צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח), תשמ"ג-1983

 

 

מסים – מס הכנסה – קטין

מסים – מס הכנסה – דו"חות

תוכן ענינים

סעיף 1

שינוי סכום ההכנסה לגבי קטין

Go

2

סעיף 2

ביטול

Go

2

 

תוספת

Go

2

 


צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח), תשמ"ג-1983*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(א)(3) לפקודת מס הכנסה, אני קובע לאמור:

שינוי סכום ההכנסה לגבי קטין

1.       סכום ההכנסה החייבת לענין סעיף 131(א)(3) לפקודה יהיה כאמור בתוספת.

ביטול

2.       צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח), תשמ"ב- 1981 - בטל.

 

צו תשפ"ב-2021

תוספת

(סעיף 1)

        שנת המס                                                 סכום בשקלים

1981                                                   7,500

1982                                                   16,000

1983                                                   90,000

1984                                                   700,000

1985                                                   3,000

1986                                                   3,500

1987                                                   6,000

1988                                                   8,000

1989                                                   12,000

1990                                                   15,000

1991                                                   21,000

1992                                                   23,000

1993                                                   25,000

1994                                                   30,500

1995                                                   32,020

1996                                                   35,380

1997                                                   37,340

1998                                                   40,460

1999                                                   43,700

2000                                                   44,210

2001                                                   44,460

2002                                                   45,780

2003                                                   50,417

2004                                                   55,850

2005                                                   58,470

2006                                                   59,570

2007                                                   59,900

2008                                                   65,820

2009                                                   69,580

2010                                                   73,460

2011                                                   75,600

2012                                                   77,720

2013                                                   78,830

2014                                                   78,830

2015                                                   78,800

2016                                                   78,070

2017                                                   81,220

2018                                                   81,570

2019                                                   82,360

2020                                                   82,710

2021                                                   82,290

מיום 27.5.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4636 מיום 27.5.1984 עמ' 1584

הוספת שנת 1983

 

מיום 29.4.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1182

הוספת שנת 1984

 

מיום 10.4.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4922 מיום 10.4.1986 עמ' 766

הוספת שנת 1985 (בשקלים חדשים)

 

מיום 19.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4998 מיום 19.1.1987 עמ' 326

הוספת שנת 1986

 

מיום 25.2.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 507

הוספת שנת 1987

 

מיום 13.11.1988

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 144

הוספת שנת 1988

 

מיום 7.12.1989

צו תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 110

הוספת שנת 1989

 

מיום 27.12.1990

צו תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 349

ת"ט תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518

הוספת שנת 1990

 

מיום 16.12.1991

צו תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5404 מיום 16.12.1991 עמ' 520

הוספת שנת 1991

 

מיום 29.12.1992

צו תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5490 מיום 29.12.1992 עמ' 257

הוספת שנת 1992

 

מיום 23.12.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5567 מיום 23.12.1993 עמ' 278

הוספת שנת 1993

 

מיום 15.12.1994

צו תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 409

הוספת שנת 1994

 

מיום 21.12.1995

צו תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 266

הוספת שנת 1995

 

מיום 21.11.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5794 מיום 21.11.1996 עמ' 131

הוספת שנת 1996

 

מיום 25.11.1997

צו תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 83

הוספת שנת 1997

 

מיום 12.11.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5936 מיום 12.11.1998 עמ' 62

הוספת שנת 1998

 

מיום 14.12.1999

צו תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 133

הוספת שנת 1999

 

מיום 1.3.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 503

הוספת שנת 2000

 

מיום 21.1.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6147 מיום 21.1.2002 עמ' 350

הוספת שנת 2001

 

מיום 17.2.2003

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 529

הוספת שנת 2002

 

מיום 12.1.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 135

הוספת שנת 2003

 

מיום 17.1.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 320

הוספת שנת 2004

 

מיום 24.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 101

הוספת שנת 2005

 

מיום 31.12.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6548 מיום 31.12.2006 עמ' 410

הוספת שנת 2006

 

מיום 31.12.2007

צו תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 179

הוספת שנת 2007

 

מיום 18.12.2008

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6731 מיום 18.12.2008 עמ' 211

הוספת שנת 2008

 

מיום 5.11.2009

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6823 מיום 5.11.2009 עמ' 106

הוספת שנת 2009

 

מיום 15.6.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1027

הוספת שנת 2010

 

מיום 29.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 506

הוספת שנת 2011

 

מיום 16.1.2013

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7211 מיום 16.1.2013 עמ' 622

הוספת שנת 2012

 

מיום 6.1.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 455

הוספת שנת 2013

 

מיום 31.12.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7471 מיום 31.12.2014 עמ' 563

הוספת שנת 2014

 

מיום 31.12.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7597 מיום 31.12.2015 עמ' 516

הוספת שנת 2015

 

מיום 1.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 473

הוספת שנת 2016

 

מיום 31.12.2017

צו תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658

הוספת שנת 2017

 

מיום 26.12.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8131 מיום 26.12.2018 עמ' 1594

הוספת שנת 2018

 

מיום 22.1.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

הוספת שנת 2019

 

מיום 24.12.2020

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9014 מיום 24.12.2020 עמ' 1036

הוספת שנת 2020

 

מיום 29.12.2021

צו תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9852 מיום 29.12.2021 עמ' 1422

הוספת שנת 2021

 

 

י' באדר תשמ"ג (22 בפברואר 1983)                     יורם ארידור

                                                                                             שר האוצר

 

 

 

 * פורסם ק"ת תשמ"ג מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1045.

תוקן ק"ת תשמ"ד מס' 4636 מיום 27.5.1984 עמ' 1584 – צו תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1182 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4922 מיום 10.4.1986 עמ' 766 – צו תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4998 מיום 19.1.1987 עמ' 326 – צו תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 507 – צו תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 144 – צו תשמ"ט-1988.

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 110 – צו תש"ן-1989.

ק"ת תשנ"א: מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 349 – צו תשנ"א-1990 (ת"ט מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518).

ק"ת תשנ"ב מס' 5404 מיום 16.12.1991 עמ' 520 – צו תשנ"ב-1991.

ק"ת תשנ"ג מס' 5490 מיום 29.12.1992 עמ' 257 – צו תשנ"ג-1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5567 מיום 23.12.1993 עמ' 278 – צו תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ה מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 409 – צו תשנ"ה-1994.

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 266 – צו תשנ"ו-1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5794 מיום 21.11.1996 עמ' 131 – צו תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 83 – צו תשנ"ח-1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5936 מיום 12.11.1998 עמ' 62 – צו תשנ"ט-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 133 – צו תש"ס-1999.

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 503 – צו תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6147 מיום 21.1.2002 עמ' 350 – צו תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 529 – צו תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6284 מיום 12.1.2004 עמ' 135 – צו תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2004 עמ' 320 – צו תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 101 – צו תשס"ו-2005.

ק"ת תשס"ז מס' 6548 מיום 31.12.2006 עמ' 410 – צו תשס"ז-2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 179 – צו תשס"ח-2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6731 מיום 18.12.2008 עמ' 211 – צו תשס"ט-2008.

ק"ת תש"ע מס' 6823 מיום 5.11.2009 עמ' 106 – צו תש"ע-2009.

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1027 – צו תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 506 – צו תשע"ב-2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7211 מיום 16.1.2013 עמ' 622 – צו תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 455 – צו תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7471 מיום 31.12.2014 עמ' 563 – צו תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7597 מיום 31.12.2015 עמ' 516 – צו תשע"ו-2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 473 – צו תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658 – צו תשע"ח-2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8131 מיום 26.12.2018 עמ' 1594 – צו תשע"ט-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454 – צו תש"ף-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9014 מיום 24.12.2020 עמ' 1036 – צו תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"ב מס' 9852 מיום 29.12.2021 עמ' 1422 – צו תשפ"ב-2021.