צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), תשנ"ז-1997

רבדים בחקיקה

חקלאות טבע וסביבה – גנים שמורות ואתרים – יערות

חקלאות טבע וסביבה – הגנת הצומח

תוכן ענינים

2

Go

אילנות מוגנים

סעיף 1


צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת היערות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

אילנות מוגנים

1.    האילנות הנקובים בתוספת מוגנים בכל שטח מדינת ישראל, במשך עשרים שנים מיום תחילתו של צו זה.

תוספת

(סעיף 1)

אגס סורי                                                                                                      Pyrus syriaca

אדר                                                                                                                  Acer spp.

אולמוס קטן עלים                                                                                      Ulmus parvifolia

אולמוס שעיר                                                                                           Ulmus canescens

אורן                                                                                                                Pinus spp.

אלביציה ורודה                                                                                       Albizzia julibrissin

אלביציה צהובה                                                                                         Albizzia lebbeck

אלה (למעט אלת מסטיק ואלה טרבינת)                                                               Pistacia spp.

אלון                                                                                                            Quercus spp.

צו תשס"ה-2005

אקליפטוס (למעט במטעים נטועים)                                                               Eucalyptus spp.

מיום 9.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 645

אקליפטוס (למעט במטעים נטועים) Eucalyptus spp.

אראוקריה                                                                                                   Araucaria spp.

ארז                                                                                                               Cedrus spp.

אשל                                                                                                             Tamarix spp.

בר זית בינוני                                                                                             Phillyrea latifolia

ברוש (למעט ברוש לימוני)                                                                           Cupressus spp.

ברכיכיטון                                                                                              Brachychiton spp.

גינקו דו אונתי                                                                                              Ginkgo biloba

גרוילאה חסונה                                                                                         Grevillea robusta

דולב (למעט דולב מערבי)                                                                               Platanus spp.

דום מצרי                                                                                              Hyphaene thebaica

הדס מצוי                                                                                               Myrtus communis

ז'קרנדה חדת עלים (סיגלון)                                                                    Jacaranda acutifolia

חוזרר החורש                                                                                        Eriolobus trilobatus

טבבויה איפה                                                                                                 Tabebuia ipe

טטרקליניס מפריק                                                                                 Tetraclinis articulata

טקסדיון דו טורי                                                                                   Taxodium distichum

ינבוט                                                                                                           Prosopis spp.

כוריסיה בקבוקית                                                                                      Chorisia insignis

כוריסיה הדורה                                                                                        Chorisia speciosa

כליל החורש                                                                                          Cercis siliquastrum

כרבל לביד                                                                                       Alectryon tomentosum

לבנה רפואי                                                                                              Styrax officinalis

ליקוידמבר ליבני                                                                               Liquidambar styraciflua

ליקוידמבר מפואר                                                                             Liquidambar formosana

מגנוליה גדולת פרחים                                                                           Magnolia grandiflora

מורינגה רותמית                                                                                      Moringa peregrina

מורן חורש                                                                                                 Vibrunum tinus

מילה                                                                                                            Fraxinus spp.

מיש                                                                                                                 Celtis spp.

ספיון השעווה                                                                                         Sapium sebiferum

סקוויה נאה                                                                                       Sequoia sempervirens

סקוויון ענק                                                                               Sequoiadendron giganteum

עוזרר                                                                                                        Crataegus spp.

ער אציל                                                                                                     Laurus Nobilis

ערבה                                                                                                                Salix spp.

ערער ארצישראלי (עצים בלבד)                                                                      Juniperus spp.

פודוקרפוס                                                                                               Podocarpus spp.

פיקוס בנגלי                                                                                            Ficus bengalensis

פיקוס השדרות                                                                                                Ficus retusa

פיקוס השיקמה                                                                                         Ficus Sycomorus

פיקוס התאנה                                                                                                  Ficus carica

פיקוס קדוש                                                                                                Ficus religiosa

צאלון נאה                                                                                                     Delonix regia

צפצפה                                                                                                         Populus spp.

קזוארינה                                                                                                    Casuarina spp.

קטלב מצוי                                                                                           Arbutus andrachne

קטלב משונן                                                                                               Arbutus unedo

קליטריס                                                                                                         Calitris spp.

שזיף הדב                                                                                                    Prunus ursina

שיזף (עצים בלבד)                                                                                         Ziziphus spp.

שיטה מלבינה                                                                                                Acacia albida

שיטה סלילנית                                                                                            Acacia raddiana

שיטת הנגב                                                                                                Acacia gerrardii

שיטת הסוכך                                                                                               Accacia tortilis

שקד (למעט במטעים נטועים ובשטח מגורים בנוי)                                           Amygdalus spp.

תמר מצוי (למעט במטעים נטועים)                                                            Phoenix dactylifera

כ"ז בשבט תשנ"ז (4 בפברואר 1997)                           רפאל איתן

                                                                                            שר החקלאות ופיתוח הכפר* פורסם ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 418.

תוקן ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 645 – צו תשס"ה-2005.