נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (הגנה על עיניים), 1947

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

שם

סעיף 1

2

Go

תהליכים הכרוכים בסיכון מיוחד של חבלת עיניים

סעיף 2

2

Go

תוספת

תק' תשכ"ג-1963


תקנות הבטיחות בעבודה (הגנה על עיניים), 1947*

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

תקנות בתי החרושת הבטיחות בעבודה (הגנה על על עיניים), 1947

(לפי סעיף 49)

שם תק' תשכ"ג-1963

1.    התקנות האלו תיקראנה תקנות הבטיחות בעבודה (הגנה על עיניים), 1947.

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

1. התקנות האלו תיקראנה תקנות בתי החרושת הבטיחות בעבודה (הגנה על על עיניים), 1947.

תהליכים הכרוכים בסיכון מיוחד של חבלת עיניים

2.    התהליכים, הרשומים בתוספת על התקנות האלה, ניקבים בזה כתהליכים הכרוכים בסיכון מיוחד של חבלת עיניים בחלקיקים או שבבים הניתזים בהמשך אותם תהליכים.

תוספת

           (1)  ליטוש יבש של מתכות או חפצי מתכת, המוסמכים ביד אל גלגל או דסקה מסתובבים, המונעים בכוח מיכאני.

           (2)  חריטה (חיצונית או פנימית) של מתכות אל-ברזיליות או של ברזל יציקה או של חפצים מאותן מתכות או אותו ברזל, מקום שהעבודה נעשית ביבש, להבדיל מחריטת-דיוק, מקום שהשימוש במשקפי-מגן או חציצה היו מפריעים את העבודה הפרעה רצינית, או חריטה באמצעות כלי-יד.

           (3)  ריתוך או חיתוך של מתכות באמצעות תהליך חשמלי, חמצן-אציטיליני או תהליך כיוצא בהם.

           (4)  התהליכים הבאים כשהם מבוצעים באמצעות כלי-יד או כלי-מיטלטלים אחרים:-

(א)   הכשרת יציקות מתכת שכרוך בהן סילוק מתכת.

(ב)   עקירתם או גדיעתם (וקדיחה או הקבה אחורנית לא בכלל) של מסמרות או לולבים קרים מתוך דוודים או מוסדה אחרת או מתוך ספינות.

(ג)    שיבובם או קסקוסם של דוודים או דפנות-ספינות.

(ד)   שבירתם או סיתותם של אבנים, ביטון או סיגים.* פורסמו ע"ר מס' 1567 מיום 27.3.1947, תוס' 2, עמ' (ע) 412, (א) 505.

תוקנו ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח תשכ"ב מס' 526 עמ' 306) – תק' תשכ"ג-1963 בחוק לתיקון פקודת בתי חרושת, תשכ"ג-1963.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות