נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו בתי המשפט העירוניים (קביעת מקום מושבו של בית המשפט העירוני טירת-הכרמל - נשר  - קרית-אתא - קרית-ביאליק - קרית-טבעון - קרית-ים - קרית-מוצקין), תשל"ה-1975

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – הקמת והסמכת בתי משפט

תוכן ענינים

2

Go

קביעת מקום מושב

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


 צו בתי המשפט העירוניים (קביעת מקום מושבו של בית המשפט העירוני טירת-הכרמל - נשר  - קרית-אתא - קרית-ביאליק - קרית-טבעון - קרית-ים - קרית-מוצקין), תשל"ה-1975*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ג לפקודת בתי המשפט העירוניים, אני מצווה לאמור:

קביעת מקום מושב

1.    מקום מושבו של בית המשפט העירוני טירת-הכרמל - נשר - קרית-אתא - קרית-ביאליק - קרית-טבעון - קרית-ים - קרית-מוצקין - הוא בתחום המועצה המקומית קרית ביאליק.

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו בתי המשפט העירוניים (קביעת מקום מושבו של בית המשפט העירוני טירת-הכרמל - נשר - קרית-אתא - קרית-ביאליק - קרית-טבעון - קרית-ים - קרית-מוצקין), תשל"ה-1975".

י"ט בסיון תשל"ה (29 במאי 1975)                         חיים י' צדוק

                                                                                               שר המשפטים* פורסם ק"ת תשל"ו מס' 3357 מיום 19.6.1975 עמ' 2030.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות