נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות),
תשע"ב-2011

רשויות ומשפט מנהלי – בטיחות

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

סעיף 1

תנאי כשירות

Go

2

סעיף 2

ביטול

Go

2


הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות),
תשע"ב-2011
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 115(ב)(2) לחוק הטיס, התשע"א-2011, ובאישור שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מורה לאמור:

תנאי כשירות

1.       אדם יהיה כשיר להתמנות חוקר לביצוע חקירות בטיחותיות אם עסק באחד מן התחומים המפורטים בפסקה (1), בעשר השנים שקדמו למינוי, במשך תקופה של שלוש שנים לפחות, ועמד בתנאם כמפורט בפסקה (2):

(1)  חקירת אירועים בטיחותיים של כלי טיס, טיס, מתן שירותי נת"א, הנדסה אווירונאוטית, בדק ואחזקה של כלי טיס, רפואה, פתולוגיה, דיני טיס, ניהול שירות בטיסה, מתן שירותי קרקע, חומרים מסוכנים, פסיכולוגיה, הנדסת אנוש, הנדסת כשל, מטאורולוגיה תעופתית, ביקורת ובקרת איכות או פענוח נתונים מוקלטים בכלי טיס, במיתקן עזר לטיסה ובמערכות מידע בטיחותי;

(2)  סיים בהצלחה קורס לחקירת אירועים בטיחותיים שהכיר בו החוקר הראשי או שימש בחמש השנים שקדמו למינוי, במשך שנה לפחות בתפקיד קצין בטיחות טיס, מדריך טיס ראשי, טייס ראשי, ראש מחלקת מבצעים, מבקר ראשי או מנהל מכון בדק, בחברת תעופה או במכון בדק.

ביטול

2.       תנאי כשירות לחוקרי תאונות ותקריות טיס – בטלים.

ח' בכסלו התשע"ב (4 בדצמבר 2011)                                    יצחק רז

                                                                                                            החוקר הראשי

                                                                                            במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

                   נתאשר.

                                                          ישראל כ"ץ

                                                           שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7059 מיום 13.12.2011 עמ' 278.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות