נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

1

סעיף 4

אחריות טייס מפקד וסמכותו

Go

1

סעיף 5

טייס מפקד של כלי טיס שבו נדרש יותר מטייס אחד

Go

1

סעיף 6

פעולות לפני הטיסה

Go

1

סעיף 8

אנשי צוות בעמדותיהם

Go

1

סעיף 10

איסור הפעלה רשלנית או פזיזה

Go

1

סעיף 11

הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות

Go

1

סעיף 12

הובלת סמים

Go

1

סעיף 13

השלכת חפצים וריסוס

Go

1

סעיף 14

שימוש בחגורות בטיחות

Go

1

סעיף 15

מצנחים וצניחה

Go

1

סעיף 16

גרירת דאונים

Go

1

סעיף 17

גרירת חפץ שאינו דאון

Go

1

סעיף 18

אבזרים אלקטרוניים מיטלטלים

Go

1

סעיף 19

הדרכת טיסה וטיסות אימוני מכשירים

Go

1

סעיף 20

כמות דלק לטיסת כט"מ

Go

1

סעיף 21

חובה להתקין טרנספונדר

Go

1

סעיף 22

תקן הטרנספונדר

Go

1

סעיף 23

שמישות הטרנספונדר

Go

1

סעיף 24

תחולה של תקנות בדבר טרנספונדר

Go

1

סעיף 25

פטור מהתקנת טרנספונדר

Go

1

סעיף 26

שמירת קשר אלחוט דו כיווני

Go

1

סעיף 27

בדיקת ציוד VOR

Go

1

סעיף 28

תעודות הדרושות בכלי טיס

Go

1

סעיף 30

כושר טיסה של כלי טיס

Go

1

סעיף 31

הגבלות תפעוליות ודרישות לגבי סימונים בכלי טיס

Go

1

סעיף 32

שימוש בחמצן נשימה

Go

1

סעיף 33

מכשירים וציוד הדרושים בכלי טיס

Go

1

סעיף 34

הפעלה במרחב או נתיב שבו הוגדר RCP Type

Go

1

סעיף 36

רשם נתוני טיסה ורשמקול תא הטייס

Go

1

סעיף 37

התאמת קריאות גובה לחץ אוטומטי למד גובה הטייס

Go

1

סעיף 38

הגבלות משקל מטוס בקטגורית "תובלה"

Go

1

סעיף 39

הגבלות כלי טיס בקטגוריה מוגבל

Go

1

סעיף 40

הגבלות כלי טיס בעל תעודת סוג זמנית

Go

1

סעיף 41

הגבלות כלי טיס לשימוש נסיוני

Go

1

סעיף 42

כללים מיוחדים לכלי טיס זר

Go

1

סעיף 43

טיסת העברה של מטוס גדול עם מנוע אחד דומם

Go

1

סעיף 44

מיתקן קולי להתראת מהירות ומערכת מציין חימום פיטו

Go

1

סעיף 45

מערכת התראת גובה במטוס טורבו סילוני

Go

1

סעיף 46

משדר מיקום חירום

Go

1

סעיף 46א

מיתקן איתור תת-מימי

Go

1

סעיף 47

הפעלה במהירות  על קולית

Go

1

סעיף 48

תנאים להסכם חכירה

Go

1

סעיף 49

מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל

Go

1

סעיף 50

חלוקת מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל

Go

1

סעיף 51

איזור אסור לטיסה

Go

1

סעיף 52

איזור מוגבל לטיסה

Go

1

סעיף 53

איזור מסוכן לטיסה

Go

1

סעיף 54

פרוזדור אויר

Go

1

סעיף 55

פרוזדור אויר מיוחד

Go

1

סעיף 56

נתיב אויר מוגדר מראש

Go

1

סעיף 57

איזור פיקוח

Go

1

סעיף 58

איזור פיקוח טרמינלי

Go

1

סעיף 59

איזור פיקוח שדה

Go

1

סעיף 60

איזור שדה

Go

1

סעיף 61

נקודת דיווח

Go

1

סעיף 62

איזור אימונים

Go

1

סעיף 63

שירות פיקוח על תנועה אוירית

Go

1

סעיף 64

שירות מידע תעופתי

Go

1

סעיף 66

חיוב ברשיון ובאישור

Go

1

סעיף 67

טיסה בקרבת כלי טיס אחר

Go

1

סעיף 68

כללי זכות קדימה   תפעול יבשתי

Go

1

סעיף 69

כללי זכות קדימה   תפעול ימי

Go

1

סעיף 70

מהירות כלי טיס

Go

1

סעיף 71

טיסה אוירובטית

Go

1

סעיף 72

תאורה בטיסות לילה

Go

1

סעיף 73

ציות להוראות בקרת תעבורה אוירית

Go

1

סעיף 74

אותות

Go

1

סעיף 75

זמן

Go

1

סעיף 76

כוונון מד הגובה

Go

1

סעיף 77

משדר מיקום חירום

Go

1

סעיף 78

תכנית טיסה

Go

1

סעיף 79

הפעלה בתחומי שדה תעופה

Go

1

סעיף 80

הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח   גבהים מינימליים

Go

1

סעיף 81

הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח   גישות

Go

1

סעיף 82

הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח   יציאות

Go

1

סעיף 83

הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח   הגבלת רעש

Go

1

סעיף 84

הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח   מירשה טיסה

Go

1

סעיף 85

הפעלה בשדה ללא מגדל פיקוח

Go

1

סעיף 86

שמירת קשר אלחוט דו כיווני

Go

1

סעיף 87

אזורי ניסויי טיסה

Go

1

סעיף 88

אזורים מוגבלים או אסורים לטיסה

Go

1

סעיף 89

טיסה במרחב אוירי מבוקר פוזיטיבית

Go

1

סעיף 90

פטור

Go

1

סעיף 91

כללי

Go

1

סעיף 92

תנאי מזג אויר

Go

1

סעיף 93

כללי טיסת ראייה מבוקרת

Go

1

סעיף 94

כטר"מ מיוחד

Go

1

סעיף 95

תחולה

Go

1

סעיף 96

תנאים להפעלת כלי טיס לפי כטר"ח

Go

1

סעיף 97

מגבלות תנאי מזג אויר

Go

1

סעיף 98

נהלי טיסה לפי כטר"ח

Go

1

סעיף 99

גובהי טיסה לפי כטר"ח

Go

1

סעיף 100

תנאים להפעלת כלי טיס לפי כט"מ

Go

1

סעיף 101

מגבלות תנאי מזג אויר

Go

1

סעיף 102

גובה מזערי בטיסה לפי כט"מ

Go

1

סעיף 103

גובה שיוט בטיסה לפי כט"מ

Go

1

סעיף 104

מסלול טיסה

Go

1

סעיף 105

קשר רדיו

Go

1

סעיף 106

אבדן קשר רדיו

Go

1

סעיף 107

דיווח על תקלה במכשיר עזר לניווט

Go

1

סעיף 108

גישת מכשירים לשדה תעופה

Go

1

סעיף 109

מינימות לנחיתה

Go

1

סעיף 110

מינימה להמראה משדה תעופה אזרחי

Go

1

סעיף 111

שדה תעופה צבאי

Go

1

סעיף 113

טיסה מחוץ לנתיבים ושימוש במכ"מ

Go

1

סעיף 115

הפעלה מתחת לגובה החלטה או לגובה מזערי להנמכה

Go

1

סעיף 116

רכיבים או עזרי ראייה בלתי שמישים או שאינם בפעולה

Go

1

סעיף 117

חובות טייס מפקד של כלי טיס מיורט

Go

1

סעיף 118

פעולות טייס מפקד בקבלת הוראות סותרות בקשר רדיו

Go

1

סעיף 119

משמעות המונח יירוט

Go

1

סעיף 120

חובות בעל רשיון הפעלה אווירית

Go

1

סעיף 121

אותות ליירוט כלי טיס

Go

1

סעיף 125

הגדרות

Go

1

סעיף 126

חובת אחזקה

Go

1

סעיף 127

האחזקה הדרושה

Go

1

סעיף 129

ביצוע פעולות בדק בידי יצרן

Go

1

סעיף 130

הדרכה והרשאה לביצוע בדיקה יומית, בדיקת תחנה, הוראת כושר אווירי חוזרת ותחזוקה קלה

Go

1

סעיף 131

מערך אחזקה

Go

1

סעיף 132

תיקון מערך אחזקה

Go

1

סעיף 133

החזרה לשירות של כלי טיס לאחר ביצוע פעולת בדק או תחזוקה קלה

Go

1

סעיף 134

רמת ביצוע פעולות בדק ותחזוקה קלה

Go

1

סעיף 135

דרישות מיוחדות לגבי ביקורות בכלי טיס

Go

1

סעיף 136

רישומי פעולות בדק

Go

1

סעיף 137

העברת רישומי פעולות בדק

Go

1

סעיף 138

רישומי מנוע שנבנה מחדש

Go

1

סעיף 139

הולכת נוסעים אחרי ביצוע תיקונים או שינויים

Go

1

סעיף 140

דרישות מיוחדות לתכולת מערך האחזקה

Go

1

סעיף 141

איסור הפעלה ללא בדיקת מד גובה

Go

1

סעיף 142

פטור

Go

1

סעיף 143

תחולה

Go

1

סעיף 144

הגדרות

Go

1

סעיף 145

תשלומים מותרים

Go

1

סעיף 146

ציוד טיסה ומידע תפעולי

Go

1

סעיף 147

הכרת מגבלות תפעול וציוד

Go

1

סעיף 148

ציוד לטיסת כטר"מ

Go

1

סעיף 149

ציוד הצלה לטיסה מעל הים

Go

1

סעיף 150

ציוד רדיו לפעילות מעל לים

Go

1

סעיף 151

ציוד חירום

Go

1

סעיף 152

כללי גובה טיסה

Go

1

סעיף 153

שלטי עישון וחגורות בטיחות

Go

1

סעיף 154

תדריך לנוסעים

Go

1

סעיף 155

כבודת יד

Go

1

סעיף 156

הובלת מטען

Go

1

סעיף 157

דרישות דלק לטיסה לפי כטר"מ

Go

1

סעיף 158

הפעלה בתנאי התקרחות

Go

1

סעיף 159

דרישות לגבי טכנאי טיס

Go

1

סעיף 160

דרישות לגבי טייס משנה

Go

1

סעיף 161

דרישות לגבי דיילים

Go

1

סעיף 162

תחולה

Go

1

סעיף 163

רשיון הפעלה מבצעית

Go

1

סעיף 164

איסור הפעלה באיזור אסור, באיזור מסוכן או באיזור מוגבל

Go

1

סעיף 165

איסור הפעלה מסוכנת

Go

1

סעיף 166

הגבלות תפעוליות

Go

1

סעיף 167

מתן הודעה וקבלת אישור

Go

1

סעיף 168

דרישות תאורה וסימון

Go

1

סעיף 169

מיתקן מהיר להוצאת הגז

Go

1

סעיף 170

הגבלות תפעוליות

Go

1

סעיף 171

מתן הודעה וקבלת אישור

Go

1

סעיף 174

מתן הודעה

Go

1

סעיף 175

דיווחי מיקום הבלון

Go

1

סעיף 181

הגדרות

Go

1

סעיף 182

איסור צניחה מסוכנת

Go

1

סעיף 183

ציוד רדיו והשימוש בו

Go

1

סעיף 184

צניחה מעל איזור מאוכלס או לתוכו

Go

1

סעיף 185

צניחה מעל שדה תעופה או לתוכו

Go

1

סעיף 186

איסור צניחה ללא הודעה

Go

1

סעיף 187

המידע הנדרש

Go

1

סעיף 188

הודעה על ביטול צניחה או דחייתה

Go

1

סעיף 189

איסור צניחות מעל איזורים מוגבלים או אסורים או בתוכם

Go

1

סעיף 190

תנאי מזג אויר וראות

Go

1

סעיף 191

צניחות בלילה

Go

1

סעיף 192

משקאות וסמים

Go

1

סעיף 193

ציוד בכלי טיס ועל הקרקע

Go

1

סעיף 194

ציוד צניחה ודרישות אריזה

Go

1

סעיף 195

תחולה במקרים מסויימים

Go

1

סעיף 196

ציוד קיפול

Go

1

סעיף 197

תקני ביצוע

Go

1

סעיף 198

רישומים

Go

1

סעיף 199

חותם

Go

1

סעיף 200

תחולה

Go

1

סעיף 201

הגדרות

Go

1

סעיף 202

רשיון הפעלה אווירית בחקלאות

Go

1

סעיף 203

בקשה למתן רשיון

Go

1

סעיף 204

תיקון רשיון

Go

1

סעיף 205

תנאים לקבלת רשיון

Go

1

סעיף 206

פטור מדרישות מסויימות

Go

1

סעיף 207

טייסים ובעלי תפקידים

Go

1

סעיף 208

כלי טיס

Go

1

סעיף 209

ידע מבצעי וכשירות

Go

1

סעיף 210

ספר עזר למבצעים

Go

1

סעיף 211

תקופת תקפו של רשיון

Go

1

סעיף 212

תחולה

Go

1

סעיף 213

דרישות כלי טיס

Go

1

סעיף 214

נשיאת רשיון

Go

1

סעיף 215

אופן פיזור החמרים

Go

1

סעיף 216

פיזור רעלים בחקלאות

Go

1

סעיף 217

פיזור רעלים למטרות ניסוי

Go

1

סעיף 218

כח אדם

Go

1

סעיף 219

איזור פיקוח שדה

Go

1

סעיף 220

אי שמירה על כיווני התנועה האוירית

Go

1

סעיף 221

הפעלה מעל איזור בלתי מאוכלס

Go

1

סעיף 222

הפעלה באיזור מאוכלס   כללי

Go

1

סעיף 223

תנאים להפעלה באיזור מאוכלס

Go

1

סעיף 224

הפעלה באיזור מאוכלס: טייסים וכלי טיס

Go

1

סעיף 225

שם מסחרי

Go

1

סעיף 226

הצגת הרשיון

Go

1

סעיף 227

ביקורת

Go

1

סעיף 228

רישומים

Go

1

סעיף 229

שינוי מען והחזרת רשיון

Go

1

סעיף 230

כללי

Go

1

סעיף 231

הגדרות

Go

1

סעיף 232

רשיון להפעלה אווירית

Go

1

סעיף 233

תחולה על מפעיל לא מורשה

Go

1

סעיף 234

תקופת תקפו של רשיון

Go

1

סעיף 235

בקשה למתן רשיון ומתן רשיון

Go

1

סעיף 236

זכאות לרשיון ולמפרטי הפעלה

Go

1

סעיף 237

תיקון רשיון

Go

1

סעיף 238

תיקון מפרטי הפעלה

Go

1

סעיף 239

הפעלת חירום

Go

1

סעיף 240

ספר עזר למבצעים: כללי

Go

1

סעיף 241

תכולת ספר עזר למבצעים

Go

1

סעיף 242

דרישות לגבי כלי טיס

Go

1

סעיף 243

משרד עסקים ובסיס הפעלה

Go

1

סעיף 244

שימוש בשם עסקי

Go

1

סעיף 245

פרסום

Go

1

סעיף 246

מגבלות הפעלה אזוריות

Go

1

סעיף 247

הפסקת פעילות

Go

1

סעיף 248

דרישות כח אדם בהנהלה

Go

1

סעיף 249

כישורי כוח אדם בתפקידי הנהלה

Go

1

סעיף 250

כללי

Go

1

סעיף 251

שמירת רישומים

Go

1

סעיף 252

יומן תחזוקה ודיווח על תקלה טכנית

Go

1

סעיף 253

דיווח על תנאים מטאורולוגיים מסוכנים ועל תקלות

Go

1

סעיף 254

הגבלת טיסה או השעייתה בעת חרום

Go

1

סעיף 255

בדיקת כושר טיסה

Go

1

סעיף 256

ביקורת ומבחנים

Go

1

סעיף 257

סמכויות מפקח בעת טיסה

Go

1

סעיף 258

אחריות תפעולית

Go

1

סעיף 259

העברת מידע מבצעי

Go

1

סעיף 260

דרישות מידע להפעלה

Go

1

סעיף 261

הולכת בני אדם ללא עמידה בדרישות

Go

1

סעיף 262

הובלת מטען וכבודה

Go

1

סעיף 263

שימוש בחמצן

Go

1

סעיף 264

חמצן לשימוש רפואי על ידי נוסעים

Go

1

סעיף 265

גבהים מזעריים לשימוש במערכת טייס אוטומטי

Go

1

סעיף 266

אנשי צוות אויר: הגבלות שימוש

Go

1

סעיף 267

כלי טיס ומיתקנים לשמירת רמה

Go

1

סעיף 268

הרכב צוות האויר

Go

1

סעיף 269

טייס משנה בטיסת כט"מ

Go

1

סעיף 271

טיסה ללא טייס משנה: שימוש  בטייס אוטומטי

Go

1

סעיף 272

דייל

Go

1

סעיף 273

מינוי טייס מפקד וטייס משנה

Go

1

סעיף 274

טייס משנה בהפעלת קטגוריה II

Go

1

סעיף 275

שימוש במושב הטייס על ידי נוסע

Go

1

סעיף 276

אחיזה בהגאים

Go

1

סעיף 277

תדרוך נוסעים לפני טיסה

Go

1

סעיף 278

משקאות אלכוהוליים

Go

1

סעיף 279

תפקידי חירום ותפקידי פינוי חירום

Go

1

סעיף 280

תחולה

Go

1

סעיף 281

דרישות כלליות

Go

1

סעיף 282

מבחני הצגת יכולת של כלי טיס

Go

1

סעיף 283

הגאים כפולים

Go

1

סעיף 284

דרישות ציוד: כללי

Go

1

סעיף 285

רשמקול תא הטייס

Go

1

סעיף 286

מערכת אזהרה ומודעות לפני השטח

Go

1

סעיף 287

מטפי כיבוי אש בכלי טיס מוליך נוסעים

Go

1

סעיף 288

דרישות ציוד חמצן

Go

1

סעיף 289

דרישות ציוד לטיסת לילה עם נוסעים

Go

1

סעיף 290

ציוד ניווט רדיו: טיסות נוסעים בלילה

Go

1

סעיף 291

דרישות ציוד לטיסת כט"מ עם נוסעים

Go

1

סעיף 292

ציוד רדיו וניווט בטיסות כט"מ

Go

1

סעיף 293

ציוד חירום בטיסות מעל לים

Go

1

סעיף 294

דרישות כושר אוירי נוספות

Go

1

סעיף 295

התקנת חגורות כתף בעמדות הצוות

Go

1

סעיף 296

שמירת קשר אלחוט דו כיווני

Go

1

סעיף 297

דרישות ציוד מכ"מ מזג אויר

Go

1

סעיף 298

דרישות ציוד חרום לכלי טיס של יותר  מ 19 נוסעים

Go

1

סעיף 299

רשימת ציוד מזערי

Go

1

סעיף 300

דרישות ביצוע בתנאי כט"מ

Go

1

סעיף 301

דרישות ביצוע הפעלה מעל לים

Go

1

סעיף 302

משקל ריק ומרכז הכובד

Go

1

סעיף 303

כטר"מ: נקודות התיחסות קרקעיות להליקופטר

Go

1

סעיף 304

כטר"מ: כמות דלק

Go

1

סעיף 305

דיווחים ותחזיות מזג אויר

Go

1

סעיף 306

כט"מ: מגבלות הפעלה

Go

1

סעיף 307

כט"מ: מגבלות המראה

Go

1

סעיף 308

כט"מ: מגבלות שדה התעופה המיועד

Go

1

סעיף 309

כט"מ: מינימות מזג אויר בשדה משנה

Go

1

סעיף 310

כט"מ דרישות דלק

Go

1

סעיף 311

תנאים לאי תחולת תקנה 310

Go

1

סעיף 312

כט"מ: מינימות המראה, גישה ונחיתה

Go

1

סעיף 313

התקרחות: מגבלות הפעלה

Go

1

סעיף 314

דרישות שדה תעופה

Go

1

סעיף 315

כישורי טייס מפקד

Go

1

סעיף 316

כישורי טייס משנה

Go

1

סעיף 317

כישורי טייס: נסיון לאחרונה

Go

1

סעיף 318

מבחן ראשוני ותקופתי של טייסים

Go

1

סעיף 319

מבחן ראשוני ותקופתי של דיילים

Go

1

סעיף 320

טייס מפקד: מבחן מכשירים

Go

1

סעיף 321

טייס מפקד: מבחן נתיבים ושדות תעופה

Go

1

סעיף 322

מועדי בחינות או בדיקות

Go

1

סעיף 323

הסמכת טייס בוחן

Go

1

סעיף 324

הגדרות

Go

1

סעיף 325

תכנית אימונים: כללי

Go

1

סעיף 326

אישור תכנית אימונים

Go

1

סעיף 327

תכנית אימונים: תכנית לימודים

Go

1

סעיף 328

דרישות אימוני איש צוות

Go

1

סעיף 330

אימון בטיפול והובלת חמרים מסוכנים

Go

1

סעיף 331

אישור מדמי טיסה ומתקני אימון אחרים

Go

1

סעיף 332

כישורי בוחן טיסה ומדריך טיסה

Go

1

סעיף 333

אימוני בוחן טיסה ומדריך טיסה

Go

1

סעיף 334

תכניות אימונים של טייס ודייל

Go

1

סעיף 335

אנשי צוות: דרישות אימון ראשוני ואימון חוזר

Go

1

סעיף 336

טייסים: אימוני קרקע

Go

1

סעיף 337

טייסים: אימון טיסה

Go

1

סעיף 338

דיילים: אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים

Go

1

סעיף 339

אימון חוזר

Go

1

סעיף 340

הגדרות

Go

1

סעיף 341

תחולה

Go

1

סעיף 342

תחולה

Go

1

סעיף 343

אחריות לכושר אוירי

Go

1

סעיף 344

מערך אחזקה

Go

1

סעיף 345

שינוי במערך האחזקה

Go

1

סעיף 346

אישור הגוף המוסמך לביצוע פעולות בדק

Go

1

סעיף 347

דרישות ספר עזר למבצעים

Go

1

סעיף 348

דרישות נוספות למערך אחזקה

Go

1

סעיף 349

דרישות למבקרים

Go

1

סעיף 350

עדכון מערך האחזקה

Go

1

סעיף 351

רמת ביצוע אחזקה

Go

1

סעיף 352

דרישות לביצוע אחזקה

Go

1

סעיף 355

תעודת אחזקה ושחרור

Go

1

סעיף 357

תחולה

Go

1

סעיף 180א

הגדרה

Go

1

סעיף 180ג

תחולה על מפעיל לא מורשה

Go

1

סעיף 180ד

תקפו של רשיון

Go

1

סעיף 180ה

תחולת תקנות

Go

1

סעיף 180ו

מגבלות הפעלה

Go

1

סעיף 85א

מניעת רעש

Go

1

סעיף 180ז

הפעלת טיסנים נהוגי רדיו

Go

1

סעיף 11א

איסור עישון בכלי טיס

Go

1

סעיף 31א

ציוד ומכשירים שאינם שמישים

Go

1

סעיף 31ב

רשות להמראה עם ציוד שאינו פועל

Go

1

סעיף 42א

הפעלה של כלי טיס זר בישראל

Go

1

סעיף 125א

תחולה

Go

1

סעיף 154א

חגורת כתף

Go

1

סעיף 294א

חמרי תא פנים המטוס

Go

1

סעיף 180ט

תחולה על מפעיל לא מורשה

Go

1

סעיף 180י

תוקפו של רשיון

Go

1

סעיף 180יא

הוראות החלות על הפעלת בלון מאוייש

Go

1

סעיף 180יב

כישורי טייס בלון מאוייש

Go

1

סעיף 180יג

מגבלות הפעלה

Go

1

סעיף 356

הגדרות ומונחים

Go

1

סעיף 360

תחולה על מפעיל לא מורשה

Go

1

סעיף 361

חכירת כלי טיס

Go

1

סעיף 362

הפעלה ותחזוקה של מטוסים בתצורה של 30 מושבים או פחות

Go

1

סעיף 363

תחולת הפרק מחוץ לישראל

Go

1

סעיף 364

הובלה אסורה

Go

1

סעיף 373

בקשה לרשיון

Go

1

סעיף 374

תנאים למתן רישיון

Go

1

סעיף 375

תקופת תקפו של רשיון

Go

1

סעיף 376

פטורים ואישורים לחריגה

Go

1

סעיף 377

דרישות כח אדם ניהולי

Go

1

סעיף 378

כישורי כח אדם ניהולי

Go

1

סעיף 379

הדרכת עובדים בתפקידים תפעוליים ושימוש במפרטי הפעלה

Go

1

סעיף 380

שינוי רשיון ומפרטי הפעלה

Go

1

סעיף 382

שינוי מען

Go

1

סעיף 383

סמכות פיקוח

Go

1

סעיף 384

דרישות נתיבים

Go

1

סעיף 385

רוחב נתיבים

Go

1

סעיף 386

שדות תעופה

Go

1

סעיף 387

מתקני תקשורת

Go

1

סעיף 388

מידע מטאורולוגי

Go

1

סעיף 389

מתקני ניווט בנתיב

Go

1

סעיף 390

שימוש במפרטי הפעלה

Go

1

סעיף 391

מרכזי משגרה

Go

1

סעיף 393

ספר עזר למבצעים

Go

1

סעיף 394

ספר בקרת האחזקה

Go

1

סעיף 395

תיקון ועדכון ספר העזר למבצעים וספר בקרת האחזקה

Go

1

סעיף 396

הפצת ספר עזר למבצעים וספר בקרת האחזקה, עדכוניהם ותיקוניהם

Go

1

סעיף 397

ספר טיסה

Go

1

סעיף 399

דרישות כלליות

Go

1

סעיף 401

הוראות מיוחדות

Go

1

סעיף 402

איסור הפעלת מטוס חד מנועי

Go

1

סעיף 403

מגבלות טיסה

Go

1

סעיף 404

מבחני הוכחת מטוס

Go

1

סעיף 406

כללי

Go

1

סעיף 408

הובלת מטען

Go

1

סעיף 409

הדגמת נהלי פינוי חירום

Go

1

סעיף 411

מכשירים וציוד במטוס

Go

1

סעיף 413

תחזוקת קו מחוץ לישראל

Go

1

סעיף 414

גוף מוסמך לביצוע פעולות בדק

Go

1

סעיף 416

אחריות לכשירות אווירית נמשכת

Go

1

סעיף 418

דרישות נוספות למערך אחזקה

Go

1

סעיף 419

דרישות למבקרים

Go

1

סעיף 420

חובות נוספות ביחס למערך האחזקה

Go

1

סעיף 421

רמת ביצוע אחזקה

Go

1

סעיף 423

שינויים ותיקונים

Go

1

סעיף 424

תחולה

Go

1

סעיף 425

מגבלות העסקה לעובדי טיס ואנשי צוות

Go

1

סעיף 426

הרכב צוות אויר

Go

1

סעיף 428

נווט טיס וציוד ניווט מיוחד

Go

1

סעיף 429

דיילים

Go

1

סעיף 430

משגר כלי טיס

Go

1

סעיף 431

תפקידי חירום ותפקידי פינוי

Go

1

סעיף 432

הגדרות

Go

1

סעיף 433

תכנית אימונים

Go

1

סעיף 434

תכנית לימודים

Go

1

סעיף 435

אישור תכנית אימונים

Go

1

סעיף 436

אישור מדמי טיסה ומתקני אימון אחרים

Go

1

סעיף 437

קורס אימונים במדמה טיסה לעניין מבחן כשירות

Go

1

סעיף 438

כישורי בוחן טיסה ומדריך טיסה

Go

1

סעיף 439

אימוני בוחן טיסה ומדריך טיסה

Go

1

סעיף 440

דרישות אימונים של אנשי צוות וקצין מבצעי אויר

Go

1

סעיף 441

אימון חירום

Go

1

סעיף 442

אימון שינויים

Go

1

סעיף 443

טייסים וטכנאי טיס   אימונים קרקעיים

Go

1

סעיף 444

נווט טיס   אימון קרקעי

Go

1

סעיף 445

דיילים אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים

Go

1

סעיף 446

קציני מבצעי אויר   אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים

Go

1

סעיף 447

טייסים אימוני טיסה

Go

1

סעיף 448

טכנאי טיס   אימוני טיסה

Go

1

סעיף 449

נווט טיס   אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה

Go

1

סעיף 450

אימון חוזר

Go

1

סעיף 451

אימון בטיפול והובלת חמרים מסוכנים

Go

1

סעיף 452

העסקת טייס הממלא את מקום הטייס המפקד בעת מנוחתו

Go

1

סעיף 453

ביצוע מבחנים ואימונים

Go

1

סעיף 454

אימון ראשוני ואימון שינויים נדרשים

Go

1

סעיף 455

אימון חוזר נדרש

Go

1

סעיף 456

צבירת נסיון הפעלה

Go

1

סעיף 458

רשיונות לטייסים

Go

1

סעיף 459

טייסים נסיון עדכני

Go

1

סעיף 460

מבחן נתיב

Go

1

סעיף 461

מבחני כשירות

Go

1

סעיף 462

טייס מפקד: כישורי אזור הפעלה מאושר, נתיב ושדות תעופה

Go

1

סעיף 463

טייס מפקד: כישורי נתיב ייחודי

Go

1

סעיף 465

כשירות טכנאי טיס

Go

1

סעיף 466

כישורי קצין מבצעי אוויר

Go

1

סעיף 467

מגבלות זמן תפקיד

Go

1

סעיף 469

אחריות לשליטה תפעולית

Go

1

סעיף 470

הודעות הפעלה

Go

1

סעיף 471

לוח זמני טיסות

Go

1

סעיף 472

התנהגות אנשי צוות בשלבים קריטיים של הטיסה

Go

1

סעיף 473

אנשי צוות אוויר בעמדותיהם

Go

1

סעיף 474

החזקת הגאים

Go

1

סעיף 475

כניסה לתא הטייס בעת טיסה

Go

1

סעיף 476

מושב משקיף והצגת תעודת מפקח

Go

1

סעיף 477

כניסת איש שירות בטחון ומשטרה לתא הטייס

Go

1

סעיף 479

הגבלת ההפעלה או דחייתה

Go

1

סעיף 481

מקרי חירום

Go

1

סעיף 482

דיווח על תנאים מטאורולוגיים ועל אי תקינות מיתקן עזר לטיסה

Go

1

סעיף 483

דיווח על תקלות טכניות

Go

1

סעיף 484

מנוע לא פועל או כשל משמעותי אחר   נחיתה ודיווח

Go

1

סעיף 485

תהליכי גישת מכשירים ומינימות

Go

1

סעיף 486

חילופי ציוד

Go

1

סעיף 487

תדרוך נוסעים לעניין איסור עישון

Go

1

סעיף 488

תדרוך נוסעים בטיסות ארוכות מעל לים

Go

1

סעיף 489

חמצן לשימוש רפואי על ידי נוסעים

Go

1

סעיף 490

משקאות אלכוהוליים

Go

1

סעיף 491

כבדת צוות ופרטי עזר בנחיתה

Go

1

סעיף 492

ציוד לשירות מאכל ומשקה בעת המראה ונחיתה

Go

1

סעיף 493

גבהים מזעריים לשימוש במערכת טייס אוטומטי במטוס גדול

Go

1

סעיף 494

ריכוזי אוזון בתא הנוסעים

Go

1

סעיף 495

הולכת נוסעים בתנאים מיוחדים

Go

1

סעיף 496

הולכת בני אדם הנתונים במשמורת חוקית

Go

1

סעיף 497

הובלת כלי נשק וחמרי נפץ

Go

1

סעיף 498

סמכות לסרב הולכת אדם

Go

1

סעיף 499

סגירת דלת תא הטייס ונעילתה

Go

1

סעיף 500

כבדת יד

Go

1

סעיף 501

שימוש בשדות תעופה מורשים

Go

1

סעיף 503

סמכות לשיגור טיסה

Go

1

סעיף 504

ידיעת תנאי מזג האויר

Go

1

סעיף 505

מידע מקצין מבצעי אויר לטייס מפקד

Go

1

סעיף 506

ציוד במטוס

Go

1

סעיף 507

מתקני תקשורת וניווט

Go

1

סעיף 508

שיגור טיסה או שחרורה בתנאי כטר"מ

Go

1

סעיף 509

שיגור לפי כט"מ   תנאי מזג אוויר

Go

1

סעיף 511

שדה משנה להמראה

Go

1

סעיף 513

שדה משנה לשדה היעד

Go

1

סעיף 514

זמן השימוש המשוער בשדה משנה

Go

1

סעיף 515

המשכת טיסה בתנאים בלתי בטוחים

Go

1

סעיף 516

הפעלה בתנאי התקרחות

Go

1

סעיף 517

שיגור או שחרור ראשון, שיגור מחדש או תיקונם

Go

1

סעיף 520

המראות משדות לא רשומים

Go

1

סעיף 522

כמויות דלק נדרשות

Go

1

סעיף 525

מינימות מזג אויר כטר"מ להמראה ולנחיתה

Go

1

סעיף 526

מינימות מזג אוויר כט"מ להמראה ולנחיתה

Go

1

סעיף 527

מינימות נחיתה לטייס מפקד חדש

Go

1

סעיף 528

תחולה של מינימות מזג אויר מדווחות

Go

1

סעיף 529

כללי גובה טיסה

Go

1

סעיף 530

גובה גישה התחלתית

Go

1

סעיף 531

אחריות לשיגור

Go

1

סעיף 535

רישומי איש צוות וקצין מבצעי אויר

Go

1

סעיף 536

רישומי מטוס

Go

1

סעיף 537

טופס שיגור

Go

1

סעיף 538

רשומון העמסה

Go

1

סעיף 539

שמירת מסמכים

Go

1

סעיף 540

יומן תחזוקה של מטוס

Go

1

סעיף 543

תעודת אחזקה ושחרור

Go

1

סעיף 545

עונשין

Go

1

סעיף 546

ביטולים

Go

1

סעיף 49א

מקומות כניסה ויציאה בישראל

Go

1

סעיף 285א

רשם נתוני טיסה

Go

1

סעיף 411א

ציוד למטוס ימי

Go

1

סעיף 10א

איסור השארת רוטור סובב בהליקופטר

Go

1

סעיף 25א

מערכת מוטסת למניעת התנגשות

Go

1

סעיף 48א

העברת תפקידים וחובות בהסכם חכירה בין מדינות

Go

1

סעיף 26א

השימוש בשפות בתקשורת רדיו טלפון

Go

1

סעיף 47א

מיומנות בשפה האנגלית לצורך הפעלת כלי טיס בטיסה בין לאומית

Go

1

סעיף 66א

מיומנות בשפה האנגלית לצורך מתן שירותי נת"א מסוימים

Go

1

סעיף 30א

דיווח על תקלות תפעוליות

Go

1

סעיף 30ב

דיווח על הפרעות בטיסה

Go

1

סעיף 30ג

דיווח למחזיק תעודת הסוג

Go

1

סעיף 30ד

ניטור, הערכה, תיעוד ודיווח על ניסיון תפעולי ותחזוקתי

Go

1

סעיף 30ה

נזק לכלי טיס

Go

1

סעיף 6א

טופסי הכנת טיסה

Go

1

סעיף 6ב

מפות תעופתיות

Go

1

סעיף 28א

יומן מסע

Go

1

סעיף 33א

ציוד רפואי

Go

1

סעיף 33ב

סימון אזורי פריצה

Go

1

סעיף 33ג

ציוד למטוס המופעל בגובה העולה על 15,000 מטרים

Go

1

סעיף 34א

הפעלה במרחב או נתיב שבו הוגדר PBN

Go

1

סעיף 34ב

הפעלה במרחב או נתיב שהוגדר  כ MNPS

Go

1

סעיף 34ג

הפעלת מטוס במרחב או נתיב שהוגדרו בו הפרדות אנכיות מופחתות

Go

1

סעיף 34ד

התקנת ציוד ניווט וציוד רדיו

Go

1

סעיף 78א

תכנית טיסה מבצעית

Go

1

סעיף 79א

הסעה באזור תנועה

Go

1

סעיף 115א

הפעלה בקטגוריות II ו III

Go

1

סעיף 115ב

ספר עזר להפעלה בקטגוריה II ו III

Go

1

סעיף 115ג

הרשאה מיוחדת להפעלה בקטגוריה III

Go

1

סעיף 115ד

מערכת הגברת ראות

Go

1

סעיף 268א

הפעלת טייס יחיד בכט"מ או בלילה   תובלה אווירית מסחרית

Go

1

סעיף 300א

דרישות ביצוע   מטוס חד מנועי בתובלה אווירית מסחרית

Go

1

סעיף 374א

פרטי הרישיון ומפרטי ההפעלה

Go

1

סעיף 381א

ממונה על כשירות אווירית נמשכת

Go

1

סעיף 385א

גובה טיסה מזערי בנתיב

Go

1

סעיף 386א

מינימת הפעלה בשדה תעופה

Go

1

סעיף 389א

נוהלי שיגור והפעלה לטיסה בנתיב מרוחק יותר מ 60 דקות משדה משנה בנתיב

Go

1

סעיף 396א

הוראה לתיקון או שינוי ספר עזר למבצעים או ספר בקרת האחזקה

Go

1

סעיף 397ב

ניהול מסמכי הפעלה

Go

1

סעיף 408א

מיקום למיזעור נזק למטוס מחומרי נפץ

Go

1

סעיף 411ב

ציוד למטוס המופעל מעל אזורים שבהם פעולות חיפוש והצלה קשות במיוחד

Go

1

סעיף 411ג

ציוד למטוס בעל מגבלות מהירות המבוטאות במספר מאך

Go

1

סעיף 411ד

מידע בעניין חיפוש והצלה

Go

1

סעיף 411ה

ניהול בסיס נתוני ניווט אלקטרוניים

Go

1

סעיף 411ו

רשימת ציוד מזערי

Go

1

סעיף 413א

תיקון תקלה מחוץ לישראל בנסיבות בלתי צפויות

Go

1

סעיף 418א

בדיקת כשירות לפני טיסת EDTO

Go

1

סעיף 418ב

בקרת אחזקה מרכזית לטיסות EDTO ומערכת לאימות תיקון תקלות

Go

1

סעיף 471א

תדלוק מטוס עם נוסעים

Go

1

סעיף 480א

ניהול דלק בטיסה   חובות מחזיק הרישיון

Go

1

סעיף 484א

רשם נתוני טיסה   שמירה ומסירה של נתונים

Go

1

סעיף 487א

תדרוך בטיחות לנוסעים

Go

1

סעיף 501א

הגדרות לעניין מינימות

Go

1

סעיף 511א

שיגור טיסה בנתיב טיסה המרוחק למעלה מ 60 דקות משדה משנה לנתיב

Go

1

סעיף 511ב

שדה משנה לנתיב בטיסת EDTO

Go

1

סעיף 524א

קטגוריית הצלה וכיבוי אש מתאימה

Go

1

סעיף 528א

ערכי ראות על מסלול בגישה ונחיתה בנוהלי טיסת מכשירים

Go

1

סעיף 536א

רשימות ציוד חירום והצלה

Go

1

סעיף 538א

רישומי דלק ושמן

Go

1

סעיף 545א

תקנות שהותקנו לפי סעיף 166 לחוק

Go

1

סעיף 545ב

תקנות תעופה לא ישראליות חלף הוראות פ.א.ר.

Go

1

סעיף 545ג

תקנות פ.א.ר. והוראות נספחי האמנה

Go

1

סעיף 545ד

המונח מקובל על המנהל

Go

1

סעיף 1

הגדרות

Go

1

סעיף 2

תנאים מקדמיים לאישור הפעלת מטוס בטיסת EDTO

Go

1

סעיף 3

אישור זמן הסטה מרבי

Go

1

סעיף 4

תכנית לבקרת אמינות

Go

1

סעיף 5

תכנית דיווח על אמינות

Go

1

סעיף 6

דרישות דלק

Go

1

סעיף 1

פרשנות והגדרות

Go

1

סעיף 2

סוג ערכת הישרדות לשימוש

Go

1

סעיף 3

תכולה מזערית של ערכת הישרדות

Go

1

סעיף 4

תכולה מורחבת של ערכת הישרדות

Go

1

סעיף 4א

חובת הודעה על תאונת טיס או על סטייה מהוראות כל דין

Go

1

סעיף 28ב

יומן מסע   אחריות טייס מפקד

Go

1

סעיף 129א

ביצוע פעולות בדק בידי איש צוות אוויר

Go

1

סעיף 129ב

ביצוע פעולות בדק במסגרת מכון בדק

Go

1

סעיף 129ג

ביצוע תחזוקה קלה

Go

1

סעיף 397ג

תכנית לניתוח נתוני טיסות

Go

1

סעיף 471ב

חובת שימוש בבד"ח   אנשי צוות האוויר

Go

1

סעיף 480ב

ניהול דלק בטיסה   חובות טייס מפקד

Go

1

סעיף 79ב

המראה משטח הפעלה ונחיתה בו

Go

1

סעיף 79ג

המראה ונחיתה במנחת שניתן רישיון להפעלתו, בשעה שהמנחת אינו מופעל

Go

1

סעיף 497א

הושבת נוסעים

Go

1

סעיף 465א

מגבלות זמן טיסה וזמן תפקיד טיסתו ודרישות מנוחה   אנשי צוות אוויר

Go

1

סעיף 465ב

מגבלות זמן תפקיד ודרישות מנוחה   דיילים

Go

1

סעיף 121א

תקשורת רדיו ביירוט

Go

1

סעיף 121ב

חובות יחידת נת"א

Go

1

סעיף 450א

אימון מעטפת טיסה מורחבת

Go

1

סעיף 35א

מניעת הפרעה לכלי טיס כתוצאה משימוש במערכת EFB נישאת

Go

1

סעיף 35ב

שימוש במערכת EFB

Go

1

סעיף 35ג

אישור שימוש במערכת EFB בתובלה אווירית מסחרית

Go

1

 

פרק ראשון: הגדרות

Go

1

 

פרק שני: הוראות כלליות

Go

1

 

פרק שלישי: המרחב האוירי של ישראל ושירותי הפיקוח על התנועה האוירית

Go

1

 

פרק רביעי: כללי טיסה

Go

1

 

פרק חמישי: יירוט כלי טיס

Go

1

 

פרק ששי:

Go

1

 

פרק שביעי: אחזקת כלי טיס

Go

1

 

פרק שמיני: מטוסים גדולים ומטוסים רב-מנועיים עם מנועי טורבינה

Go

1

 

פרק תשיעי: בלונים, עפיפונים, רקטות בלתי מאוישות, טיסנים נהוגי רדיו,  מטוסים זעירים, מטוסי הדרכה זעירים

Go

1

 

פרק עשירי: צניחה וקיפול מצנחים

Go

1

 

פרק אחד-עשר: הפעלת כלי טיס בחקלאות

Go

1

 

פרק שנים-עשר: הפעלת מוניות-אויר

Go

1

 

פרק שלושה-עשר: הפעלה מסחרית של מטוסים גדולים

Go

1

 

פרק ארבעה עשר: הוראות שונות

Go

1

 

התוספת הראשונה

Go

1

 

תוספת שנייה

Go

1

 

תוספת שלישית – ציוד רפואי

Go

1

 

תוספת שלישית א'

Go

1

 

תוספת רביעית

Go

1

 

תוספת חמישית

Go

1

 

תוספת שישית

Go

1

 

תוספת שביעית

Go

1

 

סימן א': כללי

Go

1

 

סימן ב': כללי טיסת ראייה מבוקרת

Go

1

 

סימן ג': כללי טיסת ראייה חקלאית

Go

1

 

סימן ד': כללי טיסת מכשירים

Go

1

 

סימן א': כללי

Go

1

 

סימן ב' – בלונים בלתי מאויישים קשורים ועפיפונים

Go

1

 

סימן ג': רקטות בלתי מאויישות

Go

1

 

סימן ד': בלון חפשי בלתי מאוייש

Go

1

 

סימן ה':

Go

1

 

סימן ו': מטוסים זעירים

Go

1

 

סימן ז': טיסנים נהוגי רדיו

Go

1

 

סימן ח' – בלונים מאויישים

Go

1

 

סימן ט':

Go

1

 

סימן א': כללי

Go

1

 

סימן ב': רישוי

Go

1

 

סימן ג': כללי הפעלה

Go

1

 

סימן ד': רישומים ודיווחים

Go

1

 

סימן א': כללי

Go

1

 

סימן ב': כללי הפעלה

Go

1

 

סימן ג': כלי טיס וציוד

Go

1

 

סימן ד': מגבלות הפעלה ודרישות מזג אויר

Go

1

 

סימן ה': כשירויות אנשי צוות אוויר

Go

1

 

סימן ו': דרישות מבחנים לאנשי צוות

Go

1

 

סימן ז': אימונים

Go

1

 

סימן ח': מגבלות הפעלת מטוס

Go

1

 

סימן ט': דרישות מיוחדות לאחזקה

Go

1

 

סימן א': כללי

Go

1

 

סימן ב':

Go

1

 

סימן ג':

Go

1

 

סימן ד': מתן רישיון הפעלה אווירית

Go

1

 

סימן ה': אישור נתיבים למובילים אויריים

Go

1

 

סימן ו': ספר עזר למבצעים וספר בקרת האחזקה

Go

1

 

סימן ו1: ניהול בטיחות

Go

1

 

סימן ז': דרישות לגבי מטוס

Go

1

 

סימן ח': מגבלות הפעלה

Go

1

 

סימן ט': דרישות כושר אוירי מיוחדות

Go

1

 

סימן י': דרישות מכשירים וציוד

Go

1

 

סימן י"א: דרישות מיוחדות לאחזקה

Go

1

 

סימן י"ב: עובדי טיס ואנשי צוות

Go

1

 

סימן י"ג: אימונים

Go

1

 

סימן י"ד: כישורי אנשי צוות

Go

1

 

סימן י"ד1 – מגבלות זמן טיסה ותפקיד ודרישות מנוחה – אנשי צוות

Go

1

 

סימן ט"ו: קצין מבצעי אויר – כישורים ומגבלות זמן תפקיד

Go

1

 

סימן ט"ז: הפעלת טיסות

Go

1

 

סימן י"ז: כללי שיגור טיסה ושחרורה

Go

1

 

סימן י"ח: רישומים ודיווחים

Go

1

 


תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981*,[1]

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-30 לחוק הטיס, 1927, וסעיפים 4 ו-23 לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הגדרות

הגדרות תק' תשע"ד-2014

1.       בתקנות אלה –

מיום 9.3.2015

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 764

החלפת תקנה 1

לנוסח תקנה 1 לפני החלפתה

          "אחזקה" – פעולות בדק, למעט פעולת שינוי;

          "אטמוספרה סטנדרטית" – כהגדרתה בתקנה 18 לתקנות התיעוד;

          "אזור פיקוח טרמינלי" – כמשמעותו בתקנה 58 וכפי שפרסם המנהל בפמ"ת;

          "אזור פיקוח שדה" – כמשמעותו בתקנה 59 וכפי שפרסם המנהל בפמ"ת;

          "אזור תמרון" (Maneuvering Area) – החלק של שדה התעופה המיועד להמראה, תחיתה והסעה של כלי טיס, למעט רחבות החנייה;

          "אזור תנועה" (Movement Area) – אזור התמרון ורחבות החנייה;

          "איש צוות אוויר" – איש צוות המחזיק ברישיון עובד טיס תקף והממלא תפקיד מבצעי הדרוש להפעלת כלי טיס בזמן הטיסה;

          "אפ"א" (אישור פריט אוירונוטי) – אישור מאת המנהל כי פריט מתאים לשימוש תעופתי, כאמור בפרק הארבעה עשר לתקנות התיעוד;

          "אתר האינטרנט" – אתר הרשות שכתובתו http//cca.gov.il;

          "בד"ח" – מערך בדיקות והוראות חיוניות להפעלת כלי טיס, המקובל על המנהל;

          "ביצועי אנוש" – יכולות ומגבלות אנושיות שלהן השפעה על בטיחות ויעילות הפעלות תעופתיות;

          "ביצועי תקשורת נדרשים" (RCP – Required Communicationh Performance) – הגדרת ביצועים נדרשים של תקשורת מבצעית לשם עמידה בדרישות מסוימות של ניהול תעבורה אווירית;

          "בלון" – כלי טיס קל מהאוויר שאינו מונע על ידי מנוע;

          "בלון מאויש" – בלון בין אם הוא חופשי או קשור לקרקע אשר לפי מפרט או הוראות היצרן רשאי לשאת אדם אחד או יותר;

          "בסיס ענן" (Ceiling) – הגובה מעל פני הקרקע או המים של בסיס השכבה הנמוכה ביותר של ענן, המכסה יותר ממחצית פני השמים והמצויה מתחת לגובה של 6,000 מטרים (20,000 רגל);

          "גובה החלטה" (DH – Decision Height (לגבי גובה מפתן המסלול) או DA – Decision Altitude (לגבי גובה פני הים הממוצע)) – גובה מוגדר בגישה מדויקת או בגישה באמצעות הנחיה אנכית שבו יש חובה להתחיל בתהליך הליכה סביב אם תנאי הראות אינם מאפשרים לטייס ליצור קשר עין המהווה תנאי להמשך הגישה; לעניין זה, "קשר עין" – חשיפה לעין הטייס מבעוד מועד של מקטע העזרים החזותיים, הנכון לסוג ההפעלה וקטגוריית הגישה, או קטע מאזור הגישה לשדה, כך שהוא יכול להעריך את מיקום כלי הטיס ואת שיעור השינוי במיקומו באשר לנתיב הרצוי;

          "גובה לחץ" (Pressure Altitude) – לחץ אטמוספרי, המבוטא ביחידות של גובה המתאים לאותו הלחץ באטמוספרה הסטנדרטית;

          "גובה מזערי להנמכה" (MDA – Minimum Descent Altitude או MDH – Minimum Descent Height) – גובה מסוים בגישה בלתי מדויקת או בגישת הקפה (circling approach), אשר מתחתיו אין להנמיך בלא שהטייס יצר קשר עין המהווה תנאי להמשך הגישה; לעניין זה, MDA לגבי גובה פני הים ו-MDH לגבי גובה שדה התעופה או גובה סף המסלול, אם הוא יותר מ-2 מטרים (7 רגליים) מתחת לגובה שדה התעופה; "קשר עין" – חשיפה לעין הטייס מבעוד מועד של מקטע העזרים החזותיים, הנכון לסוג ההפעלה וקטגוריית הגישה, או קטע מאזור הגישה לשדה, כך שהוא יכול להעריך את מיקום כלי הטיס ואת שיעור השינוי במיקומו לגבי נתיב הרצוי, ובמקרה של גישת הקפה – סביבת המסלול;

          "גובה שיוט" – גובה הנשמר בחלק משמעותי של הטיסה;

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

          "גילשון" – (נמחקה);

מיום 13.4.2015

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1103

מחיקת הגדרת "גילשון"

הנוסח הקודם:

"גילשון" – גילשון כאמור בפסקה (1) או (2) להגדרה "כלי רחיפה" בחוק;

          "גישה התחלתית" (Initial Approach) או "קטע גישה התחלתית" (Initial Approach Segment) – הקטע שבין קבע הגישה ההתחלתית (Initial Approach Fix) ובין קבע הביניים (Intermediate Fix), או, כאשר ישים, קבע הגישה הסופית או נקודת הגישה הסופית (Final Approach Fix or Point);

          "גישה ונחיתה בנוהלי טיסת מכשירים" – גישת מכשירים ונחיתה שהן אחד מאלה:

(1)   גישה לא מדויקת ונחיתה (Non-precision Approach and landing operations) – תהליך גישה ונחיתה העושה שימוש בהנחיה אופקית, אך אינו עושה שימוש בהנחיה אנכית;

(2)   גישה ונחיתה עם הנחיה אנכית (Approach and landing operations with Vertical Guidance) – תהליך גישה ונחיתה הכולל הנחיה אופקית והנחיה אנכית, אך אינו עומד בדרישות הקבועות לגישה מדויקת ונחיתה;

(3)   גישה מדויקת ונחיתה (Precision Approach and landing operations) – תהליך גישה ונחיתה הכולל הנחיה אופקית והנחיה אנכית מדויקות, וכן מינימה המוגדרת לפי קטגוריית הגישה והנחיתה, כלהלן:

(א)   הפעלה בקטגוריה I (Category I (CAT I) Operation), הכוללת:

(1)   גובה החלטה (DH) שאינו נמוך מ-200 רגל (60 מטרים);

(2)   ראות אופקית שאינה פחותה מ-800 מטרים או ראות על מסלול שאינה פחותה מ-550 מטרים;

(ב)   הפעלה בקטגוריה II (Category II (CAT II) Operation) הכוללת:

(1)   גובה החלטה (DH) הנמוך מ-200 רגל (60 מטרים) ואינו נמוך מ-100 רגל (30 מטרים);

(2)   ראות על מסלול שאינה פחותה מ-300 מטרים;

(ג)    הפעלה בקטגוריה IIIA (Categoty IIIA (CAT IIIA) Operation), הכוללת:

(1)   גובה החלטה (DH) הנמוך מ-100 רגל (39 מטרים), או בלא גובה החלטה;

(2)   ראות על מסלול שאינה פחותה מ-175 מטרים;

(ד)   הפעלה בקטגוריה IIIB (Categoty IIIB (CAT IIIB) Operation), הכוללת:

(1)   גובה החלטה (DH) הנמוך מ-15 מטרים (50 רגל), או בלא גובה החלטה;

(2)   ראות על מסלול הפחותה מ-175 מטרים ואינה פחותה מ-50 מטרים;

(ה)   הפעלה בקטגוריה IIIC (Categoty IIIC (CAT IIIC) Operation), שאינה כוללת מגבלות לעניין גובה החלטה או ראות על מסלול;

          לעניין זה, הנחיה אופקית והנחיה אנכית נוגעים להנחיה המבוצעת באמצעות מיתקן עזר קרקעי לניווט או באמצעות בסיס נתוני ניווט ממוחשב;

          "גישה סופית" (Final Approach) או "קטע גישה סופית" (FAS – Final Approach Segment) – הקטע מתוך תהליך גישת מכשירים שבו מושגת התיישרות עם צירי הגישה לקראת הנחיתה;

          "גישת מכשירים" (Instrument Approach Procedure) – סדרת תמרונים מוגדרים מראש לרבות פירוט ההגנה ממכשולים, המבוצעים בהסתמך על מכשירי הטיסה, החל בקבע הגישה ההתחלתית, או כאשר ישים, מנקודת התחלה של נתיב הגעה מוגדר, עד לנקודה אשר ממנה ניתן להשלים את הנחיתה, או, אם הנחיתה לא הושלמה, למקום שעומד באמות מידה של ניקיון ממכשולים לשם ביצוע המתנה (holding) או לשם טיסה בנתיב;

          "דאון" – כלי טיס כבד מן האוויר, הנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה ואשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע;

          "דיווח מזג אוויר" (Meteorological Report) – דיווח בדבר תצפית מזג אוויר לגבי זמן ומיקום מוגדרים;

          "דייל" – איש צוות, שאינו איש צוות אוויר, המבצע תפקידים שהטיל עליו המפעיל האווירי או הטייס המפקד של כלי הטיס, הנוגעים לבטיחות הנוסעים;

          "הוראות כושר אווירי" – כמשמעותן בסעיף 69 לחוק;

          "הוראות תעבורה אווירית" – לגבי מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל – כהגדרתן בחוק, ולגבי מרחב אווירי שמחוץ למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל – הוראות לתעבורה אווירית הניתנות בידי יחידת נת"א לפי נספח 11 לאמנה;

          "הליקופטר" – כלי טיס כבד מן האוויר הנתמך בטיסה בעיקר באמצעות התגובה שיוצר האוויר במגעו עם כנף סובבת ממונעת אחת או יותר הקבועה או הקבועות על ציר אנכי בעיקרו;

          "הפרדה אנכית מזערית מופחתת" (RVSM – Reduced Vertical Separation Minimum) – הפרדה אנכית בין מטוסים של 300 מטר (1,000 רגל) בין רום טיסה 290 לבין רום טיסה 410, כולל גבהים אלה;

          "התקרחות חמורה" (Severe Icing) – התקרחות שבה קצב הצטברות הקרח הוא כזה שמערכות הפשרת הקרח או מניעת ההתקרחות של כלי הטיס אינן יכולות להקטין את הסכנה לבטיחות הטיסה כתוצאה מההתקרחות או לשלוט בה, ונדרש שינוי מיידי בגובה הטיסה או בכיוונה;

          "התקרחות מתונה" (Moderate Icing) – התקרחות שבה קצב הצטברות הקרח הוא סכנה לבטיחות הטיסה, השימוש במערכת הפשרת הקרח או מניעת ההתקרחות של כלי הטיס חיוני, ושינוי של גובה הטיסה או כיוונה רצוי;

          "זמן טיסה" –

(1)   לעניין מטוס – פרק הזמן מהרגע שבו המטוס נע לראשונה לשם המראה ועד לעצירתו הסופית בסוף הטיסה;

(2)   לעניין הליקופטר – פרק הזמן מהרגע שבו החל הרוטור של ההליקופטר להסתובב ועד לרגע שבו ההליקופטר נעצר סופית בסוף הטיסה והרוטור חדל מלהסתובב;

(3)   לעניין דרישות ניסיון של איש צוות אוויר – יחושב זמן הטיסה לפי הפרק החמישי לחלק א' לתקנות הרישיונות;

          "זמן תאורה" – זמן הלילה וכן כל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר או מחמת כל סיבה אחרת;

          "טייס משנה" (Co-Pilot) – טייס הממלא תפקיד בהטסתו של כלי טיס, למעט תפקיד של טייס מפקד, ולמעט טייס מתלמד;

          "טיסה בין-לאומית" – טיסה שלפחות אחת מנקודות המוצא, הביניים או היעד שלה היא מחוץ לישראל או שחלק ממנה מתבצע מעל שטחה של מדינה זרה;

          "טיסה כללית" – טיסה המבוצעת בהפעלה כללית של כלי טיס;

          "טיסה ממושכת מעל ים" –

(1)   לעניין מטוס קטן, מטוס המופעל לפי הפרק השלושה עשר, וכלי טיס שאינו מטוס או רוטורקרפט – טיסה מעל לים במרחק אופקי של יותר מ-50 מיילים ימיים (93 ק"מ) מקו החוף הקרוב ביותר;

(2)   לעניין מטוס שאינו כלול בפסקה (1) – טיסה מעל הים במרחק שבו הוא יכול לבצע נחיתה בשדה התעופה הקרוב ביותר, כלהלן:

(א)   למטוס רב-מנועי – 120 דקות טיסה במהירות שיוט רגילה או 740 ק"מ (400 מילין ימיים), לפי הקטן ביניהם;

(ב)   למטוס חד-מנועי – 30 דקות טיסה במהירות שיוט רגילה או 185 ק"מ (100 מילין ימיים), לפי הקטן מביניהם;

(3)   לעניין רוטורקרפט – טיסה מעל הים במרחק אופקי של יותר מ-50 מיילים ימיים (93 ק"מ) מקו החוף הקרוב ביותר או ממנחת רוטורקרפט בים;

          "טיסה מסחרית" – הטסת כלי טיס לשם הסעת נוסעים, הובלת טובין או מתן שירות, בתמורה;

          "טיסן נהוג רדיו" – כל אחד מאלה:

(1)   טיסן כמשמעותו בפסקה (6) להגדרה "כלי רחיפה" בחוק, שמסתו 300 גרם ומעלה;

(2)   טיסן לא ממונע נהוג רגיו שאינו מאויש, שמסתו 300 גרם ומעלה, המשמש או המיועד לשמש למטרות ספורט ופנאי;

          "טכנאי לבדק כלי טיס" – אדם שקיבל רישיון טכנאי לבדק כלי טיס לפי הפרק הראשון לחלק ה' לתקנות הרישיונות;

          "יום" – חלק היממה שאינו לילה;

          "יומן תחזוקה" – יומן המצוי דרך קבע בכלי הטיס, המיועד לרישום תקלות טכניות בכלי הטיס, מנועיו, מדחפיו או ציוד שבו, ואופן הטיפול בהן ובכלל זה דחייתן, ומידע נוסף הדרוש לשם שמירה על בטיחות טיסה נמשכת;

          "יחידת נת"א" – כהגדרתה בחוק, לרבות כל גוף הנותן שירותי ניהול תעבורה אווירית במרחב אווירי מחוץ למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל;

          "כט"מ" – כללי טיסת מכשירים (IFR – Instruments Flight Rules);

          "כט"ר" – כללי טיסת ראייה (VFR – Visual Flight Rules);

          "כטר"ח" – כללי טיסת ראייה חקלאית;

          "כטר"מ" – כללי טיסת ראייה מבוקרת (CVFR – Controlled Visual Flight Rules);

          "כלי טיס" – למעט אלה:

(1)   כלי טיס בלתי מאויש נהוג רדיו, בין שהוא ממונע ובין שאינו ממונע, שמסתו פחותה מ-300 גרם;

(2)   כלי טיס בלתי מאויש שאינו נהוג רדיו, בין שהוא ממונע, ובין שאינו ממונע;

          "כלי טיס רוטורי" – כלי טיס כבד מן האוויר הנתמך בטיסה בעיקר באמצעות התגובה שיוצר האוויר במגעו עם כנף סובבת אחת או יותר;

          "כללי כושר אווירי" – כהגדרתם בתקנות התיעוד;

          "כשירות אווירית" או "כשירות לטיסה" – כהגדרת "כשירות אווירית" בתקנות מכוני הבדק;

          "כשירות אווירית נמשכת" – כלל התהליכים המבטיחים כי בכל זמן נתון לאורך חייו התפעוליים של כלי טיס, מנוע, מדחף או ציוד תעופתי שבו, הם ממלאים אחר כללי הכושר האווירי הישימים, ונמצאים במצב להפעלה בטוחה;

          "לילה" – חלק היממה מגמר דמדומי הערב (evening civil twilight) עד תחילת דמדומי הבוקר (morning civil twilight) כמפורסם בטבלאות זריחה-שקיעה שבפמ"ת;

          "מדינת התכן" – כהגדרתה בסעיף 128(ב) לחוק;

          "מטוס" – כלי טיס כבד מן האוויר המונע באמצעות מנוע והנתמך בטיסה בעיקר באמצעות כנף קבועה;

          "מטוס גדול" – מטוס שמסתו המרבית המורשית להמראה עולה על 5,700 ק"ג;

          "מטוס הדרכה זעיר" – מטוס זעיר דו-מושבי;

          "מטוס זעיר" – מטוס חד-מושבי שמסתו המרבית המורשית להמראה אינה עולה על 390 ק"ג או מטוס דו-מושבי שמסתו המרבית המורשית להמראה אינה עולה על 600 ק"ג או אם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – 650 ק"ג, והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס, והוא אחד מאלה:

(1)   סוג א' – שמושב הטייס בו מחובר באופן קשיח לכנף;

(2)   סוג ב' – שמושב הטייס בו תלוי מתחת לכנף וניתן להטיה כלפיה;

          "מטוס קטן" – מטוס שמסתו המרבית המורשית להמראה היא 5,700 ק"ג או פחות;

          "מטוס רב-מנועי" – מטוס בעל שני מנועים או יותר;

          "מגדל פיקוח" – יחידת נת"א המספקת שירותי פיקוח ובקרה על תעבורת כלי טיס באוויר או על פני הקרקע בשדה תעופה;

          "מידע מטאורולוגי" (Meteorological Information) – דיווח מזג אוויר, תחזית מזג אוויר, ניתוח מצב מזג אוויר וכל מידע נוסף בדבר תנאי מזג אוויר, נוכחיים או צפויים, המסופק –

(1)   בישראל – בידי השירות המטאורולוגי או מי שהוא הסמיך לעניין זה, ובכלל זה מידע ממיתקן דיווח מזג אוויר שאושר לפי סעיף 37 לחוק, הנמסר לכלי טיס מיחידת נת"א;

(2)   במדינת חוץ – בידי גורם המוסמך לכך באותה מדינה, כמפורט בפרסומי המידע התעופתי של אותה מדינה, או בידי גורם אחר שמנהל השירות המטאורולוגי, בהסכמת המנהל, אישר אותו לכך;

          "מידע תחזוקתי" – כל אחד מאלה:

(1)   הוראות לשמירה על כשירות אווירית נמשכת או התאמה נמשכת לשימוש תעופתי מאת יצרן כלי טיס, גוף כלי טיס, מנוע כלי טיס, מדחף, רוטור, ציוד תעופתי, בשלמותם או כל חלק מהם (להלן בהגדרה זו – פריט טיס) או המתכן שלו, לרבות ספרי עזר ועלוני שירות;

(2)   הוראות כושר אווירי לגבי פריט טיס, שניתנו לפי סעיף 69 לחוק;

(3)   כל דרישה, הוראה או מידע לגבי שמירה על כשירות אווירית נמשכת של פריט טיס ישראלי, שנתן המנהל או של פריט טיס זר שנתנה הרשות המוסמכת במדינת הרישום או במדינת התכן של אותו פריט טיס;

(4)   הוראות לשמירה על כשירות אווירית נמשכת של פריט טיס מאת המפעיל האווירי של אותו פריט טיס, לרבות נוהלי התחזוקה ומערכי האחזקה שלו;

(5)   כל מידע ישים לעניין שינוי דרך ביצועה של פעולת בדק מסוימת;

          "מין" (class) –

(1)   בקשר למתן רישיונות והגדרים לעובדי טיס, זכויותיהם ומגבלותיהם – כהגדרתו בתקנות הרישיונות;

(2)   בקשר למתן רשיונות לכלי טיס, פירושו חלוקה רחבה של כלי טיס בעלי אפיונים דומים של הנעה, טיסה או נחיתה; בכלל זה מטוס, כלי טיס רוטורי, דאון, בלון, מטוס יבשתי ומטוס ימי;

          "מינימת הפעלה בשדה תעופה" (Aerodrome Operating Minina) – מגבלות השימוש בשדה תעופה לאחד או יותר מאלה, המבוטאות במונחים כמפורט לצדם:

(1)   המראה – המבוטאות במונחים של ראות או ראות על מסלול וכן, אם נדרש, מצב העננות;

(2)   נחיתה בגישת מכשירים מדויקת – המבוטאות במונחים של ראות או ראות על מסלול וכן גובה החלטה המתאים לקטגוריית ההפעלה;

(3)   נחיתה בגישת מכשירים באמצעות הנחיה אנכית – המבוטאות במונחים של ראות או ראות על מסלול וכן גובה החלטה;

(4)   נחיתה בגישת מכשירים לא מדויקת – המבוטאות במונחים של ראות או ראות על מסלול, גובה מזערי להנמכה וכן, אם נדרש, מצב העננות;

          "מירשה טיסה" – הרשאה שנתנה יחידת נת"א לכלי טיס לפעול (to proceed), לפי תנאים שהגדירה;

          "מנוע" – כהגדרתה "מנוע כלי טיס" בתקנות התיעוד;

          "מנוע טורבינה" – לרבות מנוע מסוג טורבו-מדחף;

          "מנוע קריטי" – מנוע שכישלונו ישפיע בצורה החמורה ביותר על הביצועים ותכונות הניהוג של כלי הטיס;

          "מערך אחזקה" (maintenance program) – מסמך המפרט, לגבי כלי טיס, את פעולות הבדק והתחזוקה הקלה המתוכננות ותדירות השלמתן וכן נהלים משלימים, כדוגמת תכנית האמינות, הנדרשים להפעלתו הבטוחה של כלי הטיס שלגביו חל מערך האחזקה;

תק' (מס' 5) תשע"ח-2018

          "מערכת EFB" (Electronic Flight Bag) – מערכת מידע אלקטרונית, המורכבת מציוד ויישומים (applications) לשימוש צוות האוויר, המאפשרת שמירה, עדכון, הצגה, ועיבוד של מידע המשמש לצורך תפקידי EFB, לתמיכה בהפעלת כלי טיס או בביצוע תפקידי צוות האוויר;

מיום 13.8.2018

תק' (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8021 מיום 14.6.2018 עמ' 2178

הוספת הגדרת "מערכת EFB"

תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

          "מערכת ניהול בטיחות" – כהגדרתה בתקנות המנ"ב;

מיום 28.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7910 מיום 28.12.2017 עמ' 582

הוספת הגדרת "מערכת ניהול בטיחות"

          "מפקח" – מי שמונה למפקח לפי סעיף 94 לחוק;

          "מפקח על תנועה אווירית" – בעל רישיון מפקח על תנועה אווירית שניתן לפי הפרק השני לחלק ה' לתקנות הרשיונות;

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

          "מצנח ממונע" – (נמחקה);

מיום 13.4.2015

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1103

מחיקת הגדרת "מצנח ממונע"

הנוסח הקודם:

"מצנח ממונע" – כמשמעותו בפסקה (5) להגדרה "כלי רחיפה" בחוק;

          "מקובל על המנהל" – מסמך, נתון, שיטה, טכניקה, מערכת, אמצעי או פעולה המקובלים על המנהל לפי תקנה 545ד;

          "משדר מיקום חירום" (ELT – Emergency Locator Transmitter) – ציוד לשידור אותות מובחנים בתדרים ייעודיים אשר יכול להיות מופעל באופן אוטומטי במקרה של התרסקות או באופן ידני, שהוא אחד מאלה:

(1)   משדר מיקום חירום אוטומטי קבוע (ELT (AF) Automatic Fixed ELT) – משדר המופעל באופן אוטומטי ומחובר באופן קבוע לכלי הטיס;

(2)   משדר מיקום חירום אוטומטי נייד – (ELT (AP) Automatic Portable ELT) – משדר המופעל באופן אוטומטי, מחובר באופן קשיח לכלי הטיס אבל ניתן להסרה ממנו במהירות;

(3)   משדר מיקום חירום אוטומטי נפרס (ELT (AD) – Automatic deployable ELT) – משדר המחובר באופן קשיח לכלי הטיס והנפרס ומופעל באופן אוטומטי במקרה של התרסקות וכן, במקרים מסוימים, מופעל גם באמצעות חיישנים הידרו-סטטיים וניתן לפריסה גם באופן ידני;

(4)   משדר מיקום חירום להישרדות (ELT (S) – Survival ELT) – משדר הניתן להסרה מכלי הטיס והמאוחסן כך שניתן להפעילו בנקל במקרי חירום, והמופעל באופן ידני בידי ניצולים;

          "נוהל תקן טכני" (TSO – Technical Standard Order) – אמת מידה טכנית מזערית המשמשת בכלי טיס אזרחי לחומרים, חלקים, תהליכים וציוד תעופתי, כאמור בפרק משנה O לחלק ה-21 לפ.א.ר.;

          "נוטאם (NOTAM)" – הודעה המופצת באמצעי תקשורת אלקטרוני (telecommunication) הנוגעת למיסוד תשתית תעופה, שירות תעופתי, או הוראות תעבורה אווירית, מצבם או שינוים, וכן לסיכונים לתעופה, אשר חיוני להביאה במהירות לידיעת אנשים העוסקים בהפעלת טיסות;

          "ניווט מבוסס ביצועים" (PBN – Performance-based navigation) – ניווט מרחבי המבוסס על דרישות ביצועים בעבור כלי טיס הטס בנתיב טיסה, בנוהלי גישת מכשירים או במרחב אווירי מוגדר;

          "נקודת אל-חזור" (Point of no return) – נקודת הציון הגאוגרפית האחרונה שממנה יכול מטוס לטוס, בטיסה נתונה, לשדה היעד או לשדה משנה לנתיב זמין;

          "נקודת הליכה סביב" (MAPt – Missed Approach Point) – הנקודה בתהליך גישת מכשירים שבה או לפניה יש להתחיל בתהליך ההליכה סביב;

          "נקודת תכנון מחדש בטיסה" (Point of in-flight re-planning) – נקודת ציון גאוגרפית שממנה יכול מטוס להמשיך בטיסה לשדה היעד, או לסטות לשדה משנה אם בעת ההגעה לאותה נקודה לא נותרה במטוס כמות דלק מספקת להשלמת הטיסה לשדה היעד עם כמויות הדלק הנדרשות לפי תקנות אלה;

          "נת"א" – ניהול תעבורה אווירית;

          "סוג" (type) –

(1)   לעניין רישיונות והגדרים לעובדי טיס, לזכויותיהם ולמגבלותיהם – ייצור ודגם בסיסי של כלי טיס, לרבות שינויים בו שאינם משנים את הטסתו (handling) או את מאפייני טיסתו (flight characteristic), לדוגמה: B.777; A320;

(2)   לעניין דרישות לגבי כלי טיס – כלי הטיס הדומים זה לזה בתכן שלהם, לדוגמה: B737-800 ו-B737-900; Piper PA-23-235 ו-PA-23-250;

          "סוג ביצועי התקשורת הנדרשים" (Required communication performance type (RCP type)) – הגדרה המייצגת ערכים של זמן ביצוע התקשורת, רציפותה, זמינותה ושלמותה בביצועי התקשורת הנדרשים;

          "ספר בקרת האחזקה" (MCM – Maintenance Control Manual) – ספר עזר לתחזוקה כמשמעותו בסעיף 19(3)(ב) לחוק, המפרט את נוהלי המפעיל האווירי המבטיחים כי כל פעולות הבדק והתחזוקה הקלה, המתוכננות והבלתי מתוכננות, מבוצעות בכלי הטיס של המפעיל האווירי בזמן ובאופן מבוקר ומשביע רצון;

          "ספר הטיסה" (Flight Manual) – ספר עזר, המשויך לתעודת כושר הטיסה של כלי הטיס, הכולל הגבלות שבהן חייב כלי הטיס לעמוד לצורך שמירת כשירותו האווירית, וכן הוראות ומידע הדרושים לאנשי צוות האוויר להפעלתו הבטוחה של כלי הטיס;

          "ספר עזר למבצעים" (Operations Manual) – ספר עזר של מפעיל אווירי הכולל נהלים, הוראות והנחיות לשימוש והכוונה של כוח האדם המועסק על ידו בתפקיד תפעולי;

          "ספר תפעול כלי טיס" (Aircraft Operating Manual) – ספר עזר, המכיל נוהלי תפעול במצב רגיל, במצב בלתי רגיל ובמצב חירום, בד"ח, מגבלות, מידע לגבי ביצועי כלי הטיס, פרטים לגבי מערכות כלי הטיס ומידע נוסף הנוגע להפעלת כלי הטיס;

          "עפיפון" – כלי טיס העשוי ממבנה העטוף בנייר, בבד, במתכת או בחומר אחר, המיועד להטסה והקשור לחבל או לכבל, והנתמך בטיסה בידי כוח הנעה מעבר למשטחיו בלבד;

          "עקרונות הגורם האנושי" (Human Factors Principles) – עקרונות הישימים לתכן, רישוי, הדרכה, הפעלה ואחזקה תעופתיים המבקשים להביא לקיום ממשק בטוח בין האדם לבין שאר רכיבי המערכת, מתוך התחשבות הולמת בביצועי אנוש;

          "פ.א.ר." – תקנות התעופה הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה, שעותק מהן מופקד לעיון הציבור במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, בלא תשלום, בשינויים המפורטים בתקנות אלה וכן בשינויים אלה:

(1)   בכל מקום שנאמר "FAA" יקראו הרשות;

(2)   בכל מקום שנאמר "the administrator" יקראו המנהל;

(3)   בתוספת החמישית (Appendix E) ובתוספת השישית (Appendix F) לחלק 121 לפ.א.ר., יקראו כל הפניה לתקנה 121.424 כהפניה לתקנה 447, וכל הפניה לתקנה 121.441 כהפניה לתקנה 461;

(4)   בשינויים המפורטים בתוספת השנייה;

          "פמ"ת" – פרסומי מידע תעופתי (A.I.P – Aeronautical information Publication) בעלי תוקף קבוע החיוניים לתעבורה האווירית, שהוציא המנהל בהתאם לסעיף 84 לחוק, והעומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט;

          "פניית נוהל" (Procedure Turn) – תמרון שבו מבוצעת פניית יציאה מכיוון מוגדר, המלווה בפנייה בכיוון הנגדי, במטרה לאפשר לכלי הטיס ליירט נתיב או רדיאל ולהמשיך בכיוון ההפוך לכיוון המקורי;

          "צה"ל" – צבא הגנה לישראל;

          "קטגוריה" (category) – לעניין מתן רישיונות לכלי טיס – סיווג כלי טיס לפי שימוש המיועד לו או לפי ההגבלות התפעוליות של השימוש בו; בכלל זה תובלה, רגיל, שימושי, אקרובטי, מוגבל;

          "קטגוריית הצלה וכיבוי אש" – קטגוריית שירותי הצלה וכיבוי אש כאמור בפרק התשיעי לחלק הראשון של נספח 14 לאמנה, כעדכונו מזמן לזמן –

(1)   לעניין שדה תעופה – המפורסמת בפרסומי המידע התעופתי הנוגעים לאותו שדה;

(2)   לעניין מטוס – הנגזרת 9-1 בחלק הראשון לנספח 14 לאמנה, לפי סוג המטוס;

          "ראות טיסה" (Flight Visibility) – מרחק אופקי ממוצע לפנים, מתא הטייס של כלי טיס הנמצא בטיסה, שממנו ניתן לראות ולזהות עצמים בולטים בלתי מוארים ביום ועצמים בולטים מוארים בלילה;

          "ראות על מסלול" (RVR – Runway Visual Range) – המרחק שממנו יכול טייס של כלי טיס הנמצא על קו האמצע של מסלול לראות את סימוני המסלול, את תאורות המתווה של המסלול או את תאורות הזיהוי של קו האמצע שלו;

          "רום טיסה" (flight level) – רמה של לחץ אמוספרי קבוע המבוטא בשלוש ספרות שמשמעותן גובה במאות רגל מעל מישור שבו נמדד לחץ אוויר של 29.92 אינץ' כספית (1013.25 מיליבר); לדוגמה, רום טיסה 255 משמעותו קריאת מד גובה ברומטרי של 25,500 רגל;

          "רקטה" – כלי טיס המונע באמצעות פליטת גזים מתפשטים הנוצרים במנוע מחומרי הדף בעלי כושר פעולה עצמי שאינם תלויים בהכנסת כל חומר מבחוץ, לרבות כל חלק הנפרד ממנה במרוצת הפעולה;

          "רישיון הפעלה מסחרית" – רישיון להפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לפי סעיף 2 לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963;

          "רשימת חריגי תצורה" (CDL – Configuration Deviation List) – רשימה שהכין מחזיק תעודת הסוג של כלי הטיס ושאישרה מדינת התכן, המזהה חלקים חיצוניים בסוג כלי טיס, שניתן להתחיל בטיסה גם אם הם אינם נמצאים; רשימה כאמור תכיל, אם נדרש על פי ספר הטיסה, מידע בדבר מגבלות ההפעלה ותיקון ביצועי כלי הטיס הנגזרים מכך;

          "רשימת ציוד מזערי" (MEL – Minimum Equipment List) – רשימה התואמת את רשימת הציוד המזערי הראשית של סוג כלי הטיס או מחמירה ממנה, שהכין מפעיל אווירי, המאפשרת הפעלת כלי הטיס, בכפוף לתנאים מוגדרים, כאשר ציוד מסוים בכלי הטיס אינו שמיש;

          "רשימת ציוד מזערי ראשית" (MMEL – Master Minimum Equipment List) – רשימה שהכין מחזיק תעודת הסוג של כלי הטיס לסוג כלי טיס מסוים, באישור מדינת התכן, הכוללת רשימת פריטים שמותר שהם לא יהיו שמישים עם התחלת הטיסה; רשימה כאמור יכולה להיות קשורה לתנאי הפעלה מסוימים, להגבלות או לנהלים מיוחדים;

          "שדה", "שדה תעופה" – שדה תעופה, לרבות מנחת, כהגדרתם בחוק;

          "שדה מבודד", לעניין סוג נתון של מטוס – שדה יעד שלגביו לא קיים שדה משנה לשדה היעד המתאים לאותו סוג מטוס;

          "שדה משנה" (Alternate Aerodrome) – שדה תעופה שאליו יכול כלי טיס לטוס כאשר לא ניתן או לא מומלץ להתקדם לעבר שדה היעד או לנחות בו, ובו זמינים שירותים ומיתקנים הדרושים להפעלת כלי הטיס, ובלבד ששדה תעופה כאמור מתאים להפעלת כלי הטיס, ופעיל בזמן ההגעה המשוער; שדה משנה יכול להיות כל אחד מאלה:

(1)   שדה משנה להמראה (Take-off Alternate) – שדה משנה שבו יוכל כלי הטיס לנחות אם הדבר נדרש זמן קצר לאחר ההמראה וכאשר לא ניתן להשתמש בשדה ההמראה;

(2)   שדה משנה לנתיב (En-route Alternate) – שדה משנה שבו יכול כלי הטיס לנחות במקרה שבו נדרשת הסטה מנתיב הטיסה בעת טיסה בנתיב;

(3)   שדה משנה לשדה היעד (Destination Alternate) – שדה משנה שבו יוכל כלי הטיס לנחות כאשר לא ניתן או לא מומלץ לנחות בשדה היעד;

תק' (מס' 5) תשע"ח-2018

          "תפקידי EFB" (EFB Functions) – התפקידים שממלאת מערכת EFB לתמיכה בהפעלת כלי טיס או בביצוע תפקידי צוות האוויר, ובכלל זה גישה למידע הנדרש לצורך ניווט כלי הטיס והצגתו, גישה למידע תעופתי והצגתו, גישה למידע מטאורולוגי והצגתו, חישוב ביצועי כלי הטיס, חישוב מרכז הכובד של כלי הטיס, אחסון ספרים ונהלים הנדרשים להפעלת כלי הטיס והצגתם וכיוצא באלה;

מיום 13.8.2018

תק' (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8021 מיום 14.6.2018 עמ' 2178

הוספת הגדרת "תפקידי EFB"

          "שינוי", לעניין כלי טיס – לפי האמור בפרק הרביעי לתקנות התיעוד;

          "שינוי גדול", לעניין כלי טיס – כהגדרתו בתקנות מכוני הבדק;

          "שיפוץ" – ביצוע פירוק, ניקוי, בדיקה, תיקון לפי הצורך, הרכבה מחדש וכן ביצוע בדיקה תפעולית לפי סימוכי השיפוץ, כהגדרתם בתקנה 219 לתקנות הרישיונות;

          "שירותי מידע תעופתי" – לגבי מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל – כהגדרתם בחוק, ולגבי מרחב אווירי שמחוץ למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל – שירותי מידע לתעופה הניתנים בידי מדינה חברה לפי נספח 15 לאמנה;

          "שירותי קרקע" – שירותים הנדרשים לשם הגעה של כלי טיס לשדה תעופה ועזיבתו, למעט שירותי נת"א;

          "שליטה תפעולית" – היכולת להורות על ייזום טיסה, המשכה, סטייה מנתיבה המתוכנן או סיומה, לשם הבטחתה בטיחות כלי הטיס, ולשם הבטחת סדירות הטיסה ויעילותה;

          "תהליך הליכה סביב" (Missed Approach Procedure) – התהליך שאותו יש לבצע אם לא ניתן להמשיך בגישה לנחיתה;

תק' (מס' 3) תשע"ד-2014

          "תובלה אווירית מסחרית" – הפעלה מסחרית שבה מסיעים בכלי טיס נוסעים או מובילים בו טובין, לרבות מטען או דואר;

מיום 12.10.2014

תק' (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1750

החלפת הגדרת "תובלה אווירית מסחרית"

הנוסח הקודם:

"תובלה אווירית מסחרית" – הפעלה של כלי טיס לשם הולכה של נוסעים או הובלה של מטען או דואר בתמורה;

          "תכנית טיסה" – מידע מפורט המסופק ליחידת נת"א, לגבי טיסה מתוכננת, או לגבי קטע של טיסה מתוכננת, של כלי טיס;

          "תכנית טיסה מבצעית" – תכנית טיסה שהכין מפעיל אווירי לביצוע טיסה בטוחה, כאמור בתקנה 78א המבוססת על שיקול ביצועי כלי הטיס, מגבלות תפעול נוספות ותנאים צפויים בנתיב הטיסה המתוכנן ובשדות התעופה הנוגעים לטיסה;

          "תחזוקת קו" – כהגדרתה בתקנות מכוני הבדק;

          "תחזית מזג אוויר" (Forcast) – תיאור תנאי מזג אוויר עתידיים, במועד מוגדר או בפרק זמן מוגדר, באזור מוגדר, המסופק –

(1)   בישראל – שנותן השירות המטאורולוגי או מי שהוא הסמיך לעניין זה;

(2)   במדינת חוץ – שנותן גורם המוסמך לכך באותה מדינה, כמפורט בפרסומי המידע התעופתי של אותה מדינה, או גורם אחר שמנהל השירות המטאורולוגי, בהסכמת המנהל, אישר אותו לכך;

          "תיקון גדול" – כהגדרתו בתקנות מכוני הבדק;

          "תנאים מטאורולוגיים לטיסת מכשירים" (IMC – Instrument Meteorological Conditions) – תנאים מטאורולוגיים, המבוטאים במונחי ראות, מרחק מעננים וגובה בסיס הענן, הנמוכים מהתנאים המזעריים לטיסת ראייה;

          "תנאים מטאורולוגיים לטיסת ראייה" (VMC – Visual Meteorological Conditions) – תנאים מטאורולוגיים השווים לכל התנאים המזעריים המפורטים להלן או הטובים מהם, במונחי ראות, מרחק מעננים וגובה בסיס הענן:

(1)   קיום ראות טיסה של לפחות 5 ק"מ מתחת לגובה של 3,050 מטרים (10,000 רגל) מעל גובה פני הים הממוצעים (AMSL) וראות טיסה של לפחות 8 ק"מ מעל לגובה זה;

(2)   מרחק אופקי של לפחות 1,500 מטרים ומרחק אנכי של לפחות 300 מטרים (1,000 רגל) בין כלי הטיס ובין ענן;

(3)   בסיס הענן (Ceiling) הוא לפחות 450 מטרים (1,500 רגל);

          "תעודת אחזקה ושחרור" (Maintenance Release) – תעודה שמוצהר בה ומאושר כי פעולת הבדק המפורטת בה הושלמה באופן משביע רצון, לפי המידע התחזוקתי הישים, ולנוהלי הגוף המוסמך לביצוע פעולות הבדק;

          "תפקיד תפעולי" – תפקיד מטעם מפעיל אווירי שהוא אחד מאלה:

(1)   תפקיד איש צוות;

(2)   תפקיד הקשור בניהול מבצעי טיסה ובשליטה תפעולית;

(3)   תפקיד הקשור במתן שירותי קרקע או בהבטחת הכשירות האווירית הנמשכת של כלי טיס שהוא מפעיל;

          "תצפית מזג אוויר (Observation (Meteorological))" – מדידה או הערכה של נתון מזג אוויר קיים;

          "תקנות הרישום" – תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973;

          "תקנות הרישיונות" – תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;

          "תקנות התיעוד" – תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977;

          "תקנות מכוני הבדק" – תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג-2013;

תק' (מס' 3) תשע"ד-2014

          "תקנות המנחתים" – תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975;

מיום 12.10.2014

תק' (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1750

הוספת הגדרת "תקנות המנחתים"

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תקנות המנ"ב" – תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע"ח-2017.

מיום 28.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7910 מיום 28.12.2017 עמ' 582

הוספת הגדרת "תקנות המנ"ב"

פרק שני: הוראות כלליות

תק' תשע"ד-2014

2.       (בוטלה).

מיום 9.3.2015

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 781

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

הפעלת כלי טיס במדינה ומחוצה לה

2. (א) תקנות אלה חלות על הפעלת כלי טיס בשטח המדינה, פרט כמצויין בתקנת משנה (ב), ולמעט בלון, עפיפון ורקטה בלתי מאויישת.

(ב) אדם המפעיל כלי טיס הרשום בישראל מחוץ לשטח המדינה –

(1) בטיסה מעל הים הפתוח – יענה על דרישות נספח 2 לאמנה;

(2) בטיסה בשטחה של מדינת חוץ – יענה על הדרישות המתייחסות לטיסה ולתמרון כלי טיס התקפות באותה מדינה;

(3) מלבד כאמור בתקנות 15(ב), 16, 42 ו-47 – יענה על דרישות תקנות אלה למעט הפרק הרביעי, אם אין תקנות אלה סותרות את תקנותיה המתאימות של מדינת החוץ או את הוראות נספח 2 לאמנה.

תק' תשע"ד-2014

3.       (בוטלה).

מיום 9.3.2015

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 781

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

הרשאה מיוחדת

3. המנהל רשאי ליתן תעודת הרשאה המתירה למפעיל כלי טיס לסטות מדרישות תקנות 7, 33(4), ו-34 לשם הפעלת אוירונים קטנים המוגדרים ככלי טיס מקטגוריה "A" בתקנה 123, בפעולות קטגוריה