נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב-1952

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר – שירותי דואר

תוכן ענינים

2

Go

המנוחה השבועית

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב-1952*

המנוחה השבועית

1.    בבתי דואר ראשיים בירושלים, בתל-אביב-יפו ובחיפה, תהיה המנוחה השבועית לעובד במסירת מברקים ומכתבים דחופים - אחת לארבעה שבועות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב-1952".

ה' בסיון תשי"ב (29 במאי 1952).                        גולדה מאירסון

                                                                                                שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ב מס' 278 מיום 12.6.1952 עמ' 1040.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות