אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005

 

חקלאות טבע וסביבה – גנים שמורות ואתרים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אכרזה על ערכי טבע מוגנים

Go

2

סעיף 3

סייג לתחולה

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2

 

תוספת

Go

2

 


אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, אני מכריז לאמור:

הגדרות

1.       באכרזה זו –

          "שמורת האלמוגים" – חלק ממימי החופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ-400 מטרים דרומית לנחל שלמה (קו רוחב 8806) לבין גבול ישראל ומצרים, מקו גאות המים שבחוף במערב, לבין גבול מימי חופין במזרח;

          "שמורות הים התיכון" – חלקים ממימי חופין ומחוף המדינה בים התיכון המשתרעים מטנטורה (קו רוחב 2248) עד שפך נחל מערות (קו רוחב 2306) ומהכפר אכזיב (קו רוחב 2726) עד גבול ישראל ולבנון, מקו גאות המים שבחוף במזרח ועד למרחק של 2,000 מטרים מאותו קו במערב.

אכרזה על ערכי טבע מוגנים

2.    ערכי הטבע המפורטים בתוספת מוכרזים בזה ערכי טבע מוגנים בכל הארץ אלא אם כן צוין לצדם אחרת.

סייג לתחולה

3.    אכרזה זו לא תחול על צמח תרבות שהוא ערך טבע מוגן מן המנויים בחלק א' (צומח) של התוספת; לענין זה, "צמח תרבות" – צמח שנזרע או נשתל בידי אדם בגידול חקלאי או בגינת נוי ושאיננו, כולו או חלקו, מן הבר.

ביטול

4.    אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל"ט-1979 – בטלה.

תחילה

5.    תחילתה של אכרזה זו 30 ימים מיום פרסומה.

 

אכרזה תש"ף-2019

תוספת

(תקנה 2)

ערכי הטבע המוגנים

השם המדעי

האזור המוגן

חלק א': צומח

 

 

1. שרכיים:

 

 

אברה ארוכת-עלים

Pteris vittata L.

 

אברנית הנשר

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

 

אספלנון הגליל

Asplenium trichomanes L.

 

אספלנון הנקיקים

Asplenium ruta-muraria L.

 

אספלנון שחור

Asplenium onopteris L.

 

גפית הביצה

Thelypteris palustris (A. Gray) Schott

 

גריזית אירופית

Asplenium scolopendrium L.

 

גריזית נאה

Asplenium sagittatum (DC.) A.J.Bange

 

דנדנה רפואית

Asplenium ceterach L.

 

חשפונית עדינה

Anogramma leptophylla (L.) Link

 

לשון-אפעה קטנה

Ophioglossum lusitanicum L.

 

לשון-אפעה רבת-עלים

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

 

מרסיליה זעירה

Marsilea minuta L.

 

רב-רגל פשוט

Polypodium cambricum L.

 

שבטבט גדול

Equisetum telmateia Ehrh.

 

שערות-שולמית מצויות

Adiantum capillus-veneris L.

 

שרכייה אשונה

Dryopteris pallida (Borry) C.Chr. ex Maire & Petitm.

 

שרכרך הסלעים

Cosentinia vellea (Aiton) Tod.

 

שרכרך ריחני

Cheilantos acrostica (Balb.) Tod.

 

2. צמחים בעלי פרחים (יבשתיים):

 

 

אבגר צהוב

Agrimonia eupatoria L

 

אבובית עדינה

Ziziphora tenuior L.

 

אבוטילון הודי

Abutilon indicum (L.) Sweet

 

אגמון שרוע

Schoenoplectiella supina (L.) Lye

 

אגמית רבת-שורשים

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden

 

אגס סורי

Pyrus syriaca Boiss.

 

אגרוסטמת השדות

Agrostemma githago L.

 

אדמונית החורש

Paeonia mascula (L.) Mill.

 

אדר סורי

Acer obtusifolium Sm.

 

אדר קטן-עלים

Acer monspessukanum L.

 

אוג מחומש

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf.

 

אוג קוצני

Rhus tripartita (Ucria) Grande

 

אוזנן משולשן

Chlamydophora tridentata (Delile) Less.

 

אוכם ארץ-ישראלי

Suaeda palaestina Eig & Zohary

 

אוכם חד-ביתי

Suaeda monoica Forssk. Ex J.F. Gmel.

 

אולדנית הכף

Oldenlandia capensis L.f.

 

אורן ירושלים (למעט אם ניטע בידי אדם)

Pinus halepensis Mill.

 

אזוב מצוי

Origanum syriacum L.

 

אזוביון דגול

Lavandula stoechas L.

 

אזובית רמון

Origanum ramonense Danin

 

אחי-חרגל אפריקני

Oxystelma alpini Decne.

 

אחילוטוס שעיר

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

 

אחילוף החורן

Biarum auraniticum Mouterde

 

אחילוף זעיר

Biarum Olivieri Blume

 

אחירותם החורש

Spartium junceum L.

 

אטד רב-פרחים

Lycium depressum Stocks

 

הסוג אירוס

Iris sp.

 

אכסף מבריק

Cytisopsis pseudocytisus (Boiss.) Fertig

 

אלה אטלנטית

Pistacia atlantica Desf.

 

אלה ארץ-ישראלית

Pistacia palaestina Boiss.

 

אלון חרמוני

Quercus look Kotschy

 

אלון התבור

Quercus ithaburensis Decne.

 

אלון התולע

Quercus boissieri Reut.

 

אלון מצוי

Quercus calliprinos Webb

 

אלון שסוע

Quercus cerris L.

 

אלטין הדורים

Elatine alsinastrum L.

 

אליאריה שומית

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

 

אלמוות ארץ-ישראלי

Paronychia Palaestina Eig

 

אלמוות שיכני

Paronychia echinulata Chater

 

אלף-עלה משובל

Myriophyllum spicatum L.

 

אלקנת הגליל

Alkanna galilaea Boiss.

 

אמברוסיה ימית

Ambrosia maritima L.

 

אמניה מצרית

Ammannia baccifera L.

 

אנדרוסק חד-שנתי

Androsace maxima L.

 

אנטיכריס בלוטי

Anticharis glandulosa (Ehrenb. & Hempr.) Asch.

 

אנטינורית האיים

Antinoria insularis Parl.

 

אספסת איטלקית

Medicago italica (Mill.) Fiori

 

אספסת החילזון

Medicago murex Willd.

 

אסתר הביצות

Aster tripolium L.

 

אקינוס ריחני

Acinos rotundifolius Pers.

 

ארביס אוזני

Arabis auriculata Lam.

 

ארביס קווקזי

Arabis alpina L.

 

ארכובית החוף

Polygonum maritimum L.

 

ארכובית צמירה

Periscaria lanigera (R. Br.) Sojak

 

ארנין ההרים

Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less.

 

ארנריה נימית

Arenaria tremula Boiss.

 

אשבל ארך-שיבולת

Stachys longispicata Boiss. & Kotschy

 

אשבל השדה

Stachys arvensis (L.) L.

 

אשבל זהרי

Stachys zoharyana Eig

 

אשבל נאה

Stachys spectabilis Choisy ex DC.

 

אשבל נמרוד

Stachys paneiana Mouterde

 

אשחר דו-זרעי

Rhamnus disperma Boiss.

 

אשחר הלבנון

Rhamnus libanotica Boiss.

 

אשחר מנוקד

Rhamnus pubctata Boiss.

 

הסוג אשל

Tamarix sp.

נגב ועמק הערבה (למעט חלקות עיבוד ושולי דרכים)

אשמר קוצני

Paliurus spina-christi Mill.

 

הסוג בבונג

Matricaria sp.

 

בולנתוס דק-גבעול

Bolanthus filicaulis (Boiss.) Barkoudah

 

בופונית רמון

Bufonia ramonensis Danin

 

בוצין בירותי

Verbascum berytheum Boiss.

 

בוצין הבשן

Verbascum qulebicum Post

 

בוצין הגליל

Verbascum galilaeum Boiss.

 

בוצין קיסריון

Verbascum caesareum Boiss.

 

בוציץ סוככני

Butomus umbellatus L.

 

בוקיצה שעירה

Ulmus minor Mill.

 

בורהביה זוחלת

Boerhavia repens L.

 

בן-בצת מרוחק

Puccinellia distans (L.) Parl.

 

בן-חיטה מעובה

Aegilops crassa Boiss.

 

בן-חילף הביצות

Eragrostis sarmentosa (Thunb.) Trin.

 

בן-חצב החורש

Scilla cilicica Siehe

 

בן-חצב יקינתוני

Scilla hyacinthoides L.

 

בן-חרצית נגבי

Tanacetum negevensis sp. Nova Shmida

 

בקיה דקת-עלים

Vicia tenuifolia Roth

 

בקיית הבזלת

Vicia basaltica Plitmann

 

בקיית החולה

Vicia hulensis Plitmann

 

בקיית יזרעאל

Vicia esdraelonensis Warb. & Eig

 

בקיית קפריסין

Vicia cypria Kotschy

 

בקעצור שלוש-האונות

Saxifraga tridactylites L.

 

בר-דורבן מזרחי

Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet

 

בר-זית בינוני

Phillyrea latifolia L.

 

בר-לוע סיני

Lindenbergia sinaica (Decne.) Benth.

 

ברגייה אמנית

Bergia ammannioides F.Heyne ex Roth

 

ברולה זקופה

Berula erecta (Huds.) Coville.

 

ברזילון כפוף-שיניים

Sideritis romana subsp. Curvidens (Stapf) Holmboe

 

בת-אורז משושה

Leersia hexandra Sw.

 

גביעול מאוגד

Velezia fasciculata Boiss.

 

הסוג גביעונית

Fritillatia sp.

 

גופנן המדבר

Cordia sinensis Lam.

 

גומא אזמלני

Cyperus nitidus Lam.

 

גומא הירקון

Cyperus corymbosus Rottb.

 

גומא הפפירוס

Cyperus papyrus L.

 

גומא נאה

Cyperus jeminicus Rottb.

 

גומא צפוף-שיבולת

Cyperus eleusinoides Kunth

 

גומא רחב-עלים

Cyperus latifolius Poir.

 

גומא שרוני

Cyperus sharonensis Danin & Kukkonen

 

גלדן מוארך

Elytrigia elongata (Host) Nevski

 

גלונית פלשתית

Ballota philistaea Bornm.

 

גמדונית מזרחית

Rhizocephalus orientalis Boiss.

 

געדה זעירת-פרחים

Teucrium parviflorum Schreb.

 

געדה קוצנית

Teucrium spinosum L.

 

געדה קיפחת

Teucrium procerum Boiss. & Blanche

 

געדת הביצות

Teucrium scordium L.

 

גפוף קוצני

Atraphaxis spinosa L.

 

גרגרנית חד-פרחית

Trigonella monantha (C. A. Mey.) Trautv.

 

גרויה שעירה

Grewia villosa Willd.

 

גרניון הלבנון

Geranium libani P.H.Davis

 

גרניון נאה

Geranium columbinum L.

 

דבקה זנובה

Galium chaetopodum Rech. f.

 

דבקה שרועה

Galium humifusum M. Bieb.

 

דבקת הנחלים

Galium rivale (Sm.) Griseb.

 

דבקת יריחו

Galium hierochuntinum Bornm.

 

דבקת פלשת

Galium philistaeum Boiss.

 

דו-כנף ריחנית

Iberis odorata L.

 

דו-פרית מכורבלת

Aethionema carneum (Banks & Sol.) B. Fedtsch.

 

דו-שן משולש

Bidens tripartita L.

 

דובדבן שרוע

Cerasus prostrata (Labill.) Ser.

 

דוגון ירושלמי

Lachnophyllum noaeanum Boiss.

 

דוחנן דק

Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb.

 

דולב מזרחי

Platanus orientalis L.

 

דום מצרי

Hyphaene thebaica (L.) Mart.

 

דם-המכבים האדום

Helichrysum sanguineum (L.) Kostel.

 

דמומית ארץ-ישראלית

Adonis palaestina Boiss.

 

דמומית עבת-שיבולת

Adonis aestivalis L.

 

דק-זנב מכונף

Parapholis marginata Runemark

 

דק-זנב נימי

Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubb.

 

דק-נוף צהבהב

Thalictrum isopyroides C. A. Mey.

 

דקורניה מנוצה

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

 

דרדר אשקלון

Centaurea ascalonica Bornm.

 

דרדר גדול-פרחים

Centaurea crocodylium L.

 

דרדר כחול

Centaurea cyanoides Berggren & Wahlenb.

 

דרדר נמוך

Centaurea pumilio L.

 

דרכמונית סורית

Tordylium syriacum L.

 

הדס מצוי

Myrtus communis L.

 

היפוכריס קרח

Hypochaeris glabra L.

 

הלופפליס חובק

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. Ex Ces. & al.

 

הרדופנין מנוצה

Scorzonera subintegra (Boiss.) Thiebaut

 

הרדופנין מפותל

Scorzonera tortuosissima Boiss.

 

וליסנריה סלולה

Vallisneria spiralis L.

 

ולריינית הקרינים

Valerianella carinata Loisel.

 

ולריינית קוטשי

Valerianella kotschyi Boiss.

 

ורד דביק

Rosa pulverulenta M.Bieb.

 

ורד הכלב

Rosa canina L.

 

ורד צידוני

Rosa phoenicia Boiss.

 

ורוניקה עדינה

Veronica anagalloides Boiss.

 

ורוניקת החולה

Veronia lysimachioides Boiss.

 

זגאה ארגמנית

Zoegea purpurea Fresen.

 

זהבית אדמדמת

Gagea libanotica (Hochst.) Greuter

 

זהבית שעירה

Gagea villosa (M. Bieb.) Duby

 

זהבית שרונית זן שרונית

Gagea datana Chodat & Beauverd var. dayana

 

זוגן לבן

Zygophyllum album L. f.

 

זון פרסי

Lolium persicum Boiss. & Hohen. ex Boiss.

 

זכריני זקוף-עוקצים

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

 

זליה מחומשת

Zaleya pentandra (L.) Jeffrey

 

זמזומית ורבורג

Bellevalia warburgii Feinbrun

 

זמזומית זהרי

Bellevalia zoharyi Feinbrun

 

זנב-עכבר פעוט

Myosurus minimus L.

 

זנב-שועל ביצתי

Alopecurus arundinaceus Poir.

 

זצניה מזרחית

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

 

זקום מצרי

Balanites aegyptiaca (L.) Delile

 

זקן-תיש מדברי

Tragopogon collinus DC.

 

זרעזיף המדבר

Lasiospermum brachyglossum DC.

 

חבושית המטבעות

Cotoneaster nummularius Fisch. & C.A.Mey.

 

חבלבל מדברי

Convolvulus fatmensis G. Kunze

 

הסוג חבצלת

Pancratium sp.

 

חגוית החומות

Valantia muralis L.

 

חד-אבקן ארוך-פרחים

Centranthus longiflorus Steven

 

חודיים מנוצים

Andrzeiowskia cardamine Rchb.

 

חוזרר החורש

Eriolobus trilobatus (Labill. Ex Poir.) M.Roem.

 

חוחן גדול-ראשים

Onopordum macrocephalum Eig

 

חוחן קרדני

Onopordum carduiforme Boiss.

 

חולית החוף

Cutandia maritima (L.) Barbey

 

חומעת האווירון

Rumex aeroplaniformis Eig

 

חלבלוב השיח

Euphorbia dendroides L.

 

חלביב יווני

Periploca graeca L.

 

חלביב רותמי

Periploca aphylla Decne.

 

חלבלוב מצרי

Euphorbia forskalii Gay

 

חלבלוב עב-זרע

Euphorbia phymatosperma Boiss. & Gaill.

 

חלבלוב קטן-פרי

Euphorbia microsphaera Boiss.

 

חלבלוב שעיר

Euphorbia hirsuta L.

 

חלבלוב שרוע

Euphorbia peplis L.

 

חלוק זהרי

Petrorhagia zoharyana A.Liston

 

חלוק ערבי

Petrorhagia arabica (Boiss.) P.W.Ball & Heywood

 

חלמונית גדולה

Sternbergia clusiana (Ker Gawler) Spreng.

 

חמד איג

Haloxylon eigii (Iljin) Danin & Heller

 

חמשן זוחל

Potentilla reptans L.

 

חצב מצוי

Drimia maritima (L.) Stearn

 

חרוב מצוי

Ceratonia siliqua L.

 

חרחבינה חופית

Eryngium maritimum L.

 

חרחבינה טובענית

Eryngium barrelieri Boiss.

 

חרצית דביקה

Chrysantemum viscosum Desf.

 

טובענית אביבית

Callitriche lenisulca Clavaud

 

טובענית העוקצים

Callitriche brutia Petagna

 

טופח ארך-עמוד תת-מין מכונף

Lathyrus gorgonei Parl.

 

טופח דביק

Lathyrus gloeospermus Warb. & Eig

 

טופח הגליל

Lathyrus spathulatus Celak.

 

טופח חכלילי

Lathyrus setifolius L.

 

טופח עדין

Lathyrus nissolia L.

 

טופח עדשתי

Lathyrus lentiformis Plitmann

 

טופח קסיוס

Lathyrus cassius Boiss.

 

טופל אדום

Cynomorium coccineum L.

 

טורגניה רחבת-עלים

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

 

טיסדליה שסועה

Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell.

 

טפרוסיה נובית

Tephrosia nubica (Boiss.) Baker

 

יורינאה טרשית

Jurinea staehelinae (DC.) Boiss.

 

יינית כמנונית

Oenanthe pimpinelloides L.

 

יינית נבובה

Oenanthe fistulosa L.

 

הסוג יערה

Lonicera sp.

 

יצהרון המכסיף

Elaeagnus angustifolia L.

 

יקינתון מזרחי

Hyacinthus orientalis L.

 

ישרוע מאוגד

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C. E. Hubb.

 

כדורן ענף

Sparganium erectum L.

 

כדרורית המים

Wolffia arrhiza (L.) Wimm.

 

כחלית ההרים

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herbert

 

כליל החורש

Cercis siliquastrum L.

 

כלך דו-דורי

Ferula biverticillata Thieb.

 

כלך דנין

Ferula daninii Zohary

 

כלנית מצויה

Anemone coronaria L.

 

כמנונית קופטית

Trachyspermum ammi (L.) Sprague

 

כף-חתול זוחלת

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites.

 

כף-חתול שרועה

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 

כף-עוף מנוצה

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

 

הסוג כף-צפרדע

Alisma sp.

 

כרבה מזרחית

Crambe orientalis L.

 

כרוב כרתי

Brassica cretica Lam.

 

כריך גומאי

Carex pseudocyperus L.

 

כריך חד

Carex acutifornis Ehrh.

 

כריך נמוך

Carex hallerana Asso

 

כריך שעיר

Carex hispida Willd.

 

הסוג כרכום

Crocus sp.

 

כשות בבלי

Cuscuta babylonica Choisy

 

כשות גס

Cuscuta monogyna Vahl

 

כתריים אדמדמים

Dipcadi erythraeum Webb & Berth.

 

לבנה רפואי

Styrax officinalis L.

 

לוטוס אילתי

Lotus glinoides Delile

 

לוטוס קרח

Lotus cytisoides L.

 

לוע-ארי גדול

Antirrhinum majus L.

 

לוענית גדולת-עלים

Scrophularia macrophylla Boiss.

 

לוענית יריחו

Scrophularia hierochuntina Boiss.

 

לחך הודי

Plantago arenaria Waldst. & Kit.

 

ליסאה סורית

Lisaea strigosa (Banks & Sol.) Eig

 

לפופית החיצים

Ipomoea sagittata Poir.

 

לשון-פר מזרחית

Anchusa ovata Lehm.

 

לשון-שור נגבית

Hormuzakia negevensis (Danin) Danin & Hilger

 

לשישית מקומטת

Chrozophora plicata (Vahl) A.Juss. ex Spreng.

 

לשנן בובה

Glossonema boveanum (Decne.) Decne.

 

מגלית מצרית

Hypecoum aegyptiacum (Forssk.) Asch. & Schweinf.

 

מגנונית פקטורי

Callipeltis factorovskyi (Eig) Ehrend.

 

מגסטומה זעירה

Ogastemma pusillum (Coss. & Durand ex Bonnet & Barratte) Brummitt

 

מדד הביצות

Ludwigia palustris (L.) Elliott

 

מורינגה רותמית

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori

 

מורית קלוטה

Smyrnium connatum Boiss. & Kotschy ex Kotschy

 

מורן החורש

Viburnum tinus L.

 

מושיובית הגליל

Mosheovia galilaea Eig

 

מחומש לולייני

Pentatropis nivalis (J.F.Gmel.) Field & Wood

 

מחרוזת קשתית

Enarthrocarpus arcuatus Labill.

 

מיאגרון אוזני

Myagrum perfoliatum L.

 

מילה סורית

Fraxinus syriaca Boiss.

 

מימון הצפרדעים

Hydrocharis morsus-ranae L.

 

מיש דרומי

Celtis australis L.

 

מישויה פעמונית

Michauxia campanuloides L'Her.

 

מכבד הביצות

Cladium mariscus (L.) Pohl

 

מלוכיה משולשת

Corchorus trilocularis L.

 

מלחית הבורית

Salsola soda L.

 

מלענן דראר

Stipagrostis drarii (Taeck.) de Winter

 

מלפפון משולש

Cucumis acidus Jacq. f.

 

מניפנית גרוזית

Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A. Mey.

 

מנכיה עדינה

Moenchia erecta (L.) P.Gaertn & al.

 

מנתור ערבי

Matthiola atabica Boiss.

 

מסרק ארץ-ישראלי

Scandix palaestina (Boiss.) Boiss.

 

מסרק דרומי

Scandix australis L.

 

מסרק כוכבי

Scandix stellata Banks & Sol.

 

מסרק ריסני

Scandix blepharicarpa O.Cohen

 

מעלה-עשן מדברי

Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne.

 

מקור-חסידה תמים

Erodium subintegrifolium Eig

 

מרואה עבת-עלים

Maerua crassifolia Forssk.

 

מרווה כחולה

Salvia indica L.

 

מרווה מרושתת

Salvia sclarea L.

 

מרווה משולשת

Salvia fruticosa Mill.

 

מרווה רחבת-גביע

Salvia multicaulis Vahl

 

מרווה ריחנית

Salvia dominica L.

 

מרווה שסועה

Salvia ceratophylla L.

 

מרוות איג

Salvia eigii Zohary

 

מרוות החפים

Salvia bracteata Banks & sol.

 

מרוות הפטל

Salvia rubifolia Boiss.

 

מרסיה זעירה

Maresia nana (DC.) Batt.

 

משפחת הסחלביים

Orchidaceae

 

מתקה טובענית

Glyceria notata A. Chev.

 

נאדיד המים

Utricularia australis R. Br.

 

נהרונית מסולסלת

Potamogeton crispus L.

 

נהרונית שקופה

Potamogeton lucens L.

 

נופר צהוב

Nuphar lutea (L.) Sm.

 

נורית אסיה

Ranunculus asiaticus L.

 

נורית הביצות

Ranunculus ophioglossifolius Vill.

 

נורית הלב

Ficaria verna Huds.

 

נורית המים

Ranunculus peltatus Schrank

 

נורית כדורית

Ranunculus sphaerospermus Boiss. & Blanche

 

נורית נימית

Ranunculus trichophyllus Chaix

 

נורית עגולת-עלים

Ranunculus saniculifolius Viv.

 

נורית קושטא

Ranunculus constantinopolitanus (DC.) D'Urv.

 

נטופית רפואית

Althaea officinalis L.

 

ניל מכסיף

Indigofera articulata Gouan

 

נימפאה לבנה

Nymphaea alba L.

 

נימפאה תכולה

Nymphaea nouchali Burm. f. var. caerulea (Savigny) Verdc.

 

נסמנית קיפחת

Urochloa mutica (Forssk.) Nguyen

 

נענע המים

Mentha aquatica L.

 

נעצוצית סבוכה

Cardopatium corymbosum (L.) Pers.

 

נץ-חלב הרודיאני

Ornithogalum sp.nova (Deen.) Decne

 

נץ-חלב חום

Ornithogalum fuscescens Boiss. & Gaill.

 

נץ-חלב שטוח-עלים

Ornithogalum cuspidatum Bertol.

 

הסוג נרקיס

Narcissus sp.

 

סגולית הכלאיים

Legousia hybrida (L.) Delarbre

 

סגל עטוי

Viola occulta Lehm.

 

סגל תמים

Viola pentadactyla Fenzl

 

סהרון משתלשל

Cocculus pendulus (J.R. & G.Forst.) Diels

 

סווד אצטרובלי

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.

 

סומקן ענקי

Onosma gigantea Lam.

 

סיסן זוני

Catapodium marinum (L.) C. E. Hubb

 

הסוג סייפן

Gladiolus sp.

 

סלוודורה פרסית

Salvadora persica L.

 

סם-כלב מזרחי

Trachomitum venetum (L.) Woodson

 

סמר הפרקים

Juncus articulatus L.

 

סמר ענף

Juncus sphaerocarpus Nees

 

ספה המים

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.

 

ספלול הגליל

Aristolochia billarfierei Jaub. & Spach

 

ספלול מטפס

Aristolochia sempervirens L.

 

ספלול ססגוני

Aristolochia paecilantha Boiss.

 

הסוג ספלילה

Hydrocotyle sp.

 

סרפד חולה

Urtica kioviensis Rogow.

 

הסוג סתוונית

Colchicum sp.

 

הסוג עדעד

Limonium sp.

 

הסוג עוזרר

Crategus sp.

 

עטיינית ארוכה

Crypsis acuminata Trin.

 

עטיינית מגובבת

Crypsis minuartioides (Bornm.) Mez

 

עיריוני צהוב

Asphodeline lutea (L.) Rchb.

 

עיריוני קצר

Asphodeline brevicaulis (Bertol.) J.Bay ex Baker

 

עירית דביקה

Asphodelus viscidulus Boiss.

 

עירית נטויה

Asphodelus refractus Boiss.

 

עכובית הגלגל

Gundelia tournefortii L.

 

עלקת ארץ-ישראלית

Orobanche palaestina Reut.

 

עלקת שולץ

Orobanche schultzii Mutel

 

עצבונית החורש

Ruscus aculeatus L.

 

עציון פרסי

Haloxylon persicum Bunge

 

ער אציל

Laurus nobilis L.

 

ערבה לבנה

Salix alba L.

 

ערבה מחודדת

Salix acmophylla Boiss.

 

ערבז החוף

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

 

ערברבה קטנת-פרחים

Epilobium parviflorum Schreb.

 

עריר הלבנון

Eremurus spectabilis M.Bieb.

 

הסוג ערער

Juniperus sp.

 

עשנן הגליל

Fumaria petteri Rchb.

 

פואת הצבעים

Rubia tinctorum L.

 

פומה פרסית

Hueblia calycina (Banks & Sol.) Speta

 

פיגמית הסלע

Haplophyllum poorei C.C.Towns.

 

פיקוס בת-שקמה

Ficus palmata Forssk.

 

פיקוס השקמה

Ficus sycomorus L.

 

פלומית בובה

Doellia bovei (DC.) Anderb.

 

פעמונית הדורה

Campanula peregrina L.

 

פעמונית צידונית

Campanula sidoniensis Boiss. & Blanche

 

פקעון הכלך

Bunium ferulaceum Sm.

 

פרג סיני

Papaver decaisnei Elkan

 

פרגת ארם-צובא

Glaucium aleppicum Boiss. & Hausskn.

 

פרע אזובי

Hypericum amblysepalum Hochst.

 

פרע מחודד

Hypericum quadrangulum L.

 

פרע מנוקב

Hypericum perforatum L.

 

פרע ריחני

Hypericum hircinum L.

 

פרעושית טיונית

Pulicaria inuloides (Poir.) DC.

 

פשתה משולשת

Linum trigynum L.

 

פשתנית משולשת

Linaria triphylla (L.) Mill.

 

פשתנית קטנת-פרחים

Linaria simplex Desf.

 

פשתנית ריסנית

Linaria pelisseriana (L.) Mill.

 

פשתת החוף

Linum maritimum L.

 

פתילת-המדבר הגדולה

Calotropis procera (Aiton) Aiton f.

 

הסוג צבעוני

Tulipa sp.

 

צורית ארץ-ישראלית

Sedum palaestinum Boiss.

 

ציפורן החודים

Dianthus cyri Fisch. & C.A.Mey.

 

ציפורן יהודה

Dianthus monadelphus Vent.

 

ציפורן משתלשל

Dianthus pendulus Boiss. & Blanche

 

ציפורן סיני

Dianthus sinaicus Boiss.

 

ציפורנית גדולת-שיניים

Silene macrodonta Boiss.

 

ציפורנית זעירה

Silene sedoides Poir.

 

ציפורנית חדת-שיניים

Silene oxyodonta Barbey

 

ציפורנית חופית

Silene modesta Boiss. & Blanche

 

ציפורנית מצוייצת

Silene physalodes Boiss.

 

ציפורנית שרונית

Silene papillosa Boiss.

 

ציצן פרסי

Enneapogon persicus Boiss.

 

ציצן קצר

Enneapogon desvauxii P.Beauv.

 

צלבית החוף

Crucianella maritima L.

 

צלע-שור אשונה

Bupleurum brevicaule Schltdl.

 

צלע-שור דקיקה

Bupleurum orientale Snogerup

 

צלען הגליל

Gonocytisus pterocladus (Boiss.) Spach

 

צלף רותמי

Capparis ramonensis Danin

 

צפצפת הפרת

Populus euphratica Oliv.

 

צתרה ורודה

Satureja thymbra L.

 

צתרה מדברית

Satureja thymbrifolia Hedge & Feinbrun

 

צתרנית משובלת

Thymbra spicata L.

 

קדד אפיל

Astragalus trimestris L.

 

קדד דליל

Astragalus sparsus decne.

 

קדד הקרקפות

Astragalus oocephalus Boiss.

 

קדד לביד

Astragalus fruticosus Forssk.

 

קדד נאה

Astragalus cretaceus Boiss. & Kotschy

 

קדד קצר-שיבולת

Astragalus brachystachys DC.

 

קדר סיבר

Astragalus sieberi DC.

 

קוצן גיירדו

Cirsium gaillardotii Boiss.

 

קוצן מכונף

Cirsium alatum (S. G. Gmel.) Bobrov

 

קורנית מקורקפת

Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f.

 

קחוון החוף תת-מין פלשתי

Anthemis leucanthemifolia Boiss. & Blanche

Subsp. Philistea (Boiss.) Eig

 

קחוון קטן-עלים

Anthemis parvifolia Eig

 

קחוון קצר-פרות

Anthemis brachycarpa Eig

 

קחוון שקוף

Anthemis hyalina DC.

 

קחוון קטום-מוצים

Anthemis amblyolepis Eig

 

קטלב מצוי

Arbutus andrachne L.

 

קיטה סוככנית

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

 

קיצנית אשכולית

Carlina racemosa L.

 

קערורית הביצה

Scutellaria galericulata L.

 

קרן-יעל סורית

Chorispora purpurascens (Banks & Sol.) Eig

 

קרנן טבול

Ceratophyllum submersum L.

 

הסוג קרקש

Colutea sp.

 

רומולאה זעירה

Romulea columnae Sebastiani & Mauri

 

רופיית הים

Ruppia maritima L.

 

רוריפה טובענית

Rorippa amphibia (L.) Besser

 

רותם המדבר

Retama raetam (Forssk.) Webb

 

הסוג ריבס

Rheum sp.

 

רכפה כרסנית

Reseda globulosa Fisch. & C.A.Mey.

 

רפרפון עדין

Zingeria biebersteiniana (Claus) P.Smirn.

 

רקפת יוונית

Cyclamen coum Mill.

 

רקפת מצויה

Cyclamen persicum <ill.

 

רתמה קוצנית

Genista fasselata Decne.

 

שבטוט מצויץ

Calligonum comosum L'Her.

 

שביט אתיופי

Cometes abyssinica R. Br.

 

שברק ססגוני

Ononis variegata L.

 

שום גבוה

Allium ampeloprasum L.

 

שום דרומי

Allium negevense Kollmann

 

שום הגלגל

Allium schubertii Zucc.

 

שום הגליל

Allium meronense Fragman & R.M. Fritsch

 

שום החורשים

Allium dumetorum Feinbrun & Szel.

 

שום הפטמות

Allium papillare Boiss.

 

שום לבן-קליפות

Allium albotunicatum O. Schwarz

 

שום סיני

Allium sinaiticum Boiss.

 

שום סתווי

Allium tardiflorum Kollmann & Shmida

 

שום עקרון

Allium akirense Friesen & Fragman

 

שום קולמן

Allium kollmannianum Brullo, Pavone & Salmeri

 

שום שחור

Allium basalticum Fragman & R.M. Fritsch

 

שוש קרח

Glycyrrhiza glabra L.

 

שושן צחור

Lilium candidum L.

 

שזיף הדוב

Prunus ursina Kotschy

 

שחורן חלק

Anthephora laevis Stapf & C.E. Hubb

 

שחליים גבוהים

Lepidium latifolium L.

 

שחליים שרועים

Lepidium aucheri Boiss.

 

שיבולת-שועל שונת-גלומות

Avena clauda Durieu

 

הסוג שיזף

Zizphus sp.

 

שיח-אברהם המצוי

Vitex agnus castus L.

 

שיטה מלבינה

Faidherbia albida (Delile) A.Chev.

 

שיטה סוככנית

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 

שיטה סלילנית

Acacia raddiana Savi

 

שיטת הנגב

Acacia pachyceras O. Schwartz

 

שילשון מישל

Trisetaria michelii (Savi) D. Heller

 

שלהבית הגלגל

Phlomis pungens Willd.

 

שלהבית סורית

Phlomis syriaca Boiss.

 

שלהבית צהובת-עלים

Phlomis chrysophylla Boiss.

 

שלחופן עטוי

Anthyllis vulneraria L.

 

שמשונית הטיפין

Xolantha guttata (L.) Raf.

 

שנין קטן

Heterocaryum subsessile Vatke

 

הסוג שקד

Amygdalus sp.

 

שרביטן מכונף

Ephedra alata Decne.

 

שרוכנית ארץ-ישראלית

Corrigiola palaestina Chaudhri

 

שרוכנית החוף

Corrigiola litoralis L.

 

שרשר רב-שנתי

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott

 

תודרנית קטנה

Olimarabidopsis pumila (Celak.) Al-Shehbaz, O'Kane & R. A. Price

 

תורמוס ההרים

Lupinus pilosus L.

 

תורמוס צהוב

Lupinus luteus L.

 

תורמוס צר-עלים

Lupinus angustifolius L.

 

תכלתן מזרחי

Brunnera orientalis (Schenk) I.M.Johnst.

 

תלת-חוד מבריק

Triplachne nitens (Guss.) Link

 

תלת-מלען ארוך

Aristida sieberiana Trin.

 

תלתן דגול

Trifolium billardieri Spreng.

 

תלתן ישראלי

Trifolium israeliticum D. Zohary & Katzn.

 

תלתן נימי

Trifolium micranthum Viv.

 

תלתן סלמוני

Trifolium salmoneum Mouterde

 

תלתן צר-עלים

Trifolium angustifolium L.

 

תמר מצוי

Phoenix dactylifera L.

 

3. צמחים בעלי פרחים (עשבי ים):

 

 

גלית גדולה

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.

 

ימון ביצני

Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f.

 

ימון הקשקשים

Halophila stipulacea (Forssk.) Asch.

 

ימית חד-עורקית

Halodule uninervis (Forssk.) Asch.

 

צינורית גלילנית

Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy

 

חלק ב': חי

 

 

(1) חסרי חוליות:

 

 

(א) כל חסרי החוליות

Invertebrata

שמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון

(ב) מערכת הספוגיים

Porifera

 

(ג) מערכת הצורבים (למעט מדוזות בים התיכון)

Cnidaria

 

(ד) מערכת קווצי העור

Echinodermata

 

(ה) מערכת רכיכות

Mollusca

 

למעט סילוניות (ראש-רגליים) בים התיכון

Cephalopoda

 

(ו) מערכת הסרטנאים:

Crustacea

 

חולון החוף

Ocypode cursor

 

חולון ים-סופי

Ocypode saratan

 

סומית (סרטן עיוור)

Typhlocaris sp.

 

משפחת המחושתניים

Palinuridae

 

משפחת הכפניים

Scyllaridae

 

(ז) סדרת הפרפראים:

Lepidoptera

 

אפורית החמשן

Pyrgus serratulae alveoides

 

אפורית חלודית תת-מין ערבתית

Muschampia proteides stepporum

 

דרומי המרואה

Colotis chrysonome

 

זנב סנונית המכבים

Papilio alexanor Maccabaeus

 

כחליל הבקיה

Polyommatus amandus

 

כחליל קליאופטרה

Plebejus cleopatra

 

כתום-כנף הדו-פרית

Antocharis gruneri

 

כתמית הדרדר

Melitaea arduinna

 

כתמית הורוניקה

Melitaea cinixia

 

כתמית החרמון

Melitaea acentria

 

נחושתן-נמלים גלילי

Apharitis cilissa

 

נימפית צפונית

Melitaea collina

 

צמריר הקדד

Apharitis nesimachus

 

קרקשי הסנה

Iolana alfierii

 

(2) חוליתנים:

 

 

(א) מחלקת דגי סחוס:

Class Elasmobranchii

 

סדרת בטאים

Order Batoidea

 

סדרת הכימרות

Order Chimaeriformes

 

סדרת כרישאים

Order Selachii

 

(ב) מחלקת דגי גרם:

Class Osteichthyes

 

כל מחלקת דגי הגרם

Class Osteichthyes

שמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון

כל מחלקת דגי גרם במפרץ אילת, למעט:

Class Osteichthyes

מפרץ אילת

משפחת אספירניים

Family Sphyraenidae

 

למעט ברקודה גדולה

Sphyraena barracuda

 

משפחת גמפיליים

Family Gempylidae

 

משפחת דאוניים

Family Exocoetidae

 

משפחת דגי חרב

Family Xiphiidae

 

משפחת זאבניים

Family Muraenesocidae

 

משפחת חד-ליסתיים

Family Hemiramphidae

 

משפחת חלילניים

Family Fistulariidae

 

משפחת כחליים

Family Caesionidae

 

משפחת הלוטניים

Family Lutjanidae

 

משפחת מוליתיים

Family Mullidae

 

משפחת נימיים

Family Nemipteridae

 

משפחת סיכניים

Family Siganidae

 

משפחת ספרוסיים

Family Sparidae

 

משפחת סרדיניים

Family Clupeidae

 

משפחת עפיניים

Family Engraulidae

 

משפחת קיפוניים

Family Mugilidae

 

משפחת קולייסיים

Family Scombridae

 

משפחת רצועניים

Family Trichiuridae

 

משפחת שיפודניים

Family Belonidae

 

משפחת שרבביים

Family Gerreidae

 

משפחת צניניתיים

Family Carangidae

 

מחלקת דגי גרם בים התיכון:

 

בים התיכון

משפחת אבובוניים

Family Syngnathidae

 

משפחת דגי השמש

Family Molidae

 

דקר אלכסנדרוני

Epinephelus costae

 

משפחת חלילניים

Family Fistulariidae

 

למעט חלילן חלק

Fistularia commersonii

 

טַיָּר ים-תִּיכוֹנִי

Dactylopterus volitans

 

משפחת מורניים

Family Muraenidae

 

משפחת נפוחיתיים

Family Tetraodontidae

 

למעט לגינון נווד (נודד)

Lagocephalus spadiceus

 

למעט לגינון סואץ

Lagocephalus suezensis

 

משפחת פזיתיים

Family Anthiidae

 

משפחת צלופחיים

Family Anguillidae

 

צְמִידוֹן כַּד-אַף

Gouania wildenowi

 

צְמִידוֹן קַנְדּוֹל

Lepadogaster candollei

 

צְמִידוֹן מובְהָק

Lepadogaster lepadogaster

 

משפחת הקברנוניים

Family Gobiidae

 

קְלִינוּס כָּסֹף

Clinitrachus argentatus

 

משפחת קרנוניים

Family Blenniidae

 

משפחת שפתוניים

Family Labridae

 

משפחת תוכינוניים

Family Scaridae

 

משפחת תִּלְתּוֹנִיִּים

Family Tripterygiidae

 

דגי גרם במים מתוקים:

 

 

אמנונית יוסף

Astatotilapia flaviijosephi

 

בינון דור

Oxynoemacheilus dori

 

בינון נמרי

Oxynoemacheilus panthera

 

בינון כינרתי

Oxynoemacheilus leontinae

 

בינון הירדן

Oxynoemacheilus insignis

 

בינית ארוכת ראש למעט בכינרת

Luciobarbus longiceps

 

טברנון לסתני

Tristramella sacra

 

יבלסת

Hemigrammocapoeta nana

 

לבנונית הגולן

Pseudophoxunus drusensis

 

לבנונית הגליל

Pseudophoxinus kervillei

 

לבנון הירקון

Acnthobrama telavivensis

 

נאוית ים המלח

Aphanius richardsoni

 

עגלסת סדום

Garra ghoerensis

 

(ג) מחלקת דו-חיים

Class Amphibia

 

(ד) מחלקת זוחלים

Class Reptilia

 

(ה) מחלקת עופות, למעט דרור הבית

Class Aves

 

(ו) מחלקת יונקים למעט:

Class Mammalia

 

חולד

Spalax sp.

 

הסוג חולדה

Rattus sp.

 

מריון מצוי

Meriones tristrami

 

נברן שדות

Microtus guentheri

 

נוטריה

Myocastor coypus

 

עכבר מצוי

Mus musculus

 

חלק ג': דומם

 

 

אבטיחי אליהו

Geodot

 

בולבוסים

Bulbus

 

זקיפים ונטיפים

Stalactites and stalagmites

 

זקיפי מלח

Salt columns

 

מאובנים

Fossils

 

* הערכים בטבלה מתייחסים למינים, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

 

כ"ה בטבת התשס"ה (6 בינואר 2005)                         אריאל שרון

                                                                                                ראש הממשלה

                                                                                 וממלא מקום השר לאיכות הסביבה

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ק"ת תשס"ה מס' 6369 מיום 15.2.2005 עמ' 426.

תוקנה ק"ת תשס"ט מס' 6770 מיום 31.3.2009 עמ' 828 – אכרזה תשס"ט-2009; תחילתה 30 ימים מיום פרסומה.

ק"ת תש"ף מס' 8302 מיום 17.12.2019 עמ' 164 – אכרזה תש"ף-2019; תחילתה 30 ימים מיום פרסומה.

ק"ת תשפ"א מס' 9321 מיום 18.4.2021 עמ' 2949 – אכרזה תשפ"א-2021; ר' סעיף 2 לענין תוקף.

2. תוקפו של ערך הטבע המוגן דקר הסלעים (Epinephelus marginatus) שבתוספת לאכרזה העיקרית כתיקונה בסעיף 1 לאכרזה זו, לשנה מיום פרסומה של אכרזה זו.