נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020

 

בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי בריאות

ביטוח – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי בריאות

תוכן ענינים

סעיף 1

הוראת שעה

Go

2

 


צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

הוראת שעה

1.    כל זכאות של מבוטח לפי התוספות השנייה והשלישית לחוק בנושאים המפורטים להלן שתוקפה פקע בשל גילו של המבוטח בתקופה שמיום כ' באייר התש"ף (14 במאי 2020) עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020), יראו אותה כאילו הוארכה בשלושה חודשים ממועד פקיעתה:

(1)  טיפולי פוריות;

(2)  משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים;

(3)  מכשירי שיקום וניידות, לרבות מכשירי שמיעה;

(4)  בדיקות סקר ובכלל זה בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן;

(5)  מכשיר לקריאה רצופה של סוכר.

 

 

י"ג באב התש"ף (3 באוגוסט 2020)                              יולי (יואל) אדלשטיין

                                                                                                             שר הבריאות

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ף מס' 8678 מיום 4.8.2020 עמ' 1890.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות