צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה), תשס"ח-2008

משפט בינ"ל פומבי – הרשות הפלסטינית

משפט בינ"ל פומבי – חוזה שלום

תוכן ענינים

סעיף 1

נקודות בדיקה

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

3


צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה), תשס"ח-2008*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996, ובהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון פנים, אני מצווה לאמור:

נקודות בדיקה תק' תשע"א-2011

1.       הכניסה לישראל מהאזור והיציאה מישראל לאזור תהיה באחת מנקודות הבדיקה האלה:

(1)

                      נקודות ציון

                      שם המעבר                                                    X                      Y

אדומים (א-זעיים)                                          224988        632276

אייל (107)                                                    197470        678606

אליהו (109)                                                  200101        676809

בחורים (חיזמא)                                             224017        637311

ביתר                                                            211576        624699

גלבוע (ג'למה)                                              229286        713075

הבקעה                                                        246814        700802

הזיתים                                                         224631        631994

הל"ה                                                           205179        619843

הר חומה                                                      223391        624682

חוצה שומרון                                                203031        667802

יהושפט                                                        223043        635229

לזרוס                                                          223992        630868

מחסום א-רם                                                 638704        221872

מחסום ארבע                                                640361        219965

מחסום המנהרות (דרך האבות)                         623691        216161

מחסום רמות                                                 217943        637151

מיתר                                                            193726        583756

מכבים                                                          203812        645010

מצודות יהודה                                               210748        586660

מצפה שלם                                                   609928        238673

נילי                                                             203254        649799

עופר (ביתוניא)                                             216888        643280

עופרים                                                        203839        656980

עטרות (קלנדיה)                                            221549        640950

עין יעל                                                        627770        216301

קדרון                                                          224763        628401

רחל (300)                                                    219456        625765

ריחן                                                            211243        706244

שייח סעד                                                     627416        223956

שילה                                                           200668        660849

שער אפרים                                                  201265        688591

תאנים (105)                                                 203801        687421

תרקומיא                                                      196493        610990

תק' תשע"א-2011 ת"ט תשע"א-2011

(2)      מעבר כרם שלום; מעבר קרני; מעבר ארז.

מיום 11.1.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 493

הוספת פסקה 1(2)

מיום 27.1.2011

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6969 מיום 27.1.2011 עמ' 594

(2) מעבר כרם שלום; מעבר קרני; מערב ארז מעבר ארז.

תחילה

2.       תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008).

כ' באדר ב' התשס"ח (27 במרס 2008)

                                                                                      מאיר שטרית

                                                                                                                      שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסם ק"ת תשס"ח מס' 6660 מיום 31.3.2008 עמ' 686.

תוקן ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 493 – צו תשע"א-2011 (ת"ט *** ק"ת תשע"א מס' 6969 מיום 27.1.2011 עמ' 594). ###