מספר פנימי: 2075397

הכנסת העשרים

 

יוזמת:   חברת הכנסת            קסניה סבטלובה

______________________________________________                                           

                                                             פ/5884/20

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רישיון נהיגה לאופניים חשמליים), התשע"ט–2018

תיקון סעיף 1

1.              

בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אוטובוס ציבורי" יבוא:

 

 

""אופניים חשמליים" – אופניים המונעים בעזרת מנוע חשמלי;".

הוספת סעיף 10א

2.

אחרי סעיף 10 לפקודה יבוא:   

 

 

"רישיון נהיגה לאופניים חשמליים

10א.

(א)        לא ינהג אדם באופניים חשמליים, אלא אם כן –

 

 

 

 

 

 

 

(1)        מלאו לו שש עשרה שנים;  

 

 

 

 

 

 

 

(2)        הוא בעל רישיון נהיגה לאופניים חשמליים או בעל רישיון נהיגה לרכב מנועי.

 

 

 

 

 

 

(ב)        לא יינתן רישיון לנהיגה באופניים חשמליים אלא לאחר שהמבקש השתתף בקורס הדרכה לבטיחות ברכיבה, להכרת חוקי התעבורה ועבר מבחן עיוני כפי שיקבע השר.

 

 

 

 

 

 

 (ג)        רישיון לנהיגה באופניים חשמליים יהיה תקף לצמיתות, אלא אם כן נשלל על ידי רשות מוסמכת."

 

דברי הסבר

השימוש באופניים החשמליים הפך בשנים האחרונות לפופולארי בקרב מגוון אוכלוסיות בישראל, החל בילדים ובני נוער ועד למבוגרים.

לשימוש באופניים חשמליים יתרונות רבים, החל מהפחתה בזיהום האוויר, צמצום פקקי התנועה וחסכון בכסף ובזמן נסיעה. ואולם, לצד יתרונות אלה, נראה כי נהיגה באופניים חשמליים ללא הכשרה מתאימה של לימוד חוקי התנועה וכללי הבטיחות, מסכנת את רוכבי האופניים עצמם ואת משתמשי הדרך השונים.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי בשנים האחרונות חלה עלייה מדאיגה במספר הפצועים וההרוגים כתוצאה מתאונות שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים. בשנת 2015, לדוגמא, נמצא כי נפגעו למעלה מ-1,400 בני אדם בתאונות שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים.

הכשרה מתאימה לרוכבים באופניים החשמליים בנוגע לשמירה על כללי הבטיחות וחוקי התנועה אפשר שתמנע ותצמצם בעתיד את הישנותן של תאונות קשות שבהן מעורבים אופניים חשמליים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי לא ירכב אדם על אופניים חשמליים, אלא אם כן הוא מחזיק ברישיון רכיבה על אופניים חשמליים או ברישיון נהיגה ברכב מנועי.

°

כמו כן, מוצע לעגן בחקיקה כי רישיון לרכיבה על אופניים חשמליים יינתן לאדם שמלאו לו 16 שנים ומעלה. לשם קבלת רישיון לרכיבה על אופניים חשמליים, יידרש מבקש הרישיון לקחת חלק בשיעורי הדרכה בנושא בטיחות בנהיגה והכרת חוקי הנהיגה, וכן לעבור מבחן עיוני (תיאוריה) כפי שיקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/3520/20).

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשע"ט – 26.11.18  

 

 [1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.