נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), תשס"ד-2004

 

 

חקלאות טבע וסביבה – ימות – ים כינרת

חקלאות טבע וסביבה – ימות – ים המלח

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – הסדרת מקומות רחצה

 

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מקומות אסורים לרחצה

Go

2

סעיף 3

מקומות רחצה מוכרזים ת"ט תשס"ד 2004

Go

3

סעיף 4

ביטול

Go

3

סעיף 5

תחילה

Go

3

 

תוספת ראשונה

Go

3

 

התוספת השנייה

Go

8

 


צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, ובהסכמת שר התחבורה, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "אזימוט" – זווית הנמדדת במעלות בכיוון תנועת מחוגי השעון מכיוון צפון ברשת ישראל החדשה;

          "חוף הים" – חופי הים התיכון, ים כנרת, נהר הירדן, ים המלח וים סוף, לפי הענין;

          "רשת ישראל החדשה" – כהגדרתה בתקנות המודדים, התשנ"ח-1998.

מקומות אסורים לרחצה

2.    המקומות האסורים לרחצה הם חלקי חוף הים המנויים בטור א' בתוספת הראשונה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב' לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף האסור לרחצה שבטור ג', לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף האסור לרחצה שבטור ד', כשהמרחק במטרים בין נקודות התחילה והסוף האמורות, המתואר כקו א' בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן – קו א'), הוא כמפורט בטור ה' לצדם.

מקומות רחצה מוכרזים ת"ט תשס"ד-2004

3.    מקומות רחצה מוכרזים הם חלקי חוף הים המנויים בטור א' בתוספת השניה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב' לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ג', לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ד', כשקו א' הוא כמפורט בטור ה' לצדם, והמתוחם – בניצב לאזימוט האמור – בקו העובר בים, המסומן ב' בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן – השרטוט), שמרחקו מקו א' הוא כמפורט בטור ו' בתוספת השניה.

מיום 10.6.2004

תיקון טעות תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6321 מיום 10.6.2004 עמ' 670

3. מקומות רחצה מוכרזים הם חלקי חוף הים המנויים בטור א' בתוספת השניה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב' לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ג', לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ד', כשקו א' הוא כמפורט בטור ה' לצדם, והמתוחם – בניצב לאזימוט האמור – בקו העובר בים, המסומן ב' בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן – השרטוט), שמרחקו מקו א' הוא כמפורט בטור ו' בתוספת השניה.

ביטול

4.    בטלים –

(1)  צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), התשמ"ב-1982;

(2)  צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ונהר הירדן), התשל"ח-1978;

(3)  צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), התשמ"א-1981.

תחילה

5.    תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

 

 

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ח-2018 צו תשע"ט-2018 צו (מס' 2)  תש"ף-2020 צו תשפ"א-2021 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

תוספת ראשונה

(סעיף 2)

חופים אסורים בים התיכון

טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

טור ה'

חלקי חוף הים

אזימוט

תחילתו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור לרחצה, בנקודות ציון

מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף

רוחב

אורך

רוחב

אורך

מחוז הצפון

המועצה האזורית מטה אשר

צפונית לחוף בצת – קטע צפוני

262

777667

210062

776670

210217

1009

צפונית לחוף בצת – קטע דרומי

274

776670

210317

776233

210286

438

שפך נחל בצת

274

775750

210269

775600

210259

150

צפונית לחוף פארק אכזיב

282

773600

210020

772680

209820

941

דרומית לחוף פארק אכזיב

295

772534

209819

772400

209780

140

חוף אכזיב צפונית לקלאב מד

278

772401

209813

772253

209791

150

צפונית לחוף שבי ציון

274

765910

208014

765476

207985

435

דרומית לחוף שבי ציון

284

765319

207965

764264

207830

1064

עיריית נהריה

נמל אכזיב

286

772054

209680

770800

209320

1304

אזור המעגנה

284

768868

208800

768536

208700

347

דרומית לחוף גלי גליל

285

768244

208640

767780

208540

475

דרומית לחוף סוקולוב

285

767663

208510

765929

208020

1802

עיריית עכו

צפונית לנמל עכו

283

760709

207129

758905

206725

1849

דרומית לחוף נפרד צפוני

264

760745

207137

760708

207141

37

צפונית לחוף נפרד צפוני

280

761252

207270

760888

207207

369

נמל עכו

238

759510

206894

758309

207630

1409

דרומית לחוף התמרים – קטע צפוני

253

757778

207868

757639

207910

145

דרומית לחוף התמרים – קטע דרומי

277

757639

207910

754780

207567

2880

מחוז חיפה

עיריית קריית ים

מזח

297

751218

206377

751182

206359

40

עיריית חיפה

חוף הגולשים כאן

300

749468

205580

749293

205480

202

נמל קישון

337

747455

204030

746430

201163

3045

נמל חיפה – קטע דרומי

32

746430

201636

747783

199449

2572

נמל חיפה

75

747783

199449

748590

199250

831

בית ספר ימי לשיט

75

748632

199218

748765

199183

138

חוף הגולשים – בת גלים

359

748552

197507

748549

197355

152

דרומית לחוף הסטודנטים

275

743436

196030

743336

196021

100

המועצה האזורית חוף הכרמל

שמורת חוף דור–הבונים – קטע צפוני

281

726950

192976

724614

192571

2371

שמורת חוף דור–הבונים – קטע דרומי

305

724588

192606

724508

192553

96

שובר גלים נמל קיסריה

298

712000

190023

711917

189980

93

נמל קיסריה

298

712100

190024

712022

189983

88

צפונית לקיסריה

284

715350

190986

715300

190979

50

המועצה המקומית ג'סר א-זרקא

צפונית לחוף ג'סר

273

716223

191026

715875

191007

349

דרומית לחוף ג'סר

284

715417

190996

715350

190986

68

עיריית חדרה

נמל חדרה

279

709177

189540

707696

189280

1504

דרומית לחוף גבעת אולגה ("הבריכה")

288

704580

188585

704484

188555

100

צפונית לכפר ים – מקטע מס' 1

299

705710

188844

705658

188815

60

צפונית לכפר ים – מקטע מס' 2

282

706422

188949

705720

188804

717

מחוז המרכז

המועצה האזורית עמק חפר

מכמורת

282

701802

187857

701606

187815

200

מבואות ים

282

701410

187773

700814

187646

610

מפרץ התכלת

283

695402

186519

695256

186485

150

עיריית נתניה

צפונית לחוף קריית צאנז

285

694946

186464

694627

186380

330

צפונית לחוף בלו ביי

275

695203

186469

695131

186463

72

צפונית לחוף העונות

284

694476

186340

693930

186206

562

דרומית לחוף העונות

284

693769

186165

693239

186037

588

צפונית לחוף אמפי

360

693050

186025

693050

185985

40

דרומית לחוף אמפי

316

693050

185860

693010

185819

57

מול שכונת בן-ציון – קטע צפוני

233

692543

185847

692450

185916

116

מול שכונת בן-ציון – קטע דרומי

284

692355

185859

689901

185260

2526

מחוף ארגמן ועד חוף פולג

284

689747

185220

686816

184490

3020

דרומית לחוף פולג

284

686619

184458

685178

184098

1485

המועצה האזורית חוף השרון

מצפון לחוף שפיים

286

685084

184110

681548

183086

3681

מדרום לחוף שפיים

286

681451

183058

678737

182272

2826

עיריית ראשון לציון

חוף לכלי שיט לא ממונעים

290

656812

174939

656620

174869

204

דרומית לחופי הרחצה

288

655818

174613

653555

173890

2376

אגם מרכזי (סופרלנד)

90

653640

175926

654270

175926

630

אגם הנקיק

90

653251

175302

653626

175302

375

מחוז תל אביב

עיריית הרצליה

צפונית לנוף ים

286

678737

182272

677282

181850

1515

בין חוף נוף ים לחוף השרון

287

677142

181755

676439

181543

734

מרינה הרצליה

284

674734

181069

673734

180818

1031

דרומית לחוף הכוכבים

284

673577

180826

673410

180758

178

דרומית לחוף נפרד

284

373253

180719

672577

180550

697

עיריית תל-אביב-יפו

צפונית לחוף הצוק

288

672579

180541

672421

180489

166

חוף תל ברוך – קטע צפוני

288

671872

180319

670091

179732

1875

חוף תל ברוך – מצפון לתחנה 1

319

670044

179767

669988

179703

85

חוף תל ברוך – תחנה מס' 2

257

669804

179548

669663

179582

145

נמל תל אביב הישן – קטע צפוני

289

669663

179582

667041

178676

2774

נמל תל אביב הישן – קטע דרומי

348

666888

178698

666870

178611

89

בין נורדאו להילטון צפוני

291

666607

178520

666520

178486

93

הילטון דרומי

259

666392

178380

666247

178410

148

מרינה תל אביב

285

665668

178258

666247

178410

599

בין חוף בוגרשוב לחוף אלנבי (ירושלים)

289

664937

178005

664714

177927

236

בין חוף אלנבי (ירושלים) לחוף אביב

283

664476

177851

664261

177801

221

בין חוף אביב לחוף צ'רלס קלור – קטע צפוני

286

664036

177747

663370

177552

694

בין חוף אביב לחוף צ'רלס קלור – קטע דרומי

304

663370

177552

663226

177454

174

נמל יפו והעיר העתיקה

300

663055

177372

660825

176064

2585

דרומית לחוף גבעת העלייה

291

660577

176064

660055

175860

560

עיריית בת ים

חוף הסיפאלאס

291

660055

175860

659569

175671

521

חוף מרינה

288

657844

175258

657702

175211

150

תאיו דרום

287

657119

175034

656812

174939

321

מחוז הדרום

עיריית אשדוד

נמל אשדוד

294

640054

167937

635789

166028

4673

מרינה אשדוד

294

634154

165180

633314

164803

920

מצודה

297

632375

164351

631852

164085

587

מדרום לחוף ריביירה

297

631207

163763

630858

163588

390

נחל לכיש חלק צפוני

338

637048

169257

635768

166031

3471

נחל לכיש חלק דרומי

95

632270

168685

637058

169081

4804

המועצה האזורית באר טוביה

חוף באר טוביה

297

630335

163321

630158

163230

199

עיריית אשקלון

דרומית לגבול שטח השיפוט הצפוני

300

624980

160404

623530

159605

1655

קטע מצפון לחוף בר כוכבא

304

622086

158754

621779

158549

369

בין בר כוכבא צפון לבר כוכבא דרום

304

621655

158466

621630

158450

30

מרינה אשקלון

304

621506

158366

620702

157829

967

אזור "הימייה" – חלק צפוני

304

620491

157689

620217

157507

329

אזור "הימייה" – חלק דרומי

304

620091

157423

619832

157250

311

מצפון לחוף הפארק הלאומי אשקלון

304

619526

157051

619445

156992

100

קו צינור אילת אשקלון והנמל העתיק – קטע צפוני

304

619322

156908

616515

154985

3403

חוף קו צינור אילת אשקלון

305

616515

154985

616433

154929

99

קו צינור אילת אשקלון והנמל העתיק – קטע דרומי

304

616433

154929

615156

154055

1547

חופים אסורים בים כנרת

המועצה האזורית עמק הירדן

בין גינוסר לכרי דשא – קטע דרומי

106

749958

249593

751828

250370

2025

בין גינוסר לכרי דשא – קטע צפוני

135

751828

250370

752008

250553

257

אתר ספיר

124

752178

250844

752256

250897

94

מזרחית למנזר הפרנציסקני בכפר נחום

168

753926

253502

753947

253600

100

מנגש כפר נחום

131

754168

254518

754242

254583

98

מזרחית לאמנון

127

755164

255737

755290

255832

158

שפך הירדן הצפוני

188

755230

255970

755011

257590

1635

חוף עין גב

288

744056

260241

743166

259955

925

צפונית לחוף סוסיתא

288

745089

260580

744236

260302

897

בין חוף האון עד חניון עין גב – קטע צפוני

276

741761

260080

739975

259888

1796

בין חוף האון עד חניון עין גב – קטע דרומי

305

737131

258507

736841

258308

352

מערבית לחוף צמח

11

734694

255154

734723

255002

155

אוהלו

68

735674

254119

736303

253867

678

מול דגניה א

57

735254

254383

735674

254119

496

חוף ירדן כנרת

42

735190

254485

735266

254402

113

דרומית לחוף ירדן כנרת

42

734723

255002

735190

254485

697

חוף ברניקי

68

738800

253555

739512

253265

769

חוף שלדג

76

736279

253836

736733

253724

468

מצפון לחוף גופרה

284

746304

260653

745853

260540

465

מדרום לחוף גופרה

280

745582

260451

745417

260423

167

בין חוף האון עד חניון עין גב – קטע אמצעי

302

739168

259662

737182

258427

2339

המועצה המקומית מגדל

חוף מועדון ים כנרת

105

748492

248705

748633

248743

146

חוף הוואי

84

747934

248654

748092

248640

159

דרומית לחוף רסטל

90

747045

248769

747651

248772

606

עיריית טבריה

חוף הדקל

35

745140

250587

745594

249931

798

ממעגן הדייגים הצפוני (לידו) עד מלון רון

52

744680

250945

744875

250795

246

צפונית לחוף הטיילת

80

743897

251161

744165

251115

272

בין חוף הטיילת לחוף גלי כנרת

80

743212

251279

743838

251171

635

דרומית לחוף גלי כנרת

80

742773

251357

743169

251286

402

צפונית להולידיי אין

77

741972

251590

742158

251547

191

מחמי טבריה עד לחוף הנפרד

39

741293

252123

741627

251713

529

דרומית לחמי טבריה

52

740667

252678

741122

252318

580

דרומית לחוף שקמים

52

740337

252938

740549

252770

270

המועצה האזורית גולן

שמרת בית צידה

228

755082

257672

751866

260459

4256

בין כינר לדוגה

243

751710

260660

751532

260749

199

דרומית לדוגה

251

751399

260817

750936

260976

490

מצפון לחוף גולן

257

750792

261016

750617

261057

180

בין גולן לצאלון

262

750518

261076

750106

261136

416

מדרום לחוף צאלון

266

749957

261147

749748

261163

210

בין גולן לכורסי – קטע צפוני

308

749748

261139

748796

260385

1214

בין גולן לכורסי – קטע דרומי

254

749004

260430

747931

260729

1114

צפונית לכורסי

274

747931

260729

747806

260721

125

בין לבנון לחלוקים

273

747254

260750

747204

260753

50

דרומית לחלוקים

276

746787

260700

746303

260652

587

חופים אסורים בנהר הירדן

מגשר בנות יעקב עד לסכר דרומית למצד עתרת – גדה מזרחית

270

768700

259186

767500

259191

1200

מגשר בנות יעקב עד לסכר דרומית למצד עתרת – גדה מערבית

90

767500

258775

768700

258775

1200

חופים אסורים בים המלח

המועצה האזורית תמר

חוף עין גדי

92

596268

238012

596342

238015

74

צפונית לעין גדי

88

597200

237760

600608

237613

3411

הקטע שבין עין גדי לחמי מזור – קטע צפוני

109

592458

236867

596154

237908

3840

הקטע שבין עין גדי לחמי מזור – קטע דרומי

84

592073

236830

592450

236793

379

הקטע שבין חמי מזור ועד לקטע היבשתי שבאזור מצדה

87

578457

237641

591973

236839

13540

מדרום לקטע היבשתי עד לאזור חופי עין בוקק

87

568135

234576

571514

234381

3385

חוף מרחצאות חמי זוהר לשעבר

96

563986

235032

564106

235045

121

דרומית לחופי חמי זוהר ועד הקצה הדרומי של הבריכות

90

541481

235066

563576

235066

22095

חופים אסורים בים סוף

עיריית אילת

חוף צפוני מזרחי

203

384238

196771

383917

197511

807

בין החוף הנפרד לחוף הרודס

203

384385

196418

384265

196706

312

לגונה מזרחית

19

384270

196745

384385

196418

347

מערבית לחוף הרודס

203

384625

195826

384474

196183

388

מעגן מערבי

183

384640

195657

384631

195826

169

לגונה מערבית

17

384454

196232

384684

195464

802

צפונית לנמל אילת

183

384664

195164

384661

195230

66

נמל אילת

127

380985

192466

384549

195154

4464

מרינה חוף אלמוג

73

380807

192519

380985

192466

186

חוף הוילג'

73

380758

192534

380807

192519

51

חוף אלמוג

135

380473

192246

380758

192534

405

דרומית למלון הנסיכה

131

378170

190172

378689

190624

688

 

צו תשע"ה-2015 צו תשע"ח-2018 צו תשע"ט-2018 צו תש"ף-2020 צו (מס' 2)  תש"ף-2020 צו תשפ"א-2021 צו (מס' 2) תשפ"א-2021 הוראת שעה תשפ"א-2021

התוספת השנייה

(סעיף 3)

חופים מוכרזים בים התיכון

טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

טור ה'

טור ו'

חלקי חוף הים

אזימוט

תחילתו של חוף מוכרז לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז לרחצה, בנקודות ציון

מרחק במטרים בין נקודות תחילה וסוף

מרחק במטרים בין קווים בשרטוט

רוחב

אורך

רוחב

אורך

מחוז הצפון

המועצה האזורית מטה אשר

חוף בצת

274

776233

210286

776073

210275

160

150

חוף פארק אכזיב

295

772680

209820

772545

209780

141

100

חוף שבי ציון

284

765476

207985

765319

207965

158

100

חוף אכזיב – קלאב מד

279

772253

209791

772053

209761

201

150

עיריית נהריה

חוף נפרד צפוני

287

769807

209043

769711

209013

100

200

חוף גלי גליל צפון

341

768496

208679

768475

208618

65

55

חוף גלי גליל דרום

284

768394

208680

768244

208640

155

200

סוקולוב

284

767780

208540

767663

208510

121

200

עיריית עכו

חוף נפרד צפוני

263

760888

207207

760756

207223

133

200

חוף הארגמן

238

758309

207630

758105

207755

239

200

חוף התמרים

253

757895

207834

757779

207868

121

200

מחוז חיפה

עיריית קריית ים

חוף זבולון

295

750520

206096

750384

206032

150

200

חוף ימית

297

749798

205826

749662

205758

152

200

חוף אלמוגים

292

751161

206358

751018

206300

154

200

עיריית חיפה

חוף קריית חיים – תחנה מס' 1

302

749132

205398

748996

205312

161

200

חוף קריית חיים – תחנה מס' 2

304

748961

205285

748825

205193

164

200

חוף קריית חיים – תחנה מס' 3

305

748806

205179

748670

205086

165

200

החוף השקט

75

748584

199231

748632

199218

50

200

בת גלים

350

749032

198429

749000

198233

199

200

חוף הכרמל – תחנה צפונית

328

745847

196187

745748

196023

192

200

חוף הכרמל – תחנה דרומית

204

745663

196044

745595

196193

164

200

חוף דדו-זמיר – תחנה מס' 1

276

745023

196209

744874

196186

151

200

חוף דדו-זמיר – תחנה מס' 2

276

744859

196185

744710

196163

151

200

חוף דדו דרום – תחנה מס' 3

276

744630

196176

744481

196167

149

200

חוף דדו דרום – תחנה מס' 4

276

744372

196153

744223

196145

149

200

חוף דדו דרום – תחנה מס' 5

276

744166

196136

744017

196121

150

200

חוף הסטודנטים – תחנה מס' 6

279

743920

196133

743772

196109

150

200

המועצה האזורית חוף הכרמל

חוף נווה ים

238

731687

193536

731563

193618

149

200

חוף דור – תחנה מס' 1

305

724508

192553

724385

192467

150

200

חוף דור – תחנה מס' 2

279

724220

192449

724028

192416

195

100

חוף דור – תחנה מס' 3

241

723823

192403

723652

192498

196

100

חוף האקודוקט

284

713535

190604

713389

190548

156

200

חוף שמורת הבונים

324

727755

193124

727700

193049

93

100

המועצה המקומית ג'סר א-זרקא

ג'סר

284

715563

191017

715417

190996

147

200

עיריית חדרה

כפר הים

299

705658

188815

705591

188779

76

200

חוף גבעת אולגה - מרכזי

282

705078

188727

704931

188696

150

200

חוף גבעת אולגה - דרומי

282

704837

188673

704691

188642

150

200

חוף גבעת אולגה – חוף נפרד

267

705290

188731

705144

188738

146

200

מחוז המרכז

המועצה האזורית עמק חפר

חוף מכמורת

282

701606

187815

701410

187773

200

200

בית ינאי

297

699274

187368

699127

187324

153

200

חוף נעורים

282

697152

186859

697006

186829

149

200

עיריית נתניה

חוף בלו ביי

275

695131

186463

694981

186449

151

200

קריית צאנז

285

694627

186380

694476

186340

156

200

חוף העונות

284

693930

186206

693769

186165

166

200

חוף אמפי

360

693050

185985

693050

185860

125

200

הרצל

227

693010

185819

692900

185921

150

200

חוף סירונית א

329

692750

185885

692668

185750

158

200

חוף סירונית ב

233

692667

185754

692543

185847

155

200

חוף לגון

284

689901

185260

689747

185220

158

200

חוף פולג

284

686813

184458

686619

184458

200

200

המועצה האזורית חוף השרון

שפיים (געש)

286

681548

183086

681451

183058

101

200

עיריית ראשון-לציון

חוף מספר 1 – החוף הכחול

288

656620

174869

656478

174835

147

200

חוף מספר 2 – חוף נווה חוף

288

656478

174835

656335

174789

150

200

חוף מספר 3 – חוף חופית

288

656330

174789

656187

174742

150

200

חוף מספר 4 – חוף יונה

288

656174

174729

656037

174685

144

200

חוף מספר 5 – חוף הילדים

288

656037

174685

655928

174649

115

200

חוף מספר 6 – חוף נפרד

288

655928

174649

655818

174613

116

200

המועצה האזורית גן רווה

חוף פלמחים

288

648297

171470

648154

171424

150

200

מחוז תל אביב

עיריית הרצליה

נוף ים

286

677309

181754

677165

181713

150

200

השרון

288

676439

181543

676296

181496

150

200

זבולון

288

675846

181406

675703

181360

150

200

חוף אכדיה צפון

288

675348

181214

675206

181167

150

200

חוף אכדיה מרכז

315

675029

181135

674950

181011

147

200

חוף אכדיה דרום – הנכים

286

674880

181105

674734

181069

150

200

חוף הכוכבים

284

673722

180863

673577

180826

150

200

חוף נפרד

284

673410

180758

673253

180719

162

200

עיריית תל-אביב-יפו

חוף הצוק – תחנה מס' 1

288

672373

180474

672230

180428

150

200

חוף תל ברוך תחנה מס' 1

339

669922

179601

669955

179685

90

75

חוף נורדאו (מציצים)

348

666870

178611

666841

178470

144

200

חוף נורדאו נפרד

235

666781

178419

666679

178522

145

72

גורדון

288

665628

178205

665485

178160

150

200

בוגרשוב

287

665124

178072

664984

178023

150

160

אלנבי (ירושלים)

288

664666

177912

664523

177866

150

200

צ'רלס קלור

301

663226

177454

663099

177378

148

200

יפו – גבעת עלייה

291

660710

176116

660577

176064

143

200

הילטון צפוני

348

666467

178466

666446

178320

148

65

חוף הצוק – תחנה מס' 2

288

672063

180382

671920

180335

150

200

פרישמן

288

665349

178136

665207

178090

150

200

חוף אביב

282

664212

177791

664065

177759

150

200

עיריית בת ים

ירושלים

287

659367

175600

659224

175556

150

150

הסלע – תחנה מס' 1

282

659211

175550

658989

175502

227

150

הסלע – תחנה מס' 2

289

658989

175502

658830

175448

168

200

הסלע – תחנה מס' 3

270

658816

175446

658739

175446

77

150

חוף לדוגמה

284

658451

175426

658306

175389

150

150

הריביירה

284

658067

175314

657921

175278

150

150

חוף נפרד

286

657546

175179

657413

175141

138

150

תאיו

287

657262

175078

657119

175034

150

150

מחוז הדרום

עיריית אשדוד

חוף מי-עמי

292

635702

165876

635563

165827

147

200

לידו

293

635235

165686

635096

165627

151

200

אורנים

300

634959

165587

634829

165512

150

200

חוף הקשתות

300

634394

165332

634264

165257

150

200

חוף נפרד

295

633308

164800

633195

164747

125

200

רובע י"א

300

633013

164644

632883

164569

150

200

ריביירה

297

631365

163849

631231

163781

150

200

עיריית אשקלון

בר כוכבא דרום

304

621630

158450

621506

158366

150

150

בר כוכבא צפון

304

621779

158549

621655

158465

150

150

דלילה

304

620702

157829

620492

157690

252

200

חוף הפארק הלאומי באשקלון

304

619445

156992

619322

156908

149

200

חוף נפרד

304

620217

157507

620091

157423

151

200

המועצה האזורית חוף אשקלון

ניצנים

300

628260

162225

628087

162125

200

200

זיקים

300

613675

153077

613545

153002

150

200

חופים מוכרזים בים כנרת

המועצה האזורית עמק הירדן

חוף גנוסר

106

749826

249551

749958

249593

139

70

חוקוק

153

752047

250606

752116

250739

150

70

אמנון

127

755044

255647

755164

255737

150

70

חוף סוסיתא

288

744236

260302

744046

260241

200

200

כפר הנופש עין גב

288

741875

260119

741761

260080

120

70

האון

305

736841

258308

736714

258221

154

70

כפר הנופש מעגן

338

734888

256278

734850

256186

100

70

צמח

11

734667

255291

734694

255154

140

70

צינברי

70

737852

253688

737944

253653

98

165

ברניקי צפון

66

739513

253246

739650

253186

150

200

חוף גופרה

280

745730

260477

745582

260451

150

200

המועצה המקומית מגדל

חוף רסטל

90

747651

248772

747721

248772

70

100

עיריית טבריה

חוף רקת (אוחנה)

38

745649

249826

745667

249803

29

110

גרינברג

32

745611

249908

745628

249881

32

110

חוף התכלת

79

744350

251122

744397

251113

48

90

חוף השקט

83

744286

251120

744318

251116

32

100

חוף הטיילת

80

743839

251149

743890

251140

52

110

חוף גלי כנרת – רימונים

80

743169

251286

743212

251279

44

110

חוף גיא

84

742716

251416

742773

251410

57

110

חוף סירונית

137

742464

251444

742488

251472

37

60

חוף גנים

71

742357

251445

742417

251425

63

110

חוף חמי טבריה

50

741663

251705

741683

251688

26

120

החוף הנפרד הצפוני

40

741247

252212

741310

252138

97

70

החוף הנפרד הדרומי

48

741126

252321

741209

252245

113

110

חוף שקמים

52

740549

252770

740667

252678

150

165

המועצה האזורית גולן

חוף כינר

237

751878

260540

751744

260628

160

230

דוגה

243

751532

260749

751399

260817

149

70

דוגית

254

750936

260976

750792

261016

149

70

גולן (מקטע 13)

259

750617

261057

750518

261076

101

100

צאלון

266

750106

261136

749957

261147

149

100

כורסי

264

747806

260721

747583

260745

224

200

חוף לבנון

270

747583

260745

747358

260745

225

200

חוף חלוקים

271

747144

260756

746995

260754

149

100

חופים מוכרזים בים המלח

המועצה האזורית תמר

חמי מזור

84

591973

236839

592073

236830

100

70

חוף מרידיאן

343

568053

234705

568027

234617

92

70

חוף מלון הוד

53

567956

234800

568015

234756

74

70

צל הרים

55

567794

234898

567886

234835

112

70

חוף קראון פלז'ה

98

567611

234868

567771

234889

161

70

לוט

127

567482

234790

567561

234849

99

70

אשת לוט

120

567318

234696

567482

234790

189

70

עין בוקק דרום

115

567178

234584

567303

234643

138

70

חוף מלון דניאל

69

566995

234644

567072

234615

82

70

חוף סולריום

115

566911

234571

567010

234617

109

70

חוף ישרוטל

89

566831

234572

566911

234571

80

70

חוף בינלאומי

101

564696

235130

564820

235154

126

70

חוף לאונרדו פלזה

102

564427

235102

564506

235117

80

70

חוף חמי זוהר (צפון)

106

564234

235050

564363

235088

134

70

חוף נפרד

84

564135

235077

564234

235067

100

70

חוף לאונרדו קלאב

89

563625

235069

563745

235068

120

70

חופים מוכרזים בים סוף

עיריית אילת

חוף נפרד

203

384265

196706

384238

196771

70

110

חוף הרודס

203

384474

196183

384376

196414

251

110

חוף צפוני מערבי

183

384661

195230

384640

195657

428

110

 

תוספת שלישית

(סעיף 3)

 

 

י' באדר התשס"ד (3 במרס 2004)                              אברהם פורז

                                                                                                   שר הפנים

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשס"ד מס' 6309 מיום 28.4.2004 עמ' 447.

ת"ט ק"ת תשס"ד מס' 6321 מיום 10.6.2004 עמ' 670.

תוקן ק"ת תשס"ז מס' 6556 מיום 31.1.2007 עמ' 486 – צו תשס"ז-2007 (החלפת התוספות הראשונה והשניה); תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ח מס' 6696 מיום 27.7.2008 עמ' 1153 – הוראת שעה תשס"ח-2008 (בוטלה ק"ת תשס"ח מס' 6699 מיום 6.8.2008 עמ' 1198 – הוראת שעה (ביטול) תשס"ח-2008).

ק"ת תשס"ח מס' 6711 מיום 10.9.2008 עמ' 1389 – צו תשס"ח-2008 (החלפת התוספת השניה).

ק"ת תש"ע מס' 6844 מיום 29.12.2009 עמ' 366 – צו תש"ע-2009 (החלפת התוספות הראשונה והשניה).

ק"ת תש"ע מס' 6906 מיום 5.7.2010 עמ' 1358 – הוראת שעה תש"ע-2010; תוקפה מיום 5.7.2010 עד יום 2.8.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6924 מיום 31.8.2010 עמ' 1592 – צו (מס' 2) תש"ע-2010 (החלפת התוספות הראשונה והשניה).

ק"ת תשע"ב מס' 7040 מיום 11.10.2011 עמ' 26 – צו תשע"ב-2011 (החלפת התוספות הראשונה והשניה).

ק"ת תשע"ב מס' 7134 מיום 27.6.2012 עמ' 1326 – צו (מס' 2) תשע"ב-2012 (החלפת התוספות הראשונה והשנייה) (ת"ט ק"ת תשע"ב מס' 7144 מיום 23.7.2012 עמ' 1506).

ק"ת תשע"ה מס' 7501 מיום 18.3.2015 עמ' 1046 – צו תשע"ה-2015 (החלפת התוספות הראשונה והשנייה).

ק"ת תשע"ו מס' 7612 מיום 1.2.2016 עמ' 686 – צו תשע"ו-2016 (החלפת התוספות הראשונה והשנייה).

ק"ת תשע"ז מס' 7817 מיום 25.5.2017 עמ' 1115 – צו תשע"ז-2017 (החלפת התוספות הראשונה והשנייה).

ק"ת תשע"ז מס' 7851 מיום 15.8.2017 עמ' 1664 – הוראת שעה תשע"ז-2017; תוקפה עד יום 19.10.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7979 מיום 29.3.2018 עמ' 1746 – הוראת שעה תשע"ח-2018; תוקפה מיום 30.3.2018 עד יום 8.10.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8022 מיום 17.6.2018 עמ' 2189 – צו תשע"ח-2018; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

3. (א) תחילתם של סעיפים 1(1)(ב), 1(2)(א)(1), 2(1)(ב) ו-2(2)(ב) לצו זה, 7 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

 (ב) תחילתם של סעיפים 1(3) ו-2(3) לצו זה, 30 ימים מיום התחילה.

ק"ת תשע"ט מס' 8100 מיום 31.10.2018 עמ' 689 – צו תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8219 מיום 14.5.2019 עמ' 3230 – הוראת שעה תשע"ט-2019; תוקפה מיום 13.5.2019 עד יום 28.10.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8571 מיום 21.5.2020 עמ' 1446 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה מיום 22.5.2020 עד יום 17.10.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8609 מיום 18.6.2020 עמ' 1594 – צו תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8743 מיום 9.9.2020 עמ' 2641 – צו (מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9295 מיום 25.3.2021 עמ' 2800 – צו תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9295 מיום 25.3.2021 עמ' 2803 – צו (מס' 2) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9295 מיום 25.3.2021 עמ' 2804 – הוראת שעה תשפ"א-2021; תוקפה מיום 26.3.2021 עד יום 5.10.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות