להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת חוק המשפחה המושלמי

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות – בתי דין עדות – שרעיים

תוכן ענינים

2

Go

השם הקצר

סעיף 1

2

Go

שימוש בחוק לגבי מושלמים

סעיף 2

2

Go

החוק לא יינהג לגבי לא מושלמים

סעיף 3


פקודת חוק המשפחה המושלמי (תחולתו)*

חא"י, פרק צ"ב

מס' 40 לש' 1919

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת חוק המשפחה המושלמי (תחולתו).

שימוש בחוק לגבי מושלמים

2.    הוראות חוק המשפחה המושלמי, 1333 (עניני כספים), בדבר המעמד האישי של מושלמים ינהגו על פיהן בבתי הדין השרעיים.

החוק לא יינהג לגבי לא-מושלמים

3.    הוראות החוק האמור הדנות בעניני המעמד האישי של לא-מושלמים ובדבר השיפוט באותם ענינים לא ינהגו על פיהן.* פורסמה חא"י, כרך ב', עמ' (ע) 994, (א) 1014.