נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

חוק-יסוד: הצבא

מהות
1.

צבא-הגנה-לישראל הוא צבאה של המדינה.

כפיפות למרות האזרחית
2. (א)

הצבא נתון למרות הממשלה.

ת"ט תשל"ו-1976
(ב)

השר הממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הבטחון.

ראש המטה הכללי
3. (א)

הדרג הפיקודי העליון בצבא הוא ראש המטה הכללי.

(ב)

ראש המטה הכללי נתון למרות הממשלה וכפוף לשר הבטחון.

(ג)

ראש המטה הכללי יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת שר הבטחון.

חובת שירות וגיוס
4.

החובה לשרת בצבא והגיוס לצבא יהיו כפי שנקבע בחוק או מכוחו.

הוראות ופקודות בצבא
5.

הסמכות להוציא הוראות ופקודות המחייבות בצבא תיקבע בחוק או מכוחו.

כוחות מזויינים אחרים
6.

אין להקים או לקיים כוח מזויין מחוץ לצבא-הגנה-לישראל אלא על פי חוק.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות