צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל),
תש"ל-1970

רשויות ומשפט מנהלי – עדות דתיות

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות

תוכן ענינים

2

Go

הכרזה

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל),
תש"ל-1970*

           בתוקף סמכותה לפי סימן 2 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922, מודיעה הממשלה לאמור:

הכרזה

1.    הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל The Evangelical Episcopal Church in Israel – מוכרזת כעדה דתית.

2.    לצו זה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל), תש"ל-1970".

י"ג בניסן תש"ל (19 באפריל 1970)                        גולדה מאיר

                                                                                               ראש הממשלה* פורסם ק"ת תש"ל מס' 2557 מיום 7.5.1970 עמ' 1564.