נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), תשס"ט-2008

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

מסים – היטלים – היטל השבחה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מתשלום היטל השבחה בעת חיזוק מבנים

Go

2

סעיף 3

רשויות מקומיות הזכאיות לפטור זמני

Go

2


תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), תשס"ט-2008*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), וסעיף 19(ב1)(2) לתוספת השלישית לחוק, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועם הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה" – אזורים שבהם מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה גדול מ-0.125, בהתאם לתקן ישראלי 413 ת"י (תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה);

           "פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" – פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסיה – 2003", וכפי שיעודכן מזמן לזמן.

פטור מתשלום היטל השבחה בעת חיזוק מבנים

2.       (א)  לא תחול חובת תשלום היטל השבחה כאמור בסעיף 19(ב1) לתוספת השלישית לחוק באזורים וברשות מקומית אשר מתקיים בהם אחד מאלה:

(1)   אזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה;

(2)   ברשויות מקומיות המסווגות ברמה חברתית כלכלית 1 עד 6 לפי פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(3)   בתחום הוועדות המחוזיות דרום וצפון כמשמעותן בסעיף 7 לחוק.

           (ב)  רשימת הרשויות המקומיות הכלולות בפסקאות (1) ו-(2) מפורטות בתוספת לתקנות אלה.

רשויות מקומיות הזכאיות לפטור זמני

3.       לא תחול חובת תשלום היטל השבחה כאמור בסעיף 19(ב1) לתוספת השלישית לחוק בתחום הוועדות המחוזיות ירושלים, חיפה והמרכז, שלא חלה לגביהן תקנה 2, ובלבד שבקשה להיתר לחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה הוגשה בתוך שנה מתחילתן של תקנות אלה.

תוספת

(תקנה 2)


1.    אבו גוש

2.    אום אל-פחם

3.    אור יהודה

4.    אור עקיבא

5.    אלונה

6.    אליכין

7.    אלעד

8.    באקה-ג'ת

9.    באר יעקב

10.  בית דגן

11.  בית שמש

12.  בני ברק

13.  בני עי"ש

14.  בסמ"ה

15.  בת ים

16.  גדרה

17.  ג'לג'וליה

18.  גן יבנה

19.  ג'סר א-זרקא

20.  זבולון

21.  זמר

22.  חבל יבנה

23.  חבל מודיעין

24.  חדרה

25.  חוף הכרמל

26.  חיפה

27.  טייבה

28.  טירה

29.  טירת הכרמל

30.  יבנה

31.  ירושלים

32.  כפר ברא

33.  כפר יונה

34.  כפר קאסם

35.  כפר קרע

36.  לוד

37.  מטה יהודה

38.  מנשה

39.  מעלה עירון

40.  נחל שורק

41.  נשר

42.  נתניה

43.  עמק לוד

44.  ערערה

45.  פורידיס

46.  פרדס חנה-כרכור

47.  קלנסווה

48.  קציר-חריש

49.  קרית אתא

50.  קרית ביאליק

51.  קרית טבעון

52.  קרית ים

53.  קרית יערים

54.  קרית מוצקין

55.  קרית עקרון

56.  ראש העין

57.  רכסים

58.  רמלהכ"ד באלול התשס"ח (24 בספטמבר 2008)                   מארי שטרית

                                                                                                          שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 82.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות