נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבניה (הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירונית), תש"ע-2009

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התחדשות עירונית

תוכן ענינים

סעיף 1

הארכת תוקף

Go

2

סעיף 2

הפקדת מפות

Go

2

סעיף 3

תחילה ותוקף

Go

2


צו התכנון והבניה (הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירונית), תש"ע-2009*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 33א(ב)(2)(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, ובהמלצת יושבי ראש מוסדות התכנון המוסמכים, מכריזה הממשלה לאמור:

הארכת תוקף

1.    מוארך בזה תוקף ההכרזה של המתחמים המפורטים להלן:

(1)  מתחמים לפינוי לשם בינוי:

(א)   בני ברק – שוק פרדס כץ;

יהוד – קדושי מצרים;

יהוד – מקלב;

יהוד – שוק גורדון;

יהוד – שוק רמז;

תל אביב – לוינסקי.

(ב)   יהוד – מרכז יהוד;

נס ציונה – רחוב הבנים;

נתניה – הלפרין.

(ג)    יהוד – העצמאות.

(ד)   המתחמים –

נס ציונה – השוק העירוני;

נס ציונה – יד אליעזר;

נתניה – הרב קוק (1);

קרית אתא – שיבת ציון;

תל אביב – בית אל.

(2)  מתחמים לעיבוי בנייה:

חיפה – חביבה רייך.

הפקדת מפות

2.    המפות של המתחמים המפורטים בסעיף 1 מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין.

תחילה ותוקף

3.    תחילתו של הצו כמפורט להלן (להלן – יום התחילה) ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה האכרזה על מתחם קודם לכן:

לגבי המתחמים המפורטים בסעיף 1(1)(א), החל ביום 19 בנובמבר 2006;

לגבי המתחמים המפורטים בסעיף 1(1)(ב), החל ביום 22 ביולי 2007;

לגבי המתחמים המפורטים בסעיף 1(1)(ג), החל ביום 11 בנובמבר 2007;

לגבי המתחמים המפורטים בסעיף 1(ד) ו-(ה), החל ביום 16 ביוני 2008.

ח' בחשוון התש"ע (26 באוקטובר 2009)                    בנימין נתניהו

                                                                                                     ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ע מס' 6830 מיום 29.11.2009 עמ' 140.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות