חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967

 

 

בטחון – שעת חירום – שיפוט ועזרה משפטית

בתי משפט וסדרי דין – שיפוט ועזרה משפטית

משפט בינ"ל פומבי – עזרה משפטית

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הארכת תוקף

Go

4

סעיף 2

תחילה

Go

4

 

תוספת

Go

4

 

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק ב': סמכות שיפוט

Go

5

סעיף 2

סמכות בית משפט

Go

5

סעיף 2א

סמכויות נוספות

Go

5

סעיף 2ב

סמכות בית המשפט בעניינים אזרחיים

Go

5

סעיף 2ג

צו עיכוב יציאה מן הארץ

Go

5

 

פרק ג': עזרה משפטית

Go

5

 

סימן א' – האזור

Go

6

סעיף 3

סמכויות של שוטר

Go

6

סעיף 3א

סמכויות בעניני מסים

Go

6

סעיף 3ב

סמכות בעניני הוצאה לפועל

Go

6

סעיף 3ג

סמכויות בעניני אגודות שיתופיות ועמותות באזור

Go

6

סעיף 4

העברת נאשם לאזור

Go

6

סעיף 4א

מסירת מידע מן המרשם הפלילי

Go

6

סעיף 5

הזמנת עדים וביצוע

Go

6

סעיף 5א

תסקיר קצין מבחן

Go

7

סעיף 6

ביצוע עונשין ומעצר

Go

7

סעיף 6א

ביצוע ענשים וצווים באזור

Go

7

סעיף 6ב

חזקת תושבות

Go

8

סעיף 6ג

דין חובת שמירה

Go

8

סעיף 6ד

מתנדב לפי חוק הביטוח הלאומי

Go

8

סעיף 6ו

שירותי הבריאות באזור

Go

8

סעיף 6ו

חבר המשמר האזרחי בישובים

Go

8

סעיף 7

עזרה משפטית בענינים אזרחיים

Go

8

סעיף 7א

עזרה משפטית בעניני מסים

Go

8

סעיף 7ב

מסירת ידיעות לרשויות מס באזור

Go

8

 

סימן ב' – שטחי המועצה הפלסטינית

Go

9

סעיף 8

סמכויות בית המשפט

Go

9

סעיף 9

הממונה על העזרה המשפטית

Go

9

סעיף 10

העברת מבוקש למועצה

Go

10

סעיף 11

סמכויות משטרת ישראל

Go

10

סעיף 12

ביצוע צווי הבאה

Go

11

סעיף 13

סייגים לעזרה משפטית

Go

11

סעיף 14

העברת חשוד לישראל

Go

11

סעיף 15

העברת פלסטיני שנדון בישראל

Go

11

סעיף 16

עזרה משפטית בענינים אזרחיים

Go

11

סעיף 16א

מסירת מידע  וידיעות למועצה

Go

12

סעיף 17

ביצוע

Go

12

סעיף 18

שמירת סמכויות

Go

12

 

תוספת

Go

12

 

(תיקון מס' 9) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 12) תשמ"ב-1981 (תיקון מס' 13) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 27) תשס"ז-2007


חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967*

מיום 31.12.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 880 מיום 5.1.1978 עמ' 48 (ה"ח 1316)

חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967 תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967

 

מיום 14.12.1981

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1036 מיום 30.12.1981 עמ' 18 (ה"ח 1553)

חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967 תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967

 

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967

הארכת תוקף (תיקון מס' 25) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 27) תשס"ז-2007

1.    תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012).

מיום 31.12.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 548 מיום 8.1.1969 עמ' 32 (ה"ח 798)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (עבירות בשטחים המוחזקים - שיפוט ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י' בטבת תשכ"ט (31 בדצמבר 1968) כ"ב בטבת תש"ל (31 בדצמבר 1969).

 

מיום 27.1.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 580 מיום 27.1.1970 עמ' 15 (ה"ח 861)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ב בטבת תש"ל (31 בדצמבר 1969) ג' בטבת תשל"א (31 בדצמבר 1970).

 

מיום 31.12.1970

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 612 מיום 7.1.1971 עמ' 27 (ה"ח 905)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),  תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום ג' בטבת תשל"א (31 בדצמבר 1970) י"ג בטבת תשל"ב (31 בדצמבר 1971).

 

מיום 31.12.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ב מס' 644 מיום 6.1.1972 עמ' 24 (ה"ח 971)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י"ג בטבת תשל"ב (31 בדצמבר 1971) כ"ו בטבת תשל"ג (31 בדצמבר 1972).

 

מיום 31.12.1972

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 676 מיום 4.1.1973 עמ' 33 (ה"ח 1026)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ו בטבת תשל"ג (31 בדצמבר 1972) ו' בטבת תשל"ד (31 בדצמבר 1973).

 

מיום 29.1.1974

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ד מס' 727 מיום 6.3.1974 עמ' 44 (ה"ח 1098)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום ו' בטבת תשל"ד (31 בדצמבר 1973) כ"ז בטבת תשל"ו (31 בדצמבר 1975).

 

מיום 1.1.1976 עד יום 31.12.1977

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ו מס' 809 מיום 11.5.1976 עמ' 182 (ה"ח 1242)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ז בטבת תשל"ו (31 בדצמבר 1975) כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977).

 

מיום 31.12.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 880 מיום 5.1.1978 עמ' 48 (ה"ח 1316)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977) י"א בטבת תש"ם (31 בדצמבר 1979).

 

מיום 31.12.1979

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ם מס' 955 מיום 9.1.1980 עמ' 43 (ה"ח 1431)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום-סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י"א בטבת תש"ם (31 בדצמבר 1979) ה' בטבת תשמ"ב (31 בדצמבר 1981).

 

מיום 31.12.1981

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1036 מיום 30.12.1981 עמ' 18 (ה"ח 1553)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום-סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום ה' בטבת תשמ"ב (31 בדצמבר 1981) כ"ה בטבת תשמ"ד (31 בדצמבר 1983).

 

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום-סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ה בטבת תשמ"ד (31 בדצמבר 1983) י"ט בשבט תשמ"ו (31 בדצמבר 1985).

 

מיום 1.1.1986

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ו מס' 1166 מיום 31.12.1985 עמ' 69 (ה"ח 1759)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י"ט בשבט תשמ"ו (31 בדצמבר 1985) י' בטבת תשמ"ח (31 בדצמבר 1987).

 

מיום 1.1.1988

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ח מס' 1232 מיום 31.12.1987 עמ' 16 (ה"ח 1858)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י' בטבת תשמ"ח (31 בדצמבר 1987) ג' בטבת תש"ן (31 בדצמבר 1989).

 

מיום 1.1.1990

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח 1959)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום ג' בטבת תש"ן (31 בדצמבר 1989) כ"ד בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991).

 

מיום 26.12.1991

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ב מס' 1375 מיום 26.12.1991 עמ' 24 (ה"ח 2088)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ד בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991) י"ז בטבת תשנ"ד (31 בדצמבר 1993).

 

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ד מס' 1444 מיום 31.12.1993 עמ' 38 (ה"ח 2222)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י"ז בטבת תשנ"ד (31 בדצמבר 1993) כ"ח בטבת תשנ"ה (31 בדצמבר 1994).

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ"ח בטבת תשנ"ה (31 בדצמבר 1994) י"ז באייר תשנ"ט (3 במאי 1999).

 

מיום 8.9.1999

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ט מס' 1714 מיום 9.9.1999 עמ' 262 (ה"ח 2818)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י"ז באייר תשנ"ט (3 במאי 1999) כ' בתמוז תשס"ב (30 ביוני 2002).

 

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ב מס' 1853 מיום 27.6.2002 עמ' 458 (ה"ח 3114)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום כ' בתמוז תשס"ב (30 ביוני 2002) י"ד בתמוז תשט"ז (30 ביוני 2007).

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ז מס' 2100 מיום 21.6.2007 עמ' 364 (ה"ח 304)

1. תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י"ד בתמוז תשט"ז (30 ביוני 2007) י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012).

תחילה

2.    תחילתו של חוק זה היא ביום פקיעתן של התקנות על-פי חוק סדרי השלטון והמשפט (הוראות שעה), תשכ"ז-1967.

 

תוספת

(סעיף 1)

(תיקון מס' 21)  תשנ"ה-1994

פרק א': פרשנות

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

(תיקון מס' 9)  תשל"ח-1977 (תיקון מס' 12) תשמ"ב-1981 (תיקון מס' 13) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 27) תשס"ז-2007

          "אזור" - יהודה והשומרון למעט שטחי המועצה הפלסטינית;

מיום 31.12.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 880 מיום 5.1.1978 עמ' 48 (ה"ח 1316)

החלפת הגדרת "אזור"

הנוסח הקודם:

"אזור" – כל אחד מן השטחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה לישראל;

 

מיום 14.12.1981

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1036 מיום 30.12.1981 עמ' 18 (ה"ח 1553)

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני;

 

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני וחבל עזה;

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי עזה ויריחו;

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34 (ה"ח 2468)

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי עזה ויריחו למעט שטחי המועצה הפלסטינית;

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ז מס' 2100 מיום 21.6.2007 עמ' 364 (ה"ח 304)

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה יהודה והשומרון למעט שטחי המועצה הפלסטינית;

 

 

 

 

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

          "היום הקובע" – (נמחקה);

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

מחיקת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – ב' בסיון תשכ"ז (10 ביוני 1967) או היום המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא-הגנה לישראל לאזור;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 27) תשס"ז-2007

          "שטחי המועצה הפלסטינית" – השטחים הכלולים, מעת לעת, בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם וכן כל שטח רצועת עזה;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "שטחי עזה ויריחו"

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34 (ה"ח 2468)

החלפת הגדרת "שטחי עזה ויריחו" בהגדרת "שטחי המועצה הפלסטינית"

הנוסח הקודם:

"שטחי עזה ויריחו" – השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם;

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ז מס' 2100 מיום 21.6.2007 עמ' 364 (ה"ח 304)

"שטחי המועצה הפלסטינית" – השטחים הכלולים, מעת לעת, בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם וכן כל שטח רצועת עזה;

 

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          "ההסכם" - הסכם הביניים הישראלי -פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי תשנ"ו (28 בספטמבר 1995), לרבות נספחיו והמסמכים שלנוו אליו;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "ההסכם"

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34 (ה"ח 2468)

החלפת הגדרת "ההסכם"

הנוסח הקודם:

"ההסכם" – ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין מדינת ישראל לבין הארגון לשחרור פלסטין ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          "המועצה" - המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם, ועד לכינונה - הרשות הפלסטינית כמשמעותה בהסכם;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "הרשות הפלסטינית"

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34 (ה"ח 2468)

החלפת הגדרת "הרשות הפלסטינית" בהגדרת "המועצה"

הנוסח הקודם:

"הרשות הפלסטינית" – הרשות הפלסטינית שהוקמה בשטחי עזה ויריחו על פי ההסכם;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          "המשטרה הפלסטינית" - המשטרה הפלסטינית בשטחי המועצה הפלסטינית כמשמעותה בהסכם;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "המשטרה הפלסטינית"

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34 (ה"ח 2468)

החלפת הגדרת "המשטרה הפלסטינית"

הנוסח הקודם:

"המשטרה הפלסטינית" – המשטרה הפלסטינית שהוקמה בשטחי עזה ויריחו על פי ההסכם;

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

          "ישראלי" - כל אחד מאלה:

(1)   אדם הרשום במרשם האוכלוסין, לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(2)   תאגיד הרשום בישראל או תאגיד שהוקם על פי דין בישראל;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "ישראלי"

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

          "אדם הנמצא בישראל" - לרבות ישראלי ולרבות תאגיד הפועל בישראל או שהשליטה בו היא בידי ישראלי;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "אדם הנמצא בישראל"

          "מפקד" - מפקד כוחות צבא -הגנה לישראל באזור או בחלק ממנו או מפקד אזור או חלק מאזור מטעם צבא -הגנה לישראל;

          "בית משפט צבאי" -בית משפט שנתכונן על ידי מפקד.

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

פרק ב': סמכות שיפוט

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח 2299)

הוספת כותרת פרק ב'

סמכות בית משפט (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

2.    (א)  בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון, לפי הדין החל בישראל, אדם הנמצא בישראל על מעשהו או מחדלו שאירעו באזור וכן ישראלי על מעשהו או מחדלו שאירעו בשטחי המועצה הפלסטינית, והכל אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  הוראות הדין החל בישראל בנוגע לעבירות של ברירת משפט ולעבירות מינהליות יחולו, גם על עבירות כאמור שעבר ישראלי באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית ושאילו היו נעברות בישראל היו עבירות כאמור.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ג)   תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים.

          (ד)  הסמכות לדון אדם על -פי תקנה זו תהא בידי בית המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום בו נעברה העבירה או בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם או נתפס הנאשם.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ה)  אין דנים אדם בישראל על מעשה או מחדל שזוכה או הורשע עליהם בפסק -דין שניתן בפניו בבית משפט צבאי או בבית משפט אחר באזור, אולם אם גרם המעשה או המחדל למותו של אדם, דנים אותו על כך אף אם הורשע כאמור בשל עבירה אחרת שבאותו מעשה או מחדל.

(תיקון מס' 20) תשנ"ד-1994

          (ו)   העמדה לדין על מעשה שבית משפט בישראל מוסמך לדון בו לפי תקנה זו אינה טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 8.8.1975

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 229 (ה"ח 1157)

(א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישראלי אדם שנמצא בישראל על מעשו או מחדלו שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

(א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישראלי אדם הנמצא בישראל או הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, על מעשו או מחדלו שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

(ב) תקנה זו חלה על מעשה או מחדל שאירעו לאחר היום הקובע, בין שאירעו לפני תחילת תקנות אלה ובין שאירעו לאחריה.

(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב של אחד האזורים.

(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב של אחד האזורים ולא היה רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 31.12.1981

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1036 מיום 30.12.1981 עמ' 18 (ה"ח 1553)

(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב של אחד האזורים ולא היה רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנת משנה (א) (להלן – תושב האזור).

 

מיום 1.1.1988

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ח מס' 1232 מיום 31.12.1987 עמ' 16 (ה"ח 1858)

(א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישראלי אדם הנמצא בישראל או הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, על מעשו או מחדלו שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל. בתקנה זו, "אדם הנמצא בישראל" – לרבות אלה:

(1) אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(2) תאגיד הרשום בישראל;

(3) תאגיד הפועל בישראל או שהשליטה בו היא בידי מי שרשום בישראל כאמור בפסקה (1) או (2).

 

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 358 (ה"ח 2098)

הוספת תקנת משנה 2(ו)

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 59 (ה"ח 2299)

(א) בית משפט בישראל מוסמך לדון לפי הדין הישראלי אדם הנמצא בישראל, על מעשו או מחדלו שאירעו באזור ושהיו מהווים עבירה אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל. בתקנה זו, "אדם הנמצא בישראל" – לרבות אלה:

(1) אדם הרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(2) תאגיד הרשום בישראל;

(3) תאגיד הפועל בישראל או שהשליטה בו היא בידי מי שרשום בישראל כאמור בפסקה (1) או (2).

(א) בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון, לפי הדין החל בישראל, אדם הנמצא בישראל על מעשהו או מחדלו שאירעו באזור וכן ישראלי על מעשהו או מחדלו שאירעו בשטחי עזה ויריחו, והכל אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

(ב) תקנה זו חלה על מעשה או מחדל שאירעו לאחר היום הקובע, בין שאירעו לפני תחילת תקנות אלה ובין שאירעו לאחריה.

(ב) הוראות הדין החל בישראל בנוגע לעבירות של ברירת משפט ולעבירות מינהליות יחולו, גם על עבירות כאמור שעבר ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו ושאילו היו נעברות בישראל היו עבירות כאמור.

(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב של אחד האזורים ולא היה רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנת משנה (א) ולא היה ישראלי (להלן – תושב האזור), וכן אינה חלה על תושב שטחי עזה ויריחו.

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34, 36 (ה"ח 2468)

(א) בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון, לפי הדין החל בישראל, אדם הנמצא בישראל על מעשהו או מחדלו שאירעו באזור וכן ישראלי על מעשהו או מחדלו שאירעו בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית, והכל אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

(ב) הוראות הדין החל בישראל בנוגע לעבירות של ברירת משפט ולעבירות מינהליות יחולו, גם על עבירות כאמור שעבר ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית ושאילו היו נעברות בישראל היו עבירות כאמור.

(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב של אחד האזורים ולא היה ישראלי (להלן – תושב האזור), וכן אינה חלה על תושב שטחי עזה ויריחו.

(ג) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים.

(ד) הסמכות לדון אדם על -פי תקנה זו תהא בידי בית המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום בו נעברה העבירה או בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם או נתפס הנאשם.

(ה) אין דנים אדם בישראל על מעשה או מחדל שזוכה או הורשע עליהם בפסק -דין שניתן בפניו בבית משפט צבאי או בבית משפט אחר באחד האזורים באזור, אולם אם גרם המעשה או המחדל למותו של אדם, דנים אותו על כך אף אם הורשע כאמור בשל עבירה אחרת שבאותו מעשה או מחדל.

סמכויות נוספות  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

2א.     (א)  לבית המשפט בישראל יהיו כל הסמכויות הנתונות לו על פי הדין החל בישראל בקשר לעבירות שהוא מוסמך לדון בהן על פי כל דין, גם לענין צווים שיש לבצעם באזור, או שיש לבצעם בשטחי המועצה הפלסטינית לפי פרק ג' סימן ב'.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  בית המשפט בישראל רשאי להתיר בצו האזנת סתר לפי פרק ג' לחוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, לישראלי הנמצא באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 59 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 2א

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

2א. (א) לבית המשפט בישראל יהיו כל הסמכויות הנתונות לו על פי הדין החל בישראל בקשר לעבירות שהוא מוסמך לדון בהן על פי כל דין, גם לענין צווים שיש לבצעם באזור, או שיש לבצעם בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית לפי פרק ג' סימן ב'.

(ב) בית המשפט בישראל רשאי להתיר בצו האזנת סתר לפי פרק ג' לחוק האזנת סתר, תשל"ט 1979-, לישראלי הנמצא באזור או בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית.

סמכות בית המשפט בעניינים אזרחיים (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

2ב.     (א)  בית משפט או בית דין לא יימנע מלדון בתובענה של ישראלי שהוא מוסמך לדון בה על פי דין, שעילתה מעשה או מחדל או פעולה אחרת שאירעו בשטחי המועצה הפלסטינית, אך מהטעם כי תושב שטחי המועצה הפלסטינית הוא נתבע או צד לה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(ב)  הוראות תקנת משנה (א) אינן פוגעות בסמכות בית משפט או בית דין להימנע מלדון בתובענה במקרים הבאים:

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(1)   נושא התובענה הוא עסק מתמשך של ישראלי המתנהל בשטחי המועצה הפלסטינית.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(2)   נושא התובענה הוא מקרקעין המצויים בשטחי המועצה הפלסטינית.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(3)   נושא התובענה הוא חוזה שבו תניית שיפוט מפורשת הקובעת כי מקום השיפוט יהיה מחוץ לישראל.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(4)   קיים הליך תלוי ועומד באותו ענין בין הצדדים.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 59 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 2ב

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34, 36 (ה"ח 2468)

2ב. (א) בית משפט או בית דין לא יימנע מלדון בתובענה של ישראלי שהוא מוסמך לדון בה על פי דין, שעילתה מעשה או מחדל או פעולה אחרת שאירעו בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית, אף אם אך מהטעם כי תושב שטחי עזה ויריחו שטחי המועצה הפלסטינית הוא נתבע או צד לה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אינן פוגעות בסמכות בית משפט או בית דין להימנע מלדון בתובענה במקרים הבאים:

(1) נושא התובענה הוא עסק מתמשך של ישראלי המתנהל בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית.

(2) נושא התובענה הוא מקרקעין המצויים בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית.

(3) נושא התובענה הוא חוזה שבו תניית שיפוט מפורשת הקובעת כי מקום השיפוט יהיה מחוץ לישראל.

(4) קיים הליך תלוי ועומד באותו ענין בין הצדדים.

צו עיכוב יציאה מן הארץ (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 27) תשס"ז-2007

2ג.     (א)  צו עיכוב יציאה מן הארץ, שנתן בית משפט בישראל בענין פלילי או אזרחי או שניתן בהליך של הוצאה לפועל, כוחו יפה למנוע יציאה גם מן האזור ומשטחי המועצה הפלסטינית.

 

 

(תיקון מס' 27) תשס"ז-2007

          (ב)  על אף הוראות תקנת משנה (א) אין בצו כאמור באותה תקנת משנה, כדי למנוע יציאה מן האזור ומשטחי המועצה הפלסטינית לישראל, או מישראל לאזור או לשטחי המועצה הפלסטינית, אלא אם כן נאמר בו אחרת; לענין זה, "שטחי המועצה הפלסטינית" – למעט שטח רצועת עזה.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 59 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 2ג

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

2ג. צו עיכוב יציאה מן הארץ, שנתן בית משפט בישראל בענין פלילי או אזרחי או שניתן בהליך של הוצאה לפועל, כוחו יפה למנוע יציאה גם מן האזור ומשטחי עזה ויריחו ומשטחי המועצה הפלסטינית, אולם אין בו כדי למנוע יציאה משם לישראל או מישראל לאזור או לשטחי עזה ויריחו לשטחי המועצה הפלסטינית, אלא אם כן נאמר בו אחרת.

 

מיום 21.6.2007

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ז מס' 2100 מיום 21.6.2007 עמ' 364 (ה"ח 304)

2ג. (א) צו עיכוב יציאה מן הארץ, שנתן בית משפט בישראל בענין פלילי או אזרחי או שניתן בהליך של הוצאה לפועל, כוחו יפה למנוע יציאה גם מן האזור ומשטחי המועצה הפלסטינית, אולם אין בו כדי למנוע יציאה משם לישראל או מישראל לאזור או לשטחי המועצה הפלסטינית, אלא אם כן נאמר בו אחרת.

(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א) אין בצו כאמור באותה תקנת משנה, כדי למנוע יציאה מן האזור ומשטחי המועצה הפלסטינית לישראל, או מישראל לאזור או לשטחי המועצה הפלסטינית, אלא אם כן נאמר בו אחרת; לענין זה, "שטחי המועצה הפלסטינית" – למעט שטח רצועת עזה.

(תיקון מס' 21)  תשנ"ה-1994

פרק ג': עזרה משפטית

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 59 (ה"ח 2299)

הוספת כותרת פרק ג'

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

סימן א' – האזור

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 59 (ה"ח 2299)

הוספת כותרת סימן א'

סמכויות של שוטר

3.    סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי כל דין יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי עבירה שבית משפט בישראל מוסמך לדון בה לפי תקנה 2 ולגבי עבירה שבית משפט צבאי מוסמך לדון בה.

סמכויות בעניני מסים (תיקון מס' 13) תשמ"ד-1984

3א.     (א)  חלה על אדם חבות במס לפי כל חיקוק, רשאי מי שמוקנות לו סמכויות לפי אותו חיקוק או לפי כל חיקוק אחר הדן בגבייתו, להפעילן גם באזור.

          (ב)  בתקנה זו, "מס" - כמשמעותו בפקודת המסים (גביה), לרבות תשלום שפקודת המסים (גביה) חלה עליו לפי כל חיקוק.

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

הוספת תקנה 3א

סמכות בעניני הוצאה לפועל (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

3ב.     ראש ההוצאה לפועל, מוציא לפועל וכל מי שהוקנו לו סמכויות מכוח חיקוק שענינו הוצאה לפועל, מוסמך להפעיל את סמכויותיו מכוח חיקוק כאמור גם באזור נגד חייב ישראלי או רכושו לשם ביצוע פסק דין או שטר.

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

הוספת תקנה 3ב

סמכויות בעניני אגודות שיתופיות ועמותות באזור (תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

3ג.     (א)  לענין סעיף 18 לפקודת האגודות השיתופיות, וסעיף 2 לחוק העמותות, התש"ם-1980 (בסעיף זה – חוק העמותות), יראו מען באזור של אגודה שיתופית או עמותה, שכל חבריה הם אזרחי ישראל, כאילו הוא מען בישראל.

          (ב)  רשם האגודות השיתופיות, רשם העמותות וכל מי שהוקנו לו סמכויות לפי פקודת האגודות השיתופיות או לפי חוק העמותות, מוסמך להפעיל את סמכויותיו גם באזור, ביחס לאגודה שיתופית או ביחס לעמותה, לפי הענין.

          (ג)   בסעיף זה –

          "עמותה" – עמותה רשומה בפנקס העמותות לפי חוק העמותות;

          "אגודה שיתופית" – אגודה רשומה ברשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 545 (ה"ח 25)

הוספת תקנה 3ג

העברת נאשם לאזור (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

4.    (א)  קיים יסוד סביר להניח שישראלי עבר באזור עבירה שבית משפט צבאי מוסמך לדון בה, והישראלי נמצא בישראל, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לצוות שהישראלי ייעצר על ידי שוטר ויימסר באותו אזור בו נעברה העבירה בדרך ולרשות שיורה עליהם, כדי שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על אותה עבירה; והוא כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרך אחרת.

          (ב)  היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול סמכותו לפי תקנה זו, כולה או מקצתה, לפרקליט המדינה.

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

(א) קיים יסוד סביר להניח שאדם שישראלי עבר באזור עבירה שבית משפט צבאי מוסמך לדון בה, והאדם והישראלי נמצא בישראל, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לצוות שהאדם שהישראלי ייעצר על ידי שוטר ויימסר באותו אזור בו נעברה העבירה בדרך ולרשות שיורה עליהם, כדי שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על אותה עבירה; והוא כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרך אחרת.

מסירת מידע מן המרשם הפלילי (תיקון מס' 15) תשמ"ח-1987 (תיקון מס' 29) תשע"ט-2019

4א.     (א)  המשטרה רשאית למסור מידע מן המרשם הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים להלן, לפי דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:

(1)   מפקד או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם היועץ המשפטי באזור;

(2)   ראש המינהל האזרחי או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם היועץ המשפטי באזור;

(3)   בית משפט צבאי;

(4)   היועץ המשפטי באזור ועוזריו;

(5)   תובע צבאי;

(6)   סניגורו של נאשם – לענין מידע על נאשם לצורך ההליך שלו.

(תיקון מס' 29) תשע"ט-2019

          (ב)  על מידע הנמסר לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם הפלילי), החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיף 5(א) לחוק המרשם הפלילי, בשינויים המחוייבים.

(תיקון מס' 29) תשע"ט-2019

          (ג)   נזקק אדם בענינו שלו למידע מן המרשם לצורך הגשתו לרשות מרשויות צבא הגנה לישראל באזור תמסור המשטרה את המידע לאותה רשות, על פי בקשת אותו האדם; על מידע הנמסר כאמור יחולו הוראות חוק המרשם הפלילי החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיף 9 לחוק, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.7.1983

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 327 (ה"ח 1514)

הוספת תקנה 4א

 

מיום 1.1.1988

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ח מס' 1232 מיום 31.12.1987 עמ' 16 (ה"ח 1858)

החלפת תקנה 4א

הנוסח הקודם:

4א. (א) המשטרה רשאית למסור מידע מן המרשם הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים להלן, לפי דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:

(1) מפקד;

(2) בית משפט צבאי;

(3) תובע צבאי;

(4) סניגורו של נאשם – לענין מידע על נאשם לצורך הליך שהוא מנהל.

(ב) מסירת המידע תיעשה בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, ויחולו ההגבלות למסירת מידע שבאותו חוק.

 

מיום 12.7.2022

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 319 (ה"ח 1071)

תיקון מס' 29 (תיקון)

ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח 1384)

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720

4א. (א) המשטרה רשאית הגופים ובעלי התפקידים הרשאים להעביר מידע לפי סעיף 11 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – חוק המידע הפלילי) רשאים למסור מידע מן המרשם הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים להלן, לפי דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:

(1) מפקד או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם היועץ המשפטי באזור;

(2) ראש המינהל האזרחי או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם היועץ המשפטי באזור;

(3) בית משפט צבאי;

(4) היועץ המשפטי באזור ועוזריו;

(5) תובע צבאי;

(6) סניגורו של נאשם – לענין מידע על נאשם לצורך ההליך שלו.

(ב) על מידע הנמסר לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם הפלילי), החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיף 5(א) לחוק המרשם הפלילי, בשינויים המחוייבים.

(ב) על מידע הנמסר לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות חוק המידע הפלילי החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיפים 11 ו-31 לחוק האמור, בשינויים המחויבים.

(ג) נזקק אדם בענינו שלו למידע מן המרשם לצורך הגשתו לרשות מרשויות צבא הגנה לישראל באזור תמסור המשטרה את המידע לאותה רשות, על פי בקשת אותו האדם; על מידע הנמסר כאמור יחולו הוראות חוק המרשם הפלילי חוק המידע הפלילי החלות לענין מידע שנמסר לפי סעיף 9 סעיף 15 לחוק, בשינויים המחוייבים.

הזמנת עדים וביצוע

5.    (א)  הזמנה להעיד בבית משפט צבאי או להמציא לו מסמכים תומצא למי שנמצא בישראל בדרך שממציאים בישראל בדיון פלילי הזמנה להעיד או להמציא מסמכים.

          (ב)  אדם בישראל שהוצא נגדו צו הבאה על ידי בית משפט צבאי על אי התייצבותו לפניו לשם מתן עדות או המצאת מסמכים, רשאי שוטר לעצרו ולמסרו בדרך ולרשות שנקבעו בצו ההבאה, על מנת שיתייצב לפני בית המשפט הצבאי לשם מתן העדות או המצאת מסמכים.

תסקיר קצין מבחן (תיקון מס' 14) תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

5א.     (א)  הורה בית משפט בישראל כאמור בסעיף 22 לחוק הנוער או כאמור בסעיף 38 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), לגבי תושב אזור שאינו ישראלי, רשאי בית המשפט להסתמך על תסקיר של קצין מבחן, בוחן נוער או רשות אחרת המוסמכת לתת תסקיר באזור.

 

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (א1) הורה בית המשפט בישראל על הגשת תסקיר של קצין מבחן לפי החיקוקים המוזכרים בתקנת משנה (א) לגבי תושב שטחי המועצה הפלסטינית, רשאי קצין מבחן להגיש לבית המשפט תסקיר המסתמך על חוות דעת של רשות מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית.

(תיקון מס' 21)  תשנ"ה-1994

          (ב)  בתקנה זו ובתקנה 6א – "חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

מיום 1.1.1986

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ו מס' 1166 מיום 31.12.1985 עמ' 69 (ה"ח 1759)

הוספת תקנה 5א

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 60 (ה"ח 2299)

5א. (א) הורה בית משפט בישראל כאמור בסעיף 22 לחוק הנוער לגבי קטין תושב האזור או כאמור בסעיף 38 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), לגבי תושב האזור, רשאי בית המשפט להסתמך על תסקיר של קצין מבחן, בוחן נוער או רשות אחרת המוסמכת לתת תסקיר באזור.

(ב) בתקנה זו ובתקנה 6א –

"חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

"קטין" – כמשמעותו בחוק הנוער.

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

(א) הורה בית משפט בישראל כאמור בסעיף 22 לחוק הנוער או כאמור בסעיף 38 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), לגבי תושב האזור תושב אזור שאינו ישראלי, רשאי בית המשפט להסתמך על תסקיר של קצין מבחן, בוחן נוער או רשות אחרת המוסמכת לתת תסקיר באזור.

(א1) הורה בית המשפט בישראל על הגשת תסקיר של קצין מבחן לפי החיקוקים המוזכרים בתקנת משנה (א) לגבי תושב שטחי המועצה הפלסטינית, רשאי קצין מבחן להגיש לבית המשפט תסקיר המסתמך על חוות דעת של רשות מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית.

ביצוע עונשין ומעצר

6.    (א)  מי שנידון והוטל עליו עונש בבית משפט צבאי, יהא ענשו ניתן לביצוע בישראל בדרך שמבצעים בישראל עונש שהוטל על ידי בית משפט, במידה שלא בוצע העונש באזור.

(תיקון מס' 24) תשס"א-2001

          (א1) על שחרורו המוקדם של מי שנושא מאסר בישראל בהתאם להוראות תקנת משנה (א) יחולו הוראות החוק לשחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001 (להלן - חוק השחרור), בשינויים האלה:

(1)   לענין סעיף 9 לחוק השחרור, לשם ההחלטה האם ראוי אסיר לשחרור על -תנאי, יבחנו נציב בתי הסוהר, קצין המשטרה הצבאית הראשי או הועדה, לפי הענין, גם את הסיכון הצפוי מהאסיר לביטחון יהודה והשומרון וחבל עזה;

(2)   לענין אסיר המוחזק במיתקן כליאה צבאי -

(א)   בכל מקום בחוק השחרור שבו נאמר "נציב בתי הסוהר" יראו כאילו נאמר "קצין המשטרה הצבאית הראשי";

(ב)   בכל מקום שבו נאמר "בית סוהר" יראו כאילו נאמר "מיתקן כליאה צבאי";

(ג)    על אף הוראות סעיף 34(ב) לחוק השחרור, מינוי מזכירים לועדות שחרורים ולועדות שחרורים מיוחדות ייעשה על ידי קצין המשטרה הצבאית הראשי מבין קציני צבא הגנה לישראל.

(תיקון מס' 28) תשע"ט-2018

          (א2) סעיף 40א לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, יחול על מי שנגזר עליו עונש מאסר בשל ביצוע עבירה של גרימת מוות בכוונה או ניסיון לגרימת מוות בכוונה, בהתאם לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009, שוועדת שחרורים מיוחדת לפי סעיף 33(א) לחוק השחרור מצאה על יסוד פסק הדין בעניינו שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.

(תיקון מס' 16)  תש"ן-1989

          (ב)  מי שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר באזור מכוח סמכות שהוענקה על ידי מנשר או צו של מפקד, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע בישראל בדרך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או צו מעצר וכן ניתן להעבירו למעצר באזור שבו נעברה העבירה.

(תיקון מס' 16)  תש"ן-1989

          (ג)   תושב האזור שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר בישראל, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע באזור שהוא תושב בו, בדרך שמבצעים באזור פקודת מעצר או צו מעצר.

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ד)  תושב שטחי המועצה הפלסטינית שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר בישראל יהיו מעצרו וחזקתו במעצר ניתנים לביצוע באזור בדרך שמבצעים באזור פקודת מעצר או צו מעצר.

מיום 1.1.1990

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח 1959)

(ב) מי שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר באזור מכוח סמכות שהוענקה על ידי מנשר או צו של מפקד, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע בישראל בדרך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או צו מעצר וכן ניתן להעבירו למעצר באזור שבו נעברה העבירה.

(ג) תושב האזור שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר בישראל, יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע באזור שהוא תושב בו, בדרך שמבצעים באזור פקודת מעצר או צו מעצר.

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 60 (ה"ח 2299)

הוספת תקנת משנה 6(ד)

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

(ד) תושב שטחי עזה ויריחו שטחי המועצה הפלסטינית שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר בישראל יהיו מעצרו וחזקתו במעצר ניתנים לביצוע באזור בדרך שמבצעים באזור פקודת מעצר או צו מעצר.

 

מיום 8.9.1999

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ט מס' 1714 מיום 9.9.1999 עמ' 262 (ה"ח 2818)

הוספת תקנת משנה 6(א1)

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 421 (ה"ח 2979)

החלפת סעיף קטן 6(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) על שחרורו המוקדם של מי שנושא עונש מאסר בישראל בהתאם להוראות תקנת משנה (א) יחולו סעיפים 49 עד 51 לחוק העונשין, וסעיפים 28 עד 34 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, ואולם לענין אסיר כאמור, המוחזק במיתקן כליאה צבאי, יכהן בהרכב ועדת השחרורים ראש ענף כליאה במפקדת קצין משטרה צבאית ראשי או נציגו, במקום נציב בתי הסוהר או בא כוחו.

 

מיום 2.1.2019

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ט מס' 2769 מיום 2.1.2019 עמ' 110 (ה"ח 821)

הוספת סעיף קטן 6(א2)

 

ביצוע ענשים וצווים באזור (תיקון מס' 12) תשמ"ב-1981 (תיקון מס' 14) תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

6א.   (א)  תושב אזור שאינו ישראלי שנידון בבית משפט בישראל והוטל עליו עונש מאסר, יהא ענשו, במידה שלא בוצע בישראל, ניתן לביצוע באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור עונש מאסר שהטיל בית משפט צבאי; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 45(ב) ו-(ג), 46 ו-49 עד 51 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, הוראות סעיפים 15, 28 עד 35 ו-66 לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), תשל"ב-1971 והוראות סעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה.

(תיקון מס' 14) תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  ציווה בית משפט בישראל על החזקתו של קטין תושב אזור שאינו ישראלי במעון נעול לפי סעיף 25(א) לחוק הנוער או על הפעלת אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול המנויים בסעיף 26 לחוק הנוער, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו דומה שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 31 עד 37 ו-42 לחוק הנוער והוראות סעיף 11(ב) לחוק -יסוד: נשיא המדינה; לענין זה, בכל מקום בסעיפים האמורים שבו מוזכר הממונה על המעונות או שר העבודה והרווחה יבוא במקומם קצין המטה לעניני רווחה באזור או מי שהוא הסמיך.

(תיקון מס' 14) תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ג)   נתן בית משפט בישראל צו מבחן (להלן - צו המבחן) על קטין תושב אזור שאינו ישראלי, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; הפרה באזור של צו המבחן כמוה כהפרתו בישראל והוראות פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן - הפקודה), יחולו.

(תיקון מס' 14) תשמ"ו-1985

          (ד)  נבחן שערכאה שיפוטית באזור הרשיעה אותו על עבירה שבוצעה בתקופת תקפו של צו מבחן, תהיה הרשעתו כהרשעת נבחן על עבירה נוספת כמשמעותה בסעיף 13 לפקודה, ובית משפט בישראל יהיה רשאי לפעול כאמור בפרק ב' לפקודה.

מיום 31.12.1981

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1036 מיום 30.12.1981 עמ' 18 (ה"ח 1553)

הוספת תקנה 6א

 

מיום 1.1.1986

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ו מס' 1166 מיום 31.12.1985 עמ' 69 (ה"ח 1759)

ביצוע ענשי מאסר באזור ביצוע ענשים וצווים באזור

6א. (א) תושב האזור שנידון בבית משפט בישראל והוטל עליו עונש מאסר, יהא ענשו, במידה שלא בוצע בישראל, ניתן לביצוע באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור עונש מאסר שהטיל בית משפט צבאי; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 45(ב) ו-(ג), 46 ו-49 עד 51 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הוראות סעיפים 15, 28 עד 35 ו-66 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, והוראות סעיף 11(ב) לחוק  יסוד: נשיא המדינה.

(ב) ציווה בית משפט בישראל על החזקתו של קטין תושב האזור במעון נעול לפי סעיף 25(א) לחוק הנוער או על הפעלת אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול המנויים בסעיף 26 לחוק הנוער, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו דומה שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 31 עד 37 ו-42 לחוק הנוער והוראות סעיף 11(ב) לחוק -יסוד: נשיא המדינה; לענין זה, בכל מקום בסעיפים האמורים שבו מוזכר הממונה על המעונות או שר העבודה והרווחה יבוא במקומם קצין המטה לעניני רווחה באזור או מי שהוא הסמיך.

(ג) נתן בית משפט בישראל צו מבחן (להלן - צו המבחן) על קטין תושב האזור, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; הפרה באזור של צו המבחן כמוה כהפרתו בישראל והוראות פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן - הפקודה), יחולו.

(ד) נבחן שערכאה שיפוטית באזור הרשיעה אותו על עבירה שבוצעה בתקופת תקפו של צו מבחן, תהיה הרשעתו כהרשעת נבחן על עבירה נוספת כמשמעותה בסעיף 13 לפקודה, ובית משפט בישראל יהיה רשאי לפעול כאמור בפרק ב' לפקודה.

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

(א) תושב האזור תושב אזור שאינו ישראלי שנידון בבית משפט בישראל והוטל עליו עונש מאסר, יהא ענשו, במידה שלא בוצע בישראל, ניתן לביצוע באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור עונש מאסר שהטיל בית משפט צבאי; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 45(ב) ו-(ג), 46 ו-49 עד 51 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הוראות סעיפים 15, 28 עד 35 ו-66 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, והוראות סעיף 11(ב) לחוק  יסוד: נשיא המדינה.

(ב) ציווה בית משפט בישראל על החזקתו של קטין תושב האזור תושב אזור שאינו ישראלי במעון נעול לפי סעיף 25(א) לחוק הנוער או על הפעלת אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול המנויים בסעיף 26 לחוק הנוער, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו דומה שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; אולם ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים 31 עד 37 ו-42 לחוק הנוער והוראות סעיף 11(ב) לחוק -יסוד: נשיא המדינה; לענין זה, בכל מקום בסעיפים האמורים שבו מוזכר הממונה על המעונות או שר העבודה והרווחה יבוא במקומם קצין המטה לעניני רווחה באזור או מי שהוא הסמיך.

(ג) נתן בית משפט בישראל צו מבחן (להלן - צו המבחן) על קטין תושב האזור תושב אזור שאינו ישראלי, ניתן לבצע את הצו, במידה שלא בוצע בישראל, באזור שהוא תושב בו, כדרך שמבצעים באותו אזור צו מבחן שנתנה ערכאה שיפוטית באזור; הפרה באזור של צו המבחן כמוה כהפרתו בישראל והוראות פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן - הפקודה), יחולו.

חזקת תושבות (תיקון מס' 13) תשמ"ד-1984

6ב.     (א)  לצורך החיקוקים המנויים בתוספת הביטוי "תושב ישראל" או ביטוי אחר בענין תושבות, מגורים או ישיבה בישראל האמור בהם, יראו אותו ככולל גם אדם שמקום מגוריו הוא באזור והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, תש"י-1950, ואשר אילו מקום מגוריו היה בישראל היה נכנס בגדר ביטוי כאמור.

          (ב)  שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את התוספת.

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

הוספת תקנה 6ב

דין חובת שמירה (תיקון מס' 16) תש"ן-1989

6ג.     דין חובת שמירה שהוטלה לפי צו של מפקד כוחות צבא-הגנה לישראל באזור כדין חובת שמירה לפי סעיף 15א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961.

מיום 1.9.1987

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח 1959)

הוספת תקנה 6ג

מתנדב לפי חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16)  תש"ן-1989

6ד.     מי שקיים חובת שמירה במוסד חינוך לפי צו שהוציא מפקד כוחות צבא-הגנה לישראל באזור יראוהו כמתנדב לענין סעיף 198ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

מיום 1.9.1987

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח 1959)

הוספת תקנה 6ד

שירותי הבריאות באזור (תיקון מס' 19) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

6ו.      שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, יינתנו על פי הוראות אותו חוק גם לתושבי ישראל שבאזור לפי הסדרים ותיאומים שיקבע שר הבריאות בצו.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ד מס' 1469 מיום 26.6.1994 עמ' 173 (ה"ח 2249)

הוספת תקנה 6ה

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

6ה. 6ו. שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, יינתנו על פי הוראות אותו חוק גם לתושבי ישראל שבאזור לפי הסדרים ותיאומים שיקבע שר הבריאות בצו.

 

חבר המשמר האזרחי בישובים  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 ת"ט תשנ"ו-1996

6ו.      חבר משמר כאמור בצו שהוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל לענין משמר אזרחי בישובים, יראוהו כשוטר לענין חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 60 (ה"ח 2299)

ת"ט תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1600 מיום 10.9.1996 עמ' 384

הוספת תקנה 6ו

 

עזרה משפטית בענינים אזרחיים

7.    (א)  שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע הוראות בדבר -

(1)   המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו בענינים אזרחיים על ידי בית משפט, בית -דין, משרד הוצאה לפועל או רשות אחרת באזור;

(2)   אכיפתם וביצועם בישראל של פסקי דין סופיים ושל צווים והחלטות אחרות שניתנו בענינים אזרחיים על -ידי בית משפט, בית דין, משרד הוצאה לפועל או רשות אחרת באזור;

(3)   הכרה ואישור של מסמכים שהוצאו או אושרו על -ידי רשות באזור;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(4)   הגנה על זכות יוצרים על יצירות שפורסמו לראשונה באזור, או אם לא פורסמו - שמחברן היה תושב האזור.

          (ב)  תקנה זו חלה על מסמכים, פסקי דין, צווים והחלטות, בין שהוצאו, ניתנו או אושרו לפני היום הקובע ובין לאחריו.

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

הוספת פסקה 7(א)(4)

עזרה משפטית בעניני מסים (תיקון מס' 14) תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 17) תשנ"ב-1991

7א.     (א)  שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע הוראות בדבר הפעלת סמכויות בישראל, לרבות סמכויות חקירה וחיפוש, לצורך הטלתו של מס באזור, ובדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל כאמור, וכן בדבר אכיפתן בישראל של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס.

          (ב)  בתקנה זו, "מס" - כמשמעותו לפי כל דין או תחיקת בטחון החלים באותו אזור, לרבות תשלום אשר לפי הדין או תחיקת הבטחון באותו אזור נגבה כאילו היה מס.

מיום 1.1.1986

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ו מס' 1166 מיום 31.12.1985 עמ' 70 (ה"ח 1759)

הוספת תקנה 7א

 

מיום 26.12.1991

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ב מס' 1375 מיום 26.12.1991 עמ' 24 (ה"ח 2088)

החלפת תקנת משנה 7א(א)

הנוסח הקודם:

(א) שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע הוראות בדבר גבייתו בישראל של מס שהוטל באזור וכן בדבר אכיפתן בישראל של החלטות סופיות של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס.

מסירת ידיעות לרשויות מס באזור (תיקון מס' 15) תשמ"ח-1987

7ב.     (א)  על אף האמור בחוקי המסים לענין חובת שמירת הסודיות על ידי רשויות המס, תהא רשות מס בישראל רשאית למסור ידיעות לרשות מס באזור.

          (ב)  על מסירת ידיעות ועל דינן של ידיעות שנמסרו כאמור בתקנת משנה (א) יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז-1967 (להלן - חוק לחילופי ידיעות בין רשויות המס).

          (ג)   בתקנה זו, "חוקי מסים", "רשות מס" ו"ידיעות" – כמשמעותם בחוק לחילופי ידיעות בין רשויות המס.

מיום 1.1.1988

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ח מס' 1232 מיום 31.12.1987 עמ' 17 (ה"ח 1858)

הוספת תקנה 7ב

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

סימן ב' – שטחי המועצה הפלסטינית

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 60 (ה"ח 2299)

הוספת סימן ב'

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35 (ה"ח 2468)

סימן ב' – שטחי עזה ויריחו שטחי המועצה הפלסטינית

 

סמכויות בית המשפט (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

8.    (א)  לצורך ביצוע נספח IV להסכם תהיה לבית משפט בישראל הסמכות לתת צווים, לפי הדין החל בישראל כלהלן:

(1)   בענינים פליליים -

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(א)   צו לשם ביצוע בישראל של פעולות חקירה, לרבות צו מעצר, על פי בקשת המועצה, לצורך חקירה שהיא מנהלת; צו לפי פסקה זו ישמש אסמכתה להעברת תוצאות פעולות החקירה למועצה;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(ב)   צו למעצרו ולהעברתו לידי המועצה של תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם ישראלים, הנמצאים בישראל, לשם ביצועו של צו הבאה שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית נגד אדם לצורך מתן עדות בענין פלילי שבתחום סמכותו;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(ג)    צו למעצרו ולהבאתו בהתאם לתקנה 12(ב) לשם ביצועו של צו הבאה כאמור;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(ג1)  צו עיכוב יציאה מן הארץ לגבי חשוד, נאשם או נידון, הנמצאים בישראל ואינם ישראלים, וכן צו כאמור לגבי תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים, לצורך ביצוע צו שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית בענין פלילי שבתחום סמכותו;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(ד)   צו למעצרו של אדם שהוא חשוד, נאשם או נידון שטרם ריצה את מלוא עונשו, בעבירה שלבית משפט בישראל יש סמכות לגביה, לצורך העברתו משטחי המועצה הפלסטינית לישראל, הכל בכפוף לתקנות אלה;

(2)   בענינים אזרחיים -

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(א)   (נמחקה);

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(ב)   צו עיכוב יציאה מן הארץ לצורך ביצוע צו שהוציאה רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית בענין אזרחי שבתחום סמכותה;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), תהיה לבית המשפט בישראל כל סמכות אחרת לפי הדין החל בישראל, הדרושה לביצוע נספח IV להסכם בנוגע לענין פלילי או אזרחי.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ג)   לא יינתן צו מעצר לפי תקנת משנה (א) אם הבקשה למתן הצו לא נתמכה בצו מעצר של בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 60 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 8

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 35, 36 (ה"ח 2468)

(א) לצורך ביצוע נספח III נספח IV להסכם תהיה לבית משפט בישראל הסמכות לתת צווים, לפי הדין החל בישראל כלהלן:

(1) בענינים פליליים -

(א) צו לשם ביצוע בישראל של פעולות חקירה, לרבות צו מעצר, על פי בקשת הרשות הפלסטינית המועצה, לצורך חקירה שהיא מנהלת; צו לפי פסקה זו ישמש אסמכתה להעברת תוצאות פעולות החקירה לרשות הפלסטינית למועצה;

(ב) צו למעצרו ולהעברתו לידי הרשות הפלסטינית של תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו הנמצא בישראל, לשם ביצועו של צו הבאה שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי עזה ויריחו נגד אדם לצורך מתן עדות בענין פלילי שבתחום סמכותו; צו למעצרו ולהבאתו בהתאם לתקנה 12(ב), של עד שאינו תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו, לשם ביצועו של צו הבאה כאמור;

(ג) צו עיכוב יציאה מן הארץ לגבי חשוד, נאשם או נידון, הנמצא בישראל ואינו ישראלי, וכן צו כאמור לגבי תושב שטחי עזה ויריחו או לגבי תושב האזור, לצורך ביצוע צו שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי עזה ויריחו, בענין פלילי שבתחום סמכותו;

(ב) צו למעצרו ולהעברתו לידי המועצה של תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם ישראלים, הנמצאים בישראל, לשם ביצועו של צו הבאה שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית נגד אדם לצורך מתן עדות בענין פלילי שבתחום סמכותו;

(ג) צו למעצרו ולהבאתו בהתאם לתקנה 12(ב) לשם ביצועו של צו הבאה כאמור;

(ג1) צו עיכוב יציאה מן הארץ לגבי חשוד, נאשם או נידון, הנמצאים בישראל ואינם ישראלים, וכן צו כאמור לגבי תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים, לצורך ביצוע צו שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית בענין פלילי שבתחום סמכותו;

(ד) צו למעצרו של אדם שהוא חשוד, נאשם או נידון שטרם ריצה את מלוא עונשו, בעבירה שלבית משפט בישראל יש סמכות לגביה, לצורך העברתו משטחי עזה ויריחו משטחי המועצה הפלסטינית לישראל, הכל בכפוף לתקנות אלה;

(2) בענינים אזרחיים -

(א) צו למתן סעד זמני שביצועו בישראל, לצורך הליך אזרחי שמנהלת רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי עזה ויריחו, בענין שבתחום סמכותה;

(ב) צו עיכוב יציאה מן הארץ לצורך ביצוע צושהוציאה רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית בענין אזרחי שבתחום סמכותה;

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), תהיה לבית המשפט בישראל כל סמכות אחרת לפי הדין החל בישראל, הדרושה לביצוע נספח III נספח IV להסכם בנוגע לענין פלילי או אזרחי.

(ג) לא יינתן צו מעצר לפי תקנת משנה (א) אם הבקשה למתן הצו לא נתמכה בצו מעצר של בית משפט מוסמך בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית.

הממונה על העזרה המשפטית (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

9.    (א)  שר המשפטים ימנה מי שכשיר להתמנות שופט מחוזי כממונה על העזרה המשפטית (להלן - הממונה); הממונה יהיה אחראי על פעולות העזרה המשפטית לפי פרק זה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  הממונה יעביר בקשות לעזרה משפטית מטעם מדינת ישראל למועצה, יטפל בבקשות כאמור המוגשות מטעם המועצה ויפעל ככל הנדרש ליישום פרק זה ונספח IV להסכם, לאחר שנוכח כי נתמלאו התנאים הדרושים למתן עזרה משפטית.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ג)   לצורך ביצוע נספח IV להסכם תהיה לממונה סמכות לתת צווים כלהלן:

(1)   צו לגביית הודעה מאדם הנמצא בישראל, שהודעתו דרושה לצורך חקירה פלילית שמנהלת המשטרה הפלסטינית; גביית ההודעה תהיה בנוכחות שוטר פלסטיני, למעט במקרים מיוחדים כפי שתקבע משטרת ישראל;

(2)   צו לביצוע פעולות חקירה בישראל, שאינן טעונות מתן צו בית משפט לפי הדין החל בישראל, ולהעברת תוצאותיהן למשטרה הפלסטינית והכל לצורך חקירה שמנהלת המשטרה הפלסטינית;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(3)   צו למסירה בישראל של הזמנה למשפט שהוציאה רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית;

(4)   צו למעצרו של מבוקש כאמור בתקנה 10.

          (ד)  פעולה של עזרה משפטית לפי פרק זה תתבצע, לפי בקשת הממונה, בידי מי שמבצע פעולות מסוג זה בישראל ובדרך שהיא מבוצעת בישראל, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ה)  לבקשות של המועצה ולמסמכים הנלווים להן יצורף תרגום מאושר לעברית, ולבקשות המוגשות למועצה יצורף תרגום מאושר לערבית.

מיום 31.12.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 880 מיום 5.1.1978 עמ' 48 (ה"ח 1316)

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. לתקנות אלה ייקרא "תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967.

 

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. לתקנות אלה ייקרא "תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967.

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 61 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 9

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

(ב) הממונה יעביר בקשות לעזרה משפטית מטעם מדינת ישראל לרשות הפלסטינית למועצה, יטפל בבקשות כאמור המוגשות מטעם הרשות הפלסטינית המועצה ויפעל ככל הנדרש ליישום פרק זה ונספח III ונספח IV להסכם, לאחר שנוכח כי נתמלאו התנאים הדרושים למתן עזרה משפטית.

(ג) לצורך ביצוע נספח III נספח IV להסכם תהיה לממונה סמכות לתת צווים כלהלן:

(1) צו לגביית הודעה מאדם הנמצא בישראל, שהודעתו דרושה לצורך חקירה פלילית שמנהלת המשטרה הפלסטינית; גביית ההודעה תהיה בנוכחות שוטר פלסטיני, למעט במקרים מיוחדים כפי שתקבע משטרת ישראל;

(2) צו לביצוע פעולות חקירה בישראל, שאינן טעונות מתן צו בית משפט לפי הדין החל בישראל, ולהעברת תוצאותיהן למשטרה הפלסטינית והכל לצורך חקירה שמנהלת המשטרה הפלסטינית;

(3) צו למסירה בישראל של הזמנה למשפט שהוציאה רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית;

(4) צו למעצרו של מבוקש כאמור בתקנה 10.

(ד) פעולה של עזרה משפטית לפי פרק זה תתבצע, לפי בקשת הממונה, בידי מי שמבצע פעולות מסוג זה בישראל ובדרך שהיא מבוצעת בישראל, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

(ה) לבקשות של הרשות הפלסטינית המועצה ולמסמכים הנלווים להן יצורף תרגום מאושר לעברית, ולבקשות המוגשות לרשות הפלסטינית למועצה יצורף תרגום מאושר לערבית.

העברת מבוקש למועצה  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

10.  (א)  הוגשה בקשה על ידי המועצה להעביר לידיה מבוקש, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ולאחר שנוכח כי נתמלאו התנאים להעברת המבוקש בהתאם להסכם, להורות על העברתו למועצה; לענין תקנה זו, "מבוקש" - מי שאינו ישראלי והוא חשוד, נאשם או נידון שטרם ריצה את מלוא עונשו, בעבירה שהיא בסמכות השיפוט של המועצה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  בקשה כאמור תהיה מנומקת ונתמכת בצו מעצר שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית.

          (ג)   הוגשה בקשה כאמור רשאי הממונה להורות לשוטר לעצור את המבוקש. המבוקש יובא, תוך 48 שעות בפני שופט בית משפט שלום אשר רשאי לצוות על מעצרו עד למתן החלטה בבקשת ההעברה. תקופת המעצר לפי תקנת משנה זו לא תעלה על שלושים ימים אלא אם כן ביקש היועץ המשפטי לממשלה להאריכה על יסוד נסיבות המעכבות את ההחלטה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ד)  החלטת היועץ המשפטי לממשלה להעביר את המבוקש לידי המועצה לפי תקנת משנה (א) תשמש אסמכתה להחזקת המבוקש במעצר עד להעברתו לידי המועצה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ה)  הממונה רשאי, על סמך בקשה מטעם המועצה הנתמכת בצו מעצר שהוציא בית משפט בשטחי המועצה הפלסטינית, להורות לשוטר לעצור מבוקש שהמועצה עומדת לבקש את העברתו, אם הוא סבור כי המעצר דרוש להבטחת העברתו של המבוקש. מבוקש שנעצר כאמור יובא, תוך 48 שעות, לפני שופט בית משפט שלום, אשר רשאי להאריך את מעצרו לתקופה שלא תעלה על 15 ימים.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ו)   על אף האמור בתקנה זו, לא יועבר מבוקש למועצה באחד מאלה:

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(1)   דינה של העבירה שבשלה התבקשה ההעברה הוא עונש מוות, והמועצה לא התחייבה שלא יוטל עליו עונש כאמור, או שאם יוטל, יוחלף בעונש קל מזה;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(2)   המועצה לא התחייבה שהמבוקש לא יועמד לדין בשטחי המועצה הפלסטינית בשל עבירה אחרת מזו שבשלה התבקשה העברתו.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ז)   העברתו של מבוקש שהוא תושב מדינת חוץ תהיה כפופה להוראות ההסכם, בתיאום עם מדינת המוצא שלו ובשים לב לאמנות בין-לאומיות שישראל צד להן; אולם מבוקש תושב חוץ שלא הועבר למועצה ניתן להעמידו לדין בישראל, לפי הדין החל בישראל כאילו נעברה העבירה בישראל, אם החליט על כך היועץ המשפטי לממשלה והמועצה נתנה הסכמתה לכך.

          (ח)  הממונה רשאי לעכב את העברתו של מבוקש שנמצא במעצר או במאסר בישראל, עד תום תקופת מעצרו או מאסרו.

          (ט)  אין בתקנה זו כדי למנוע פעולה לפי כל דין כלפי מי שנמצא בישראל שלא כדין.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 62 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 10

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

(א) הוגשה בקשה על ידי הרשות הפלסטינית המועצה להעביר לידיה מבוקש, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ולאחר שנוכח כי נתמלאו התנאים להעברת המבוקש בהתאם להסכם, להורות על העברתו לרשות הפלסטינית למועצה; לענין תקנה זו, "מבוקש" - מי שאינו ישראלי והוא חשוד, נאשם או נידון שטרם ריצה את מלוא עונשו, בעבירה שהיא בסמכות השיפוט של המועצה.

(ב) בקשה כאמור תהיה מנומקת ונתמכת בצו מעצר שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית.

(ג) הוגשה בקשה כאמור רשאי הממונה להורות לשוטר לעצור את המבוקש. המבוקש יובא, תוך 48 שעות בפני שופט בית משפט שלום אשר רשאי לצוות על מעצרו עד למתן החלטה בבקשת ההעברה. תקופת המעצר לפי תקנת משנה זו לא תעלה על שלושים ימים אלא אם כן ביקש היועץ המשפטי לממשלה להאריכה על יסוד נסיבות המעכבות את ההחלטה.

(ד) החלטת היועץ המשפטי לממשלה להעביר את המבוקש לידי הרשות הפלסטינית המועצה לפי תקנת משנה (א) תשמש אסמכתה להחזקת המבוקש במעצר עד להעברתו לידי הרשות הפלסטינית המועצה.

(ה) הממונה רשאי, על סמך בקשה מטעם הרשות הפלסטינית המועצה הנתמכת בצו מעצר שהוציא בית משפט בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית, להורות לשוטר לעצור מבוקש שהרשות הפלסטינית שהמועצה עומדת לבקש את העברתו, אם הוא סבור כי המעצר דרוש להבטחת העברתו של המבוקש. מבוקש שנעצר כאמור יובא, תוך 48 שעות, לפני שופט בית משפט שלום, אשר רשאי להאריך את מעצרו לתקופה שלא תעלה על 15 ימים.

(ו) על אף האמור בתקנה זו, לא יועבר מבוקש לרשות הפלסטינית למועצה באחד מאלה:

(1) דינה של העבירה שבשלה התבקשה ההעברה הוא עונש מוות, והרשות הפלסטינית והמועצה לא התחייבה שלא יוטל עליו עונש כאמור, או שאם יוטל, יוחלף בעונש קל מזה;

(2) הרשות הפלסטינית המועצה לא התחייבה שהמבוקש לא יועמד לדין בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית בשל עבירה אחרת מזו שבשלה התבקשה העברתו.

(ז) העברתו של מבוקש שהוא תושב מדינת חוץ תהיה כפופה להוראות ההסכם, בתיאום עם מדינת המוצא שלו ובשים לב לאמנות בין -לאומיות שישראל צד להן; אולם מבוקש תושב חוץ שלא הועבר לרשות הפלסטינית למועצה ניתן להעמידו לדין בישראל, לפי הדין החל בישראל כאילו נעברה העבירה בישראל, אם החליט על כך היועץ המשפטי לממשלה והרשות הפלסטינית והמועצה נתנה הסכמתה לכך.

סמכויות משטרת ישראל  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

11.  (א)  לצורך ביצוע נספח IV להסכם תבצע משטרת ישראל צו שנתן בית משפט לפי תקנה 8 וכן צו שנתן הממונה לפי תקנה 9(ג).

          (ב)  בביצוע סמכויותיו לפי תקנה זו יחול על שוטר הדין החל עליו בישראל שעה שהוא פועל לביצוע סמכויות מסוג זה.

          (ג)   משטרת ישראל רשאית להעביר למשטרה הפלסטינית מידע מהמרשם הפלילי, ממאגר טביעות אצבעות של חשודים, ממרשם בעלות רכב, ממרשם האוכלוסין, וכן מידע אחר וחפצים, ככל שהם נחוצים לדעת משטרת ישראל, לצרכי חקירה שמנהלת המשטרה הפלסטינית.

          (ד)  דינה של הודעה שנגבתה בידי המשטרה הפלסטינית בנוכחות שוטר ישראלי כדין הודעה שנגבתה על ידי השוטר הישראלי שהיה נוכח בגבייתה.

          (ה)  לענין סעיף זה יראו כשוטר גם מי שהוענקו לו סמכויות שוטר או מי שהוסמך לערוך חקירות לפי סעיף 109 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, סעיף 86 לפקודת המכס [נוסח חדש], סעיף 20 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952, וסעיף 227 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 63 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 11

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

(א) לצורך ביצוע נספח III נספח IV להסכם תבצע משטרת ישראל צו שנתן בית משפט לפי תקנה 8 וכן צו שנתן הממונה לפי תקנה 9(ג).

ביצוע צווי הבאה  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

12.  (א)  בקשה מטעם המועצה לביצוע צווי הבאה שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית נגד אדם לצורך מתן עדות בענין פלילי שבתחום סמכותו תכלול הצהרה שההעברה דרושה לצורך מתן העדות בלבד.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  ישראלי או מי שאינו תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, המובא לבית משפט מוסמך בשטחי המועצה הפלסטינית לצורך מתן עדות לפי תקנה 8(א)(1)(ב) ו-(ג), או המתייצב למתן עדות בבית משפט כאמור בענין פלילי, ילווה בידי שוטר או חייל, שיהיה נוכח גם בעת מתן העדות; בתום מתן העדות ילווה השוטר או החייל את העד בחזרה אל מחוץ לשטחי המועצה הפלסטינית, והכל אלא אם כן ויתר העד על הליווי.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 63 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 12

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

12. (א) בקשה מטעם הרשות הפלסטינית המועצה לביצוע צווי הבאה שהוציא בית משפט מוסמך בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית נגד אדם לצורך מתן עדות בענין פלילי שבתחום סמכותו תכלול הצהרה שההעברה דרושה לצורך מתן העדות בלבד

(ב) מי שאינו תושב האזור או מי שאינו תושב שטחי עזה ויריחו ישראלי או מי שאינו תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, המובא לבית משפט מוסמך בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית לצורך מתן עדות לפי תקנה 8(א)(1)(ב) ו-(ג), או המתייצב למתן עדות בבית משפט כאמור בענין פלילי, ילווה בידי שוטר או חייל, שיהיה נוכח גם בעת מתן העדות; בתום מתן העדות ילווה השוטר או החייל את העד בחזרה אל מחוץ לשטחי עזה ויריחו לשטחי המועצה הפלסטינית, והכל אלא אם כן ויתר העד על הליווי.

סייגים לעזרה משפטית  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

13.  (א)  לא תיעשה פעולה לפי פרק זה אם קבע היועץ המשפטילממשלה כי היא עלולה לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה, בתקנת הציבור או בענין חיוני אחר של מדינת ישראל.

          (ב)  לא יימסר מידע לפי ההסכם אלא לאחר שמקבל המידעהתחייב, בדרך כלל או לענין מסוים, שלא ייעשה בו שימוש אלא למטרה שלשמה נמסר, ויבטיח את שמירת סודיותו של המידע, במקרים שבהם, על פי הדין, יש לשמור על סודיות כאמור.

          (ג)   לא תיעשה פעולת חקירה לפי ההסכם בענין חשד לעבירה, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי הפעולה המבוקשת קשורה לעבירה שנעברה.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ד)  שר המשפטים רשאי להורות, דרך כלל או לענין מסויים, כי פעולה לפי פרק זה לא תיעשה אם המועצה נמנעת ממתן עזרה משפטית לפי בקשת מדינת ישראל.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 63 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 13

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

(ד) שר המשפטים רשאי להורות, דרך כלל או לענין מסויים, שפעולת עזרה משפטית שביקשה הרשות הפלסטינית כי פעולה לפי פרק זה לא תיעשה אם היא המועצה נמנעת ממתן עזרה משפטית לפי בקשת מדינת ישראל.

העברת חשוד לישראל (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

14.  (א)  בקשה להעביר מהמועצה לישראל חשוד, שיש לבית משפט בישראל סמכות שיפוט לגביו על פי כל דין וטרם הוגש נגדו כתב אישום, תהיה נתמכת על ידי צו מעצר של בית משפט; הבקשה לצו מעצר תוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה, ויצוין בה כי יש יסוד סביר לכך שנעברה עבירה בידי החשוד.

          (ב)  חשוד שהועבר לישראל לפי בקשה כאמור, זכאי להיעזר בתקופת החקירה בעורך דין לפי בחירתו, ולענין זה יחולו הוראות סעיף 29 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 1982-, למעט סעיף קטן (ו) שבו.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 64 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 14

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

(א) בקשה להעביר מהרשות הפלסטינית מהמועצה לישראל חשוד, שיש לבית משפט בישראל סמכות שיפוט לגביו על פי כל דין וטרם הוגש נגדו כתב אישום, תהיה נתמכת על ידי צו מעצר של בית משפט; הבקשה לצו מעצר תוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה, ויצוין בה כי יש יסוד סביר לכך שנעברה עבירה בידי החשוד.

העברת פלסטיני שנדון בישראל  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

15.  (א)  תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים, אשר נידון למאסר בבית משפט בישראל, יהיה עונשו במידה שלא בוצע בישראל, ניתן לביצוע בשטחי המועצה הפלסטינית שהוא תושב בהם, זולת אם התנגד לכך; ביצוע עונש כאמור יהיה בכפוף להסדרים שייקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין המועצה, ועל-פי צו של שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבטחון או שר המשטרה, לפי הענין.

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

          (ב)  קטין תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים אשר בית המשפט בישראל הטיל עליהם עונש או דרך טיפול כאמור בסעיפים 25 ו-26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, ניתן יהיה לבצעם, במידה שלא בוצעו בישראל, בשטחי המועצה הפלסטינית שהם תושבים בהם, זולת אם התנגד לכך; ביצוע עונש או דרך טיפול כאמור יהיו בכפוף להסדרים שייקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין המועצה ועל פי צו של שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבטחון, השר לבטחון פנים או שר העבודה והרווחה, לפי הענין.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 64 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 15

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

15. (א) תושב שטחי עזה ויריחו תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים, אשר נידון למאסר בבית משפט בישראל, יהיה עונשו במידה שלא בוצע בישראל, ניתן לביצוע בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית שהוא תושב בהם, זולת אם התנגד לכך; ביצוע עונש כאמור יהיה בכפוף להסדרים שייקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית המועצה, ועל -פי צו של שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבטחון או שר המשטרה, לפי הענין.

(ב) קטין תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים אשר בית המשפט בישראל הטיל עליהם עונש או דרך טיפול כאמור בסעיפים 25 ו 26- לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, ניתן יהיה לבצעם, במידה שלא בוצעו בישראל, בשטחי המועצה הפלסטינית שהם תושבים בהם, זולת אם התנגד לכך; ביצוע עונש או דרך טיפול כאמור יהיו בכפוף להסדרים שייקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין המועצה ועל פי צו של שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבטחון, השר לבטחון פנים או שר העבודה והרווחה, לפי הענין.

עזרה משפטית בענינים אזרחיים  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994 ת"ט תש"ס-1999

16.  שר המשפטים, בהתייעצות עם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בצו הוראות בדבר -

(1)   המצאתם בישראל של מסמכים שהוציאה רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית (בסעיף זה - רשות שיפוטית) בענינים אזרחיים;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(2)   הוכחת תעודות חוץ שנערכו או שהוצאו בשטחי המועצה הפלסטינית;

(3)   דרכי גבייתה בישראל של עדות לצרכי הליכים אזרחיים המתנהלים ברשות שיפוטית;

(4)   אכיפתם וביצועם בישראל של פסקי דין חלוטים שנתנה רשות שיפוטית בענינים אזרחיים;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(5)   הכרה או אישור של מסמכים שהוציאה או שאישרה רשות מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית;

(תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

(6)   הגנה על זכות יוצרים על יצירות שפורסמו לראשונה בשטחי המועצה הפלסטינית, או אם לא פורסמו - שמחברן היה תושב שטחי המועצה הפלסטינית.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 64 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 16

 

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

ת"ט תש"ס-1999

ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 33

(1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוציאה רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי עזה ויריחו בשטחי המועצה הפלסטינית (בסעיף זה - רשות שיפוטית) בענינים אזרחיים;

(2) הוצאתם בישראל של צווים למתן סעד זמני, לצרכי הליכים בענינים אזרחיים המתנהלים ברשות שיפוטית;

(2) הוכחת תעודות חוץ שנערכו או שהוצאו בשטחי המועצה הפלסטינית;

(3) דרכי גבייתה בישראל של עדות לצרכי הליכים אזרחיים המתנהלים ברשות שיפוטית;

(4) אכיפתם וביצועם בישראל של פסקי דין חלוטים שנתנה רשות שיפוטית בענינים אזרחיים;

(5) הכרה או אישור של מסמכים שהוציאה או שאישרה רשות שיפוטית רשות מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית;

(6) הגנה על זכות יוצרים על יצירות שפורסמו לראשונה בשטחי המועצה הפלסטינית, או אם לא פורסמו - שמחברן היה תושב שטחי המועצה הפלסטינית.

מסירת מידע  וידיעות למועצה  (תיקון מס' 22) תשנ"ו-1996

16א.  (א)  על אף הוראות כל דין, ובכפוף להוראות תקנה 13(ב), רשאים משרדי הממשלה, מוסדות המדינה האחרים ותאגידים שהוקמו בחוק, לשם קיום התחייבויות המדינה כלפי המועצה, למסור למועצה מידע וידיעות בנוגע לתושב אזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם ישראלים, ולגבי עסקה או הסכם בין תושב כאמור לבין אדם אחר - גם מידע וידיעות לגבי אותו אדם בנוגע לעסקה או להסכם.

          (ב)  מי שמסר מידע או ידיעות לפי סעיף זה יקיים רישום של המידע שנמסר.

          (ג)   כל שר בתחום משרדו רשאי לקבוע עובדים שיהיו רשאים להעביר מידע למועצה בהתאם לתקנה זו.

מיום 17.1.1996

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 36 (ה"ח 2468)

הוספת תקנה 16א

ביצוע  (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

17.  שר המשפטים, בהתיעצות עם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין צווים לצורך ביצוע פרק זה.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 64 (ה"ח 2299)

הוספת תקנה 17

שמירת סמכויות (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

18.  תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 60 (ה"ח 2299)

8. 18. תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 

(תיקון מס' 13) תשמ"ד-1984

19.  (בוטלה).

מיום 31.12.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 880 מיום 5.1.1978 עמ' 48 (ה"ח 1316)

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. לתקנות אלה ייקרא "תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967".

 

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

השם

9. לתקנות אלה ייקרא "תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967".

 

(תיקון מס' 13) תשמ"ד-1984 ת"ט תשמ"ד-1984

תוספת

(תקנה 6ב)

מיום 1.1.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח 1656)

הוספת תוספת

 

מיום 30.3.1984

ת"ט תשמ"ד-1984

ס"ח תשמ"ד מס' 1113 מיום 30.3.1984 עמ' 98

(סעיף 6ב) (תקנה 6ב)

1.        חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

(תיקון מס' 16) תש"ן-1989

2.        חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986.

מיום 1.1.1990

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח 1959)

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

2. חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשי"ט-1959.

3.        חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

4.        פקודת מס הכנסה.

5.        חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965.

6.        חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967.

7.        חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

8.        חוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977.

(תיקון מס' 16) תש"ן-1989

9.        חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל, תשמ"ז-1987.

מיום 1.1.1990

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח 1959)

החלפת פרט 9

הנוסח הקודם:

9. חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשמ"א-1981.

צו תשנ"ד-1993

10.      פקודת התעבורה.

מיום 21.11.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 219 

הוספת פרט 10

צו תשנ"ד-1993

11.      תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

מיום 21.11.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 219 

הוספת פרט 11

(תיקון מס' 19) תשנ"ד-1994

12.      חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ד מס' 1469 מיום 26.6.1994 עמ' 173 (ה"ח 2249)

הוספת פרט 12

(תיקון מס' 21) תשנ"ה-1994

13.      בחוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 64 (ה"ח 2299)

הוספת פרט 13

צו תשס"א-2000

14.      חוק הירושה, תשכ"ה-1965.

מיום 13.12.2000

צו תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6065 מיום 13.11.2000 עמ' 87 

הוספת פרט 14

צו תשס"א-2000

15.      חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981.

מיום 13.12.2000

צו תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6065 מיום 13.11.2000 עמ' 87 

הוספת פרט 15

צו תשס"א-2000

16.      חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

מיום 13.12.2000

צו תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6065 מיום 13.11.2000 עמ' 87 

הוספת פרט 16

צו תשס"א-2000

17.      חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996.

מיום 13.12.2000

צו תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6065 מיום 13.11.2000 עמ' 87 

הוספת פרט 17

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ח מס' 517 מיום 2.1.1968 עמ' 20 (ה"ח תשכ"ח מס' 752 עמ'70).

תוקן ס"ח תשכ"ט מס' 548 מיום 8.1.1969 עמ' 32 (ה"ח תשכ"ט מס' 798 עמ' 20) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 31.12.1968.

ס"ח תש"ל מס' 580 מיום 27.1.1970 עמ' 15 (ה"ח תש"ל מס' 861 עמ' 17) – תיקון מס' 2.... ; תחילתו ביום 27.1.1970.

ס"ח תשל"א מס' 612 מיום 7.1.1971 עמ' 27 (ה"ח תשל"א מס' 905 עמ' 9) – תיקון מס' 3.... ; תחילתו ביום 31.12.1970.

ס"ח תשל"ב מס' 644 מיום 6.1.1972 עמ' 24 (ה"ח תשל"ב מס' 971 עמ' 96) – תיקון מס' 4   ; תחילתו ביום 31.12.1971.

ס"ח תשל"ג מס' 676 מיום 4.1.1973 עמ' 33 (ה"ח תשל"ג מס' 1026 עמ' 63) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 31.12.1972.

ס"ח תשל"ד מס' 727 מיום 6.3.1974 עמ' 44 (ה"ח תשל"ד מס' 1098 עמ' 66) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 29.1.1974.

ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 229 (ה"ח תשל"ה מס' 1157 עמ' 102) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשל"ו מס' 809 מיום 11.5.1976 עמ' 182 (ה"ח תשל"ו מס' 1242 עמ' 252) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 3.5.1976 אך תוקף התקנות מיום 1.1.1976 עד יום 31.12.1977.

ס"ח תשל"ח מס' 880 מיום 5.1.1978 עמ' 48 (ה"ח תשל"ח מס' 1316 עמ' 54) – תיקון מס' 9; תחילתו ביום 31.12.1977.

ס"ח תש"ם מס' 955 מיום 9.1.1980 עמ' 43 (ה"ח תש"ם מס' 1431 עמ' 94) – תיקון מס' 10; תחילתו ביום 31.12.1979.

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 327 (ה"ח תשמ"א מס' 1514 עמ' 218) – תיקון מס' 11 בסעיף 27 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.7.1983.

ס"ח תשמ"ב מס' 1036 מיום 31.12.1981 עמ' 18 (ה"ח תשמ"ב מס' 1553 עמ' 4) – תיקון מס' 12; ראה סעיף 6 לענין תחילה.

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 36 (ה"ח תשמ"ד מס' 1656 עמ' 117) – תיקון מס' 13; תחילתו ביום 1.1.1984. ת"ט ס"ח תשמ"ד מס' 1113 מיום 30.3.1984 עמ' 98.

ס"ח תשמ"ו מס' 1166 מיום 31.12.1985 עמ' 69 (ה"ח תשמ"ו מס' 1759 עמ' 42) – תיקון מס' 14; תחילתו ביום 1.1.1986.

ס"ח תשמ"ח מס' 1232 מיום 31.12.1987 עמ' 16 (ה"ח תשמ"ח מס' 1858 עמ' 48) – תיקון מס' 15; תחילתו ביום 1.1.1988.

ס"ח תש"ן מס' 1297 מיום 31.12.1989 עמ' 32 (ה"ח תש"ן מס' 1959 עמ' 20) – תיקון מס' 16; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ס"ח תשנ"ב מס' 1375 מיום 26.12.1991 עמ' 24 (ה"ח תשנ"ב מס' 2088 עמ' 72) – תיקון מס' 17.

ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 219 – צו תשנ"ד-1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1444 מיום 31.12.1993 עמ' 38 (ה"ח תשנ"ד מס' 2222 עמ' 109) – תיקון מס' 18; תחילתו ביום 1.1.1994.

ס"ח תשנ"ד מס' 1469 מיום 26.6.1994 עמ' 173 (ה"ח תשנ"ד מס' 2249 עמ' 230) – תיקון מס' 19 בסעיף 62 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1995.

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 358 (ה"ח תשנ"ב מס' 2098 עמ' 115) – תיקון מס' 20 בסעיף 11 לחוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), תשנ"ד-1994; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 58 (ה"ח תשנ"ד מס' 2299 עמ' 588) – תיקון מס' 21 בסעיף 2 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994; תחילתו ביום 1.1.1995. ת"ט ס"ח תשנ"ו מס' 1600 מיום 10.9.1996 עמ' 384; תחילתו ביום 1.1.1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1556 מיום 17.1.1996 עמ' 34 (ה"ח תשנ"ו מס' 2468 עמ' 330) – תיקון מס' 22 בסעיף 2 לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ו-1996. ת"ט ס"ח תש"ס מס' 1719 מיום 9.12.1999 עמ' 33; תחילתו ביום 17.1.1996.

ס"ח תשנ"ט מס' 1714 מיום 9.9.1999 עמ' 262 (ה"ח תשנ"ט מס' 2818 עמ' 520) – תיקון מס' 23; תחילתו ביום 8.9.1999.

ק"ת תשס"א מס' 6065 מיום 13.11.2000 עמ' 87 – צו תשס"א-2000; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 421 (ה"ח תשס"א מס' 2979 עמ' 518) – תיקון מס' 24 בסעיף 42 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.1.2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1853 מיום 27.6.2002 עמ' 458 (ה"ח תשס"ב מס' 3114 עמ' 532) – תיקון מס' 25.

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 545 (ה"ח הכנסת תשס"ג מס' 25 עמ' 97) – תיקון מס' 26.

ס"ח תשס"ז מס' 2100 מיום 21.6.2007 עמ' 364 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 304 עמ' 642) – תיקון מס' 27 בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשס"ז-2007.

ס"ח תשע"ט מס' 2769 מיום 2.1.2019 עמ' 110 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 821 עמ' 48) – תיקון מס' 28 בסעיף 2 לחוק המאבק בטרור (תיקון מס' 4), תשע"ט-2019.

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 319 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1071 עמ' 1282) – תיקון מס' 29 בסעיף 50 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 16.1.2022. תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1384 עמ' 176) – תיקון מס' 29 (תיקון) תשע"ט-2019. ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720 – צו תשפ"ב-2022.