צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים – הקמה והסמכה),
תשמ"ג-1983

רבדים בחקיקה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – הקמת והסמכת בתי משפט

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

2

Go

הקמת בתי משפט לעניינים מקומיים. מקום מושבם ואזורי שיפוטם תט תשמג 1983 צו

סעיף 1

5

Go

הסמכת בתי משפט שלום ואזורי שיפוט

סעיף 2

5

Go

תחילה

סעיף 3


צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים – הקמה והסמכה),
תשמ"ג-1983*

            בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ב לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ולאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות הנזכרות להלן, אני מצווה לאמור:

הקמת בתי משפט לעניינים מקומיים, מקום מושבם ואזורי שיפוטם ת"ט תשמ"ג-1983 צו (מס' 2)  תשמ"ג-1983 צו תשמ"ד-1984 צו תשס"ב-2001 צו תשס"ה-2004

1.    (א)  מוקמים בזה בתי משפט לעניינים מקומיים אלה:

באר שבע          כרמיאל

בני-ברק           נתניה

בת-ים              פתח-תקוה

גבעתיים           קרית-ביאליק

חדרה               ראשון-לציון

חולון               .............................................. רחובות

חיפה                תל-אביב-יפו

ירושלים

           (ב)  מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא.

צו תשמ"ה-1985 צו תשס"ד-2004 צו (מס' 2)  תשס"ה-2005

           (ג)   אזור שיפוטו של כל אחד מבתי המשפט לעניינים מקומיים, פרט לבתי המשפט לעניינים מקומיים בחדרה, בקרית ביאליק, בכרמיאל ובראשון לציון, הוא תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא.

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

           (ד)  (1)   אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק הוא תחום הרשויות המקומיות:

טירת הכרמל      עתלית

יקנעם עילית      קרית-אתא

נשר                 קרית-ביאליק

קרית-טבעון      קרית-מוצקין

קרית-ים            רכסים

(2)   נשיא בית משפט השלום בחיפה יהיה בעל הסמכות לגבי בית משפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק.

צו תשמ"ה-1985

           (ה)  אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים ראשון לציון הוא תחום הרשויות המקומיות ראשון לציון ונחלת-יהודה.

צו תשס"ד-2004

           (ו)   אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים בכרמיאל הוא תחום הרשות המקומית כרמיאל והמועצה האזורית משגב.

צו (מס' 2) תשס"ה-2005

           (ז)   אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים בחדרה הוא תחום הרשויות המקומיות אור עקיבא, בנימינה, גבעת עדה, ג'סר א-זרקא, זכרון יעקב, חדרה, פוריידיס, פרדס חנה-כרכור, ומרחב התכנון המקומי עירון כהגדרתו בצו התכנון והבניה (עירון), התשמ"ג-1983.

מיום 30.6.1983

ת"ט תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4507 מיום 30.6.1983 עמ' 1615

(א) מוקמים בזה בתי משפט לעניינים מקומיים אלה:

בני-ברק פתח תקוה

בת-ים קרית ביאליק

גבעתיים ראשון לציון

חולון רחובות

ירושלים תל-אביב-יפו

נתניה

מיום 31.7.1983

צו (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4515 מיום 31.7.1983 עמ' 1762

(א) מוקמים בזה בתי משפט לעניינים מקומיים אלה:

בני-ברק נתניה

בת-ים פתח תקוה

גבעתיים קרית ביאליק

חולון ראשון לציון

חיפה רחובות

ירושלים תל-אביב-יפו

מיום 17.6.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4646 מיום 17.6.1984 עמ' 1736

(א) מוקמים בזה בתי משפט לעניינים מקומיים אלה:

בני-ברק נתניה

בת-ים פתח תקוה

גבעתיים קרית ביאליק

חולון ראשון לציון

חיפה רחובות

ירושלים תל-אביב-יפו

כרמיאל

מיום 1.8.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4681 מיום 6.8.1984 עמ' 2163

(ד) (1) אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק הוא תחום הרשויות המקומיות:

טירת הכרמל עתלית

יקנעם עילית קרית-אתא

נשר קרית-ביאליק

קרית-טבעון קרית-מוצקין

קרית-ים רכסים

(2) נשיא בית משפט השלום בחיפה יהיה בעל הסמכות לגבי בית משפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק.

מיום 1.4.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4783 מיום 27.3.1985 עמ' 965

(ג) אזור שיפוטו של כל אחד מבתי המשפט לעניינים מקומיים, פרט לבית המשפט לעניינים מקומיים קרית ביאליק, פרט לבתי המשפט לעניינים מקומיים בקרית ביאליק ובראשון לציון, הוא תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא.

(ד) (1) אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק הוא תחום הרשויות המקומיות:

טירת הכרמל עתלית

יקנעם עילית קרית-אתא

נשר קרית-ביאליק

קרית-טבעון קרית-מוצקין

קרית-ים רכסים

(2) נשיא בית משפט השלום בחיפה יהיה בעל הסמכות לגבי בית משפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק.

(ה) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים ראשון לציון הוא תחום הרשויות המקומיות ראשון לציון ונחלת-יהודה.

מיום 6.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 154

(א) מוקמים בזה בתי משפט לעניינים מקומיים אלה:

באר שבע

בני-ברק נתניה

בת-ים פתח תקוה

גבעתיים קרית ביאליק

חולון ראשון לציון

חיפה רחובות

ירושלים תל-אביב-יפו

כרמיאל

מיום 11.2.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 132

(ג) אזור שיפוטו של כל אחד מבתי המשפט לעניינים מקומיים, פרט לבתי המשפט לעניינים מקומיים בקרית ביאליק, בכרמיאל ובראשון לציון, הוא תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא.

(ד) (1) אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק הוא תחום הרשויות המקומיות:

טירת הכרמל עתלית

יקנעם עילית קרית-אתא

נשר קרית-ביאליק

קרית-טבעון קרית-מוצקין

קרית-ים רכסים

(2) נשיא בית משפט השלום בחיפה יהיה בעל הסמכות לגבי בית משפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק.

(ה) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים ראשון לציון הוא תחום הרשויות המקומיות ראשון לציון ונחלת-יהודה.

(ו) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים בכרמיאל הוא תחום הרשות המקומית כרמיאל והמועצה האזורית משגב.

מיום 29.9.2004

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6340 מיום 19.9.2004 עמ' 6

(א) מוקמים בזה בתי משפט לעניינים מקומיים אלה:

באר שבע כרמיאל

בני-ברק נתניה

בת-ים פתח תקוה

גבעתיים קרית ביאליק

חדרה ראשון לציון

חולון רחובות

חיפה תל-אביב-יפו

ירושלים

מיום 27.2.2005

צו (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 438

(ג) אזור שיפוטו של כל אחד מבתי המשפט לעניינים מקומיים, פרט לבתי המשפט לעניינים מקומיים בחדרה, בקרית ביאליק, בכרמיאל ובראשון לציון, הוא תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא.

(ד) (1) אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק הוא תחום הרשויות המקומיות:

טירת הכרמל עתלית

יקנעם עילית קרית-אתא

נשר קרית-ביאליק

קרית-טבעון קרית-מוצקין

קרית-ים רכסים

(2) נשיא בית משפט השלום בחיפה יהיה בעל הסמכות לגבי בית משפט לעניינים מקומיים קרית-ביאליק.

(ה) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים ראשון לציון הוא תחום הרשויות המקומיות ראשון לציון ונחלת-יהודה.

(ו) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים בכרמיאל הוא תחום הרשות המקומית כרמיאל והמועצה האזורית משגב.

(ז) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים בחדרה הוא תחום הרשויות המקומיות אור עקיבא, בנימינה, גבעת עדה, ג'סר א-זרקא, זכרון יעקב, חדרה, פוריידיס, פרדס חנה-כרכור, ומרחב התכנון המקומי עירון כהגדרתו בצו התכנון והבניה (עירון), התשמ"ג-1983.

הסמכת בתי משפט שלום ואזורי שיפוט

2.    בתי משפט השלום שלהלן מוסמכים לשבת כבתי משפט לענינים מקומיים ואזור שיפוטם יהיה תחומן של הרשויות המקומיות שפורטו לצידן:

           (א)  בית משפט השלום כפר-סבא - כפר-סבא, רעננה והוד-השרון;

צו (מס' 3) תשמ"ד-1984

           (ב)  בית משפט השלום תל-אביב - רמת-גן;

צו תשמ"ג-1983 צו תשס"א-2001

           (ג)   בית משפט השלום הרצליה - הרצליה, כפר שמריהו ורמת-השרון.

מיום 15.5.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1309

הוספת פסקה 2(ג)

מיום 16.9.1984

צו  (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4702 מיום 16.9.1984 עמ' 2569

החלפת פסקה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בית המשפט השלום רמת גן – רמת גן.

מיום 30.8.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6123 מיום 30.8.2001 עמ' 1036

(ג) בית משפט השלום הרצליה - הרצליה, כפר שמריהו ורמת-השרון.

תחילה

3.    תחילתו של צו זה ביום י"ח בניסן תשמ"ג (1 באפריל 1983).

כ"א באדר תשמ"ג (6 במרס 1983)                                משה נסים

                                                                                                      שר המשפטים* פורסם ק"ת תשמ"ג מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1042.

תוקן ק"ת תשמ"ג: מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1309 – צו תשמ"ג-1983. ת"ט מס' 4507 מיום 30.6.1983 עמ' 1615. מס' 4515 מיום 31.7.1983 עמ' 1762 – צו (מס' 2) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4646 מיום 17.6.1984 עמ' 1736 – צו תשמ"ד-1984. מס' 4681 מיום 6.8.1984 עמ' 2163 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתו ביום 1.8.1984. מס' 4702 מיום 16.9.1984 עמ' 2569 – צו (מס' 3) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4783 מיום 27.3.1985 עמ' 965 – צו תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 1.4.1985.

ק"ת תשס"א מס' 6123 מיום 30.8.2001 עמ' 1036 – צו תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 154 – צו תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 132 – צו תשס"ד-2004; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ה: מס' 6340 מיום 19.9.2004 עמ' 6 – צו תשס"ה-2004; תחילתו 10 ימים מיום פרסומו. מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 438 – צו (מס' 2) תשס"ה-2005; תחילתו 10 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות