נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

39

סעיף 1א

אישור מוקדם של מפה

Go

43

סעיף 19

אגרות

Go

44

סעיף 19א

הצמדה למדד

Go

44

 

תוספת ראשונה

Go

45

 

תוספת שניה

Go

45

 

חלק א': מיתקני תברואה

Go

45

סעיף 1.14

סידורים תברואיים

Go

45

סעיף 1.15

בית שימוש בבנין ציבורי

Go

46

 

חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

Go

46

 

סימן א': פרשנות

Go

46

סעיף 2.01

הגדרות

Go

46

סעיף 2.02

שמירת דינים

Go

47

 

סימן ב': גדלם של חלקי בנין

Go

47

סעיף 2.03

גובה מינימלי של חלקי בנין

Go

47

סעיף 2.04

שטח מינימלי של חלקי בנין ורוחב מינימלי בין קירות

Go

47

סעיף 2.06

רוחב מינימלי של חנות

Go

48

סעיף 2.07

גובה מקסימלי של חנות באזור מגורים

Go

48

סעיף 2.08

יציע בחנות

Go

48

סעיף 2.09

יציע בדירה

Go

48

סעיף 2.10

דירת מרתף

Go

48

סעיף 2.11

חצר חיצונית פתוחה

Go

49

 

סימן ג': חלונות

Go

49

סעיף 2.20

אמצעי איוור ותאורה

Go

49

סעיף 2.21

גודל חלונות בדירה

Go

49

סעיף 2.22

גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח

Go

49

סעיף 2.23

איסור בניית חלון בקירות מסויימים

Go

49

סעיף 2.24

חלון הפונה לחצר פנימית בחדר מגורים

Go

49

סעיף 2.25

חלון הפונה לחצר פנימית במטבח או בחדר שירות

Go

49

סעיף 2.27

תאורה ואיוור מרתף

Go

49

 

סימן ד': איוור חדר שירות

Go

50

סעיף 2.40

אמצעי איוור

Go

50

סעיף 2.41

איוור באמצעות צוהר

Go

50

סעיף 2.42

איוור באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד

Go

50

סעיף 2.43

איוור באמצעות צינור מאסף

Go

50

סעיף 2.44

איוור באמצעות מאוור מיכני

Go

51

סעיף 2.45

צינור נפרד מצוייד במאוור מיכני

Go

51

סעיף 2.46

צינור מאסף מצוייד במאוור מיכני חשמלי

Go

51

סעיף 2.47

מספר החלפות אוויר לשעה בחדר שירות

Go

51

 

סימן ה': מערכת איוור מלאכותית

Go

51

סעיף 2.60

מערכת איוור מלאכותית בבנינים מסויימים

Go

51

סעיף 2.61

מספר החלפות אוויר לשעה

Go

51

סעיף 2.62

סגר בהסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה

Go

52

 

סימן ו': תאורה מלאכותית

Go

52

סעיף 2.80

תאורה מלאכותית בחדר שירות

Go

52

סעיף 2.81

תאורה מלאכותית בהתאם ל IES Code

Go

52

 

סימן ו'1: איוור ותאורה בחדר מדרגות

Go

52

סעיף 2.85

פתחי איוור

Go

52

 

סימן ז': אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים

Go

52

סעיף 2.90

הגדרות

Go

52

סעיף 2.91

דלת

Go

52

סעיף 2.92

אמצעי נעילה

Go

53

 

סימן ח':

Go

54

 

חלק ג' – בטיחות אש בבניינים

Go

54

 

פרק א': פרשנות וכללי

Go

54

 

סימן א': פרשנות

Go

54

סעיף 3.1.1.1

הגדרות

Go

54

סעיף 3.1.1.2

תחולה על סוגי בניינים

Go

55

 

סימן ב': כללי

Go

56

סעיף 3.1.2.1

דרך מוצא

Go

56

סעיף 3.1.2.2

גישה למוצא בטוח

Go

56

סעיף 3.1.2.3

מוצא בטוח

Go

56

סעיף 3.1.2.4

יציאה

Go

56

סעיף 3.1.2.5

גובה מזקף ראש

Go

56

סעיף 3.1.2.6

פני מישור ההליכה

Go

56

סעיף 3.1.2.7

הפרשי גבהים מקומיים במפלסי רצפה

Go

56

סעיף 3.1.2.8

שיפוע מישור ההליכה

Go

56

סעיף 3.1.2.9

מקדם התנגדות להחלקה

Go

56

 

פרק ב': מרכיבי דרך המוצא

Go

57

 

סימן א': דלתות

Go

57

סעיף 3.2.1.1

כללי

Go

57

סעיף 3.2.1.2

אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת

Go

57

סעיף 3.2.1.3

רוחב הפתח המינימלי של דלתות

Go

57

סעיף 3.2.1.4

גובה הדלת

Go

58

סעיף 3.2.1.5

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת

Go

58

סעיף 3.2.1.6

כיוון ואופן פתיחה של דלת

Go

58

סעיף 3.2.1.7

דלת הזזה אופקית המתופעלת כדלת סובבת בעת חירום

Go

59

סעיף 3.2.1.8

כיוון פתיחת דלת

Go

59

סעיף 3.2.1.9

כיוון פתיחת דלת מחדר המכיל חומרים מסוכנים

Go

59

סעיף 3.2.1.10

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות

Go

59

סעיף 3.2.1.11

דלת רשת

Go

59

סעיף 3.2.1.12

מנעולים ואמצעי אזעקה בדלתות

Go

59

סעיף 3.2.1.13

נעילת דלתות בדרכי מוצא

Go

59

סעיף 3.2.1.14

נעילת דלתות בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח

Go

60

סעיף 3.2.1.15

דלת הנפתחת אל הגג

Go

60

סעיף 3.2.1.16

דלת דו אגפית

Go

60

סעיף 3.2.1.17

דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה

Go

60

סעיף 3.2.1.18

מערכות נעילה מיוחדות

Go

60

סעיף 3.1.2.1

דלת מעוכבת יציאה

Go

60

סעיף 3.2.1.20

דלת מבוקרת כניסה

Go

60

סעיף 3.2.1.21

ידית בהלה

Go

61

סעיף 3.2.1.22

מנגנון לסגירה עצמית של דלת

Go

61

סעיף 3.2.1.23

דלת חשמלית

Go

61

סעיף 3.2.1.24

דלת מסתובבת

Go

61

סעיף 3.2.1.25

מעצור בדרך מוצא

Go

62

סעיף 3.2.1.26

דלת במחיצה ניידת

Go

62

סעיף 3.2.1.27

צוהר בדלת אש

Go

62

 

סימן ב': מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות

Go

62

סעיף 3.2.2.1

כללי

Go

62

סעיף 3.2.2.2

רוחב של מדרגות

Go

62

סעיף 3.2.2.3

אופן מדידת רוחב המדרגות

Go

62

סעיף 3.2.2.4

גובה מזקף ראש מעל מדרגות

Go

62

סעיף 3.2.2.5

מידות רום ושלח מדרגה

Go

62

סעיף 3.2.2.6

מספר המדרגות במהלך אחד

Go

63

סעיף 3.2.2.7

רכיבי מדרגות

Go

63

סעיף 3.2.2.8

קביעות מבנה המדרגות

Go

63

סעיף 3.2.2.9

עמידות אש של מדרגות וכבשים

Go

63

סעיף 3.2.2.10

משטח אופקי בחדר מדרגות

Go

63

סעיף 3.2.2.11

אף המדרגה וזווית הרום

Go

63

סעיף 3.2.2.12

שיפוע השלח

Go

63

סעיף 3.2.2.13

סטיה מותרת באחידות מידות המדרגות

Go

63

סעיף 3.2.2.14

מעקה, מסעד ובית אחיזה

Go

63

סעיף 3.2.2.15

בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות

Go

63

סעיף 3.2.2.16

בית אחיזה נוסף

Go

64

סעיף 3.2.2.17

מעקה, מסעד ובית אחיזה

Go

64

סעיף 3.2.2.18

חדר מדרגות בבניין עם קומות תחתיות

Go

64

סעיף 3.2.2.19

מדרגות בדירה בבניין מגורים

Go

64

סעיף 3.2.2.20

מדרגות קשתיות

Go

64

סעיף 3.2.2.21

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף

Go

64

סעיף 3.2.2.22

מדרגות טרפזיות

Go

64

סעיף 3.2.2.23

סולם מילוט

Go

65

סעיף 3.2.2.24

זווית התקנה של סולם מילוט

Go

65

סעיף 3.2.2.25

גישה לסולם מילוט

Go

65

סעיף 3.2.2.26

מדרגות נעות בבניין

Go

65

סעיף 3.2.2.27

מבנה מדרגות נעות

Go

65

 

סימן ג': חדר מדרגות מוגן

Go

66

סעיף 3.2.3.1

חדר מדרגות מוגן

Go

66

סעיף 3.2.3.2

הפרדת חלל שימושי בחדר מדרגות מוגן

Go

66

סעיף 3.2.3.3

חדרי מדרגות בבניין עם קומות תחתיות

Go

66

 

סימן ד': מערכת מדרגות חיצונית

Go

66

סעיף 3.2.4.1

מערכת מדרגות חיצונית

Go

66

סעיף 3.2.4.2

מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח

Go

67

סעיף 3.2.4.3

הפרדת מערכת מדרגות חיצונית מן הבניין

Go

67

סעיף 3.2.4.4

סיום מערכת מדרגות חיצונית

Go

67

סעיף 3.2.4.5

פתחים בקיר חיצון

Go

67

סעיף 3.2.4.6

חומרי בניה

Go

67

 

סימן ה': מוצא אופקי

Go

67

סעיף 3.2.5.1

כללי

Go

67

סעיף 3.2.5.2

מוצאים אופקיים מספרם ומיקומם

Go

67

 

סימן ו': פרוזדור מוגן

Go

68

סעיף 3.2.6.1

פרוזדור מוגן

Go

68

 

סימן ז': פרוזדור פתוח מוגן

Go

68

סעיף 3.2.7.1

פרוזדור פתוח מוגן

Go

68

 

סימן ח': גג מוגן

Go

69

סעיף 3.2.8.1

גג מוגן

Go

69

 

סימן ט': יציאה

Go

69

סעיף 3.2.9.1

יציאה

Go

69

סעיף 3.2.9.2

מרכיבי היציאה

Go

69

סעיף 3.2.9.3

מספר יציאות אל חוץ הבניין

Go

69

סעיף 3.2.9.4

קומה מפולשת וחצר פנימית

Go

69

סעיף 3.2.9.5

חסימת קומות תחתיות

Go

70

 

סימן י': כבשים

Go

70

סעיף 3.2.10.1

דרישות כלליות

Go

70

סעיף 3.2.10.2

מידות כבש

Go

70

סעיף 3.2.10.3

מבנה כבש

Go

70

סעיף 3.2.10.4

משטחים אופקיים

Go

70

סעיף 3.2.10.5

מעקה ומאחז יד

Go

70

סעיף 3.2.10.6

כבש מחוץ לבניין

Go

70

 

סימן י"א: אזור מחסה

Go

70

סעיף 3.2.11.1

כללי

Go

70

סעיף 3.2.11.2

נגישות אזור מחסה

Go

71

סעיף 3.2.11.3

יציאה מאזור מחסה

Go

71

סעיף 3.2.11.4

תקשורת באזור מחסה

Go

71

סעיף 3.2.11.5

פרטי אזור מחסה

Go

71

סעיף 3.2.11.6

מידות אזור מחסה

Go

71

סעיף 3.2.11.7

איסור חסימת כסא גלגלים

Go

71

סעיף 3.2.11.8

שילוט באזור מחסה

Go

71

סעיף 3.2.11.9

שלט לעיוורים

Go

71

 

סימן י"ב: תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא

Go

71

סעיף 3.2.12.1

חישוב תפוסה

Go

71

סעיף 3.2.12.2

מקדמי תפוסה

Go

72

סעיף 3.2.12.3

הערות לטבלת מקדמי תפוסה

Go

75

סעיף 3.2.12.4

מקדם הרוחב של מרכיבי דרך מוצא

Go

76

סעיף 3.2.12.5

אופן חישוב וקביעת רוחב פרוזדור

Go

76

סעיף 3.2.12.6

רוחב דלת בפרוזדור

Go

77

סעיף 3.2.12.7

רוחב דרכי מוצא בבניין בעל שימושים שונים

Go

77

סעיף 3.2.12.8

רוחב מעבר המהווה חלק מדרך מוצא

Go

77

סעיף 3.2.12.9

גובה מעבר ופרוזדור

Go

77

סעיף 3.2.12.10

אופן מדידת רוחב מעבר ופרוזדור

Go

78

 

סימן י"ג: מספר דרכי מוצא

Go

78

סעיף 3.2.13.1

כללי

Go

78

סעיף 3.2.13.2

מספר פתחי היציאה מחדר או מחלק בניין

Go

78

סעיף 3.2.13.3

מספר דרכי מוצא מקומה

Go

78

סעיף 3.2.13.4

מספר דרכי מוצא מבניין

Go

78

סעיף 3.2.13.5

מחיצה ניידת

Go

78

 

סימן י"ד: סימון דרכי מוצא

Go

79

סעיף 3.2.14.1

מיקום דרכי מוצא

Go

79

סעיף 3.2.14.2

דרכי מוצא נגישות בבניין

Go

79

סעיף 3.2.14.3

מספר דרכי מוצא נגישות

Go

79

סעיף 3.2.14.4

מרחק בין כניסות לדרכי מוצא בטוח

Go

80

סעיף 3.2.14.5

המשכיות דרך מוצא נגישה

Go

80

 

סימן ט"ו: מרחקי הליכה

Go

80

סעיף 3.2.15.1

מרחקי הליכה בבניין

Go

80

סעיף 3.2.15.2

פרוזדור ללא מוצא

Go

80

סעיף 3.2.15.3

מהלך משותף

Go

80

סעיף 3.2.15.4

מרחק הליכה בבניין עם מערכת מתזים

Go

80

סעיף 3.2.15.5

אופן מדידת מרחק הליכה ומהלך משותף

Go

80

סעיף 3.2.15.6

מרחק הליכה בגני ילדים

Go

82

סעיף 3.2.15.7

מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים

Go

82

סעיף 3.2.15.8

מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים

Go

83

סעיף 3.2.15.9

מרחק הליכה בבניין מגורים

Go

83

סעיף 3.2.15.10

מרחק הליכה בדיור מוגן ובבתי אבות

Go

83

סעיף 3.2.15.11

מרחק הליכה בבתי מלון ומעונות סטודנטים

Go

83

סעיף 3.2.15.12

מרחק הליכה בתעשיה רגילה

Go

83

 

סימן ט"ז: תאורת דרכי מוצא

Go

83

סעיף 3.2.16.1

תאורה מלאכותית

Go

83

 

סימן י"ז: תאורת חירום

Go

83

סעיף 3.2.17.1

תאורת חירום

Go

83

 

סימן י"ח: שילוט וסימון דרכי מוצא

Go

84

סעיף 3.2.18.1

שילוט

Go

84

סעיף 3.2.18.2

שילוט בשפה הערבית

Go

85

 

סימן י"ט: חוץ הבניין

Go

85

סעיף 3.2.19.1

מדרגות חוץ

Go

85

 

סימן כ': דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ

Go

86

סעיף 3.2.20.1

אמצעי חילוץ מבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות

Go

86

סעיף 3.2.20.2

רדיוס סיבוב של דרך גישה ורחבת היערכות

Go

86

סעיף 3.2.20.3

שער בדרך גישה

Go

86

סעיף 3.2.20.4

סימון ושילוט רחבת היערכות

Go

86

סעיף 3.2.20.5

מבנה דרך גישה ורחבת היערכות

Go

86

סעיף 3.2.20.6

מניעת הפרעה בדרך גישה וברחבת היערכות

Go

87

סעיף 3.2.20.7

חלונות חילוץ

Go

87

סעיף 3.2.20.8

מיקום חלונות חילוץ

Go

87

 

פרק ג': הפרדות ועמידות אש

Go

87

 

סימן א': הפרדות

Go

87

סעיף 3.3.1.1

הפרדה בין דרכי מוצא והבניין

Go

87

סעיף 3.3.1.2

הפרדת חדר מדרגות מהבניין

Go

87

סעיף 3.3.1.3

הפרדת קומות השירותים משאר חלקי הבניין

Go

87

סעיף 3.3.1.4

הפרדה בקומת השירותים

Go

88

סעיף 3.3.1.5

הפרדה בין הבניין למנהרת שירות ופיר

Go

88

סעיף 3.3.1.6

צנרת ותעלות מיזוג אוויר החודרים אלמנטים עמידי אש

Go

88

 

סימן ב': עמידות אש של שלד הבניין

Go

88

סעיף 3.3.2.1

עמידות האש של שלד הבניין

Go

88

 

פרק ד': מערכות גילוי וכיבוי אש

Go

89

 

סימן א': כללי

Go

89

סעיף 3.4.1.1

מערכת כיבוי אש

Go

89

 

פרק ה': מערכות שליטה בעשן

Go

89

 

סימן א': אופני שליטה בעשן

Go

89

סעיף 3.5.1.1

סידורי שליטה בעשן

Go

89

סעיף 3.5.1.2

פתח שחרור עשן קבוע

Go

89

סעיף 3.5.1.3

פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי

Go

89

סעיף 3.5.1.4

פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים

Go

89

סעיף 3.5.1.5

פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים

Go

90

סעיף 3.5.1.6

מפוח יניקת עשן

Go

90

סעיף 3.5.1.7

מערכת על לחץ

Go

90

סעיף 3.5.1.8

כמות הפתחים ומיקומם

Go

90

סעיף 3.5.1.9

מערכת לפינוי עשן

Go

90

 

סימן ב': סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין

Go

90

סעיף 3.5.2.1

כללי

Go

90

סעיף 3.5.2.2

בניין גבוה ורב קומות

Go

90

 

סימן ג': סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין

Go

91

סעיף 3.5.3.1

סידורי שליטה בעשן בבניין למסחר

Go

91

 

פרק ו': חומרי גמר

Go

91

 

סימן א': כללי

Go

91

סעיף 3.6.1.1

כללי

Go

91

סעיף 3.6.1.2

חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח

Go

91

 

פרק ז': בניין גבוה ורב-קומות

Go

91

 

סימן א': כללי ומדרגות

Go

91

סעיף 3.7.1.1

דירות עליונות  דו קומתיות

Go

91

סעיף 3.7.1.2

חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין גבוה

Go

91

סעיף 3.7.1.3

חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין רב קומות

Go

92

סעיף 3.7.1.4

גישה לגג מחדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין  רב קומות

Go

92

סעיף 3.7.1.5

הפרדת אש אנכית בין קומות

Go

92

סעיף 3.7.1.6

התקנת חומר חיפוי בחזית הבניין

Go

92

 

סימן ב': סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב-קומות

Go

92

סעיף 3.7.2.1

סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב קומות

Go

92

 

סימן ג': מעליות

Go

93

סעיף 3.7.3.1

תחולה

Go

93

סעיף 3.7.3.2

מספרן, מעליות ומידותיהן

Go

93

סעיף 3.7.3.3

מעליות בבנין  רב קומות

Go

93

סעיף 3.7.3.4

מבנה מעלית נושא אלונקה

Go

93

סעיף 3.7.3.5

מידות הפרוזדור בכניסה למעלית

Go

93

סעיף 3.7.3.6

מבנה תא המעלית ופיר המעלית

Go

93

סעיף 3.7.3.7

ציוד חדר מכונות להפעלת מעלית

Go

93

סעיף 3.7.3.8

הפעלת מעלית בשעת דליקה

Go

93

סעיף 3.7.3.9

אספקת חשמל להנעת מעלית

Go

94

סעיף 3.7.3.10

מעליות חירום

Go

94

סעיף 3.7.3.11

הפעלת מעלית בבנין רב קומות על ידי גנרטור

Go

94

סעיף 3.7.3.12

איוור המעלית

Go

94

סעיף 3.7.3.13

גישה ממבואת המעלית לדרך מוצא

Go

94

 

סימן ד': גנרטור חשמלי

Go

94

סעיף 3.7.4.1

גנרטור חשמלי לשעת חירום

Go

94

 

סימן ה': דרך גישה ורחבת היערכות

Go

95

סעיף 3.7.5.1

דרך גישה ורחבת היערכות של רכב כבאות והצלה בבנין גבוה ובבנין  רב קומות

Go

95

סעיף 3.7.5.2

חלונות חילוץ

Go

95

 

פרק ח' – מגורים

Go

95

 

סימן א': פרשנות

Go

95

סעיף 3.8.1.1

הגדרות

Go

95

 

סימן ב': כללי

Go

95

סעיף 3.8.2.1

תחולה

Go

95

סעיף 3.8.2.2

גובה מזקף ראש

Go

95

סעיף 3.8.2.3

בית חד משפחתי ובית דו משפחתי

Go

95

 

סימן ג': שימוש מעורב

Go

96

סעיף 3.8.3.1

דרך מוצא אחת מדירת מגורים בבנין עם שימוש מעורב

Go

96

סעיף 3.8.3.2

מגורים בבנין עם שימוש מעורב

Go

96

 

סימן ד': דלתות

Go

96

סעיף 3.8.4.1

דלתות

Go

96

סעיף 3.8.4.2

דלת הזזה בדירת מגורים

Go

96

סעיף 3.8.4.3

מנעול הדלת בדרך מוצא

Go

96

סעיף 3.8.4.4

מנעול לדלת של חדר שירותים

Go

96

סעיף 3.8.4.5

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת

Go

96

סעיף 3.8.4.6

כיוון פתיחת דלת במוצא בטוח

Go

96

סעיף 3.8.4.7

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות

Go

96

סעיף 3.8.4.9

דלת מעוכבת יציאה

Go

96

סעיף 3.8.4.10

בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה

Go

96

סעיף 3.8.4.1

צוהר בדלת אש

Go

96

 

סימן ה': מדרגות וחדרי מדרגות

Go

97

סעיף 3.8.5.1

כללי

Go

97

סעיף 3.8.5.2

מספר המדרגות במהלך אחד

Go

97

סעיף 3.8.5.3

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף

Go

97

סעיף 3.8.5.4

מדרגות טרפזיות בדירה בבניין מגורים

Go

97

סעיף 3.8.5.5

משטח אופקי בחדר מדרגות או מהלך מדרגות

Go

97

סעיף 3.8.5.6

מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות

Go

97

סעיף 3.8.5.7

מדרגות בדירה בבנין מגורים

Go

97

 

סימן ו': חדר מדרגות מוגן

Go

97

סעיף 3.8.6.1

חדר מדרגות מוגן

Go

97

סעיף 3.8.6.2

מעבר מדורג משותף בבנייני מגורים מדורגים

Go

97

 

סימן ז': מדרגות חיצוניות

Go

97

סעיף 3.8.7.1

מדרגות חיצוניות

Go

97

סעיף 3.8.7.2

מדרגות חיצוניות

Go

97

 

סימן ח': מוצא אופקי

Go

98

סעיף 3.8.8.1

מוצא אופקי

Go

98

 

סימן ט': פרוזדור מוגן

Go

98

סעיף 3.8.9.1

פרוזדור מוגן

Go

98

 

סימן י': פרוזדור פתוח מוגן

Go

98

סעיף 3.8.10.1

פרוזדור פתוח מוגן

Go

98

 

סימן י"א: גג מוגן

Go

98

סעיף 3.8.11.1

גג מוגן

Go

98

 

סימן י"ב: יציאה

Go

98

סעיף 3.8.12.1

יציאה

Go

98

 

סימן י"ג: כבש

Go

98

סעיף 3.8.13.1

כבש

Go

98

 

סימן י"ד: אזור מחסה

Go

98

סעיף 3.8.14.1

אזור מחסה

Go

98

סעיף 3.8.14.2

דירת מגורים כאזור מחסה

Go

98

 

סימן ט"ו: תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא

Go

98

סעיף 3.8.15.1

דרישות כלליות

Go

98

סעיף 3.8.15.2

גובה מעבר ופרוזדור

Go

98

 

סימן ט"ז: מספר דרכי מוצא מבניין

Go

98

סעיף 3.8.16.1

דרישות כלליות

Go

98

סעיף 3.8.16.2

יציאה ממרתף המשמש חלק מדירת מגורים

Go

98

 

סימן י"ז: מיקום דרכי המוצא

Go

99

סעיף 3.8.17.1

דרישות כלליות

Go

99

 

סימן י"ח: מרחקי הליכה

Go

99

סעיף 3.8.18.1

דרישות כלליות

Go

99

סעיף 3.8.18.2

מרחק הליכה בדירת מגורים

Go

99

 

סימן י"ט: תאורת דרכי מוצא

Go

99

סעיף 3.8.19.1

תאורת דרכי מוצא בבניין מגורים

Go

99

סעיף 3.8.19.2

תאורת דרכי מוצא בדירת מגורים

Go

99

 

סימן כ': תאורת חירום

Go

99

סעיף 3.8.20.1

תאורת חירום בבניין מגורים

Go

99

סעיף 3.8.20.2

תאורת חירום בדירת מגורים

Go

99

 

סימן כ"א: שילוט וסימון דרכי מוצא

Go

100

סעיף 3.8.21.1

שילוט דרכי מוצא בבניין מגורים

Go

100

סעיף 3.8.21.2

שילוט דרכי מוצא בדירת מגורים

Go

100

 

סימן כ"ב: חוץ הבניין

Go

100

סעיף 3.8.22.1

דרישות כלליות

Go

100

סעיף 3.8.22.2

חוץ הבניין בדירה צמודת קרקע

Go

100

 

סימן כ"ג: דרך גישה, רחבת הערכות וחלונות חילוץ

Go

100

סעיף 3.8.23.1

דרישות כלליות

Go

100

 

סימן כ"ד: הפרדות ועמידות אש

Go

100

סעיף 3.8.24.1

דרישות כלליות

Go

100

 

סימן כ"ה: מערכות גילוי וכיבוי אש

Go

100

סעיף 3.8.25.1

דרישות כלליות

Go

100

 

סימן כ"ו: מערכות שליטה בעשן

Go

100

סעיף 3.8.26.1

אופני שליטה בעשן

Go

100

סעיף 3.8.26.2

סידורי שליטה בעשן בבנין מגורים

Go

100

 

סימן כ"ז: חומרי גמר

Go

101

סעיף 3.8.27.1

דרישות כלליות

Go

101

 

סימן כ"ח: בניין גבוה ורב-קומות

Go

101

סעיף 3.2.16.1

דרישות כלליות

Go

101

 

סימן כ"ט: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים

Go

101

סעיף 3.8.29.1

הגדרות

Go

101

סעיף 3.8.29.2

תחולה

Go

101

סעיף 3.8.29.3

מידות תא המעלית

Go

101

סעיף 3.8.29.4

רוחב מינימלי של פרוזדור

Go

101

סעיף 3.8.29.5

רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח

Go

101

סעיף 3.8.29.6

רוחב משטח אופקי בחדר מדרגות

Go

101

סעיף 3.8.29.7

רוחב המדרגות

Go

101

סעיף 3.8.29.8

מידות רום מדרגות ושלח מדרגות

Go

102

סעיף 3.8.29.9

מספר מדרגות במהלך אחד

Go

102

סעיף 3.8.29.10

מדרגות טרפזיות

Go

102

סעיף 3.8.29.11

מבנה המעלית על כל חלקיה

Go

102

סעיף 3.8.29.12

תנאים נוספים להתקנת מעלית

Go

102

סעיף 3.8.29.13

התקנת מעלון בבנין קיים

Go

102

 

סימן ל': תוספת קומות לבניין מגורים קיים

Go

102

סעיף 3.8.30.1

הגדרות

Go

102

סעיף 3.8.30.2

פרשנות

Go

102

סעיף 3.8.30.3

תוספת קומה אחת מעל בניין קיים

Go

102

סעיף 3.8.30.4

תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים שאינו בניין גבוה

Go

103

סעיף 3.8.30.5

תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים גבוה

Go

103

סעיף 3.8.30.6

הוראות נוספות לבנייה של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים

Go

104

 

פרק ט': התקהלות

Go

105

 

סימן א': פרשנות

Go

105

סעיף 3.9.1.1

הגדרות

Go

105

 

סימן ב': כללי

Go

105

סעיף 3.9.2.1

תחולה וסייג לתחולה

Go

105

סעיף 3.9.2.2

מקומות להתקהלות

Go

106

סעיף 3.9.2.3

מיתקן לחפצים חשודים

Go

106

סעיף 3.9.2.4

מיון חומ"ס

Go

107

 

סימן ג': שימוש מעורב

Go

107

סעיף 3.9.3.1

שימוש מעורב

Go

107

סעיף 3.9.3.2

שימוש בעבור פחות מ 50 איש

Go

107

 

סימן ד': עמידות אש של שלד הבניין, מיקום קומתי ותפוסה

Go

107

סעיף 3.9.4.1

עמידות האש של שלד הבניין

Go

107

סעיף 3.9.4.2

מיקום קומתי ותפוסה

Go

107

סעיף 3.9.4.3

שלד הגג של אצטדיון או מיתקן ספורט פתוח

Go

107

סעיף 3.9.4.4

יציע קהל

Go

107

סעיף 3.9.4.5

יציע קהל הבנוי מחומרים בלתי דליקים

Go

107

 

סימן ה': דלתות

Go

108

סעיף 3.9.5.1

כללי

Go

108

סעיף 3.9.5.2

דלתות או סורגים בהזזה אופקית או אנכית

Go

108

סעיף 3.9.5.3

מנגנוני בהלה ופרזול דלתות

Go

108

סעיף 3.9.5.4

דלתות מעוכבות יציאה

Go

108

סעיף 3.9.5.5

דלתות מבוקרות כניסה

Go

109

סעיף 3.9.5.6

דלתות מסתובבות

Go

109

סעיף 3.9.5.7

מעצור

Go

109

 

סימן ו': מדרגות

Go

109

סעיף 3.9.6.1

מדרגות

Go

109

סעיף 3.9.6.2

כמות מדרגות במהלך

Go

109

סעיף 3.9.6.3

משטח ההליכה

Go

109

סעיף 3.9.6.4

מדרגות לולייניות

Go

109

סעיף 3.9.6.5

מדרגות שלח מתחלף

Go

109

סעיף 3.9.6.6

מדרגות ביציע נייד או מתקפל

Go

109

סעיף 3.9.6.7

מדרגות אל משטח מוגבה, במה ובמה משולבת

Go

109

 

סימן ז': חדר מדרגות מוגן

Go

109

סעיף 3.9.7.1

חדר מדרגות מוגן

Go

109

 

סימן ח': חדר מדרגות חיצוני

Go

109

סעיף 3.9.8.1

מדרגות חיצוניות

Go

109

 

סימן ט': מוצא אופקי

Go

109

סעיף 3.9.9.1

מוצא אופקי

Go

109

 

סימן י': פרוזדור מוגן

Go

109

סעיף 3.9.10.1

פרוזדור מוגן

Go

109

 

סימן י"א: פרוזדור פתוח מוגן

Go

109

סעיף 3.9.11.1

פרוזדור פתוח מוגן

Go

109

 

סימן י"ב: גג מוגן

Go

110

סעיף 3.9.12.1

גג מוגן

Go

110

 

סימן י"ג: יציאה

Go

110

סעיף 3.9.13.1

יציאה

Go

110

סעיף 3.9.13.2

מפלס יציאה מן הבנין

Go

110

סעיף 3.9.13.3

רחבת כניסה

Go

110

סעיף 3.9.13.4

כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית

Go

110

סעיף 3.9.13.5

יציאות נוספות מחלק בניין להתקהלות

Go

110

סעיף 3.9.13.6

דלתות נוספות במבואה או במעבר הציבורי

Go

110

סעיף 3.9.13.7

יציאה ישירה למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין

Go

111

סעיף 3.9.13.8

יציאה מבניין המשמש להתקהלות בתנועה מכוונת

Go

111

סעיף 3.9.13.9

בניין מרובה כניסות

Go

111

 

סימן י"ד: כבש

Go

111

סעיף 3.9.14.1

כבש

Go

111

 

סימן ט"ו: אזור מחסה

Go

111

סעיף 3.9.15.1

אזור מחסה

Go

111

 

סימן ט"ז: תפוסה וחישובי רוחב דרכי מוצא

Go

111

סעיף 3.9.16.1

תפוסה

Go

111

סעיף 3.9.16.2

צפייה בעמידה

Go

111

סעיף 3.9.16.3

סקר בטיחות

Go

111

סעיף 3.9.16.4

רוחב דרכי מוצא

Go

111

סעיף 3.9.16.5

רוחב מרכיבי דרך מוצא המשרתים אזור ישיבה

Go

112

סעיף 3.9.16.6

רוחב מעבר ושטח משורת

Go

112

סעיף 3.9.16.7

רוחב אחיד למעבר

Go

112

סעיף 3.9.16.8

רוחב פרוזדור

Go

112

 

סימן י"ז: מספר דרכי מוצא מבניין

Go

112

סעיף 3.9.17.1

מספר דרכי מוצא מבניין

Go

112

סעיף 3.9.17.2

אזור מגודר מחוץ לבניין

Go

112

סעיף 3.9.17.3

מרפסת או גלריה

Go

113

סעיף 3.9.17.4

גלריה טכנית

Go

113

 

סימן י"ח: מיקום דרכי מוצא

Go

113

סעיף 3.9.18.1

מיקום דרכי מוצא

Go

113

סעיף 3.9.18.2

דרך מוצא מן הזירה או מרצפת האודיטוריום

Go

113

סעיף 3.9.18.3

שימוש פסטיבל בתוך בנין

Go

113

 

סימן י"ט: גישה למעבר בין שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

113

סעיף 3.9.19.1

אופן מדידת רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים

Go

113

סעיף 3.9.19.2

רוחב מינימלי של גישה למעבר בין שורות המושבים

Go

113

סעיף 3.9.19.3

כיסאות עם משטח כתיבה

Go

114

סעיף 3.9.19.4

מפלס ההליכה

Go

114

 

סימן כ': מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.20.1

מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.20.2

מעבר בלא מוצא המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.20.3

רוחב מינימלי של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.20.4

אופן מדידת רוחב של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות

Go

114

סעיף 3.9.20.5

בליטת מאחז יד

Go

115

סעיף 3.9.20.6

שיפוע מעבר לאנשים עם מוגבלויות

Go

115

סעיף 3.9.20.7

מספר המדרגות במעבר מדורג

Go

115

סעיף 3.9.20.8

השלח של מדרגה במעבר מדורג

Go

115

סעיף 3.9.20.9

שילוט וסימון המדרגה במעבר מדורג

Go

115

סעיף 3.9.20.10

רום מדרגה במעבר מדורג

Go

115

 

סימן כ"א: מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים  שאינם ליד שולחנות

Go

115

סעיף 3.9.21.1

מאחז יד במעבר מדורג או משופע

Go

115

 

סימן כ"ב: גישה למעבר ליד שולחנות

Go

116

סעיף 3.9.22.1

רוחב גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות

Go

116

סעיף 3.9.22.2

אופן מדידת רוחב גישה למעבר במושבים שאינם מקובעים

Go

116

סעיף 3.9.22.3

אורכה של גישה למעבר

Go

116

סעיף 3.9.22.4

גישה למעבר ליד שולחנות באירוע

Go

116

סעיף 3.9.22.5

מעבר משופע או מדורג

Go

116

 

סימן כ"ג: מעבר ליד שולחנות

Go

116

סעיף 3.9.23.1

רוחב מעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות

Go

116

סעיף 3.9.23.2

רוחב מעבר

Go

116

סעיף 3.9.23.3

אישור תכניות

Go

117

סעיף 3.9.23.4

מעבר מדורג או משופע המשרת ישיבה ליד שולחנות

Go

117

 

סימן כ"ד: מרחקי הליכה

Go

117

סעיף 3.9.24.1

מרחקי הליכה

Go

117

סעיף 3.9.24.2

מהלך משותף

Go

117

 

סימן כ"ה: תאורת דרכי מוצא

Go

117

סעיף 3.9.25.1

תאורת דרכי המוצא

Go

117

סעיף 3.9.25.2

תאורת אפלה

Go

117

 

סימן כ"ו: תאורת חירום

Go

117

סעיף 3.9.26.1

תאורת חירום

Go

117

 

סימן כ"ז: שילוט וסימון דרכי מוצא

Go

117

סעיף 3.9.27.1

שילוט דרכי מוצא

Go

117

סעיף 3.9.27.2

מיקום שלטי "אין מוצא"

Go

117

 

סימן כ"ח: מעקות ביציע הקהל והבמה

Go

117

סעיף 3.9.28.1

מעקות ומאחזי יד

Go

117

סעיף 3.9.28.2

גובה המעקה בהתייחסות לקו ראיה

Go

117

סעיף 3.9.28.3

קצה תחתון של מעבר מדורג או משופע

Go

118

סעיף 3.9.28.4

מעבר רוחבי הסמך לשורות מושבים

Go

118

סעיף 3.9.28.5

מעקה בצדי אזורי ישיבה

Go

118

סעיף 3.9.28.6

מקומות שבהם לא נדרש להתקין מעקים

Go

118

 

סימן כ"ט: חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך

Go

118

סעיף 3.9.29.1

חוץ הבניין

Go

118

סעיף 3.9.29.2

מרחק מבניין או מאתר סמוך

Go

118

 

סימן ל': דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון

Go

118

סעיף 3.9.30.1

כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון

Go

118

 

סימן ל"א: הפרדות ועמידות אש

Go

119

סעיף 3.9.31.1

הפרדות ועמידות אש

Go

119

סעיף 3.9.31.2

הפרדת מקום להתקהלות המשמש כחלק מבניין

Go

119

סעיף 3.9.31.3

פירים אנכיים

Go

119

סעיף 3.9.31.4

צנרת חודרת קירות

Go

119

סעיף 3.9.31.5

הפרדת במה או במה משולבת

Go

119

סעיף 3.9.31.6

הפרדת חדר הקרנה

Go

119

סעיף 3.9.31.7

הפרדת יציע קהל או טריבונה

Go

119

סעיף 3.9.31.8

הפרדת מיתקני אוורור ומיזוג אוויר

Go

119

 

סימן ל"ב: מערכות גילוי אש וכיבוי אש

Go

119

סעיף 3.9.32.1

מערכות גילוי אש וכיבוי אש

Go

119

סעיף 3.9.32.2

מערכות גילוי אש ועשן

Go

119

סעיף 3.9.32.3

התקנת מערכת למסירת הודעות

Go

119

סעיף 3.9.32.4

מערכות כיבוי אש

Go

120

 

סימן ל"ג: מערכות שליטה בעשן

Go

120

סעיף 3.9.33.1

מערכות שליטה בעשן

Go

120

סעיף 3.9.33.2

מערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת

Go

120

סעיף 3.9.33.3

מערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה

Go

120

 

סימן ל"ד: חומרי גמר

Go

120

סעיף 3.9.34.1

חומרי גמר

Go

120

 

סימן ל"ה: בניין גבוה ורב-קומות

Go

120

סעיף 3.9.35.1

בניין גבוה ורב קומות

Go

120

 

סימן ל"ו: סקר בטיחות

Go

120

סעיף 3.9.36.1

סקר בטיחות

Go

120

סעיף 3.9.36.2

תיאור דרישות סקר בטיחות

Go

120

 

סימן ל"ז: מקום התקהלות מוגן עשן – מהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.1

מהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.2

רוחב דרכי מוצא במהתמ"ע

Go

121

סעיף 3.9.37.3

מספר מושבים במהתמ"ע

Go

122

סעיף 3.9.37.4

רוחב מעבר במהתמ"ע

Go

122

סעיף 3.9.37.5

אורך מהלך משותף במהתמ"ע

Go

122

סעיף 3.9.37.6

אורך מעבר מדורג בלא מוצא במהתמ"ע

Go

122

סעיף 3.9.37.7

מרחק הליכה במהתמ"ע

Go

123

 

סימן ל"ח: משטח מוגבה, במה ובמה משולבת

Go

123

סעיף 3.9.38.1

משטח מוגבה

Go

123

סעיף 3.9.38.2

שלד של במה

Go

123

סעיף 3.9.38.3

שלד במה משולבת

Go

123

סעיף 3.9.38.4

דלת בפתח רצפת במה

Go

123

סעיף 3.9.38.5

אגפים סמוכים לבמה או במה משולבת

Go

123

סעיף 3.9.38.6

מערכת פינוי עשן מבמה או מבמה משולבת

Go

124

סעיף 3.9.38.7

הפרדת קיר קדמת הבמה בבמה משולבת

Go

124

סעיף 3.9.38.8

הגנות על פתחים בקיר קדמת הבמה

Go

124

סעיף 3.9.38.9

שלד בניין בעבור צוגים וגלריות טכניות מעל במה או מעל במה משולבת

Go

124

סעיף 3.9.38.10

גשרי תאורה ורמפות טכניות Catwalks

Go

125

סעיף 3.9.38.11

מערכת לכיבוי אש ועשן עבור במה או במה משולבת

Go

125

 

סימן ל"ט: חדר הקרנה

Go

125

סעיף 3.9.39.1

חדר הקרנה

Go

125

סעיף 3.9.39.2

מקרן סרטים או וידיאו לסרט צילום מסוג ניטרו צלולוזה

Go

125

סעיף 3.9.39.3

חדר הקרנה בעבור סרטים מסוג "סרט צילום בטוח"

Go

125

סעיף 3.9.39.4

שילוט חדר ההקרנה

Go

126

 

סימן מ': חדר המתנה, קופות ומקומות לספורטאים

Go

126

סעיף 3.9.40.1

חדר המתנה וקופות

Go

126

סעיף 3.9.40.2

קופות למכירת כרטיסים במיתקן ספורט

Go

126

סעיף 3.9.40.3

מוביל בכניסה למיתקן ספורט

Go

126

סעיף 3.9.40.4

מקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט

Go

126

 

סימן מ"א: יציע הקהל וטריבונה

Go

127

סעיף 3.9.41.1

יציע הקהל וטריבונה Grandstands

Go

127

סעיף 3.9.41.2

יציע וטריבונה זמניים הבנויים עץ

Go

127

סעיף 3.9.41.3

יציע וטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה

Go

127

סעיף 3.9.41.4

עמידות אש של מושבים ביציע ובטריבונה זמנית

Go

128

 

סימן מ"ב: אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה

Go

128

סעיף 3.9.42.1

אלמנטי תצוגה

Go

128

סעיף 3.9.42.2

תצוגות

Go

128

סעיף 3.9.42.3

חומרי בניה לביתן תצוגה

Go

128

סעיף 3.9.42.4

הגנה במתזים בביתן תצוגה

Go

128

סעיף 3.9.42.5

ביתן רב מפלסי

Go

128

סעיף 3.9.42.6

מתזים לביתן זמני

Go

128

סעיף 3.9.42.7

מערכות בישול ואש גלויה

Go

129

 

סימן מ"ג: מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט

Go

129

סעיף 3.9.43.1

עמידות אש של מושבים ביציע הקהל

Go

129

 

פרק י': שינוי שימוש בבניין קיים

Go

129

 

סימן א': פרשנות

Go

129

סעיף 3.10.1.1

הגדרות

Go

129

 

סימן ב': שינוי שימוש לבית מלון או למעונות סטודנטים

Go

129

סעיף 3.10.2.1

סייג לתחולת הוראות חלק זה

Go

129

סעיף 3.10.2.2

רוחב הפתח המזערי של דלת היציאה מחדר המדרגות

Go

129

סעיף 3.10.2.3

רוחב חדר מדרגות

Go

129

סעיף 3.10.2.4

מיקום פיר מעלית

Go

129

סעיף 3.10.2.5

מעלית חירום

Go

129

סעיף 3.10.2.6

מאגר מים

Go

129

סעיף 3.10.2.7

שינוי בבניין לאחר תחילת סימן זה

Go

129

 

חלק ד' – בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב

Go

129

סעיף 4.01

הגדרות

Go

129

סעיף 4.02

תחולה

Go

130

סעיף 4.03

בליטות המותרות מבנין

Go

130

סעיף 4.04

הבטחת מראה הרחוב ומעבר תשתיות

Go

131

סעיף 4.05

בליטות מעבר לקו מגרש

Go

131

סעיף 4.06

הבלטת יסוד בנין

Go

131

סעיף 4.07

איסור הקמת תמיכות ועמודים

Go

131

סעיף 4.08

תנאים נוספים להבלטת גגון או סוכך

Go

131

סעיף 4.09

בניה מותרת במרווח

Go

132

 

חלק ה': שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין

Go

132

 

סימן א': פרשנות

Go

132

סעיף 5.01

הגדרות

Go

132

 

סימן ב': שלד הבנין

Go

133

סעיף 5.02

שלד בנין ומקדם הבטחון

Go

133

סעיף 5

שיטת בניה

Go

134

סעיף 5.04

בדיקת ביסוס הבנין ושלדו

Go

134

סעיף 5.05

חומרי בניה ושיטות פסולים

Go

134

סעיף 5.06

עמסים

Go

134

סעיף 5.07

צירוף עמסים בחישובים הסטטיים

Go

135

סעיף 5.08

עומס אפקי על מעקה

Go

135

סעיף 5.09

חובת שילוט לציון עומס שימושי מותר

Go

135

 

סימן ג': איטום בנין נגד טחב ולחות

Go

136

סעיף 5.30

איטום נגד טחב ורטיבות

Go

136

סעיף 5.32

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים

Go

136

סעיף 5.33

איטום בחמרים אספלטיים

Go

136

סעיף 5.34

הרחקת מי הצפה

Go

137

סעיף 5.35

הפעלה אוטומטית של משאבות ניקוז

Go

137

סעיף 5.36

נדבך ראש

Go

137

סעיף 5.37

עובי קיר

Go

137

סעיף 5.38

חמרי בניה ומליטה

Go

137

סעיף 5.39

בידוד תרמי

Go

137

 

סימן ד' – עמידות אש של שלד הבנין

Go

137

סעיף 5.60

עמידות אש

Go

137

 

חלק ו' –

Go

138

 

חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים

Go

138

 

סימן א': פרשנות

Go

138

סעיף 7.00.01

הגדרות

Go

138

סעיף 7.00.02

תחולה

Go

138

 

סימן ב':

Go

138

 

סימן ג':

Go

138

 

סימן ד': הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין

Go

138

 

סימן ה': מידותיהן של מדרגות בבנין

Go

139

 

סימן ה': גגו של בנין גבוה או רב-קומות

Go

139

סעיף 7.00.80

צורת הגג

Go

139

סעיף 7.00.81

בניה מותרת על מפלס הגג

Go

139

סעיף 7.00.83

בניה למגורים מעל מפלס הגג בבנין קיים

Go

139

 

סימן ו':

Go

139

 

סימן ז': שלד הבנין

Go

139

סעיף 7.30.00

תחולה

Go

139

סעיף 7.31.00

חישובים סטטיים

Go

140

סעיף 7.32.00

עמסים אנכיים

Go

140

סעיף 7.33.00

עומס הרוח

Go

140

סעיף 7.34.00

עומס הנגרם על ידי רעידת אדמה

Go

140

סעיף 7.35.00

עומס מקסימלי

Go

140

סעיף 7.36.00

הקשחת השלד

Go

140

סעיף 7.37.00

אלמנטים מקשיחים אנכיים

Go

140

סעיף 7.38.00

נשיאת מאמצים מסביב לפתחים בקיר המשמש אלמנט מקשיח

Go

140

סעיף 7.39.00

דיאפרגמות אפקיות

Go

140

סעיף 7.40.00

דפורמציות

Go

141

סעיף 7.41.00

יציבות נגד הפיכה

Go

141

סעיף 7.42.00

חישוב השלד

Go

141

סעיף 7.43.00

הגנה על שלד מקונסטרוקצית פלדה

Go

141

סעיף 7.44.00

שלד מאלמנטים טרומיים

Go

142

סעיף 7.45.00

חיזוק השלד לשעת חירום

Go

142

סעיף 7.46.00

חיזוק התקרות

Go

142

סעיף 7.47.00

עמידות אש של שלד הבנין

Go

142

 

נספח

Go

142

סעיף 1

פרשנות

Go

142

סעיף 2

זמן עמידות אש

Go

143

סעיף 3

הוראה מיוחדת לבנינים מעל 40 מטרים

Go

143

 

סימן ח': התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי

Go

143

סעיף 7.60.00

ציוד לכיבוי בבנינים

Go

143

 

סימן ט': התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש

Go

143

 

סימן י': סדרי מיזוג אוויר

Go

144

סעיף 7.73.00

מערכת מיזוג אוויר באמצעות מים

Go

144

סעיף 7.73.01

תנאים להתקנת מערכת מיזוג אוויר בבנין

Go

144

סעיף 7.74.00

מערכת מובלי אוויר

Go

144

 

סימן י"א: חדר דוודים שאינם דודי קיטור

Go

144

סעיף 7.80.00

מבנה חדר דוודים

Go

144

סעיף 7.81.00

מבנה חדרי הסקה

Go

145

 

סימן י"ב: אספקה מרכזית של גזי נפט

Go

145

 

סימן י"ג: התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים

Go

145

 

סימן י"ד:

Go

145

 

סימן ט"ו:

Go

145

 

סימן ט"ז:

Go

145

 

סימן י"ז: הוראות שונות לבנין גבוה או רב-קומות

Go

145

סעיף 7.94.00

חיבור גמיש של צנרת אספקת המים והגז באדמת חרסית פעילה

Go

145

 

חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

Go

145

 

סימן א': פרשנות

Go

145

סעיף 8.01

הגדרות

Go

145

 

סימן ב': הוראות למתן היתר

Go

147

סעיף 8.02

מתן היתר לבנין ציבורי

Go

147

סעיף 8.03

שינויים בבנין ציבורי קיים

Go

148

 

סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי

Go

148

סעיף 8.03.01

חניה

Go

148

סעיף 8.03.02

דרכים נגישות מחוץ לבנין

Go

149

סעיף 8.03.03

אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם

Go

149

סעיף 8.04

הכניסה לבנין

Go

149

 

סימן ד': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי

Go

150

סעיף 8.05

דלת כניסה

Go

150

סעיף 8.06

דלתות, מחיצות וקירות שקופים

Go

150

סעיף 8.07

דלתות פנים

Go

150

סעיף 8.08

דרך נגישה בתוך הבנין

Go

150

סעיף 8.09

מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים

Go

150

סעיף 8.10

התקנת מעלית וחדר מדרגות

Go

151

סעיף 8.11

מבנה המעלית

Go

151

סעיף 8.12

חדר מדרגות

Go

152

סעיף 8.13

בתי שימוש מיוחדים

Go

153

סעיף 8.14

משתנות

Go

155

סעיף 8.15

כיור מיוחד בחדרי שירות

Go

155

סעיף 8.16

מראה בחדרי שירות

Go

155

סעיף 8.17

מפסיקים וכפתורי הפעלה

Go

155

סעיף 8.19

מזרקת לשתיית מים

Go

155

סעיף 8.21

יציאות מבנין ציבורי

Go

155

סעיף 8.23

מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוג

Go

156

סעיף 8.24

מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל  ציבוריים

Go

156

סעיף 8.25

יחידה מיוחדת

Go

156

 

סימן ה': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי – אמצעי תקשורת

Go

157

סעיף 8.26

טלפון ציבורי

Go

157

סעיף 8.27

מערכות התרעה ואזעקה

Go

158

 

חלק ח'1

Go

158

 

פרק א': בניין ציבורי חדש

Go

158

 

סימן א': פרשנות

Go

158

סעיף 8.30

הגדרות

Go

158

סעיף 8.31

מקום ציבורי חדש

Go

159

סעיף 8.32

בניין עם ייעוד מעורב

Go

159

סעיף 8.33

בניין ציבורי אחר

Go

160

 

סימן ב': בניין ציבורי חדש

Go

160

סעיף 8.40

היתר לבניין ציבורי חדש

Go

160

סעיף 8.41

תוספת לבניין ציבורי

Go

160

סעיף 8.42

התאמות נגישות בזמן ביצוע עבודות שיפוץ

Go

160

סעיף 8.43

שינויים במהלך בנייה

Go

160

סעיף 8.44

התאמות נוספות בבניין המיועד לאנשים עם מוגבלות

Go

160

סעיף 8.45

עיגול תוצאת חישוב

Go

160

 

סימן ג': דרך נגישה

Go

160

סעיף 8.50

דרך נגישה לבניין ציבורי

Go

160

סעיף 8.51

קשר פיזי בין בניינים

Go

161

סעיף 8.52

דרך נגישה אל חוץ הבניין

Go

161

סעיף 8.53

מעבר בין מקומות בשטחי חוץ

Go

161

סעיף 8.54

הפרשי גבהים ושיפועים בדרך נגישה מחוץ לבניין

Go

161

סעיף 8.55

כניסה לבניין ציבורי חדש

Go

162

סעיף 8.56

בניין ובו כניסות לא נגישות

Go

162

סעיף 8.57

בניין ובו כניסות בגזרות שונות

Go

162

סעיף 8.58

דרך נגישה בתוך הבניין

Go

162

סעיף 8.59

מעבר בין מקומות בקומה בתוך בניין

Go

162

סעיף 8.60

הפרשי גובה במפלסי רצפה בדרך נגישה בתוך בניין

Go

162

סעיף 8.61

מרווח אופקי בין משטחי הליכה בדרך נגישה

Go

162

סעיף 8.62

דלתות ושערים בדרך נגישה

Go

162

סעיף 8.63

דרך נגישה וכניסות נגישות במיתקן ספורט

Go

162

סעיף 8.64

דרך נגישה בבית סוהר ובבית מעצר

Go

163

סעיף 8.65

דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה

Go

163

סעיף 8.66

דרך נגישה בבית כנסת

Go

163

 

סימן ד': אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה

Go

163

סעיף 8.70

בניין ציבורי שנדרש בו סימן מוביל לכניסה העיקרית לבניין

Go

163

סעיף 8.71

סימן מוביל בדרך

Go

163

סעיף 8.72

גימור פני שטח של סימן מוביל

Go

164

סעיף 8.73

שינוי כיוון של סימן מוביל

Go

164

סעיף 8.74

סימן מוביל בדרך רחבה מחוץ לבניין וברחבה חיצונית

Go

164

סעיף 8.75

סיום סימן מוביל מחוץ לבניין

Go

164

סעיף 8.76

סימן אזהרה מחוץ לבניין

Go

164

סעיף 8.77

סימן מאתר מחוץ לבניין

Go

164

סעיף 8.78

סימן מוביל וסימן מאתר בתוך בניין

Go

164

סעיף 8.79

סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים

Go

164

סעיף 8.80

סימון דלת שקופה בקיר שקוף

Go

165

סעיף 8.81

סימון דלת הזזה דו אגפית ושקופה

Go

165

סעיף 8.82

סימון דלת מסתובבת

Go

165

 

סימן ה': תאורה

Go

165

סעיף 8.90

תאורה בבניין ציבורי חדש

Go

165

סעיף 8.91

תאורה בדרך אל בניין ציבורי

Go

165

 

סימן ו': שילוט

Go

165

סעיף 8.100

שילוט הכוונה

Go

165

 

סימן ז': מקומות חניה

Go

165

סעיף 8.110

הקצאת מקומות חניה נגישים

Go

165

סעיף 8.111

מיקום מקומות חניה נגישים בחניון ציבורי

Go

166

סעיף 8.112

חניה בבניין עם כמה כניסות

Go

166

סעיף 8.113

גישה חופשית למקום חניה נגיש

Go

166

סעיף 8.114

מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לאכסון

Go

166

סעיף 8.115

מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לשמש מקום להתקהלות

Go

166

סעיף 8.116

חניה עם מיסעה משופעת

Go

166

סעיף 8.117

הקמת מקומות חניה נגישים שלא בתחום המגרש

Go

166

 

סימן ח': מעלית ומעלון

Go

167

סעיף 8.120

מעלית לשימוש הציבור

Go

167

סעיף 8.121

מעלית בבניין שיוחד לאנשים עם מוגבלות

Go

167

סעיף 8.122

מרחק הליכה למעלית

Go

167

סעיף 8.123

התקנת שתי מעליות בבניין

Go

167

סעיף 8.124

מעלית עם פיקוד יעדים

Go

167

סעיף 8.125

מצגת הפעלה של מעלית עם פיקוד יעדים

Go

167

סעיף 8.126

מעלון אנכי

Go

167

 

סימן ט': מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת

Go

167

סעיף 8.130

מדרגות

Go

167

סעיף 8.131

מדרגות נעות ומסועי לכת

Go

167

 

סימן י': מיתקני תברואה

Go

168

סעיף 8.140

בתי שימוש נגישים

Go

168

סעיף 8.141

בית שימוש מיוחד מטיפוס 2

Go

168

סעיף 8.142

מספר בתי שימוש נגישים

Go

168

סעיף 8.143

בתי שימוש נגישים במקומות מיוחדים

Go

168

סעיף 8.144

בית שימוש נגיש המיועד לנשים וגברים כאחד

Go

168

סעיף 8.145

קבועות תברואיות בבית שימוש נגיש

Go

168

סעיף 8.146

מיקום בתי שימוש נגישים

Go

168

סעיף 8.147

בתי שימוש נגישים במקומות להתקהלות

Go

168

סעיף 8.148

בתי שימוש נגישים בבניין שבו שימושים מעורבים

Go

169

סעיף 8.149

משתנות

Go

169

סעיף 8.150

מלתחה, תא הלבשה ומקלחת

Go

169

סעיף 8.151

דרך נגישה למלתחה

Go

169

סעיף 8.152

מראה ומתלים במלתחה

Go

169

סעיף 8.153

עמדת הלבשה נגישה

Go

169

סעיף 8.154

עמדת הלבשה בתא שירותים

Go

169

סעיף 8.155

מבנה עמדת הלבשה נגישה