נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969

בטחון – צה"ל – נכים – דרגות נכות

בריאות – נכים – נכי צה"ל – דרגות נכות

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

דרגת נכות

Go

5

סעיף 3

דרגת נכות מורכבת

Go

5

סעיף 4

תגובה נפשית

Go

5

סעיף 6

חישוב אחוזי נכות

Go

5

סעיף 7

דרגת נכות לפגימה מוחמרת המהווה פגימה מורכבת זוגית

Go

5

סעיף 8

מקרים מיוחדים של חישוב נכות הנובעת מפגימה מוחמרת

Go

5

סעיף 9

דין פגימה הנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת

Go

6

סעיף 10

הוראות מיוחדות

Go

6

סעיף 11

התאמת מבחנים

Go

7

סעיף 12

קביעת דרגת נכות

Go

7

סעיף 13

ביטול

Go

7

סעיף 14

הוראות מעבר

Go

7

סעיף 15

השם

Go

7

תוספת

Go

8

פרק ראשון

Go

8

סעיף 1

בלוטות הלימפה

Go

8

סעיף 2

מחלות הדם

Go

8

סעיף 3

מחלות הבלוטות והפרשה פנימית

Go

8

סעיף 4

סוכרת

Go

8

סעיף 9

מחלות לב

Go

11

סעיף 11

כלי הדם

Go

13

סעיף 12

מערכת העיכול

Go

14

סעיף 13

מעיים

Go

15

סעיף 14

פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

Go

16

סעיף 15

פי הטבעת

Go

16

סעיף 16

מחלות הכבד ודרכי המרה

Go

17

סעיף 17

טחול

Go

17

סעיף 18

צפק

Go

18

סעיף 19

בקע

Go

18

סעיף 20

פציעות ובקעים של קיר הבטן

Go

18

סעיף 21

גידולים

Go

18

פרק שני

Go

19

המערכת האורו-גניטלית

Go

19

סעיף 22

כליות

Go

19

סעיף 23

שלפוחית השתן ודרכי השתן

Go

20

סעיף 24

אשכים ואבר המין של הזכר

Go

21

סעיף 25

אברי המין של האשה

Go

22

סעיף 26

שחפת אורוגניטלית

Go

22

סעיף 27

עקרות

Go

22

סעיף 28

מצב לאחר כריתת שד או שדיים

Go

22

פרק שלישי

Go

23

סעיף 29

תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

Go

23

סעיף 30

הפרעות פרכוסיות

Go

26

סעיף 31

עצבי הגפיים העליונים

Go

26

סעיף 32

עצבי הגפיים התחתונים

Go

28

פרק רביעי

Go

29

סעיף 33

הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות PSYCHOTIC AND PSYCHONEUROTIC DISORDERS

Go

29

סעיף 34א

הפרעות בתר חבלתיות POSTTRAUMATIC STRESS DISORDERS

Go

30

פרק חמישי

Go

30

סעיף 35

מחלות העצמות והפרקים

Go

30

סעיף 36

גולגולת

Go

31

סעיף 37

עמוד השדרה

Go

32

סעיף 38

בית החזה

Go

33

סעיף 39

עצם הבריח ועצם השכם

Go

33

סעיף 40

עצמות הגפיים העליונים

Go

33

סעיף 41

הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

Go

34

סעיף 42

שרירי הגפיים העליונים

Go

36

אצבעות הידיים

Go

37

סעיף 43

קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה

Go

37

סעיף 44

קשיון אצבעות היד

Go

38

סעיף 45

Mallet Finger

Go

38

סעיף 46

האגן

Go

38

סעיף 47

עצמות הגפיים התחתונים

Go

38

סעיף 48

הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

Go

39

סעיף 49

כף הרגל

Go

41

סעיף 50

אצבעות הרגל

Go

41

סעיף 51

שרירי הגפיים התחתונים

Go

42

פרק שישי

Go

43

סעיף 52

ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים

Go

43

סעיף 53

עקירת עין, שינוי במנח העין והעפעפיים

Go

44

סעיף 54

מצב אחרי פציעה חודרת

Go

44

סעיף 55

צניחת עפעף

Go

44

סעיף 56

דרכי הדמעות, חוסר דמעות

Go

44

סעיף 57

פזילה וליקוי בקונברגנציה

Go

45

סעיף 58

ברקית

Go

45

סעיף 59

דלקת לחמית, דלקת עפעפיים

Go

45

סעיף 60

גרענת

Go

45

סעיף 61

עכירות בקרנית

Go

45

סעיף 62

עדשה

Go

45

סעיף 63

הרחבת אישון חבלתית

Go

45

סעיף 64

קולובומה של הקשתית

Go

45

סעיף 65

דלקת הענבית

Go

45

סעיף 66

זגוגית

Go

46

סעיף 67

ירוד

Go

46

סעיף 68

רשתית

Go

46

פרק שביעי

Go

46

סעיף 69

אף

Go

46

סעיף 70

חך ובית הבליעה

Go

46

סעיף 71

לארינקס מיתרי הקול וקנה

Go

46

סעיף 72

חוש השמיעה ואוזניים

Go

47

פרק שמיני

Go

49

סעיף 73

לסתות

Go

49

סעיף 74

שיניים

Go

50

פרק תשיעי

Go

51

סעיף 75

צלקות

Go

51

סעיף 76

שינויים בצבע בחלקי גוף גלויים

Go

52

סעיף 77

אובדן שיער

Go

52

סעיף 78

כיבים כרוניים

Go

52

סעיף 79

חטטת

Go

52

סעיף 80

Eczema, Contact Dermatitis, Chronic Urticaria

Go

52

סעיף 81

Discoid Lupus Erythematosus

Go

52

סעיף 82

Callositas, Keratodermis, Verrucae Plantares

Go

52

סעיף 83

Dermatitis Actinica

Go

52

סעיף 84

מלנומה ממאירה

Go

53

סעיף 85

Squamous Cell Carcinoma, Basal Cell Carcinoma

Go

53

סעיף 86

לישמניאזיס

Go

53

סעיף 87

Chronic Fungal Infections

Go

53

סעיף 88

שושנה חוזרת

Go

53

סעיף 89

ספחת

Go

53

טבלת עזר לקביעת חומרת הפגיעה

Go

53


תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "פגימה" - מחלה או ליקוי גופני או שכלי שנפגע בו אדם;

           "פגימה מוסבת" - פגימה הנובעת מחבלה או מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות;

           "פגימה מוחמרת" - פגימה הנובעת מהחמרת מחלה כשאותה החמרה אירעה בזמן השירות עקב השירות;

           "פגימה מוחמרת ישנה" – (נמחקה);

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1980 עמ' 914

מחיקת הגדרת "פגימה מוחמרת ישנה"

הנוסח הקודם:

"פגימה מוחמרת ישנה" – פגימה מוחמרת אשר לגביה נקבע כי המחלה שגרמה להתהוותה, התחילה לפני השירות;

           "פגימה מוחמרת חדשה" – (נמחקה);

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1980 עמ' 914

מחיקת הגדרת "פגימה מוחמרת חדשה"

הנוסח הקודם:

"פגימה מוחמרת חדשה" – פגימה מוחמרת אשר לגביה נקבע כי המחלה שגרמה להתהוותה, התחילה בזמן השירות;

           "פגימה מוכרת" - פגימה מוסבת או פגיעה מוחמרת;

           "מבחן" - מצב מסויים של פגימה שנקבעו לו אחוזי נכות בין בתקנות אלה ובין בתוספת;

           "כושר שלם" - כושר גופני ושכלי שלם של אדם שאין לו פגימה;

           "כושר לקוי" - יתרת אחוזי הכושר השלם לאחר שהופחתה ממנו דרגת הנכות;

           "מבחן החל על הנכה" - מבחן החל על הנכה בזמן קביעת דרגת נכותו;

           "מבחן החל על הנכה בתאריך מסויים או בתקופה מסויימת" - מבחן החל על הנכה בתאריך מסויים או בתקופה מסויימת, בהתאם לחומר הקיים בזמן קביעת דרגת נכותו;

           "החמרה מיוחדת" – (בוטלה);

מיום 13.9.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 18

מחיקת הגדרת "החמרה מיוחדת"

הנוסח הקודם:

"החמרה מיוחדת" – צירוף פגימות באברים זוגיים המחמיר את הנכות שנובעת מצירוף זה באופן שאין לראות את דרגת הנכות הנקבעת לגבי נכות זו לפי תקנות 3 עד 6 כמשקפת בצורה מתקבלת על הדעת את חומרת הנכות האמורה.

           "אין נכות" - (נמחקה).

מיום 5.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 276

הוספת הגדרת "אין נכות"

מיום 14.3.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 406

מחיקת הגדרת "אין נכות"

הנוסח הקודם:

"אין נכות" – ממצא רפואי שאין לקבוע בגינו דרגת נכות כי אין בו פחיתה של הכושר לפעול פעולה רגילה; ההחלטה לענין זה ניתנת בידי קצין התגמולים.

דרגת נכות

2.    דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת אחת היא אחוזי הנכות שנקבעו למבחן החל על אותו נכה.

דרגת נכות מורכבת

3.    (א)  דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות היא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים החלים על אותו נכה, שיחושבו באופן ובסדר המפורטים להלן:

(1)   בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות הגבוהים ביותר - אחוזי הנכות שנקבעו כאמור;

(2)   בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השניים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן;

(3)   בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השלישיים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו מבחן, וכן הלאה.

           (ב)  דרגת הנכות של פגימה מורכבת זוגית תיקבע בהתאם להגבלה בתפקידי הגוף הנובעת מהפגימה הזוגית, אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד; דרגת הנכות האמורה לא תעלה על דרגה המהווה צירוף של דרגות נכות שייקבעו לפגימה הימנית ולפגימה השמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות לפי תקנה 2, ובלבד שבשום אופן אין לקבוע לפגימה מורכבת דרגת נכות העולה על 100%.

           (ג)   נפגם נכה מספר פגימות מוכרות וביניהן גם פגימה מורכבת זוגית, יראו לענין תקנת משנה (א) את דרגת הנכות שנקבעה לפגימה המורכבת הזוגית לפי תקנת משנה (ב) כדרגת נכות שנקבעה לפגימה בודדת.

תגובה נפשית

4.    דרגת הנכות הקבועה לצד כל פגימה גופנית כוללת גם את התגובה הנפשית הנובעת ממנה; אולם הועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית, כמפורט בסעיף 34 לתוספת, אם מצאה כי התגובה הנפשית חורגת בעוצמתה מזו ההולמת את אותה פגימה.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1980 עמ' 914

תק' (תיקון) תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4858 מיום 20.9.1985 עמ' 3

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

דרגת נכות הנובעת מפגימה מוחמרת ישנה

4. (א) דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוחמרת ישנה היא אחוזי נכות שנקבעו למבחן החל על אותו נכה בסיום שירותו פחות אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שהיה חל על אותו נכה בתחילת שירותו.

(ב) המבחנים החלים על נכה בתחילת שירותו או בסיומו ייקבעו על פי החומר הקיים בזמן קביעת דרגת נכותו.

(ג) לא נקבע המבחן החל על נכה בתחילת שירותו, יראו את הנכה כאילו היה בעל כושר שלם בתחילת שירותו.

(ד) לא נקבע המבחן החל על הנכה בסיום שירותו, יראו את המבחן החל על הנכה כמבחן שהיה חל על הנכה בסיום שירותו.

(ה) היתה נכותו של הנכה נובעת מפגימה מוחמרת ישנה פחותה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (א) או חלפה לחלוטין, מותר לקבוע לנכה דרגת נכות פחותה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (א) או דרגת נכות של 0%.

מיום 20.11.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5147 מיום 20.11.1988 עמ' 174

הוספת תקנה 4

5.    (בוטלה).

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1980 עמ' 914

תק' (תיקון) תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4858 מיום 20.9.1985 עמ' 3

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

דרגת נכות הנובעת מפגימה מוחמרת חדשה

5. (א) דרגת הנכות הנובעת מפגימה מוחמרת חדשה תיקבע כאילו היתה אותה הפגימה פגימה מוסבת.

(ב) היתה נכותו של נכה נובעת מפגימה מוחמרת חדשה פחותה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (א) או חלפה לחלוטין, מותר לקבוע לנכה דרגת נכות פחותה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (א) או דרגת נכות של 0%.

חישוב אחוזי נכות

6.    אחוזי הנכות בעד מספר פגימות מוסבות או מוחמרות יחושבו לפי תקנה 2 או 3, לפי הענין.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1980 עמ' 914

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

דרגת נכות המורכבת ממספר פגימות מוכרות ובהן פגימה מוחמרת

6. דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות שלא נקבע להן מספר כולל של אחוזי נכות, ויש ביניהן פגימה מוחמרת, תיקבע לפי הסכום הכולל של אחוזי הנכות המפורטים להלן:

(1) אחוזי הנכות בעד פגימה מוסבת יחושבו לפי תקנה 2 או 3, הכל לפי הענין;

(2) אחוזי הנכות בעד פגימה מוחמרת אחת יחושבו לפי תקנה 4 או 5, הכל לפי הענין;

(3) אחוזי הנכות בעד כמה פגימות מוחמרות יחושבו לפי תקנה 3 בהתחשב בהוראות תקנה 4 או 5, הכל לפי הענין.

דרגת נכות לפגימה מוחמרת המהווה פגימה מורכבת זוגית

7.    אם צירוף של מספר פגימות הכולל פגימה מוחמרת גרם להתהוות פגימה מורכבת זוגית, מותר לקבוע את דרגת הנכות כאילו הפגימה המוחמרת היא פגימה מוסבת.

מקרים מיוחדים של חישוב נכות הנובעת מפגימה מוחמרת

8.    (א)  בתקנה זו -

           "שלב מוסב" - שלב בהתפתחות פגימה הנובע מהחמרת המחלה שאירעה לנכה בזמן שירותו עקב שירותו;

           "שלב בלתי מוסב" - שלב בהתפתחות הפגימה שאינו נובע מהחמרת המחלה שאירעה לנכה בזמן שירותו עקב שירותו אלא ממהלכה הטבעי של המחלה ואשר היה בא גם לולא ההחמרה האמורה;

           "היפגמות" - החלקים בגופו של הנכה והפעולות הגופניות או השכליות שלו שנפגמו על ידי הפגימות;

           "חלק מוסב בהיפגמות" - אותו חלק בהיפגמות שנגרם על ידי פגימה מוכרת;

           "חלק בלתי מוסב בהיפגמות" - אותו חלק בהיפגמות שלא נגרם על ידי פגימה מוכרת;

           "היפגמות מוסבת באופן חלקי" - היפגמות שיש בה חלק מוסב וחלק בלתי מוסב.

           (ב)  היו השלבים או החלקים בהיפגמות מוסבת באופן חלקי של נכות הנובעת מפגימה מוחמרת, קשורים, תוך תקופה מסויימת, אלה באלה, בצורה שאין להבדיל באופן מתקבל על הדעת בין שלבים או חלקים מוסבים לבין שלבים או חלקים בלתי מוסבים, מותר לקבוע לגבי הנכות האמורה דרגת נכות השווה לחלק מסויים שייקבע מתוך אחוזי הנכות, שיפסקו מזמן לזמן תוך אותה התקופה, לגבי אותו נכה, כאילו הפגימה שממנה נובעת הנכות היתה פגימה מוסבת בלבד.

דין פגימה הנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת

9.    (א)  היתה פגימה מסויימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות.

           (ב)  לצורך דיון בבקשתו של נכה לפי תקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדה רפואית לדרוש מנכה אישור רפואי מתאים.

           (ג)   הועדה הרפואית רשאית לקבוע שהקשר הסיבתי בין הפגימה החדשה לפגימה המקורית, שונה מן הקשר הסיבתי בין הפגימה הראשונית לשירות הצבאי.

מיום 5.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 276

9. (א) היתה פגימה מסויימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות.

(ב) לצורך דיון בבקשתו של נכה לפי תקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדה רפואית לדרוש מנכה אישור רפואי מתאים.

(ג) הועדה הרפואית רשאית לקבוע שהקשר הסיבתי בין הפגימה החדשה לפגימה המקורית, שונה מן הקשר הסיבתי בין הפגימה הראשונית לשירות הצבאי.

הוראות מיוחדות

10.   (א)  בקביעת דרגה של נכה שנפגם פגימה מוכרת -

(1)   בקשיון או בהגבלת תנועות של פרק גדול אחד - לא יתחשבו בנזק שנגרם לשרירים הפועלים על אותו פרק;

(2)   בשיתוק עצב גדול אחד - לא יתחשבו בשיתוק סעיפי אותו עצב או בנזק שנגרם לשרירים המועצבים על ידו.

           (ב)  נפגם נכה פגימה מוכרת בכמה קבוצות שרירים הפועלים על קטע אחד, ואחת הפגימות המוכרות שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות האמורות היתה לה צורה שפורשה -

(1)   כצורה קלה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה בינונית;

(2)   כצורה בינונית - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה ניכרת;

(3)   כצורה ניכרת - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה;

(4)   כצורה קשה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה.

           (ג)   דרגת נכות של נכה שנפגם -

(1)   בכמה פגימות מוכרות בפרק אחד - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק;

(2)   בכמה פגימות מוכרות בגפה אחת - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(3)   בכמה פגימות מוכרות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה עין.

           (ד)  דרגת נכות של נכה שנפגם כמה פגימות מוכרות בזרוע הימנית, תחושב לפי תקנה 3, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן פגימות, פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, ייחשבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.

           (ה)  בקביעת דרגה של נכה שנפגם פגימה -

(1)   לפי פרט 7(1) לתוספת, לא יתחשבו בנזק הנובע משינויים בקרום החזה שהתהוו כתוצאה משחפת פעילה;

(2)   לפי פרט 7(3) לתוספת, לא יתחשבו בנזק הנובע מפגימה לפי פרט 34 לתוספת, וכן להיפך.

           (ו)   דרגת נכות לענין תקנות אלה תיקבע לפי מצבו של הנכה כשהוא משתמש בתרופות, עזרים ואמצעים אחרים בהתאם להוראות הרפואיות, זולת אם נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת.

           (ז)   לאחר השתלת אברים פנימיים חיים או תחליפים מלאכותיים, תיקבע דרגת נכות כמפורט להלן:

(1)   שלב ראשון לאחר ההשתלה - דרגת נכות זמנית מרבית לפי ליקוי תפקודי של האבר או האברים; דרגה זאת, בהתאם לאבחנה וסוג הניתוח, תיקבע לתקופה של שלושה חודשים עד שנתיים ותוארך כל עוד קיימים סימני דחייה;

(2)   שלב שני - בהעדר סימני דחייה, ואולם קיים צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות הגבוהה בדרגה אחת מן הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים;

(3)   שלב שלישי - בהעדר צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות צמיתה לפי הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים.

מיום 8.4.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 553

הוספת תקנות משנה 10(ו), 10(ז)

מיום 29.4.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6027 מיום 30.3.2000 עמ' 417

החלפת תקנת משנה 10(ז)

הנוסח הקודם:

(ז) לאחר השתלת אברים פנימיים חיים או תחליפיים מלאכותיים, תיקבע דרגת נכות במפורט להלן:

(1) עד שנתיים לאחר ההשתלה, או אם היו סימני דחייה – דרגת נכות זמנית, מרבית לפי ליקוי תפקודי של האיבר או האיברים;

(2) לאחר שנתיים –

א. כל עוד דרוש טיפול מונע דחייה (אימונוסופרסיבי) – דרגת נכות גבוהה בדרגה אחת מן הקבוע לליקוי התפקודי של האיבר או האיברים;

ב. בהעדר צורך בטיפול מונע דחייה – דרגת נכות לפי הקבוע לליקוי התפקודי של האיבר או האיברים.

התאמת מבחנים

11.   (א)  נפגם נכה בפגימה מוכרת שהינה פגימה שאינה נקובה בתוספת, וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו בין גופנית ובין שכלית במידה מסויימת, ויש בתוספת פגימה שממנה נובע אך ורק ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה קרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותה פגימה.

           (ב)  נפגם נכה בפגימה מוכרת וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו, בין גופנית ובין שכלית, במידה מסויימת ואין למצוא בתוספת מבחן נקוב שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, אולם יש בתוספת מבחן לפגימה אחרת שממנה נובע ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה קרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותו מבחן.

           (ג)   נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא בין שני מצבים שתוארו במבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה שבהם נקבעו דרגות נכות שונות, תקבע הוועדה הרפואית דרגת נכות באחוזים בין שני המצבים כאמור.

           (ד)  נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא פחות חמור ממצב שפורש בתוספת כמבחן מיוחד אשר לגביו נקבעה דרגת הנכות הקטנה ביותר בהשוואה לדרגות הנכות שנקבעו לכל יתר המבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%.

           (ה)  נפגם נכה בפגימה מוכרת שהיא פגימה שאינה נקובה בתוספת, ואין להתאים לה מבחן כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד), תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%, אולם מותר לקבוע לפגימה האמורה דרגת נכות אחרת למעט אם היא פגימה כמפורט בתוספת שנקבע לצידה שאינה נכות.

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 948

(ה) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהיא פגימה שאינה נקובה בתוספת, ואין להתאים לה מבחן כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד), תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%, אולם מותר לקבוע לפגימה האמורה דרגת נכות אחרת למעט אם היא פגימה כמפורט בתוספת שנקבע לצידה שאינה נכות.

מיום 15.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7211 מיום 16.1.2013 עמ' 619

(ג) נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא בין שני מצבים שתוארו במבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה שבהם נקבעו דרגות נכות שונות, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות הקטנה בין שתיהן תקבע הוועדה הרפואית דרגת נכות באחוזים בין שני המצבים כאמור.

קביעת דרגת נכות

12.   (א)  נקבעה לנכה דרגת נכות, תקבע הועדה הרפואית -

(1)   את תאריך תחילתה של דרגת הנכות;

(2)   אם דרגת הנכות קבועה או זמנית;

(3)   אם דרגת הנכות שנקבעה היא זמנית - מועד לבדיקת הנכה לשם קביעת דרגת נכותו מחדש.

           (ב)  הועדה רשאית לקבוע לנכה דרגות נכות שונות לגבי התקופה שלמן תחילת הנכות עד ליום שבו קבעה הועדה את דרגת הנכות.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1980 עמ' 914

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

תקופת תקפה של דרגת נכות

12. (א) בהחלטה הקובעת לנכה דרגת נכות יצויין תאריך תחילת תקפה ותאריך סיום תקפה של הדרגה האמורה או התאריך שבו רצוי להעמיד את הנכה לבדיקה חוזרת.

(ב) התאריכים האמורים בתקנת משנה (א) יכולים לחול לפני התאריך שבו ניתנה ההחלטה או אחריו, אולם תחילת תקפה של דרגת נכות לא תחול לפני תאריך סיום השירות שבתקופתו אירעה החבלה, המחלה או החמרת מחלה שגרמה לנכות האמורה.

(ג) היתה דרגת הנכות שנקבעה לצמיתות, יצויין הדבר בהחלטה הקובעת את דרגת הנכות.

(ד) אם אין אפשרות לציין את התאריכים הנזכרים בתקנת משנה (א), כולם או מקצתם, יצויין הדבר בהחלטה הקובעת את דרגת הנכות.

ביטול

13.   תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תשי"א-1951 - בטלות (להלן - התקנות הפוקעות).

הוראות מעבר

14.   נתגלה בבדיקה חדשה לפי סעיף 37 לחוק כי לא חל שינוי במצב פגימתו של הנכה הנבדק, וכי לפגימתו נקבעה בתוספת דרגת נכות המראה אחוזי נכות פחותים מאלה שנקבעו לפי התקנות הפוקעות, רשאית הועדה הרפואית לקבוע לו דרגת נכות כפי שהיתה לו בזמן הבדיקה הרפואית האחרונה.

השם

15.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969".

תוספת

(תקנות 4, 10(ה) ו-11)

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 948

החלפת כותרת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 1)

פרק ראשון

מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

בלוטות הלימפה

1.        (1)  שחפת של בלוטות הלימפה

א.     I       שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות            1%

II      נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות לגבי צלקות.

ב.     שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים)                                                          30%

ג.     שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר,  בית-השחי, מפשעות) הדורשת אשפוז או שכיבה    100%

(2)  Adenopathia (תפיחות הבלוטות)

בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין                                                 1%

(3)  למפומה ממאירה malignant lymphoma

(כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו')

א.     במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית       50%

ב.     במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו')      100%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 948

(1) שחפת של בלוטות הלימפה

א. I שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות 0% 1%

II נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות לגבי צלקות.

ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני

פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30%

ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר,  בית- השחי, מפשעות)

הדורשת אשפוז או שכיבה 100%

(2) Adenopathia (תפיחות הבלוטות)

בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 0% 1%

מחלות הדם

2.        אנמיה (מחוסר דם ממאיר, מחוסר ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם

א.    מצבים שחלפו אך דורשים המשך מעקב רפואי                                                1%

ב.    מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים          20%

ג.    מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת        50%

ד.    מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד                                               75%

ה.    מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד               100%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 948

א. מצבים שחלפו לגמרי מבלי להשאיר סימנים 0% אין נכות

מיום 14.3.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 406

החלפת פרט משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

א. מצבים שחלפו לגמרי מבלי להשאיר סימנים אין נכות

מחלות הבלוטות והפרשה פנימית

3.        הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) –

א.    בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה     1%

ב.    מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10%

ג.    המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול     20%

ד.    קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת        40%

ה.    קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת        50%

ו.    המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד                                          75%

ז.    המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד     100%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 948

א. בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה 0% 1%

סוכרת

4.        (1)  הפרעה בסבילות לפחמימות  Impaired Glucose Tolerance                                  1%

(2)  סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד                                                            5%

(3)  סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים                                                       10%

(4)  סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין    20%

(5)  א.     סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי

ב.     סוכרת "שבירה" (Brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין

ג.     סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד                40%

(6)  סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

א.     נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);

ב.     רטינופתיה סוכרתית (של הרקע -  ,BDR או משגשגת - PDR);

ג.     פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;

ד.     מחלת כלי דם הקפיים;

ה.     מחלת כלי דם כלילים                                                                         65%

לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה מעל 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.

(7)  כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה                     100%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 948

החלפת פרט 4

הנוסח הקודם:

סכרת Diabetes Mellitus

4. א. הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד (mg 160 בצום), אין הפרשת סוכר בשתן או הפרשה קלה (שאינה עולה על gr. 15 ביממה) מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים, זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות 10%

ב. המצב כמתואר לעיל, אבל החולה זקוק לשם איזון לתרופות אנטי-דיאבטיות בצורת כדורים או כמות Insulin שאינה עולה על 20 יחידות ליממה 20%

ג. החולה זקוק לכמות Insulin בינונית, כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 30 גרם ביממה, אין אצידוזיס, אין הופעות היפוגליקמיות, המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים 30%

ד. המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים לעתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד 40%

ה. החולה זקוק לכמות Insulin עד 100 יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות, מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון: זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה במערכת העצבים וכו' 50%

ו. סכרת קשה הדורשת מעל ל-100 יחידות Insulin ביממה, מלווה מזמן לזמן בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים (Juvenile brittle diabetes) 70%

ז. סכרת קשה מאוד, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים, השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה 100%

ח. הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית, הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות, במערכת העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור הסכרת לפי הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א-1 אינם משקפים סיבוכים אלה, ייקבעו אחוזי נכות נוספים עבור הפגימות בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה.

5.        מחלות מערכת הנשימה

א.    מחלות חסימתיות כרוניות (להלן - מח"כ) כולל Chronic Bronchitis ,Bronchiectasis, Emphysema.

(1)   מח"כ עם תיפקודי ריאות תקינים או עם הפרעה איוורורית חסימתית בדרכי נשימה קטנים        1%

(2)   מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית קלה עד בינונית, ללא היפוקסמיה
(70%-90% =
Fevl)                                                                          20%

(3)   מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה בינונית, ללא היפוקסמיה
(50%-69% =
Fevl)                                                                          40%

(4)   מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה קשה, אמפיזמה, עם או בלי היפוקסמיה, ללא היפרקפניה (30%-49% Fevl)                                                              60%

(5)   כמו האמור בפסקה (4), עם היפרקפניה                                                                                      80%

(6)   סימנים קליניים, רנטגניים ומעבדתיים של אי ספיקה ריאתית קשה עם היפרקפניה, היפוקסמיה בולטת, לב ריאתי (30% < Fevl)                                                        100%

(7)   במקרה שהמצב הקליני חמור יותר ולא תואם את מצב תפקודי הריאות ייקבעו אחוזי הנכות זמניים בדרגה אחת גבוהה מהמוגדר בפסקאות (1) עד (4), לפי המתאים.

ב.    נצור בין הסימפונות וקיר בית החזה

Bronchocutaneous or Bronchopleural Fistula

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ו'.

ג.    ציסטות בריאה (אכינוקוקוס, פציעה, גידול שפיר וכד')

(1)   ציסטה קטנה מסוידת                                                                           1%

(2)   ציסטות קטנות מסוידות או ציסטה  בודדת לא מסוידת                             5%

(3)   ציסטות לא מסוידות                                                                          10%

בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לליקוי תפקודי אם  ישנו.

ד.    מצב אחרי פציעה או ניתוח ריאה -

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי תיפקודי והפרעות לפי סעיף קטן ו'.

ה.    מחלות ריאה שונות אחרות -

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי תפקודי והפרעות לפי סעיף קטן א' או ו'.

ו.    מחלות רסטריקטיביות של הריאה ובית החזה כולל: מחלות של דופן החזה (ליקוי צורה), מחלות נוירו- מוסקולריות, מחלות של קרום הריאה (Pleura), Fibrosis Interstitial Diseases, הסננה (Infiltration) -

(1)   ממצאים רנטגניים משמעותיים ללא הפרעה איורורית רסטריקטיבית בתפקודי הריאה               1%

(2)   ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה ללא היפוקסמיה (VC יותר מ-70% מהנורמה)  10%

(3)   ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה והיפוקסמיה קלה (VC יותר מ-70% מהנורמה)  20%

(4)   ממצאים רנטגניים בולטים, הפרעה איורורית בינונית, היפוקסמיה קלה
(50%-70% -
VC)                                                                             40%

(5)   ממצאים רנטגניים ניכרים, היפוקסמיה במנוחה, גוברת במאמץ, הפרעה איורורית מעל בינונית (50%<VC)       60%

(6)   כמו האמור בפסקה (5), עם מצב קליני ותיפקודי שלא מאפשר מאמץ גופני קל 80%

(7)   מצב קליני ותיפקודי קשה, ריתוק למיטה, זקוק לחמצן ביום ובלילה, לב ריאתי                                  100%

ז.    גוף זר בריאה או חלל הפלאורה

(1)   גוף זר זעיר ללא סימפטומים                                                                 1%

(2)   גופים זרים זעירים ללא סימפטומים                                                        5%

(3)   גוף או גופים זרים הגורמים לסימפטומים כגון שיעול, כאבים, זיהום          10%

בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), אם קיים ליקוי תיפקודי, ייקבעו אחוזי נכות לפי סעיף קטן ו'.

ח.    גנחת הסימפונות (Bronchial asthma).

(1)   התקפים נדירים, תיפקודי ריאות תקינים במנוחה ובמאמץ, ללא צורך בטיפול                         1%

(2)   התקפים נדירים, ליקוי קל בתיפקודי הריאות במאמץ בלבד, ללא צורך בטיפול               10%

(3)   התקפים קלים, בהפסקות ארוכות.

בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית קלה במנוחה עם החמרה משמעותית במאמץ גופני, טיפול במשאפים בלבד                                                                                                                      20%

(4)   התקפים בכל עונות השנה המחייבים טיפול קבוע.

בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית בינונית עם החמרה בולטת לאחר מאמץ גופני        40%

במצבים קשים יותר תיקבע דרגת נכות לפי סעיף קטן א'.

ט.    שחפת ריאות פעילה -

(1)   בתקופת טיפול שבה משטח ישיר או תרבית חיוביים או קיימים סימנים קליניים ורנטגניים המעידים על מחלה פעילה                                                                 100%

(2)   בתקופה החל בששה חודשים ראשונים לאחר שהמשטחים הישירים והתרביות שליליים ועד ששה חודשים אחרי גמר הטיפול הספציפי                                             50%

(3)   שחפת כרונית עם הפרשת חיידקים רזיסטנטיים                                     100%

י.     שחפת ריאות בלתי פעילה -

(1)   החל בששה חודשים מגמר הטיפול הספציפי ללא סימנים קליניים ומעבדתיים לפעילות

(א)   ללא הפרעות, תיפקודי ריאות תקינים                                              1%

(ב)   קיימות הפרעות רסטריקטיביות או חסימתיות תיקבע דרגת הנכות לפי סעיף קטן א' או ו' בהתאם לליקוי התיפקודי.

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

5. (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (Bronchiectasis)

א. קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0% 1%

ב. קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות-דם לפעמים 20%

ג. קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%

ד. קיימים ממצאים שצויינו בפסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים   60%

ה. קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale 100%

(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית החזה   Bronchocutaneous fistula or Broncho-pleural fistula – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

א. ציסטה קטנה מסויידת 0% 1%

ב. ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%

ג. ציסטות בשתי הריאות 40%

ד. קיימים סיבוכים – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות

(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה – אחוזי הנכות ייקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול.

(5) מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1).

(6) גוף זר בחלל בית-החזה

א. זעיר ואינו גורם להפרעות 0% 1%

ב. הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועת הסרעפת    10%

ג. הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או Hemoptysis 30%

ד. הגורם ל-Tachycardia וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-Pericardium הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50%

מיום 13.9.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 18

החלפת פרט 5

הנוסח הקודם:

מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

5. (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (Bronchiectasis)

א. קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 1%

ב. קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות-דם לפעמים 20%

ג. קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%

ד. קיימים ממצאים שצויינו בפסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים 60%

ה. קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale 100%

(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית החזה   Bronchocutaneous fistula or Broncho-pleural fistula – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

א. ציסטה קטנה מסויידת 1%

ב. ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%

ג. ציסטות בשתי הריאות 40%

ד. קיימים סיבוכים – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות

(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה – אחוזי הנכות ייקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול.

(5) מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1).

(6) גוף זר בחלל בית-החזה

א. זעיר ואינו גורם להפרעות 1%

ב. הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועת הסרעפת    10%

ג. הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או Hemoptysis 30%

ד. הגורם ל-Tachycardia וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-Pericardium הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה    50%

6.        (בוטל).

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0% 1%

מיום 13.9.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 18

ביטול פרט 6

הנוסח הקודם:

קצרת הסמפונות Asthma Bronchiale

6. א. ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 1%

ב. ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים 20%

ג. ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40%

ד. מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1).

7.        (בוטל).

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

(4) מצבים שלאחר כריתת צלעות

א. לאחר כריתת צלע אחת 0% 1%

מיום 13.9.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 18

ביטול פרט 7

הנוסח הקודם:

שחפת הריאות

7. (1) שחפת פעילה

א. יש צורך בטיפול ובשכיבה 100%

ב. שחפת לאחר גמר האשפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60%

ג. התחדדות של תהליך בלתי פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60%

ד. שחפת כרונית – בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:

I. השינויים בריאה נרחבים Far advance 80%

II. השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת Mod or min advanced  60%

ה. שחפת ריאות בטיפול ב-Phenumothorax intrapleuralis or

extrapleuralis  60%

(2) שחפת בלתי פעילה

א. בתקופת השנתיים הראשונת שלאחר גמר תקופת הפעילות 50%

ב. בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפסקה (א) 35%

ג. בכל תקופה שלאחר התקופה האמורה בפסקה (ב):

I. לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה

המוסבת 10%

II. נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 20%

III. נשארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר

מחלה מוסבת קשה 30%

ד. ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה – ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.

ה. ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) – ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.

(3) מצבים שלאחר ניתוחים

א. שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10%

ב. Plobage

I. חד-צדדי 30%

II. דו-צדדי 60%

ג. כריתות בריאה

I. של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים 10%

II. של אונה 30%

III. של ריאה שלמה 60%

IV. קיימים סיבוכים כגון Empyema or fistula Broncho-cutanea 100%

(4) מצבים שלאחר כריתת צלעות

א. לאחר כריתת צלע אחת 1%

ב. לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%

ג. לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%

ד. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%

ה. לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50%

אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו בהתאם לתקנה 3 ולפי סעיפים קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.

8.        (בוטל).

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

(1) תוצאות של דלקת קרום הריאה

א. קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות 0% 1%

מיום 13.9.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 18

ביטול פרט 8

הנוסח הקודם:

קרום הריאה

8. (1) תוצאות של דלקת קרום הריאה

א. קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות 1%

ב. ישנן התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על

המצב הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת 10%

ג. ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה

בינונית 20%

ד. ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר

הפעולה הכללי במידה ניכרת 30%

(2) דלקת קרום הריאה שחפתית

א. קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) 100%

ב. בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%

ג. בכל תקופה אחרת – לפי השרידים שלאחר דלקת קרום הריאה.

(3) דלקת קרום הריאה מוגלתית Empyema

א. במצב חריף 100%

ב. במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80%

ג. שרידים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו-

פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות

בנשימה 50%

ד. שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8(1).

מחלות לב

9.        הקדמה: קביעת דרגת הנכות בפרט זה תתבסס על הגורמים האלה:

(1)   עדות קלינית או מעבדתית לקיום האבחנה;

(2)   הערכה תפקודית מעבדתית בשיטות של אסכולה רפואית עדכנית;

(3)   הערכה קלינית לפי ארבעת השלבים התפקודיים לפי NYHA, לפי הקריטריונים האלה:

(א)   שלב תפקודי I -

אין הגבלה בפעילות גופנית. פעילות גופנית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב.

במבחן מאמץ: לא פחות מ- METS 7 או שלב שני לפי פרוטוקול BRUCE או WATT 100.

(ב)   שלב תפקודי II -

הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות יום- יומית שגרתית קלה, פעילות גופנית יותר משגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב.

במבחן מאמץ: לא פחות מ- METS 5 או שלב ראשון לפי פרוטוקול BRUCE או WATT 75.

(ג)    שלב תפקודי III -

הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום- יומית שגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב.

במבחן מאמץ: לא פחות מ- METS 2 או שלב ראשון לפי פרוטוקול BRUCE או WATT 25.

(ד)    שלב תפקודי IV -

אי יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה. סימני אי ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ.

במבחן מאמץ: תוצאות מתחת לערכים המוגדרים בשלב תפקודי III.

(4)   במקרה של שתי מחלות לב או יותר תקבע דרגת הנכות לפי השלב התיפקודי הגבוה ביניהן.

א.    מחלות לב מסתמיות כולל מצב אחרי ניתוח:

(1)   שלב תפקודי I, אין צורך בטיפול תרופתי ספציפי סדיר, אין סימנים של אי ספיקת לב, אין התעבות של שריר הלב, אין הרחבה של חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה קלה  10%

(2)   כאמור בפסקה (1), אך קיימת אנמנזה של אי ספיקת לב בעבר                  25%

(3)   שלב תפקודי II, קיים צורך בטיפול סדיר למניעת אי ספיקת לב, יש התעבות של שריר הלב או התרחבות חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה מתונה        40%

(4)   כאמור בפסקה (3), אך קיימת בועדה חוזרת עדות מעבדתית להחמרה        50%

(5)   שלב תפקודי III, לא ניתן למנוע אי ספיקת לב באמצעות טיפול סדיר, קיימת התעבות שריר הלב או התרחבות חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה מתונה עד ניכרת או אין אפשרות לתיקון ניתוחי                                                                      75%

(6)   שלב תפקודי IV                                                                           100%

ב.    מחלת לב כלילית (CORONARY HEART DISEASE)

דרגת הנכות תיקבע בהתאם לשלב התפקודי לפי סימפטומים וממצאי המעבדה -

(1)   שלב תפקודי I, אין תוצאת אנגיוגרפיה או שהיא מראה היצרות מעל 50% בשטח החיתוך של עורק כלילי        25%

(2)   שלב תפקודי II                                                                                                            50%

(3)   שלב תפקודי III                                                                                                       75%

(4)   שלב תפקודי IV                                                                                                     100%

ג.    מצב אחרי אוטם שריר הלב (ST. POST MYOCARDIAL (INFARCTION

דרגת הנכות תיקבע על פי השלב התפקודי, חודש לפחות אחרי האוטם -

(1)   חולה אי תסמיני, כושר גופני תקין או גבוה במבחן מאמץ                        10%

(2)   שלב תפקודי I                                                                                                                                  25%

(3)   שלב תפקודי II                                                                                                         40%

(4)   שלב תפקודי III                                                                                                       75%

(5)   שלב תפקודי IV                                                                                                     100%

(6)   תעוקה אחרי אוטם

(POSTINFRACTION ANGINA)

נכות זמנית נוסף לליקוי התפקודי                                                                10%

ד.    מחלת שריר הלב (CARDIOMYOPATHIES)

(1)   שלב תפקודי I, קיימת התרחבות של חללי הלב או התעבות של שריר הלב                                    25%

(2)   שלב תפקודי II                                                                                                            40%

(3)   שלב תפקודי III                                                                                                           75%

(4)   שלב תפקודי IV                                                                               100%

ה.    דלקת פנים הלב, שריר הלב, קרום הלב (ENDOCARDITIS, MYOCARDITIS, PERICARDITIS)

(1)   דלקת פעילה ראשונה או חוזרת (RELAPSE)                                        100%

(2)   אחרי ריפוי, אין צורך בטיפול תרופתי קבוע, החולה אי תסמיני                 10%

(3)   אחרי ריפוי, דרוש טיפול תרופתי  קבוע, החולה אי תסמיני                      25%

(4)   לאחר ריפוי, החולה תסמיני, דרגת  הנכות תיקבע לפי סעיף ד.

ו.    יתר לחץ דם

הערות: דרגת הנכות תיקבע על סמך הממוצע של 10 מדידות רשומות או ניטור (HOLTER) לחץ דם של 24 שעות.

ביצוע הבדיקות תחת השפעת טיפול תרופתי קבוע (בלא הפסקת טיפול).

לסיבוכים של יתר לחץ דם כגון פגיעה כליתית, רטינופתיה, נזק מוחי, תיקבע נכות נפרדת.

(1)   יתר לחץ דם תחת השפעת תרופות ערכים תקינים (לא יותר מ- 140/90)       1%

(2)   כאמור בפסקה (1) עם התעבות חדר שמאל                                             5%

(3)   לחץ דם סיסטולי מ- 141 עד 160, לחץ דם דיאסטולי מ- 91 עד 100             5%

(4)   כאמור בפסקה (3) עם התעבות חדר שמאל                                           10%

(5)   לחץ דם סיסטולי מעל 160, לחץ דם דיאסטולי מעל 100                           10%

(6)   כאמור בפסקה (5) עם התעבות חדר שמאל                                           15%

ז.    הפרעות קצב

הערה: דרגת הנכות תיקבע רק להפרעות קצב מתועדות כולל טכיאריתמיות וברדיאריתמיות ובתנאי שהן מחייבות טיפול.

(1)   הפרעת קצב שחלפה תוך טיפול אופטימלי ומתחדשת בלא טיפול                5%

(2)   הפרעת קצב שקיימת למרות טיפול אופטימלי:

(א)   שלב תפקודי I                                                                                                   10%

(ב)   שלב תפקודי II                                                                                                  25%

(ג)    שלב תפקודי III                                                                                                75%

(ד)    שלב תפקודי IV או שהיה צורך בטיפול החייאה                            100%

(3)   קוצב קבוע (תוספת)                                                                         10%

(4)   דפיברילטור אוטומטי (A.I.C.D)                                                                             100%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

(3) יתר לחץ דם

א. לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים

אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0% אין נכות

ב. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ ועד ל-110 מ"מ כספית:

I. בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%

II. עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%

ג. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:

I. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%

II. עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%

(4) הפרעות בקצב

א. התקפיים

I. התפקים נדירים 10%

II. התקפים שכיחים 20%

III. התקפים שכיחים ביותר 40%

ב. קבועים

I. ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%

II. קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב.

ג. מחסום פרוזדורי-חדרי

I. מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0% 1%

II. מחסום חלקי דרגה 2 10%

III. מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes 50%

IV. מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת Adams Stokes) 100%

(5) הפרעות מסיבות Neurocirculatory Asthenia (N.C.A)

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנפש.

(6) גוף זר בלב ובקרום הלב

א. ללא הפרעות 0% 1%

ב. הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

מיום 24.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6063 מיום 25.10.2000 עמ' 47

ת"ט תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6069 מיום 30.11.2000 עמ' 168

החלפת פרט 9

הנוסח הקודם:

מחלות הלב

9. (1) במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S.B.E) ובאטם שריר הלב

א. בתקופת 3 החודשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100%

ב. בתקופת 3 החדשים הבאים 50%

ג. לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב –

I. מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%

II. מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית

ראשונה) 25%

III. קיימת נשימה לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה

תפקודית שניה) 40%

IV. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור

פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה

קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50%

V. קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל,

מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%

VI. אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%

(2) תעוקת הלב (Angina pectoris)

א. התקפים נדירים של תעוקת הלב, המופיעים רק במאמץ מיוחד 25%

ב. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50%

ג. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70%

(3) יתר לחץ דם

א. לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים

אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות אין נכות

ב. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ ועד ל-110 מ"מ כספית:

I. בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%

II. עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%

ג. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:

I. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%

II. עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%

(4) הפרעות בקצב

א. התקפיים

I. התפקים נדירים 10%

II. התקפים שכיחים 20%

III. התקפים שכיחים ביותר 40%

ב. קבועים

I. ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%

II. קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב.

ג. מחסום פרוזדורי-חדרי

I. מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 1%

II. מחסום חלקי דרגה 2 10%

III. מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes 50%

IV. מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת Adams Stokes) 100%

(5) הפרעות מסיבות Neurocirculatory Asthenia (N.C.A)

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנפש.

(6) גוף זר בלב ובקרום הלב

א. ללא הפרעות 1%

ב. הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

10.      (בוטל).

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

(1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית

א. במשך חדשיים לאחר ההחלמה 40%

ב. לאחר תקופה זו:

I. התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 0% 1%

II. נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם

למצב התפקודי של הלב.

מיום 24.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6063 מיום 25.10.2000 עמ' 47

ביטול פרט 10

הנוסח הקודם:

קרום הלב

10. (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית

א. במשך חדשיים לאחר ההחלמה 40%

ב. לאחר תקופה זו:

I. התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 1%

II. נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(2) דלקת קרום הלב שחפתית

לאחר ההחלמה הקלינית – אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה.

נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(3) Constrictive Pericarditis ודלקת קרום הלב שגרונית

א. בהתאם למצב התפקודי של הלב

ב. במקרה של ניתוח

I. במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60%

II. לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.

כלי הדם

11.      (1)  דליות Varices cruris

א.     ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות                      1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 0% 1%

ב.     ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10%

ג.     ורידים בולטים על הגפיים התחתונות חד או דו-צדדי, ישנם סימני Eczema וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו   20%

ד.     ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של (Eczema cruris) או (Ulcus varicosum), ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק      30%

ה.     המצב כמתואר בסעיף קטן (1)(ד) בשתי הרגליים                                   40%

ו.     ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב       50%

(2)  מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון Phlebitis או Thrombophlebitis או נזק בורידים

א.     קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 0% 1%

ב.     המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(א) - בשתי הרגליים                                 10%

ג.     קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת        20%

ד.     המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ג) בשתי הרגליים                                    30%

ה.     קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון  Eczema או כיבים ברגל אחת  30%

ו.     המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ה) בשתי הרגליים                                   40%

ז.     בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד                                                         50%

(3)  מפרצת -  Aneurysma

א.     של עורק קטן, בלי הפרעות                                                                10%

ב.     של עורק קטן עם הפרעות קלות                                                          20%

ג.     של עורק קטן עם הפרעות קשות                                                         30%

ד.     של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם                       40%

ה.     של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם              50%

ו.     של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם             60%

ז.     של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysma כנ"ל 60%

ח.     של אב העורקים, בבית החזה או בבטן עם הפרעות קשות                      100%

(4)  Arterio - Venous Fistula

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).

(5)  m. Raynaud* Endarteritis obliterans (m.Buerger)

א.     בצורה קלה ברגל אחת                                                                       20%

ב.     בצורה קלה בשתי הרגליים                                                                 30%

ג.     בצורה בינונית ברגל אחת                                                                   40%

ד.     בצורה בינונית בשתי הרגליים                                                             50%

ה.     בצורה קשה                                                                                     60%

ו.     בצורה קשה מאד                                                                            100%

(6)  נזקי כפור ברגליים

א.     קיימים סימנים קלים בלבד - בועות כפור (Chillblains)                              1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. קיימים סימנים קלים בלבד - בועות כפור (Chillblains) 0% 1%

ב.     קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד':

.I      בגף אחד                                                                                   5%

.II     בשני הגפיים                                                                            10%

ג.     עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות.

מערכת העיכול

12.      (1)  לשון

א.     איבוד פחות ממחצית הלשון -

.I      ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה                                      10%

.II     עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה                                        20%

ב.     איבוד מחצית הלשון או יותר מכן -

.I      ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה                                        40%

.II     עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה                      60%

(2)  ושט

א.     מיצר Strictura של הושט -

.I      בצורה בינונית                                                                          30%

.II     בצורה קשה                                                                             50%

.III    בצורה קשה מאוד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד                           80%

ב.     סעיפי הושט (Diverticulum) -

.I      ללא הפרעות או עם הפרעות קלות                                                 1%

.II     הפרעות בינוניות                                                                       10%

.III    הפרעות קשות                                                                          30%

ג.     אזופגיטיס (Esophagitis) -

.I      בצורה קלה                                                                              10%

.II     בצורה בינונית                                                                          30%

.III    בצורה קשה עם שטפי- דם  חוזרים, אנמיה בולטת                         50%

ד.     קרדיוספזמוס (Cardiospasm) -

.I      אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט

.II     לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות                                                      1%

.III    לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

ה.     בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -

א.     אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.

ב.     בקע סרעפתי לאחר ניתוח

.I      אין הפרעות                                                                        1%

.II     קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

(3)  קיבה

א.     דלקת כרונית של הקיבה -

.I      בצורה קלה ללא הפרעות                                                             1%

.II     בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון                       10%

.III    בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי                                   30%

ב.     כיב הקיבה או כיב התריסריון

.I      כיב שהתרפא, אין הפרעות                                                           1%

.II     בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים                                            10%

.III    בצורה בינונית (התקפים  חוזרים, ממושכים יותר)                         30%

.IV    בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי       60%

ג.     כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

(2) ושט

א. מיצר Strictura של הושט -

.I בצורה בינונית 30%

.II בצורה קשה 50%

.III בצורה קשה מאוד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80%

ב. סעיפי הושט (Diverticulum) -

.I ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 0% 1%

.II הפרעות בינוניות 10%

.III הפרעות קשות 30%

ג. אזופגיטיס (Esophagitis) -

.I בצורה קלה 10%

.II בצורה בינונית 30%

.III בצורה קשה עם שטפי- דם חוזרים, אנמיה בולטת 50%

ד. קרדיוספזמוס (Cardiospasm) -

.I אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט

.II לאחר ניתוח, אין הפרעות הפרעות מזעריות 0% 1%

.III לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

ה. בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -

א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.

ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח

.I אין הפרעות 0% אין נכות

.II קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

(3) קיבה

א. דלקת כרונית של הקיבה -

.I בצורה קלה ללא הפרעות 0% 1%

.II בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון 10%

.III בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%

ב. כיב הקיבה או כיב התריסריון

.I כיב שהתרפא, אין הפרעות 0% אין נכות

.II בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים 10%

.III בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) 30%

.IV בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי- דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי 60%

ג. כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.

מיום 14.3.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 406

(2) ושט

א. מיצר Strictura של הושט -

.I בצורה בינונית 30%

.II בצורה קשה 50%

.III בצורה קשה מאוד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80%

ב. סעיפי הושט (Diverticulum) -

.I ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 1%

.II הפרעות בינוניות 10%

.III הפרעות קשות 30%

ג. אזופגיטיס (Esophagitis) -

.I בצורה קלה 10%

.II בצורה בינונית 30%

.III בצורה קשה עם שטפי- דם חוזרים, אנמיה בולטת 50%

ד. קרדיוספזמוס (Cardiospasm) -

.I אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט

.II לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות 1%

.III לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

ה. בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -

א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.

ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח

.I אין הפרעות אין נכות 1%

.II קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

(3) קיבה

א. דלקת כרונית של הקיבה -

.I בצורה קלה ללא הפרעות 1%

.II בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון 10%

.III בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%

ב. כיב הקיבה או כיב התריסריון

.I כיב שהתרפא, אין הפרעות אין נכות 1%

.II בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים 10%

.III בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) 30%

.IV בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי- דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי 60%

ג. כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.

מעיים

13.      (1)  Entero-colitis chronica including Spastic amebic clitis

א.     הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי      1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי 0% 1%

ב.     בצורה בינונית                                                                                  10%

(2)  דלקת כיבית של המעי הגס

א.     בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10%

ב.     בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות                                       30%

ג.     בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד    50%

ד.     בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד                      70%

ה.     בצורה חמורה, זקוק לאשפוז                                                            100%

(3)  Diverticulitis - Diverticulosis

א.     הפרעות מזעריות                                                                                1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. ללא הפרעות הפרעות מזעריות 0% 1%

ב.     ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)

(4)  malabsorption syndrome including Coeliac disease, Sprue

א.     בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה        20%

ב.     בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל                                               40%

ג.     בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (Hypoproteinemia), בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו'                                                                                                                             70%

(5)  מחלות כגון: Crohn's Disease, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2).

פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

14.      (1)  מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים

א.     הפרעות מזעריות, מצב התזונה הכללי טוב                                              1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. ללא הפרעות הפרעות מזעריות, מצב התזונה הכללי טוב 0% 1%

ב.     ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב                       10%

ג.     ישנן הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד             20%

ד.     ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד                           40%

ה.     מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא                              60%

ו.     ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל  לעבודות בית קלות בלבד                      80%

ז.     ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד      100%

(2)  נצור קבוע של המעיים

א.     ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה                                                     20%

ב.     ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה                                                    30%

ג.     Anus praeter naturalis                                                                                              80%

פי הטבעת

15.      (1)  Fissura ani

א.     הפרעות מזעריות                                                                                1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. ללא הפרעות הפרעות מזעריות 0% 1%

ב.     ישנן הפרעות ניכרות                                                                         10%

(2)  Fistula ani

א.     המפרישה לסרוגין ללא הפרעות ניכרות                                                10%

ב.     עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (recidivans) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות            20%

(3)  מצר - (Strictura)

א.     בצורה בינונית                                                                                  30%

ב.     בצורה קשה                                                                                     50%

(4)  Prolapsus mucosae recti

א.     ללא הפרעות                                                                                      1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 949

א. ללא הפרעות 0% 1%

ב.     קיימות הפרעות                                                                                10%

(5)  Prolapsus recti totalis

א.     ניתן להחזרה                                                                                    20%

ב.     קבוע, ישנן הפרעות ניכרות                                                                40%

(6)  איבוד מוחלט של השליטה על השוער (Sphincter)                                          80%

(7)  טחורים Varices Haemorrhoidales חיצוניים או פנימיים

א.     בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות                                                       1%

מיום 12.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס'