהם אין תחנות רכבת:

(1)   "אזור ארצי" – כל אחד מאלה:

תק' תשע"ז-2016

(א)   אזור 601 ובו תחנת עפולה;

תק' תשע"ז-2016

(ב)   אזור 602 ובו תחנת בית שאן;

תק' תשע"ז-2016

(ג)    אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;

תק' תשע"ז-2016 תק' תשע"ט-2018

(ד)   אזור 801 ובו תחנת אשקלון ותחנת קריית מלאכי-יואב;

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 תק' תשע"ז-2016

(ה)   אזור 802 ובו תחנת קריית גת;

 

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

(2)   "מטרופולין באר שבע" – אזור 410 ובו תחנות באר שבע, אזור 421 ובו תחנת להבים-רהט, אזור 422 ובו תחנת אופקים, אזור 431 ובו תחנות שדרות ונתיבות ואזור 433 ובו תחנת דימונה;

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018 תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

(3)   "מטרופולין גוש דן" – אזור 210 ובו תחנות פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב"ד, אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון, כפר סבא ורעננה, אזור 222 ובו תחנות ראש העין-צפון ונתב"ג, אזור 223 ובו תחנות יבנה מערב, יבנה מזרח, ורחובות, אזור 231 ובו תחנות נתניה ובית יהושוע, אזור 232 ובו תחנות מודיעין, אזור 233 ובו תחנות אשדוד עד הלום ומזכרת בתיה;

תק' תשע"ז-2016 תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

(4)   "מטרופולין חיפה" – אזור 310 ובו תחנות קריות, חיפה, חוצות המפרץ ולב המפרץ, אזור 321 ובו תחנת עכו ותחנת אחיהוד, אזור 322 ובו תחנת עתלית ותחנת כפר יהושע, אזור 331 ובו תחנת נהריה, אזור 333 ובו תחנת כפר ברוך-מגדל העמק, אזור 332 ובו תחנת כרמיאל;

תק' תשע"ט-2018

(5)   "מטרופולין ירושלים" – אזור 110 – ובו תחנות ירושלים, למעט זכות נסיעה ברכבת בין תחנות ירושלים לבין תחנת ירושלים-יצחק נבון, אזור 131 ובו תחנת בית שמש, אזור 232 ובו תחנת מודיעין;

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 362

הוספת הגדרת "אזורי נסיעה"

 

מיום 26.1.2016

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7610 מיום 26.1.2016 עמ' 642

הוספת פסקת משנה (1)(ב1) להגדרת "אזורי נסיעה"

 

מיום 1.4.2016

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7638 מיום 31.3.2016 עמ' 944

"אזורי נסיעה" – כל אחד מאזורים אלה כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית וכן אזורים נוספים שהוגדרו בצו האמור ושבהם אין תחנות רכבת:

(1) "אזור ארצי" – כל אחד מאלה:

(א) אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;

(ב) אזור 801 ובו תחנת אשקלון;

(ב1) אזור 802 ובו תחנת קריית גת;

(ג) אזור 1003 – הכולל אזורים אלה: מצפה רמון, מדרשת בן גוריון, עין יהב, חצבה, שדה בוקר, עידן, מרחב עם, אזוז;

(2) "מטרופולין באר שבע" – אזור 410 ובו תחנות באר שבע, אזור 421 ובו תחנות אופקים להבים ורהט אזור 421 ובו תחנת להבים-רהט, אזור 422 ובו תחנת אופקים, אזור 431 ובו תחנות שדרות ונתיבות ואזור 433 ובו תחנת דימונה;

 

מיום 16.10.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7720 מיום 13.10.2016 עמ' 36

"אזורי נסיעה" – כל אחד מאזורים אלה כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית וכן אזורים נוספים שהוגדרו בצו האמור ושבהם אין תחנות רכבת:

(1) "אזור ארצי" – כל אחד מאלה:

(א) אזור 601 ובו תחנת עפולה;

(ב) אזור 602 ובו תחנת בית שאן;

(א) (ג) אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;

(ב) (ד) אזור 801 ובו תחנת אשקלון;

(ב1) (ה) אזור 802 ובו תחנת קריית גת;

(2) "מטרופולין באר שבע" – אזור 410 ובו תחנות באר שבע, אזור 421 ובו תחנת להבים-רהט, אזור 422 ובו תחנת אופקים, אזור 431 ובו תחנות שדרות ונתיבות ואזור 433 ובו תחנת דימונה;

(3) "מטרופולין גוש דן" – אזור 210 ובו תחנות פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב"ד, אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון וכפר סבא, אזור 222 ובו תחנות ראש העין-צפון ונתב"ג, אזור 223 ובו תחנות יבנה מערב, יבנה מזרח, ורחובות, אזור 231 ובו תחנות נתניה ובית יהושוע, אזור 232 ובו תחנות מודיעין, אזור 233 ובו תחנת אשדוד עד הלום;

(4) "מטרופולין חיפה" – אזור 310 ובו תחנות קריות, חיפה, חוצות המפרץ ולב המפרץ, אזור 321 ובו תחנת עכו, אזור 322 ובו תחנת עתלית ותחנת כפר יהושע, אזור 331 ובו תחנת נהריה, אזור 333 ובו תחנת כפר ברוך-מגדל העמק;

 

מיום 20.9.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7867 מיום 19.9.2017 עמ' 1764

(4) "מטרופולין חיפה" – אזור 310 ובו תחנות קריות, חיפה, חוצות המפרץ ולב המפרץ, אזור 321 ובו תחנת עכו ותחנת אחיהוד, אזור 322 ובו תחנת עתלית ותחנת כפר יהושע, אזור 331 ובו תחנת נהריה, אזור 333 ובו תחנת כפר ברוך-מגדל העמק, אזור 332 ובו תחנת כרמיאל;

 

מיום 3.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8032 מיום 3.7.2018 עמ' 2280

(3) "מטרופולין גוש דן" – אזור 210 ובו תחנות פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב"ד, אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון וכפר סבא הוד השרון, כפר סבא ורעננה, אזור 222 ובו תחנות ראש העין-צפון ונתב"ג, אזור 223 ובו תחנות יבנה מערב, יבנה מזרח, ורחובות, אזור 231 ובו תחנות נתניה ובית יהושוע, אזור 232 ובו תחנות מודיעין, אזור 233 ובו תחנת אשדוד עד הלום;

 

מיום 17.9.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8069 מיום 13.9.2018 עמ' 2

(1) "אזור ארצי" – כל אחד מאלה:

(א) אזור 601 ובו תחנת עפולה;

(ב) אזור 602 ובו תחנת בית שאן;

(ג) אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;

(ד) אזור 801 ובו תחנת אשקלון ותחנת קריית מלאכי-יואב;

(ה) אזור 802 ובו תחנת קריית גת;

(5) "מטרופולין ירושלים" – אזור 110 – ובו תחנות ירושלים-גן החיות וירושלים-מלחה ובו תחנות ירושלים, למעט זכות נסיעה ברכבת בין תחנות ירושלים לבין תחנת ירושלים-יצחק נבון, אזור 131 ובו תחנת בית שמש, אזור 232 ובו תחנת מודיעין;

 

מיום 30.5.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8228 מיום 30.5.2019 עמ' 3274

(3) "מטרופולין גוש דן" – אזור 210 ובו תחנות פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב"ד, אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון, כפר סבא ורעננה, אזור 222 ובו תחנות ראש העין-צפון ונתב"ג, אזור 223 ובו תחנות יבנה מערב, יבנה מזרח, ורחובות, אזור 231 ובו תחנות נתניה ובית יהושוע, אזור 232 ובו תחנות מודיעין, אזור 233 ובו תחנת אשדוד עד הלום אזור 233 ובו תחנות אשדוד עד הלום ומזכרת בתיה;

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

החלפת הגדרת "אזורי נסיעה"

הנוסח החדש:

"אזור 950" – ארצי;

הנוסח הקודם:

"אזורי נסיעה" – כל אחד מאזורים אלה כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית וכן אזורים נוספים שהוגדרו בצו האמור ושבהם אין תחנות רכבת:

(1) "אזור ארצי" – כל אחד מאלה:

(א) אזור 601 ובו תחנת עפולה;

(ב) אזור 602 ובו תחנת בית שאן;

(ג) אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;

(ד) אזור 801 ובו תחנת אשקלון ותחנת קריית מלאכי-יואב;

(ה) אזור 802 ובו תחנת קריית גת;

(2) "מטרופולין באר שבע" – אזור 410 ובו תחנות באר שבע, אזור 421 ובו תחנת להבים-רהט, אזור 422 ובו תחנת אופקים, אזור 431 ובו תחנות שדרות ונתיבות ואזור 433 ובו תחנת דימונה;

(3) "מטרופולין גוש דן" – אזור 210 ובו תחנות פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב"ד, אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון, כפר סבא ורעננה, אזור 222 ובו תחנות ראש העין-צפון ונתב"ג, אזור 223 ובו תחנות יבנה מערב, יבנה מזרח, ורחובות, אזור 231 ובו תחנות נתניה ובית יהושוע, אזור 232 ובו תחנות מודיעין, אזור 233 ובו תחנות אשדוד עד הלום ומזכרת בתיה;

(4) "מטרופולין חיפה" – אזור 310 ובו תחנות קריות, חיפה, חוצות המפרץ ולב המפרץ, אזור 321 ובו תחנת עכו ותחנת אחיהוד, אזור 322 ובו תחנת עתלית ותחנת כפר יהושע, אזור 331 ובו תחנת נהריה, אזור 333 ובו תחנת כפר ברוך-מגדל העמק, אזור 332 ובו תחנת כרמיאל;

(5) "מטרופולין ירושלים" – אזור 110 – ובו תחנות ירושלים, למעט זכות נסיעה ברכבת בין תחנות ירושלים לבין תחנת ירושלים-יצחק נבון, אזור 131 ובו תחנת בית שמש, אזור 232 ובו תחנת מודיעין;

תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"ב-2022

          "אמצעי תשלום מתקדם" – יישום אלקטרוני, למעט כרטיס "רב קו", אשר מאפשר לאוחז בו לתקף את נסיעתו באמצעי התחבורה הציבורית השונים ולשלם בעדה באופן מאובטח, ובכלל זה ביישומון סלולרי או באמצעי סלולרי אחר, באמצעי דיגיטלי או בטכנולוגיה אחרת;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "אמצעי תשלום מתקדם"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

החלפת הגדרת "אמצעי תשלום מתקדם"

הנוסח החדש:

"אמצעי תשלום מתקדם" – יישום אלקטרוני, למעט רב-קו, אשר מאפשר לאוחז בו לתקף את נסיעתו באמצעי התחבורה הציבורית השונים ולשלם בעדה באופן מאובטח, ובכלל זה בטלפון סלולרי חכם, ביישומון סלולרי שמותקן בו או באמצעי סלולרי אחר, באמצעי דיגיטלי או בטכנולוגיה אחרת;

הנוסח הקודם:

"אמצעי תשלום מתקדם" – יישום אלקטרוני, למעט כרטיס "רב קו", אשר מאפשר לאוחז בו לתקף את נסיעתו באמצעי התחבורה הציבורית השונים ולשלם בעדה באופן מאובטח, ובכלל זה ביישומון סלולרי או באמצעי סלולרי אחר, באמצעי דיגיטלי או בטכנולוגיה אחרת;

תק' תש"ף-2020

          "חודש", לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם – תקופה שמיום 25 בחודש עד יום 24 בחודש העוקב;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "חודש"

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2011

          "אזרח ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

מחיקת הגדרת "אזרח ותיק"

הנוסח הקודם:

"אזרח ותיק" – כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, תש"ן-1989 (להלן – חוק האזרחים הותיקים);

תק' תשפ"ב-2022

          "המנהל" – המנהל הכללי של חברת הרכבת;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח החדש:

"המנהל" – כהגדרתו בפקודה;

הנוסח הקודם:

"המנהל" – המנהל הכללי של חברת הרכבת;

תק' תשפ"ב-2022

תק' תשפ"ב-2022

תק' תשפ"ב-2022

תק' תשפ"ב-2022

תק' תשפ"ב-2022

תק' תשפ"ב-2022

"הסדר נסיעה" – הסדר שמקנה זכויות לנסיעה ברכבת, ברכבת מקומית וברכבל, שניתן להטענה ברב-קו;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "הסדר נסיעה"

"הסדר נסיעה חופשי חודשי" – הסדר נסיעה תקופתי שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל של נסיעות באזור מוגדר או למרחק נסיעה מוגדר, לתקופה של חודש ימים ממועד כניסתו לתוקף;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "הסדר נסיעה חופשי חודשי"

"הסדר נסיעה חופשי יומי" – הסדר נסיעה תקופתי שמקנה לנוע מספר בלתי מוגבל של נסיעות באזור מוגדר או למרחק נסיעה מוגדר, לתקופה של יום אחד, התקף מהמועד הנקוב בו ועד לסיומו בשעה 03:59:59 ביום העוקב;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "הסדר נסיעה חופשי יומי"

"הסדר נסיעה לזכאי" – הסדר נסיעה שניתן בהנחה ממחיר הנסיעה שנקבע בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת למי שזכאי לכך בשל נתוניו האישיים לפי סעיף 7 לצו האמור;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "הסדר נסיעה לזכאי"

"הסדר נסיעה ערך צבור" – הסדר נסיעה שבו סכום כספי נטען ברב-קו ושניתן לשלם באמצעותו בעד נסיעה, לרבות בעד הסדר נסיעה אחר, עד לתקרת הסכום הכספי שנטען כאמור;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "הסדר נסיעה ערך צבור"

"הסדר נסיעה תקופתי" – הסדר נסיעה שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל של נסיעות במהלך פרק זמן מוגדר ובאזור מוגדר;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "הסדר נסיעה תקופתי"

          "השר" – שר התחבורה;

תק' תשפ"ב-2022

"חודש" – לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם – תקופה שמיום 25 בחודש עד יום 24 בחודש העוקב;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

הוספת הגדרת "חודש"

תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"ב-2022

          "יום", לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם – פרק הזמן משעה 00:00:01 עד שעה 23:59:59;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "יום"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762

"יום", לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם – פרק הזמן משעה 00:00:01 עד שעה 23:59:59 משעה 04:00:00 עד שעה 03:59:59 ביום העוקב;

תק' תש"ף-2020

          "יישומון סלולרי" – יישומון שמותקן בטלפון סלולרי חכם, ובכלל זה יישומון המאפשר גישה לחשבון של יוזם התשלום;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "יישומון סלולרי"

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015 תק' תשע"ח-2018 תק' תשפ"ב-2022

          "כרטיס" – כרטיס לנסיעה ברכבת או לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוסים וברכבת מקומית, כרטיס תקופתי, כרטיסייה, ערך צבור והיתר לנסיעה שניתן מאת המנהל;

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 363

החלפת הגדרת "כרטיס"

הנוסח הקודם:

"כרטיס" – כרטיס נסיעה ברכבת, לרבות כרטיס הלוך וחזור, כרטיס תקופתי, כרטיסיה והיתר לנסיעה שניתן מאת המנהל;

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7974 מיום 27.3.2018 עמ' 1714

"כרטיס" – כרטיס לנסיעה ברכבת או לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוסים וברכבת מקומית, ובכלל זה כרטיס הלוך וחזור, כרטיס תקופתי, כרטיסייה, ערך צבור והיתר לנסיעה שניתן מאת המנהל;

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

החלפת הגדרת "כרטיס"

הנוסח החדש:

"כרטיס" – הסדר נסיעה או היתר לנסיעה שניתן מאת המנהל או באישורו;

הנוסח הקודם:

"כרטיס" – כרטיס לנסיעה ברכבת או לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוסים וברכבת מקומית, כרטיס תקופתי, כרטיסייה, ערך צבור והיתר לנסיעה שניתן מאת המנהל;

 

תק' תשס"ה-2005 תק' תשפ"ב-2022

          "כרטיס תקופתי" – כרטיס לביצוע מספר בלתי מוגבל של נסיעות ובתקופה הנקובים בו, שצוינו בו שם הנוסע ומספר תעודת הזהות שלו או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה להנחת דעתו של המנהל;

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

"כרטיס תקופתי" – כרטיס לביצוע מספר בלתי מוגבל של נסיעות בקו פרברי ובתקופה הנקובים בו, שצוינו בו שם הנוסע ומספר תעודת הזהות שלו או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה להנחת דעתו של המנהל;

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "כרטיס תקופתי"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי" – כרטיס לביצוע מספר בלתי מוגבל של נסיעות ובתקופה הנקובים בו, שצוינו בו שם הנוסע ומספר תעודת הזהות שלו או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה להנחת דעתו של המנהל;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

          "כרטיס תקופתי יומי" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו ליום הנקוב בו, ועד השעה 4:30 בבוקר ביום שלמחרת;

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 363

הוספת הגדרת "כרטיס תקופתי יומי"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "כרטיס תקופתי יומי"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי יומי" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו ליום הנקוב בו, ועד השעה 4:30 בבוקר ביום שלמחרת;

תק' תשע"ד-2013

          "כרטיס תקופתי חודשי-פרברי" – (נמחקה);

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

"כרטיס תקופתי חודשי חודשי-פרברי" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות שצוינו עליו לרבות תחנות הביניים, שמועד תחילת תוקפו באחד בחודש הנקוב בו ומועד פקיעת תוקפו ביום האחרון של אותו חודש;

 

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

מחיקת הגדרת "כרטיס תקופתי חודשי-פרברי"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי חודשי-פרברי" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות שצוינו עליו לרבות תחנות הביניים, שמועד תחילת תוקפו באחד בחודש הנקוב בו ומועד פקיעת תוקפו ביום האחרון של אותו חודש;

תק' תשע"ד-2013

          "כרטיס תקופתי חודשי-בין עירוני" – (נמחקה);

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

הוספת הגדרת "כרטיס תקופתי חודשי-בין עירוני"

 

מיום 1.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 620

"כרטיס תקופתי חודשי-בין עירוני" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות שצוינו עליו, לרבות תחנות הביניים, שמועד תחילת תוקפו באחד בחודש הנקוב בו ומועד פקיעת תוקפו ביום האחרון של אותו חודש;

 

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

מחיקת הגדרת "כרטיס תקופתי חודשי-בין עירוני"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי חודשי-בין עירוני" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות שצוינו עליו, לרבות תחנות הביניים, שמועד תחילת תוקפו באחד בחודש הנקוב בו ומועד פקיעת תוקפו ביום האחרון של אותו חודש;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

          "כרטיס תקופתי ל-30 ימים" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו למשך 30 ימים רצופים בתאריכים הנקובים בו;

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

הוספת הגדרת "כרטיס תקופתי ל-30 ימים"

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 363

החלפת הגדרת "כרטיס תקופתי ל-30 ימים"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי ל-30 ימים" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות שצוינו עליו לרבות תחנות הביניים, שתוקפו למשך 30 ימים רצופים מיום רכישתו;

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "כרטיס תקופתי ל-30 ימים"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי ל-30 ימים" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו למשך 30 ימים רצופים בתאריכים הנקובים בו;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

          "כרטיס תקופתי סמסטריאלי" – כרטיס תקופתי לסטודנט לסמסטר א' בין ה-15 באוקטובר ועד ה-1 במרס של השנה העוקבת או לסמסטר ב' בין ה-22 בפברואר ועד ה-31 ביולי לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת מקומית או לנסיעה באוטובוס וברכבת מקומית בלבד;

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

הוספת הגדרת "כרטיס תקופתי סמסטריאלי"

 

מיום 1.10.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 363

החלפת הגדרת "כרטיס תקופתי סמסטריאלי"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי סמסטריאלי" – כרטיס תקופתי ל-6 חודשים רצופים המיועד לנסיעה באוטובוס;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

          "כרטיס תקופתי לשבעה ימים" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי נסיעה הנקובים בו, שתוקפו ל-7 ימים רצופים בתאריכים הנקובים בו ועד ל-4:30 בבוקר של היום שלמחרת היום השביעי;

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

החלפת הגדרת "כרטיס תקופתי שבועי" בהגדרת "כרטיס תקופתי לשבעה ימים"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי שבועי" – כרטיס תקופתי לשבעה ימים רצופים, המיועד לנסיעה בין התחנות שצוינו עליו לרבות תחנות הביניים;

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "כרטיס תקופתי לשבעה ימים"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי לשבעה ימים" – כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או אזורי נסיעה הנקובים בו, שתוקפו ל-7 ימים רצופים בתאריכים הנקובים בו ועד ל-4:30 בבוקר של היום שלמחרת היום השביעי;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

          "כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט" – כרטיס תקופתי לסטודנט ל-12 חודשים רצופים בין ה-15 באוקטובר ועד ה-15 באוקטובר בשנה העוקבת לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת מקומית או לנסיעה באוטובוס וברכבת מקומית בלבד;

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

הוספת הגדרת "כרטיס תקופתי שנתי"

 

מיום 1.10.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

החלפת הגדרת "כרטיס תקופתי שנתי" בהגדרת "כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט"

הנוסח הקודם:

"כרטיס תקופתי שנתי" – כרטיס תקופתי ל-12 חודשים רצופים המיועד לנסיעה באוטובוס;

          "לוח זמנים" – לוח זמנים לנסיעה ברכבת בכל אחד מהקווים שמפרסם המנהל, כפי שהוא בתוקף מזמן לזמן;

תק' תש"ף-2020

          "הלמ"ס" – "הלשכה" כהגדרתה בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "הלמ"ס"

תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"ב-2022

          "מרחק נסיעה" – מדרגת טווח מרחק אווירי בקילומטרים מנקודת המוצא אל נקודת היעד כמפורט בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "מרחק נסיעה"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

"מרחק נסיעה" – מדרגת טווח מרחק אווירי בקילומטרים מנקודת המוצא אל נקודת היעד כמפורט בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2011 תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ו-2015

          "סטודנט" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, אשר לו תעודת סטודנט כמשמעה בחוק האמור, לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988 או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך, אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו, ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה;

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

הוספת הגדרת "כרטיס תקופתי שנתי"

 

מיום 26.10.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7431 מיום 26.10.2014 עמ' 19

"סטודנט" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, אשר לו תעודת סטודנט כמשמעה בחוק האמור, לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988, אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו, ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה;

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

"סטודנט" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, אשר לו תעודת סטודנט כמשמעה בחוק האמור, לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988 או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך, אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו, ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה;

תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

          "ערך צבור" – סכום כספי הנטען בכרטיס והמקנה זכויות לנסיעה ברכבת לפי דמי הנסיעה הקבועים בצו דמי נסיעה ברכבת;

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

הוספת הגדרת "ערך צבור"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "ערך צבור"

הנוסח הקודם:

"ערך צבור" – סכום כספי הנטען בכרטיס והמקנה זכויות לנסיעה ברכבת לפי דמי הנסיעה הקבועים בצו דמי נסיעה ברכבת;

תק' (מס' 2) תשע"א-2011 תק' תשפ"ב-2022

          "צו דמי נסיעה ברכבת" – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008;

מיום 28.2.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 729

הוספת הגדרת "צו דמי נסיעה ברכבת"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

החלפת הגדרת "צו דמי נסיעה ברכבת"

הנוסח החדש:

"צו דמי נסיעה ברכבת" – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת וברכבל), התשפ"ב-2022;

הנוסח הקודם:

"צו דמי נסיעה ברכבת" – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

          "צו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית" – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשס"ג-2003;

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

הוספת הגדרת "צו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית"

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2011

          "קוד" – סימול מחיר כמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

"קוד" – סימול מחיר כמפורט בחלק ב' לתוספת בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

          "קו" – קו נסיעה בין תחנת יציאה לבין תחנת יעד;

תק' תשע"ו-2015

          "קו עירוני" – (נמחקה);

מיום 1.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6558 מיום 1.2.2007 עמ' 526

הוספת פסקאות (5), (6), (7) להגדרת "קו עירוני"

 

מיום 21.6.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 968

הוספת פסקה (8) להגדרת "קו עירוני"

 

מיום 3.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7038 מיום 3.10.2011 עמ' 12

הוספת פסקאות (9), (10) להגדרת "קו עירוני"

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

מחיקת הגדרת "קו עירוני"

הנוסח הקודם:

"קו עירוני" – כל נסיעה בין –

(1) תחנות תל אביב;

(2) תחנות חיפה;

(3) תחנות הקריות;

(4) תחנות באר שבע;

(5) תחנות כפר סבא;

(6) תחנות פתח תקוה;

(7) תחנות רמלה לוד;

(8) תחנות מודיעין;

(9) תחנות חולון;

(10) תחנות בת ים;

תק' תשע"ו-2015

          "קו פרברי" – (נמחקה);

מיום 18.12.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6444 מיום 18.12.2005 עמ' 180

הוספת פסקה (10) להגדרת "קו פרברי"

 

מיום 8.5.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6482 מיום 8.5.2006 עמ' 778

הוספת פסקאות (11), (12), (13) להגדרת "קו פרברי"

 

מיום 21.6.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 968

החלפת פסקה (5) להגדרת "קו פרברי"

הנוסח הקודם:

(5) קו תל-אביב-נמל תעופה בן-גוריון;

 

מיום 3.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7038 מיום 3.10.2011 עמ' 12

הוספת פסקה (14) להגדרת "קו פרברי"

 

מיום 25.2.2012

תו (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7070 מיום 1.1.2012 עמ' 518

הוספת פסקה (15) להגדרת "קו פרברי"

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

מחיקת הגדרת "קו פרברי"

הנוסח הקודם:

"קו פרברי" – כל אחד מקווים אלה או קטע ממנו:

(1) קו חיפה-נהריה;

(2) קו תל-אביב-אשדוד;

(3) קו תל-אביב-בנימינה;

(4) קו תל-אביב-כפר סבא;

(5) קו תל-אביב-מודיעין;

(6) קו תל-אביב-בית שמש;

(7) קו תל-אביב-הראשונים;

(8) קו אשקלון-תל אביב;

(9) קו בית-שמש-ירושלים;

(10) קו באר שבע-דימונה;

(11) קו בנימינה-חיפה;

(12) קו קרית גת-באר שבע;

(13) קרית גת-ת"א;

(14) קו תל אביב-ראשל"צ-משה דיין;

(15) קו תל אביב-יבנה-מערב;

תק' תשע"ו-2015

          "קווים בין-עירוניים" – קווים שאינם קווים פרבריים ושאינם קווים עירוניים;

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

מחיקת הגדרת "קווים בין-עירוניים"

הנוסח הקודם:

"קווים בין-עירוניים" – קווים שאינם קווים פרבריים ושאינם קווים עירוניים;

          "קופה" – לרבות מכונה אוטומטית להנפקת כרטיסים, תמורת תשלום דמי נסיעה;

תק' תשפ"ב-2022

תק' תשפ"ב-2022

"רב-קו" – כרטיס חכם הכולל שבב מחשב שמיועד לביצוע תיקוף ותשלום בעד שכר הנסיעה ושירותים נלווים שעל פי צו דמי נסיעה ברכבת;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

הוספת הגדרת "רב-קו"

"רכבל" – רכב בעל יחידה אחת או יותר, הנמשך על ידי כבל או אמצעי אחר בכוח מכני או אחר, מתחת לפני הקרקע, על פני הקרקע, או על גבי עמודים מעל פני הקרקע, המיועד להסעת נוסעים;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

הוספת הגדרת "רכבל"

תק' תשע"ד-2013

          "רכבת" – כהגדרתה בפקודה, למעט רכבת מקומית כהגדרתה בסעיף 46 לפקודה;

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

"רכבת" – כהגדרתה בפקודה, למעט רכבת מקומית כהגדרתה בסעיף 46 לפקודה;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

          "רכבת ישירה" – (נמחקה);

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

מחיקת הגדרת "רכבת ישירה"

הנוסח הקודם:

"רכבת ישירה" – רכבת בקו תל-אביב-חיפה, שבמהלך נסיעתה אינה עוצרת בתחנה כלשהי לצורך העלאת נוסעים או הורדתם למעט בתחנות הנמנות על תחנות תל-אביב וחיפה;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

          "רכבת מקומית" – כהגדרתה בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית;

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

הוספת הגדרת "רכבת מקומית"

          "שירות מקום שמור" – הקצאה של מקום ישיבה מסומן בקרון של רכבת, תמורת תשלום כאמור בתקנה 4;

תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות באר-שבע" – כל אחת מאלה: תחנת באר-שבע מרכז ותחנת באר-שבע צפון;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות באר-שבע"

הנוסח הקודם:

"תחנות באר-שבע" – כל אחת מאלה: תחנת באר-שבע מרכז ותחנת באר-שבע צפון;

תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות ביניים" – כל תחנה שבין תחנת המוצא לתחנת היעד;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות ביניים"

הנוסח הקודם:

"תחנות ביניים" – כל תחנה שבין תחנת המוצא לתחנת היעד;

תק' תשע"ב-2011 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות בת ים" – כל אחת מאלה: תחנת יוספטל ותחנת קוממיות;

מיום 3.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7038 מיום 3.10.2011 עמ' 12

הוספת הגדרת "תחנות בת ים"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות בת ים"

הנוסח הקודם:

"תחנות בת ים" – כל אחת מאלה: תחנת יוספטל ותחנת קוממיות;

תק' תשע"ב-2011 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות חולון" – כל אחת מאלה: תחנת צומת חולון ותחנת וולפסון;

מיום 3.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7038 מיום 3.10.2011 עמ' 12

הוספת הגדרת "תחנות חולון"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות חולון"

הנוסח הקודם:

"תחנות חולון" – כל אחת מאלה: תחנת צומת חולון ותחנת וולפסון;

תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות חיפה" – כל אחת מאלה: תחנת חוף הכרמל, תחנת בת גלים ותחנת חיפה מרכז;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות חיפה"

הנוסח הקודם:

"תחנות חיפה" – כל אחת מאלה: תחנת חוף הכרמל, תחנת בת גלים ותחנת חיפה מרכז;

תק' תשע"ט-2018 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות ירושלים" – כל אחת מאלה: תחנת ירושלים-מלחה, תחנת ירושלים-גן החיות, תחנת ירושלים-יצחק נבון;

מיום 17.9.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8069 מיום 13.9.2018 עמ' 2

הוספת הגדרת "תחנות ירושלים"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות ירושלים"

הנוסח הקודם:

"תחנות ירושלים" – כל אחת מאלה: תחנת ירושלים-מלחה, תחנת ירושלים-גן החיות, תחנת ירושלים-יצחק נבון;

תק' תשס"ז-2007 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות כפר סבא" – כל אחת מאלה: תחנת נורדאו ותחנת סוקולוב;

מיום 1.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6558 מיום 1.2.2007 עמ' 526

הוספת הגדרת "תחנות כפר סבא"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות כפר סבא"

הנוסח הקודם:

"תחנות כפר סבא" – כל אחת מאלה: תחנת נורדאו ותחנת סוקולוב;

תק' תשס"ז-2007 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות לוד רמלה" – כל אחת מאלה: תחנת לוד, תחנת גני אביב ותחנת רמלה;

מיום 1.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6558 מיום 1.2.2007 עמ' 526

הוספת הגדרת "תחנות לוד רמלה"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות לוד רמלה"

הנוסח הקודם:

"תחנות לוד רמלה" – כל אחת מאלה: תחנת לוד, תחנת גני אביב ותחנת רמלה;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות מודיעין" – כל אחת מאלה: תחנת מודיעין מרכז ותחנת פאתי מודיעין;

מיום 21.6.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 968

הוספת הגדרת "תחנות מודיעין"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות מודיעין"

הנוסח הקודם:

"תחנות מודיעין" – כל אחת מאלה: תחנת מודיעין מרכז ותחנת פאתי מודיעין;

 

תק' תשע"ז-2016 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות נתניה" – כל אחת מאלה: תחנת נתניה ותחנת ספיר;

מיום 16.10.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7720 מיום 13.10.2016 עמ' 36

הוספת הגדרת "תחנות נתניה"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות נתניה"

הנוסח הקודם:

"תחנות נתניה" – כל אחת מאלה: תחנת נתניה ותחנת ספיר;

תק' תשס"ז-2007 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות פתח תקוה" – כל אחת מאלה: תחנת סגולה ותחנת קרית אריה;

מיום 1.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6558 מיום 1.2.2007 עמ' 526

הוספת הגדרת "תחנות פתח תקוה"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות פתח תקוה"

הנוסח הקודם:

"תחנות פתח תקוה" – כל אחת מאלה: תחנת סגולה ותחנת קרית אריה;

תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות קריות" – כל אחת מאלה: תחנת קרית מוצקין, תחנת קרית חיים;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות קריות"

הנוסח הקודם:

"תחנות קריות" – כל אחת מאלה: תחנת קרית מוצקין, תחנת קרית חיים;

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018 תק' תשפ"ב-2022

          "תחנת רעננה" – כל אחת מאלה: תחנת רעננה דרום ותחנת רעננה מערב;

מיום 3.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8032 מיום 3.7.2018 עמ' 2280

הוספת הגדרת "תחנת רעננה"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנת רעננה"

הנוסח הקודם:

"תחנת רעננה" – כל אחת מאלה: תחנת רעננה דרום ותחנת רעננה מערב;

 

תק' תשפ"ב-2022

          "תחנות תל-אביב" – כל אחת מאלה: תחנת האוניברסיטה, תחנת תל-אביב מרכז, תחנת השלום ותחנת ההגנה;

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

מחיקת הגדרת "תחנות תל-אביב"

הנוסח הקודם:

"תחנות תל-אביב" – כל אחת מאלה: תחנת האוניברסיטה, תחנת תל-אביב מרכז, תחנת השלום ותחנת ההגנה;

תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"ב-2022

          "תיקוף באמצעי תשלום מתקדם" – תיאום בין אמצעי התשלום המתקדם, להתקן שמותקן או שקשור באמצעי התחבורה הציבורית השונים לשם אישור הנסיעה והתשלום בעדה ובכלל זה סריקה של ההתקן, ולעניין יישומון סלולרי – תיאום כאמור וכן סימון יעד הנסיעה ביישומון;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "תיקוף באמצעי תשלום מתקדם"

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

החלפת הגדרת "תיקוף באמצעי תשלום מתקדם" בהגדרת "תיקוף"

הנוסח החדש:

"תיקוף" – תיאום בין הכרטיס או אמצעי תשלום מתקדם או רב-קו או כל אמצעי טכנולוגי אחר לבין התקן תיקוף בשער הכניסה לתחנת הרכבת או באמצעי התחבורה הציבורית לשם אישור הנסיעה והתשלום בעדה, ובכלל זה סריקה ידנית או אוטומטית באמצעות התקן, ולעניין יישומון סלולרי – תיאום כאמור וכן סימון יעד הנסיעה ביישומון, שעל הנוסע לבצע לצורך נסיעה, לרבות נוסע שפטור מתשלום או נוסע שבידו הסדר נסיעה תקופתי;

הנוסח הקודם:

"תיקוף באמצעי תשלום מתקדם" – תיאום בין אמצעי התשלום המתקדם, להתקן שמותקן או שקשור באמצעי התחבורה הציבורית השונים לשם אישור הנסיעה והתשלום בעדה ובכלל זה סריקה של ההתקן, ולעניין יישומון סלולרי – תיאום כאמור וכן סימון יעד הנסיעה ביישומון;

תק' תש"ף-2020

          "תקרת סכום מדרגות ההנחה בחיוב חודשי" – גובה התשלום בעד כל הנסיעות שביצע נוסע באותו חודש וששילם בעדן באמצעי תשלום מתקדם, אשר תיקבע לפי תקרת מדרגות ההנחה לסכום החיובים היומיים באותו חודש כמפורט בפרט 7 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "תקרת סכום מדרגות ההנחה בחיוב חודשי"

תק' תש"ף-2020

          "תקרת חיוב יומית" – מגבלת גובה התשלום בעד כל הנסיעות שביצע נוסע באותו יום וששילם בעדן באמצעי תשלום מתקדם, אשר תיקבע לפי מדרגת מרחק הנסיעה הבודדת הרב ביותר של הנוסע באותו יום כמפורט בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת הגדרת "תקרת חיוב יומית"

דמי נסיעה ברכבת תק' (מס' 2) תשע"ב-2011 תק' (מס' 2)  תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

2.    (א)  דמי הנסיעה ברכבת ישולמו לפי תחנות יציאה ויעד או לפי אזורי הנסיעה הנקובים בכרטיס כמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת; כרטיס מקנה זכות נסיעה באזורי הנסיעה הנקובים בו או מתחנת היציאה אל תחנת היעד הנקובות בו, לא כולל ירידה בתחנת ביניים – אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל אותה תחנת ביניים גבוהים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) –

תק' תשע"ו-2015 תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

(1)   בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, תחנות בת ים, תחנות חולון, תחנות חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, תחנות קריות, תחנות רעננה ותחנות תל אביב ישולם תעריף על פי פרק 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2011

(2)   בעד נסיעה בין שתי תחנות או יותר, שדמי הנסיעה בעדה לא פורטו בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת – ישולמו דמי נסיעה לפי התחנה הקרובה כפי שמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(3)   (נמחקה).

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2011

          (ג)   (נמחקה).

מיום 1.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 620

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין שתי תחנות בקו עירוני ישולם תעריף על פי קוד 1, ובעד נסיעה כאמור בין תחנות תל אביב כמפורט בפרט 3 לתוספת לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008;

 

מיום 28.2.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 729

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין שתי תחנות בקו עירוני ישולם תעריף על פי קוד 1, ובעד נסיעה כאמור בין תחנות תל אביב כמפורט בפרט 3 לתוספת לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008 בפרט 1א לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

 

מיום 3.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7038 מיום 3.10.2011 עמ' 12

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין שתי תחנות בקו עירוני ישולם תעריף על פי קוד 1, ובעד נסיעה כאמור בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים ישולם כמפורט בפרט 1א לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

 

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

2. (א) דמי הנסיעה ברכבת ישולמו לפי תחנות יציאה ויעד כמפורט בחלק א' לתוספת בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין שתי תחנות בקו עירוני ישולם תעריף על פי קוד 1, ובעד נסיעה כאמור בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים ישולם כמפורט בפרט 1א לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(2) בעד נסיעה בין שתי תחנות או יותר, שדמי הנסיעה בעדה לא פורטו בתוספת בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת – ישולמו דמי נסיעה לפי התחנה הקרובה כפי שמפורט בתוספת בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

(ג) בעד נסיעה הלוך וחזור בקווים בין עירוניים ישולם כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי אותו קו, בניכוי של 10%, כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.

 

מיום 1.1.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7323 מיום 1.1.2014 עמ' 410

החלפת תקנת משנה 2(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) בעד נסיעה בין שתי תחנות בקו עירוני ישולם תעריף על פי קוד 1, ובעד נסיעה כאמור בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים ישולם כמפורט בפרט 1א לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין שתי תחנות בקו עירוני ובעד נסיעה כאמור בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים, ישולם תעריף על פי פרט 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(1) בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, תחנות בת ים, תחנות חולון, תחנות חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, תחנות קריות ותחנות תל אביב ישולם תעריף על פי פרק 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(2) בעד נסיעה בין שתי תחנות או יותר, שדמי הנסיעה בעדה לא פורטו בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת – ישולמו דמי נסיעה לפי התחנה הקרובה כפי שמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(3) כרטיס –

(א) לנסיעה אל תחנת נתיבות או ממנה אינו תקף לשימוש בתחנות להבים או באר שבע כתחנות ביניים אלא כתחנות מוצא או יעד, לפי העניין;

(ב) לנסיעה אל תחנת אופקים או ממנה אינו תקף לשימוש בתחנות להבים או באר שבע כתחנות ביניים אלא כתחנות מוצא או יעד, לפי העניין; האמור בפסקה זו לא יחול אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל תחנת הביניים נמוכים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש כאמור.

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

2. (א) דמי הנסיעה ברכבת ישולמו לפי תחנות יציאה ויעד או לפי אזורי הנסיעה הנקובים בכרטיס כמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת; כרטיס מקנה זכות נסיעה באזורי הנסיעה הנקובים בו או מתחנת היציאה אל תחנת היעד הנקובות בו, לא כולל ירידה בתחנת ביניים – אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל אותה תחנת ביניים גבוהים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, תחנות בת ים, תחנות חולון, תחנות חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, תחנות קריות ותחנות תל אביב ישולם תעריף על פי פרק 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(2) בעד נסיעה בין שתי תחנות או יותר, שדמי הנסיעה בעדה לא פורטו בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת – ישולמו דמי נסיעה לפי התחנה הקרובה כפי שמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(3) כרטיס –

(א) לנסיעה אל תחנת נתיבות או ממנה אינו תקף לשימוש בתחנות להבים או באר שבע כתחנות ביניים אלא כתחנות מוצא או יעד, לפי העניין;

(ב) לנסיעה אל תחנת אופקים או ממנה אינו תקף לשימוש בתחנות להבים או באר שבע כתחנות ביניים אלא כתחנות מוצא או יעד, לפי העניין; האמור בפסקה זו לא יחול אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל תחנת הביניים נמוכים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש כאמור.

(ג) (נמחקה).

 

מיום 3.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8032 מיום 3.7.2018 עמ' 2280

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, תחנות בת ים, תחנות חולון, תחנות חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, תחנות קריות, תחנות רעננה ותחנות תל אביב ישולם תעריף על פי פרק 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

החלפת תקנה 2

הנוסח החדש:

דמי נסיעה ברכבת

2. דמי הנסיעה ברכבת יהיו כאמור בצו דמי נסיעה ברכבת.

הנוסח הקודם:

דמי נסיעה ברכבת

2. (א) דמי הנסיעה ברכבת ישולמו לפי תחנות יציאה ויעד או לפי אזורי הנסיעה הנקובים בכרטיס כמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת; כרטיס מקנה זכות נסיעה באזורי הנסיעה הנקובים בו או מתחנת היציאה אל תחנת היעד הנקובות בו, לא כולל ירידה בתחנת ביניים – אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל אותה תחנת ביניים גבוהים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, תחנות בת ים, תחנות חולון, תחנות חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, תחנות קריות, תחנות רעננה ותחנות תל אביב ישולם תעריף על פי פרק 1א בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(2) בעד נסיעה בין שתי תחנות או יותר, שדמי הנסיעה בעדה לא פורטו בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת – ישולמו דמי נסיעה לפי התחנה הקרובה כפי שמפורט בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

(3) (נמחקה).

(ג) (נמחקה).

תק' (מס' 2)  תשע"ו-2015

3.       (נמחקה).

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

מחיקת תקנה 3

הנוסח הקודם:

תוספת לנסיעה ברכבת ישירה

3. בעד נסיעה ברכבת ישירה, ישולמו, נוסף על דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, 3 שקלים חדשים.

תוספת שירות מקום שמור הודעה תשפ"א-2021 תק' תשפ"ב-2022

4.    בעד שירות מקום שמור ישולמו, נוסף על דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, 5 שקלים חדשים.

מיום 1.2.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9162 מיום 8.2.2021 עמ' 1888

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

4. בעד שירות מקום שמור ישולמו, נוסף על דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, 5 שקלים חדשים, למעט ברכבל.

 

תוספת לרכישה של כרטיס ברכבת תק' תשפ"ב-2022

5.    (א)  נוסע שאין בידו כרטיס, ישלם לפקיד רכבת את דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, בתוספת כפל דמי הנסיעה, ובלבד שהתוספת לא תעלה על הקבוע בסעיף 17(א) לפקודה.

          (ב)  לא ניתן היה לרכוש כרטיס בקופת התחנה שבה עלה הנוסע לרכבת, לא תחול עליו התוספת לפי תקנת משנה (א).

          (ג)   היה לפקיד רכבת ספק בדבר התחנה שבה עלה לרכבת נוסע שאין בידו כרטיס, יהיו דמי הנסיעה שישלם כאמור בתקנת משנה (א), סכום דמי הנסיעה מתחנת היציאה של אותה רכבת.

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2763

תוספת לרכישה של כרטיס הסדר נסיעה ברכבת

5. (א) נוסע שאין בידו כרטיס הסדר נסיעה, ישלם לפקיד רכבת את דמי הנסיעה לפי תקנות אלה, בתוספת כפל דמי הנסיעה, ובלבד שהתוספת לא תעלה על הקבוע בסעיף 17(א) לפקודה.

(ב) לא ניתן היה לרכוש כרטיס הסדר נסיעה בקופת התחנה שבה עלה הנוסע לרכבת, לא תחול עליו התוספת לפי תקנת משנה (א).

(ג) היה לפקיד רכבת ספק בדבר התחנה שבה עלה לרכבת נוסע שאין בידו כרטיס הסדר נסיעה, יהיו דמי הנסיעה שישלם כאמור בתקנת משנה (א), סכום דמי הנסיעה מתחנת היציאה של אותה רכבת.

עדכון דמי נסיעה תק' תש"ף-2020

6. [1]     (א)  דמי הנסיעה לפי תקנה 2, התוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4, תקרת החיוב היומית לפי פרט 5 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת ותקרת סכום הנחה לפי פרט 6 לתוספת בצו האמור, יעודכנו ב-1 בפברואר (להלן – יום העדכון) של כל שנה, לפי שיעור השינוי בין נתוני העדכון שבטור ה' לבין נתוני הבסיס שבטור ד' לצדם, של כל רכיב כמפורט בטור א' לפי מדד הלמ"ס שבטור ב' ובהתאם למשקלו בסל התשומות שבטור ג', והכול כמפורט בטבלת הסל שלהלן:

טור א'

רכיב

טור ב'

מדד הלמ"ס

טור ג'

משקל הסל בתקופת הבסיס – נובמבר 2019

טור ד'

נתוני הבסיס – מדדי חודש נובמבר 2019

טור ה'

נתוני העדכון

שכר

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – התמורה למשרת שכיר (440080), (ינואר 2020 = 100.0) המפורסם על ידי הלמ"ס

58%

99.6

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – התמורה למשרת שכיר (440080), (ינואר 2020 – 100.0) – הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון שפרסם הלמ"ס

דלק

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – דלק, שמנים ונוזלי קירור (440140), ינואר 2020 = 100.0), המפורסם על ידי הלמ"ס

19.00%

95.8

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – דלק, שמנים ונוזלי קירור (440140), (ינואר 2020 = 100.0), הידוע ביום 31.12. שקדם ליום העדכון שפרסם הלמ"ס

שכר מינימום

שכר המינימום במשק

2.2%

5,300.00

שכר המינימום במשק הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון

ביטוח

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – ביטוח (כל חברות האוטובוסים), (440360) (ינואר 2020 = 100.0) שפרסם הלמ"ס

4.2%

83.5

מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (בלא שירותי דיור) – ביטוח (כל חברות האוטובוסים), (440360) (ינואר 2020 = 100.0) הידוע ביום 31.12 שקדם ליום העדכון שפרסם הלמ"ס

הוצאות אחרות

מדד המחירים לצרכן – כללי (120010) (ממוצע 2018 = 100.0 שפרסם הלמ"ס

16.6%

100.8

מדד המחירים לצרכן – כללי (120010) (ממוצע 2018 = 100.0) הידוע ביום 31.12 שפרסם הלמ"ס

סך הכול

 

100.00%

 

 

 

תק' תשפ"ב-2022

          (ב)  בכל עדכון מחירים יעוגלו מחירי הנסיעה לחצי השקל הקרוב.

          (ג)   המפקח על המחירים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה טרם עדכון המחיר לפי תקנת משנה (א), את המחירים, כפי שהשתנו לפי תקנה זו.

מיום 1.7.2012

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1359

(א) דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספות לדמי הנסיעה לפי תקנות 3 ו-4 ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד לעומת המדד היסודי, בכל הקווים או בחלקם כפי שיקבע השר, בכפוף לאמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008.

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 364

6. (א) דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספות לדמי הנסיעה לפי תקנות 3 ו-4 ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד לעומת המדד היסודי, בכל הקווים או בחלקם כפי שיקבע השר, בכפוף לאמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008.

(א) דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 ישתנו ב-1 בפברואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינוי המדד כאמור הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל.

(ב) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) ומסתיים בשבר של שקל חדש, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.

(ג) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני החודש שקדם ליום העדכון;

"המדד היסודי" – מדד חודש אוקטובר 2003 (109.4 נקודות).

 

מיום 26.1.2016

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7610 מיום 26.1.2016 עמ' 642

(א) דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 ישתנו ב-1 בפברואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינוי המדד כאמור הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל.

 

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1397

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

עדכון דמי נסיעה

6. (א) דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 ישתנו ב-1 בפברואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינוי המדד כאמור הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל.

(ב) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) ומסתיים בשבר של שקל חדש, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.

(ג) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – (נמחקה);

"המדד היסודי" – (נמחקה).

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2764

החלפת תקנת משנה 6(ב)

הנוסח החדש:

(ב) בכל עדכון מחירים יעוגלו מחירי הנסיעה לחצי השקל החדש הקרוב, למעט הסדר נסיעה חופשי חודשי שמחירו יעוגל לשקל החדש הקרוב; מחיר הסדר נסיעה לזכאי לא יעוגל, למעט הסדר הנסיעה המפורט בסעיף 7(א)(4)(א)(1) לצו דמי נסיעה ברכבת שמחירו יעוגל לחצי השקל החדש הקרוב.

הנוסח הקודם:

(ב) בכל עדכון מחירים יעוגלו מחירי הנסיעה לחצי השקל הקרוב.

פטור תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

7.    נוסע מן המפורטים בטור א' להלן, המציג תעודה תקפה כמפורט לצדו בטור ב', פטור מתשלום דמי נסיעה לפי תקנה 2:

                               טור א'                                                                                     טור ב'

ילד שגילו אינו עולה על 5 שנים – בליווי נוסע בעל כרטיס תקף, למעט קבוצת ילדים שגיל כל אחד מהם אינו עולה על 5 שנים, המלווים על ידי גננת, מורה או מדריך                                                            תעודה להנחת דעתו של המנהל                      

עיוור, בין אם הוא מלווה בכלב נחייה ובין אם לאו                                                            תעודה המאשרת את עיוורונו                         

חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו                                                            תעודה המעידה על מעמדו כאמור בטור א' להנחת

בפקודת הצבא וחניך במכינה קדם צבאית                                                            דעתו של המנהל

כמשמעותו בתקנות המכינות הקדם צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש"ע-2009, חניך במכינה קדם-צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות, כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998 או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-2014                                                                                                 

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204

טור א' טור ב'

ילד שגילו אינו עולה על 5 שנים – בליווי נוסע בעל כרטיס תקף, למעט קבוצת ילדים שגיל כל אחד מהם אינו עולה על 5 שנים, המלווים על ידי גננת, מורה או מדריך תעודה להנחת דעתו של המנהל                  

מתנדב בשירות לאומי –

כל עוד קיים הסכם תקף עם ממשלת ישראל תעודה שנתן לו גוף מוכר, כהגדרתו בחוק

לענין פטור מדמי נסיעה למתנדבים בשירות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות

לאומי לאומי), התשנ"ח-1998                                

עיוור, בין אם הוא מלווה בכלב נחייה ובין אם לאו תעודה המאשרת את עיוורונו                    

חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודת הצבא תעודה המעידה על מעמדו כאמור בטור א' להנחת

וחניך במכינה קדם צבאית כמשמעותו בתקנות דעתו של המנהל

המכינות הקדם צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש"ע-2009, חניך במכינה קדם-צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות, כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודת הצבא תעודה המעידה על מעמדו כאמור בטור א' להנחת

וחניך במכינה קדם צבאית כמשמעותו בתקנות דעתו של המנהל

המכינות הקדם צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש"ע-2009, חניך במכינה קדם-צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות, כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998 או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-2014

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2764

תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום במרשם  תעודת זכות המעידה על גילו

האוכלוסין 75 שנים, באמצעות רב-קו או אמצעי תשלום מתקדם

הנחות לזכאים תק' (מס' 2) תשע"ב-2011 תק' (מס' 2)  תשע"ה-2015 תק' תשע"ו-2015

8.    על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם נוסע מן המפורטים בטור א' להלן את דמי הנסיעה כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת, בניכוי האחוזים המפורטים לצדו בטור ב', ובלבד שבידו תעודה תקפה כמפורט בטור ג' ובכפוף לאמור בטור ד':

                               טור א'                               טור ב'                            טור ג'                           טור ד'

תק' תשע"ו-2015

(1)  (נמחק)

תק' תשפ"ב-2022

(2)  מלווה לעיוור (ניתן למלווה אחד      50%   תעודה המאשרת את עיוורונו

בלבד)                                                   של העיוור שהוא מלווה

תק' תשע"ו-2015

(3)  (נמחק)

תק' תשע"ו-2015

(4)  (נמחק)

תק' תשע"ו-2015

(5)  (נמחק)

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2011

(6)  (נמחק)

תק' תשפ"ב-2022

(7)  נוסעים בקבוצת נוסעים מאורגנת המונה 20 איש ומעלה, הנוסעים יחד מתחנת המוצא לתחנת יעד, בתיאום עם מנהל תחנת היציאה, ובלבד שהנסיעה אינה מתבצעת בין 6:30
ל-9:00 או 16:00 ל-19:00       50%

תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

(8)  נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י"ב, וכן        50%        תעודה המאשרת את גילו       ברכישת כרטיס בערך

תלמיד נוסד חינוך מיוחד לפי חוק          או אישור כי הוא תלמיד        צבור או כרטיסייה של

חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 (להלן –             בבית ספר או במוסד         6 נסיעות או של 12

חוק חינוך מיוחד), שטרם מלאו לו 21          חינוך מיוחד       נסיעות

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006 תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

(9)  נכה, לרבות נכה צה"ל ונכה             33%   תעודת נכה או תעודה         ברכישת כרטיס

פעולות איבה                                                אחרת המאשרת את נכותו   בערך צבור או

                                                                  שנתן המוסד לביטוח         כרטיסייה של 6

                                                                  לאומי, תעודת חבר                                נסיעות או של 12

                                                                  בארגון נכי צה"ל, או                                נסיעות

                                                                  תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, לפי העניין

תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

(10) מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60        33%       אישור על קבלת קצבה או        ברכישת כרטיס

שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם               השלמת הכנסה לפי חוק        בערך צבור או

להם קצבת שארים והשלמת הכנסה        הביטוח הלאומי       כרטיסייה של 6

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח                                                             נסיעות או של 12

משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק                                                    נסיעות

הביטוח הלאומי

מיום 8.5.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6482 מיום 8.5.2006 עמ' 778

הוספת פסקה 8(9)

 

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

8. על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם נוסע מן המפורטים בטור א' להלן בעד נסיעה בקווים בין-עירוניים, את דמי הנסיעה כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת, בניכוי האחוזים המפורטים לצדו בטור ב', ובלבד שבידו תעודה תקפה כמפורט בטור ג':

טור א' טור ב' טור ג'

(1) ילד מתחת לגיל 10 20%

(2) מלווה לעיוור (ניתן למלווה אחד בלבד) 50% תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה

(3) נכה צה"ל 10% תעודת חבר בארגון נכי צה"ל

(4) נכה פעולות איבה 10% תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה

(5) כרטיס נסיעה הלוך וחזור 10% (מחושב לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי אותו קו, בניכוי האחוזים האמורים, כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש)

(6) סטודנט 10% תעודת סטודנט מאת מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או תעודת חבר בארגון סטודנטים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 

מיום 1.8.2012

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1359

(5) כרטיס נסיעה הלוך וחזור 10% (מחושב לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי אותו קו, בניכוי האחוזים האמורים, כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש מחושב כמפורט בפרט 1א1 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת)

 

מיום 4.3.2015

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 971

8. על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם נוסע מן המפורטים בטור א' להלן בעד נסיעה בקווים בין-עירוניים, ולעניין נוסע כאמור בפסקה (2) – בעד נסיעה בכל סוגי הקווים, את דמי הנסיעה כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת, בניכוי האחוזים המפורטים לצדו בטור ב', ובלבד שבידו תעודה תקפה כמפורט בטור ג':

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 205

8. על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם נוסע מן המפורטים בטור א' להלן בעד נסיעה בקווים בין-עירוניים, ולעניין נוסע כאמור בפסקה (2) – בעד נסיעה בכל סוגי הקווים, את דמי הנסיעה כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת, בניכוי האחוזים המפורטים לצדו בטור ב', ובלבד שבידו תעודה תקפה כמפורט בטור ג' ובכפוף לאמור בטור ד':

טור א' טור ב' טור ג' טור ד'

(1) ילד מתחת לגיל 10 20%

(2) מלווה לעיוור (ניתן למלווה אחד בלבד) 50% תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה

(3) נכה צה"ל 10% תעודת חבר בארגון נכי צה"ל

(4) נכה פעולות איבה 10% תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה

(5) כרטיס נסיעה הלוך וחזור 10% (מחושב כמפורט בפרט 1א1 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת)

(6) (נמחק)

(7) נוסעים בקבוצת נוסעים מאורגנת המונה 20 איש ומעלה, הנוסעים יחד מתחנת המוצא לתחנת יעד, בתיאום עם מנהל תחנת היציאה, ובלבד שהנסיעה אינה מתבצעת בין 6:30 ל-9:00 או 16:00 ל-19:00 50%

(8) תלמיד בית ספר המוכר על ידי משרד החינוך התרבות והספורט, או משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, שטרם מלאו לו 18 שנים, או תלמיד בית ספר שמלאו לו 18 שנים אך הוא עדיין תלמיד בית ספר תיכון (עד כיתה י"ב), בנסיעה ממקום מגוריו לבית הספר שבו הוא לומד ובחזרה, והודעה על כך הועברה מבית הספר למנהל 50% תעודה שהנפיק המנהל

נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד תעודה המאשרת את גילו ברכישת כרטיס בערך

כיתה י"ב, וכן תלמיד נוסד חינוך מיוחד לפי או אישור כי הוא תלמיד צבור או כרטיסייה

חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 (להלן – בבית ספר או במוסד

חוק חינוך מיוחד), שטרם מלאו לו 21 חינוך מיוחד

 (9) נכים נכה, לרבות נכה צה"ל ונכה 10% תעודה המאשרת את נכותו

פעולות איבה 33% תעודת נכה או תעודה אחרת ברכישת כרטיס בערך

המאשרת את נכותו שנתן המוסד צבור או כרטיסייה

לביטוח לאומי, תעודת חבר בארגון נכי צה"ל, או תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, לפי העניין

(10) מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי 33% אישור על קבלת קצבה או ברכישת כרטיס בערך

[נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק השלמת הכנסה לפי חוק צבור או כרטיסייה

הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

(8) נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י"ב, וכן תלמיד נוסד חינוך תעודה המאשרת את גילו ברכישת כרטיס בערך

מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 או אישור כי הוא תלמיד צבור או כרטיסייה של

(להלן – חוק חינוך מיוחד), שטרם מלאו לו בבית ספר או במוסד 6 נסיעות או של 12

21 חינוך מיוחד נסיעות

(9) נכה, לרבות נכה צה"ל ונכה פעולות 33% תעודת נכה או תעודה אחרת ברכישת כרטיס בערך

איבה המאשרת את נכותו שנתן המוסד צבור או כרטיסייה של

לביטוח לאומי, תעודת חבר 6 נסיעות או של 12

בארגון נכי צה"ל, או תעודת נסיעות

חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, לפי העניין

(10) מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים 33% אישור על קבלת קצבה או ברכישת כרטיס בערך

והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי השלמת הכנסה לפי חוק צבור או כרטיסייה של

[נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי 6 נסיעות או של 12

הביטוח הלאומי נסיעות

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2764

טור א' טור ב' טור ג' טור ד'

(2) מלווה לעיוור (ניתן למלווה אחד בלבד) 50% תעודה המאשרת את עיוורונו של

באמצעות ערך צבור וברב-קו העיוור שהוא מלווה

(7) נוסעים בקבוצת נוסעים מאורגנת המונה 20 איש ומעלה, הנוסעים יחד מתחנת המוצא לתחנת יעד, בתיאום עם מנהל תחנת היציאה, ובלבד שהנסיעה אינה מתבצעת בין 6:30 ל-9:00 או 16:00 ל-19:00 50%

(8) נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י"ב, וכן תלמיד נוסד חינוך תעודה המאשרת את גילו ברכישת כרטיס בערך

מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 או אישור כי הוא תלמיד צבור או כרטיסייה של

(להלן – חוק חינוך מיוחד), שטרם מלאו לו 21 בבית ספר או במוסד 6 נסיעות או של 12

חינוך מיוחד נסיעות

נוסע שטרם מלאו לו 18 שנים או תעודה המאשרת את גילו או ברכישת הסדר נסיעה

שמלאו לו 18 שנים אך הוא עדיין תלמיד אישור כי הוא תלמיד במוסד ערך צבור או הסדר

בכיתה י"ב, וכן תלמיד מוסד חינוכי מיוחד לחינוך רגיל או במוסד לחינוך נסיעה חופשי חודשי

לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, מיוחד, לפי העניין באמצעות רב-קו או

שטרם מלאו לו 21 שנים או שמלאו לו 21 אמצעי תשלום מתקדם

שנים אך הוא עדיין לומד במוסד חינוכי מיוחד כאמור; האמור בפרט זה לא יחול על מי ששוהה בישראל מכוח אשרה ורישיון לישיבת מעבר או אשרה ורישיון לישיבת ביקור לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

(9) נכה, לרבות נכה צה"ל ונכה פעולות 33% תעודת נכה או תעודה אחרת ברכישת כרטיס בערך

איבה 50% המאשרת את נכותו שנתן המוסד צבור או כרטיסייה של

לביטוח לאומי, תעודת חבר 6 נסיעות או של 12

בארגון נכי צה"ל, או תעודת נסיעות

חבר בארגון נפגעי פעולות ברכישת הסדר נסיעה

איבה, לפי העניין ערך צבור באמצעות

רב-קו או ממחיר

נסיעה בודדת באמצעי

תשלום מתקדם

(10) מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים 33% אישור על קבלת קצבה או ברכישת כרטיס בערך

והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי 50% השלמת הכנסה לפי חוק צבור או כרטיסייה של

[נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי 6 נסיעות או של 12

הביטוח הלאומי נסיעות

ברכישת הסדר נסיעה

ערך צבור באמצעות

רב-קו או ממחיר לנסיעה

בודדת באמצעי תשלום

מתקדם

כרטיסי הנחה תק' תשס"ה-2005 תק' תשע"ד-2013 תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"ב-2022

9.    (א)  כרטיסיית הנחה, או קבוצת כרטיסי הנחה באותו קו, או כרטיס תקופתי ל-30 ימים, או כרטיס תקופתי שבועי או כרטיס בערך צבור או כרטיסייה, בקווים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, לנוסעים המפורטים בטור ב', יהיו כמפורט בטור ג':

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

(א) כרטיסיית הנחה, או קבוצת כרטיסי הנחה באותו קו, או כרטיס תקופתי חודשי כרטיס תקופתי חודשי-פרברי או בין-עירוני, או כרטיס תקופתי שבועי, בקווים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, לנוסעים המפורטים בטור ב', יהיו כמפורט בטור ג':

 

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

(א) כרטיסיית הנחה, או קבוצת כרטיסי הנחה באותו קו, או כרטיס תקופתי חודשי-פרברי או בין-עירוני כרטיס תקופתי ל-30 ימים, או כרטיס תקופתי שבועי, בקווים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, לנוסעים המפורטים בטור ב', יהיו כמפורט בטור ג':

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 205

(א) כרטיסיית הנחה, או קבוצת כרטיסי הנחה באותו קו, או כרטיס תקופתי ל-30 ימים, או כרטיס תקופתי שבועי או כרטיס בערך צבור או כרטיסייה, בקווים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, לנוסעים המפורטים בטור ב', יהיו כמפורט בטור ג':

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2764

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

כרטיסי הנחה

9. (א) כרטיסיית הנחה, או קבוצת כרטיסי הנחה באותו קו, או כרטיס תקופתי ל-30 ימים, או כרטיס תקופתי שבועי או כרטיס בערך צבור או כרטיסייה, בקווים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, לנוסעים המפורטים בטור ב', יהיו כמפורט בטור ג':

             טור א'                             טור ב'                                                           טור ג'

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(1)     (נמחק)

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

כרטיסיה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב-10

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

מחיקת פרט 9(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) כל הקווים נוסע רגיל כרטיסיה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב-10

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(2)     (נמחק)

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

כרטיסיה או קבוצת כרטיסים של 20 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב-10

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 206

(2) קו פרברי ועירוני מי שטרם מלאו לו

כל הקווים 18 שנים ומי שגילו

מעל 18 שנים אך

עדיין תלמיד בית

ספר תיכון עד

כיתה י"ב וכן תלמיד מוסד

חינוך מיוחד לפי חוק

חינוך מיוחד שטרם מלאו

לו 21 שנים

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

מחיקת פרט 9(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) כל הקווים מי שטרם מלאו לו כרטיסיה או קבוצת כרטיסים של 20 נסיעות

18 שנים ומי שגילו באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו

מעל 18 שנים אך עליהם – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו

עדיין תלמיד בית דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו,

ספר תיכון עד כשהם מוכפלים ב-10

כיתה י"ב וכן תלמיד

מוסד חינוך מיוחד

לפי חוק חינוך מיוחד

שטרם מלאו לו

21 שנים

תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשע"א-2011 תק' (מס' 2) תשע"ב-2011 תק' תשע"ד-2013 תק' תשע"ו-2015 תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(3)     כל הקווים              נוסע רגיל               כרטיס תקופתי ל-30 ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ב לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

                                                                  כרטיס תקופתי לשבעה ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד בצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים בכפולות שלא יעלו על 8.

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

כרטיס תקופתי חודשי כרטיס תקופתי חודשי-פרברי באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי נסיעה בודדת באותו קו כשהם מוכפלים ב-26.

 

מיום 28.2.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 729

כרטיס תקופתי חודשי-פרברי באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי נסיעה בודדת באותו קו כשהם מוכפלים ב-26 23, כמפורט בפרט 1ב לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

 

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232

כרטיס תקופתי חודשי-פרברי באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי נסיעה בודדת באותו קו כשהם מוכפלים ב-23, כמפורט בפרט 1ב לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

כרטיס תקופתי שבועי באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד בצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים בכפולות שלא יעלו על 8.

 

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

כרטיס תקופתי חודשי-פרברי כרטיס תקופתי ל-30 ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ב לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

כרטיס תקופתי שבועי באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד בצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים בכפולות שלא יעלו על 8.

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 206

(2) קו פרברי ועירוני

כל הקווים

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

כרטיס תקופתי ל-30 ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ב לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

כרטיס תקופתי שבועי כרטיס תקופתי לשבעה ימים באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד בצוינו על הכרטיס – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים בכפולות שלא יעלו על 8.

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(4)     (נמחק)

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

הוספת פסקה 9(א)(4)

 

מיום 1.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 620

(4) קו בין-עירוני בין נוסע רגיל כרטיס תקופתי חודשי, באותו קו, בין תחנת

מוצא ליעד בשני יציאה ותחנת יעד שציינו על הכרטיס, כמפורט

כיווניו כמפורט להלן: בטור א' – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי

תל אביב – חיפה; נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב-30.

תל אביב – באר שבע;

תל אביב – ירושלים;

חיפה – באר שבע;

חיפה – ירושלים;

באר שבע – ירושלים;

 

מיום 28.2.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 729

כרטיס תקופתי חודשי, באותו קו, בין תחנת

יציאה ותחנת יעד שציינו על הכרטיס, כמפורט

בטור א' – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי

נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב-30 23,

כמפורט בפרט 1ג לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

 

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

כרטיס תקופתי חודשי, באותו קו, בין תחנת

יציאה ותחנת יעד שציינו על הכרטיס, כמפורט

בטור א' – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת לגבי

נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב-23,

כמפורט בפרט 1ג לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

 

מיום 1.12.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72

כרטיס תקופתי חודשי כרטיס תקופתי ל-30 ימים,

באותו קו, בין תחנת יציאה ותחנת יעד שציינו על

הכרטיס, כמפורט בטור א' – דמי הנסיעה

כמפורט בפרט 1ג לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

 

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 206

(2) קו בין-עירוני

כל הקווים

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

מחיקת פרט 9(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) כל הקווים נוסע רגיל כרטיס תקופתי ל-30 ימים, באותו קו, בין תחנת יציאה ותחנת יעד שציינו על הכרטיס, כמפורט בטור א' – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ג לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011 תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(5)     כל הקווים              סטודנט שבידיו       כרטיס לכיוון אחד – דמי הנסיעה כמפורט בפרט

                                      כרטיס תקופתי        1ה(1) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

                                      שנתי לסטודנט או

                                      כרטיס תקופתי

                                      סמסטריאלי

מיום 1.1.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

הוספת פסקה 9(א)(5)

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

(5) כל הקווים סטודנט שבידיו כרטיס לכיוון אחד – דמי הנסיעה כמפורט בפרט

כרטיס תקופתי 1ה(1) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

שנתי לסטודנט או כרטיס

תקופתי סמסטריאלי

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011 תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(6)     כל הקווים              סטודנט שבידיו       כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות

                                      כרטיס תקופתי        באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו

                                      שנתי לסטודנט או    עליהם – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ה(2)

                                      כרטיס תקופתי        לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

                                      סמסטריאלי

מיום 1.1.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

הוספת פסקה 9(א)(6)

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

(6) כל הקווים סטודנט שבידיו כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות

כרטיס תקופתי באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו

שנתי לסטודנט או עליהם – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ה(2)

כרטיס תקופתי לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

סמסטריאלי

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

(7)     כל הקווים              סטודנט                  כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1(ה)(3) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

הוספת פסקה 9(א)(7)

תק' תשע"ח-2018

(8)     (נמחקה)

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

הוספת פסקה 9(א)(8)

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7974 מיום 27.3.2018 עמ' 1714

מחיקת פסקה 9(א)(8)

הנוסח הקודם:

(8) כל הקווים סטודנט כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו – בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליו – דמי הנסיעה כמפורט בפרט 1ה(4) לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

תק' תשע"ח-2018

(9)     (נמחקה)

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 206

הוספת פסקה 9(א)(9)

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7974 מיום 27.3.2018 עמ' 1714

מחיקת פסקה 9(א)(9)

הנוסח הקודם:

(9) כל הקווים כל נוסע כרטיס נסיעה הלוך וחזור – דמי הנסיעה בניכוי 20% מחושבים כמפורט בפרט 1ו לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת

תק' תשע"ו-2015 תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

(10)   כל הקווים              כל נוסע                 כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה של 12 נסיעות – דמי הנסיעה לנסיעה בודדת כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה בניכוי 20% מחושבים כמפורט בפרט 1ז לתוספת האמורה

מיום 1.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 206

הוספת פסקה 9(א)(10)

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

(10) כל הקווים כל נוסע כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה של 12 נסיעות – דמי הנסיעה לנסיעה בודדת כאמור בתוספת לצו דמי נסיעה בניכוי 20% מחושבים כמפורט בפרט 1ז לתוספת האמורה

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

          (ב)  על אף האמור בתקנה 2(א), בעד כרטיס לנסיעה משולבת כמפורט בפרט 2ה בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת ישולמו דמי נסיעה כאמור באותו פרט.

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

(1) בכרטיס תקופתי חודשי בכרטיס תקופתי חודשי-פרברי או בין-עירוני – עד 20 אחוזים הנחה נוסף על שיעור הנחה הקיים לכרטיס;

 

מיום 1.7.2011

תק' (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7013 מיום 1.7.2011 עמ' 1142

החלפת תקנת משנה 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), ברכישת כרטיס לנסיעה ברכבת המשולבת עם נסיעה בקו שירות המופעל על ידי בעל רישיון קו (להלן – קו שירות), שניתן לו על פי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ישולמו דמי הנסיעה כשהם מופחתים בשיעור הנחה כמפורט להלן ובלבד שקיים הסכם תקף עם בעל רישיון הקו:

(1) בכרטיס תקופתי חודשי-פרברי או בין-עירוני – עד 20 אחוזים הנחה נוסף על שיעור הנחה הקיים לכרטיס;

(2) בכרטיס בנסיעה הלוך וחזור – עד 5 אחוזים הנחה נוסף על שיעור ההנחה הקיים לכרטיס.

 

מיום 1.1.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 365

החלפת תקנת משנה 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), בעד כרטיס לנסיעה ברכבת המשולבת עם נסיעה בקו שירות המופעל על ידי בעל רישיון קו, שניתן לו על פי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ישולמו דמי הנסיעה כאמור בפרט 1ד בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

 

מיום 26.1.2016

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7610 מיום 26.1.2016 עמ' 642

החלפת תקנת משנה 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), בעד כרטיס המשלב כרטיס נסיעה באזור נסיעה עם כרטיס נסיעה ברכבת מאותו אזור נסיעה או אליו, וכן בעד כרטיס המשלב נסיעה בשני אזורי נסיעה עם כרטיס נסיעה ברכבת בין שני אזורי הנסיעה האמורים, ישולמו דמי הנסיעה כאמור בפרט 1ד בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת.

הנחות בתשלום באמצעי תיקוף תשלום מתקדמים תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"ב-2022

9א.     (א)  ההנחות המנויות בתקנה 8 יחולו על נוסע המשלם באמצעות אמצעי תיקוף ותשלום מתקדמים בתשלום בעד נסיעה בודדת בלבד.

          (ב)  ההנחות המנויות בתקנה 9 לא יחולו על תשלום באמצעי תשלום מתקדמים.

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1399

תק' (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498

תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94

תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442

הוספת תקנה 9א

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2764

ביטול תקנה 9א

הנוסח הקודם:

הנחות בתשלום באמצעי תיקוף תשלום מתקדמים

9א. (א) ההנחות המנויות בתקנה 8 יחולו על נוסע המשלם באמצעות אמצעי תיקוף ותשלום מתקדמים בתשלום בעד נסיעה בודדת בלבד.

(ב) ההנחות המנויות בתקנה 9 לא יחולו על תשלום באמצעי תשלום מתקדמים.

אזרח ותיק תק' תש"ף-2020 תק' תשפ"ב-2022

10.  אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989, זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין-עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

אזרח ותיק

10. אזרח ותיק יהיה זכאי להנחה בשיעור הקבוע בסעיף 10 לחוק האזרחים הותיקים ובתנאי שהציג תעודת אזרח ותיק כאמור בסעיף 2 לחוק האמור, או תעודה מזהה שנקוב בה תאריך הלידה להוכחת הגיל הקובע.

 

מיום 26.1.2016

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7610 מיום 26.1.2016 עמ' 642

10. תושב ישראל שמלאו לו, בגבר – 65 שנים ובאישה – 60 שנים, זכאי להנחה בשיעור הקבוע בסעיף 10 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1990, בתנאי שהציג תעודה מזהה שנקוב בה תאריך הלידה להוכחת גילו בתנאי שהציג תעודת זהות או כרטיס אזרח ותיק.

 

מיום 1.2.2021

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1399

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

אזרח ותיק

10. תושב ישראל שמלאו לו, בגבר – 65 שנים ובאישה – 60 שנים, זכאי להנחה בשיעור הקבוע בסעיף 10 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1990, בתנאי שהציג תעודת זהות או כרטיס אזרח ותיק.

 

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2765

10. אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989, זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין-עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית והיא תינתן על כל סוגי הסדרי הנסיעה הקיימים באמצעות רב-קו או אמצעי תשלום מתקדם.

 

אי מתן כפל הנחות

11.  נוסע ברכבת יהא זכאי להנחה אחת בלבד בדמי הנסיעה מההנחות המפורטות בתקנות אלה, לפי הגבוהה שביניהן.

עיגול דמי הנסיעה תק' תשפ"ב-2022

12.  דמי הנסיעה לפי תקנות אלה ישולמו כשהם מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.

מיום 1.8.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2764

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

עיגול דמי הנסיעה

12. דמי הנסיעה לפי תקנות אלה ישולמו כשהם מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.

מס ערך מוסף

13.  דמי הנסיעה והתוספות לפי תקנות אלה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

ביטול

14.  תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשנ"ז-1997 – בטלות.

תחילה

15.  תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן.

 

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

תוספת

(תקנות 2, 8 ו-9(א))

(בוטלה)

מיום 29.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594

החלפת התוספת

 

מיום 18.12.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6444 מיום 18.12.2005 עמ' 180

החלפת התוספת

 

מיום 8.8.2006

תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6506 מיום 8.8.2006 עמ' 1052

החלפת חלק א' לתוספת

 

מיום 1.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6558 מיום 1.2.2007 עמ' 527

החלפת התוספת

 

מיום 21.6.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 968

החלפת התוספת

 

מיום 1.12.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 233

ביטול התוספת

 

 

ח' בתשרי התשס"ה (23 בספטמבר 2004)         מאיר שטרית

                                                                                     שר התחבורה

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6342 מיום 27.9.2004 עמ' 42.

תוקנו ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 594 – תק' תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6444 מיום 18.12.2005 עמ' 180 – תק' תשס"ו-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6482 מיום 8.5.2006 עמ' 778 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ו מס' 6506 מיום 8.8.2006 עמ' 1052 – תק' (מס' 3) תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6558 מיום 1.2.2007 עמ' 526 – תק' תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 968 – תק' (מס' 2) תשס"ז-2007.

ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 620 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 729 – תק' (מס' 2) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"א מס' 7013 מיום 1.7.2011 עמ' 1142 – תק' (מס' 3) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7038 מיום 3.10.2011 עמ' 12 – תק' תשע"ב-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7056 מיום 1.12.2011 עמ' 232 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2011; ר' תקנה 7 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ב מס' 7070 מיום 1.1.2012 עמ' 518 – תק' (מס' 3) תשע"ב-2012; תחילתו ביום 25.2.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1359 – תק' (מס' 4) תשע"ב-2012; ר' תקנה 3 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ד מס' 7297 מיום 24.10.2013 עמ' 72 – תק' תשע"ד-2013; תחילתן ביום 1.12.2013 ור' תקנה 3(ב) לענין תחולה.

3. (ב) תחילתן של תקנות אלה לעניין כרטיס לנסיעה משולבת כאמור בפרט 1ד לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

ק"ת תשע"ד מס' 7323 מיום 1.1.2014 עמ' 410 – תק' (מס' 2) תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7431 מיום 26.10.2014 עמ' 19 – תק' תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 971 – תק' (מס' 2) תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 204 – תק' תשע"ו-2015; ר' תקנה 6 לענין תחילה.

6. (א) תחילתן של תקנות 1, 3, 4 ו-5 לתקנות אלה ביום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015), ואולם לעניין כרטיס בערך צבור תחילתן ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

 (ב) תחילתה של תקנה 2(ב)(3) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2(2) לתקנות אלה, לעניין תחנת אופקים, ביום תחילת הפעלתה של תחנת אופקים כאמור בסעיף 3(א)(2) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשע"ו-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7588 מיום 29.12.2015 עמ' 362 – תק' (מס' 2) תשע"ו-2015; ר' תקנה 8 לענין תחילה.

8. תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ואולם תחילתן של פסקאות (5) ו-(7) לתקנה 1 לתקנות אלה, לעניין מכירתם של "כרטיס תקופתי סמסטריאלי" ושל "כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט" כהגדרתן באותן פסקאות, ביום כ"ח באלול התשע"ו (1 באוקטובר 2016).

ק"ת תשע"ו מס' 7610 מיום 26.1.2016 עמ' 642 – תק' (מס' 3) תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7610 מיום 26.1.2016 עמ' 642 – תק' (מס' 4) תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7638 מיום 31.3.2016 עמ' 944 – תק' (מס' 5) תשע"ו-2016; תחילתן ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7720 מיום 13.10.2016 עמ' 36 – תק' תשע"ז-2016; תחילתן ביום 16.10.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7867 מיום 19.9.2017 עמ' 1764 – תק' (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתן ביום 20.9.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7974 מיום 27.3.2018 עמ' 1714 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

3. על אף האמור בתקנות אלה, מי שבידו כרטיס הלוך וחזור שלא נוצל במלואו רשאי להמשיך ולהשתמש בו, ויראוהו כמי שבידו כרטיס תקף.

ק"ת תשע"ח מס' 8032 מיום 3.7.2018 עמ' 2280 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתן ביום 3.7.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8069 מיום 13.9.2018 עמ' 2 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן ביום 17.9.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8228 מיום 30.5.2019 עמ' 3274 – תק' (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתן ביום 30.5.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8557 מיום 14.5.2020 עמ' 1396 – תק' תש"ף-2020; תחילתן ביום 1.2.2021. תוקנו ק"ת תש"ף מס' 8588 מיום 4.6.2020 עמ' 1498 – תק' (תיקון) תש"ף-2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8590 מיום 7.6.2020 עמ' 1508. ק"ת תש"ף מס' 8637 מיום 3.7.2020 עמ' 1724 – תק' (תיקון מס' 2) תש"ף-2020. ק"ת תשפ"א מס' 8804 מיום 4.10.2020 עמ' 94 – תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020. ק"ת תשפ"א מס' 8898 מיום 15.11.2020 עמ' 442 – תק' תש"ף-2020 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9162 מיום 8.2.2021 עמ' 1888 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.2.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9969 מיום 3.2.2022 עמ' 1910 – הוראת שעה תשפ"ב-2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 10106 מיום 7.4.2022 עמ' 2630 – הוראת שעה (מס' 2) תשפ"ב-2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 10133 מיום 1.5.2022 עמ' 2724 – הוראת שעה (מס' 3) תשפ"ב-2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 10139 מיום 2.5.2022 עמ' 2762 – תק' תשפ"ב-2022

[1] בשנת 2022 יראו כאילו במקום "ב-1 בפברואר" בא "ב-1 באפריל" לענין הוראת שעה תשפ"ב-2022, "ב-1 במאי" לענין הוראת שעה (מס' 2) תשפ"ב-2022, ו-"ב-1 באוגוסט" לענין הוראת שעה (מס' 3) תשפ"ב-2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות