נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה

תוכן ענינים

 

חלק א': כללי

Go

32

סעיף 1

הגדרות

Go

32

 

פרק שני: הוראות כלליות

Go

41

סעיף 2

בקשה לתעודה

Go

41

סעיף 3

הגשת בקשה

Go

41

סעיף 4

סמכויות הרשות לגבי תעודות

Go

41

סעיף 5

המצאת תעודות לשם רישום שינויים

Go

41

סעיף 6

ביטול תעודות

Go

41

סעיף 7

פטור לסוגיו

Go

41

סעיף 8

חובה למילוי תנאי תעודות

Go

41

סעיף 9

חובת החזקת תעודות

Go

41

סעיף 9א

תוית ברכב לנוהג חדש

Go

42

סעיף 10

המועד לפעולה

Go

42

סעיף 11

איסור שינויים בתעודות

Go

42

סעיף 12

כפל תעודות

Go

42

סעיף 13

חובה להודיע על שינוי

Go

42

סעיף 14

הטלת חובה

Go

42

סעיף 14א

תחולת תקנות על רכב משא

Go

42

סעיף 15

שימוש בהתאם לרשיון

Go

42

סעיף 15א

אגרות

Go

42

סעיף 15ב

תנאים למתן תעודה או לחידושה

Go

42

סעיף 15ג

ביטול תעודה או התלייתה

Go

43

 

חלק ב': הדרך והתנועה בה

Go

43

 

פרק ראשון: סמכויות

Go

43

 

סימן א': המפקח על התעבורה

Go

43

סעיף 16

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה

Go

43

סעיף 16א

מתן פטור לעורך ניסוי

Go

43

 

סימן ב': רשות תימרור מרכזית

Go

43

סעיף 17

סמכות רשות תמרור מרכזית

Go

43

 

סימן ג': רשות תימרור מקומית

Go

43

סעיף 18

סמכות רשות תמרור מקומית

Go

43

סעיף 19א

כללי תעתיק

Go

44

סעיף 19א

פטור מחובת סימון אבני שפה

Go

44

 

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

45

סעיף 20

סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

45

 

פרק שני: התנהגות בדרך

Go

45

 

סימן א': כללי

Go

45

סעיף 21

חובתו של עובר דרך

Go

45

סעיף 22

ציות לתמרורים

Go

45

סעיף 23

ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ

Go

45

סעיף 24

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה

Go

46

סעיף 25

בקיאות ברכב

Go

46

סעיף 26

הנוהג ברכב

Go

46

סעיף 27

מצב כללי של הרכב

Go

46

סעיף 28

חובה להחזיק בהגה או בכידון

Go

46

סעיף 28א

תצוגה הנראית לנהג

Go

47

סעיף 29

חובה להחזיק במושכות

Go

47

סעיף 30

מכשירים אופטיים

Go

47

סעיף 31

דרך שיוחדה למשחקי ילדים

Go

47

סעיף 32

רכב משטרה

Go

47

 

סימן ב': הכביש ונתיביו

Go

48

סעיף 33

החובה להשתמש בכביש בלבד

Go

48

סעיף 34

ייעודו של כביש, שביל או נתיב

Go

48

סעיף 35

התנועה בצד ימין

Go

48

סעיף 36

דרך מחולקת

Go

48

סעיף 37

כיוון התנועה בכביש חד סטרי

Go

48

סעיף 38

מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך

Go

48

סעיף 39

נהיגה סביב מקום חסום

Go

49

סעיף 39א

תנועת מכונה ניידת

Go

49

סעיף 39ג

תנועת טרקטורון ובטיחותו

Go

49

סעיף 39ד

תנועת טרקטור משא ובטיחותו

Go

49

סעיף 39ה

תנועת רכב שטח ובטיחותו

Go

49

סעיף 39ו

הגבלת נהיגה בטרקטור

Go

50

סעיף 39ז

תנועת מכונה ניידת רגלית

Go

50

 

סימן ב'1: קלנועית

Go

50

סעיף 39ח

פטור מחובת רישיון רכב

Go

50

סעיף 39ט

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

50

סעיף 39י

נהיגת קלנועית

Go

50

סעיף 39יא

תנועת הקלנועית

Go

50

 

סימן ב2: רכינוע

Go

50

סעיף 39יב

פטור מחובת רישיון רכב

Go

50

סעיף 39יג

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

51

סעיף 39יד

נהיגת הרכינוע

Go

51

סעיף 39טו

תנועת הרכינוע ובטיחותה

Go

51

סעיף 39טו1

מבנה הרכינוע

Go

51

 

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

Go

51

סעיף 39טז

נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר

Go

51

סעיף 39טז1

שינויים באופניים עם מנוע עזר

Go

52

סעיף 39יז

פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה

Go

52

 

סימן ב'3א: גלגינוע

Go

52

סעיף 39יח1

רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו

Go

52

סעיף 39יח2

סימון

Go

52

 

סימן ב'4: קלנועית ביטחון

Go

52

סעיף 39יט

פטור מחובת רישיון רכב

Go

52

סעיף 39כ

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

52

 

סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים

Go

52

סעיף 39כא

פטור מחובת רישיון רכב

Go

52

סעיף 39כב

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

52

סעיף 39כג

נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה

Go

52

 

סימן ב'6: רכב זעיר

Go

53

סעיף 39כד

נהיגה ברכב זעיר

Go

53

 

סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

Go

53

סעיף 40

סטיה מנתיב נסיעה

Go

53

סעיף 41

אין פניה אלא בבטחה

Go

53

סעיף 42

פניה ימינה

Go

53

סעיף 43

פניה שמאלה

Go

53

סעיף 44

פניית פרסה

Go

54

סעיף 45

נסיעה אחורנית

Go

54

 

סימן ד': פגישה ועקיפה

Go

54

סעיף 46

פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה

Go

54

סעיף 47

עקיפה

Go

54

סעיף 48

רכב שנעקף

Go

55

 

סימן ה': ריווח

Go

55

סעיף 49

ריווח בין רכב לרכב

Go

55

סעיף 50

נסיעה בשיירה

Go

55

 

סימן ו': מהירות

Go

55

סעיף 51

מהירות סבירה

Go

55

סעיף 52

האטה

Go

55

סעיף 53

בלימת פתע

Go

56

סעיף 54

מהירות מרבית מותרת

Go

56

 

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

Go

57

סעיף 55

האטה לפני מפגש

Go

57

סעיף 56

עצירה לפני מפגש

Go

57

סעיף 57

מעבר אוטובוס במפגש סלול

Go

58

 

סימן ח': איתות

Go

58

סעיף 58

חובה לאותת ודרך האיתות

Go

58

סעיף 59

מתן אות

Go

58

סעיף 60

האותות

Go

58

סעיף 61

הנוהג בעקבות רכב אחר

Go

59

סעיף 62

שימוש באות אזהרה

Go

59

סעיף 63

השימוש בצופר

Go

59

 

סימן ט': זכות קדימה

Go

59

סעיף 64

רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך

Go

59

סעיף 65

כניסה לצומת

Go

60

סעיף 66

הסעת רכב

Go

60

סעיף 67

הולכי רגל במעבר חציה

Go

60

סעיף 68

כביש חסום

Go

60

 

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

Go

60

סעיף 69

חניה, עמידה ועצירה

Go

60

סעיף 69א

העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות

Go

61

סעיף 70

סימון רכב עומד על פני הדרך

Go

61

סעיף 71

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור

Go

61

סעיף 72

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה

Go

61

סעיף 72א

איסור התנעת אוטובוס חונה

Go

62

סעיף 73

רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע

Go

62

סעיף 74

רכב שנשאר בלי השגחה

Go

62

סעיף 75

חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש

Go

63

סעיף 76

חניה מותרת לפי תמרור

Go

63

סעיף 77

גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו

Go

63

סעיף 78

איסור נעילת רכב ושחרורו

Go

63

 

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

Go

63

סעיף 79

בטיחות בנסיעה

Go

63

סעיף 80

פתיחת דלת וסגירתה

Go

63

סעיף 81

עליה לרכב וירידה ממנו

Go

63

סעיף 82

הסעה לצד הנהג

Go

64

סעיף 83

הסעת תלמידים

Go

64

סעיף 83א

חובת חגירת ילדים ברכב

Go

64

סעיף 83ב

חובת חגירה של חגורת בטיחות

Go

65

סעיף 83ג

פטור מחגורת בטיחות

Go

65

סעיף 83ד

מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב הוראת שעה

Go

65

סעיף 84

הסעת נוסעים

Go

66

סעיף 84א

הסעת נוסעים בשכר

Go

67

סעיף 84ב

הסעות שיתופיות

Go

68

סעיף 85

הובלת מטען

Go

68

סעיף 85א

הובלת מכולות

Go

70

סעיף 85ב

הובלת ארגז מתחלף

Go

71

סעיף 85ג

הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד

Go

71

סעיף 86

הובלת חומר נשפך

Go

71

סעיף 88

סימון קצה של מטען חורג

Go

71

סעיף 89

סמכויות שוטרים

Go

72

 

סימן י"ב: גרירה

Go

72

סעיף 90

גרירת רכב מנועי

Go

72

סעיף 91

סייגים לגרירה

Go

72

סעיף 92

גרירת גרור ונתמך

Go

73

 

סימן י"ג: רכב בטחון

Go

73

סעיף 93

חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון

Go

73

סעיף 94

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון

Go

73

סעיף 95

הפצת אור והשמעת קול

Go

73

 

סימן י"ג1: רכב תפעולי

Go

73

סעיף 95א

הגדרות

Go

73

סעיף 95ב

פטור מחובת רישום ורישוי

Go

74

סעיף 95ג

היתר לרכב תפעולי

Go

74

סעיף 95ד

נהיגת רכב תפעולי

Go

74

סעיף 95ה

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו

Go

74

סעיף 95ו

חובת ציות להוראות

Go

75

סעיף 95ז

פטור

Go

75

 

סימן י"ד: אורות

Go

75

סעיף 96

חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין

Go

75

סעיף 97

הארת רכב מנועי

Go

75

סעיף 98

הארה בדרך עירונית

Go

75

סעיף 99

עמעום

Go

75

סעיף 100

הארת רכב עומד

Go

75

סעיף 101

פנס אזהרה

Go

76

סעיף 102

אורות גרור ונתמך

Go

76

סעיף 103

אורות רכב צדי

Go

76

סעיף 104

רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים

Go

76

סעיף 105

אורות מכונות נגררות

Go

76

סעיף 106

אורות רכב מסוג אחר

Go

76

סעיף 107

זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית

Go

76

 

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגינוע, אופניים ובעלי-חיים

Go

76

 

סימן א': הולכי רגל

Go

76

סעיף 108

סייג בהליכה

Go

76

סעיף 109

הליכה בכביש

Go

76

סעיף 110

חציית כביש

Go

77

סעיף 111

ירידה ממדרכה

Go

77

סעיף 112

שהיה בכביש

Go

77

סעיף 113

מעקה בטיחות

Go

77

סעיף 114

הפרעה במדרכה

Go

77

סעיף 115

תחולה

Go

77

סעיף 116

עיוורים

Go

77

סעיף 117

חציה במפגש מסילת ברזל

Go

77

סעיף 117א

איסור הליכה במנהרה

Go

77

 

סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

Go

77

סעיף 119

נסיעה באופנוע

Go

77

סעיף 120

הרכבת אנשים על אופנוע

Go

78

סעיף 121

הובלת חפצים

Go

78

סעיף 122

נסיעה בצד רכב אחר

Go

78

 

סימן ב'1: גלגינוע

Go

78

סעיף 122א

נהיגה בגלגילנוע

Go

78

סעיף 122ב

כללי נהיגה על גלגינוע

Go

78

סעיף 122ג

מבנה הגלגינוע

Go

78

 

סימן ג': אופניים ותלת-אופן

Go

79

סעיף 123

רכיבה על אופניים

Go

79

סעיף 124

הרכבת אנשים על אופניים

Go

79

סעיף 125

הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר

Go

79

סעיף 126

איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה

Go

79

סעיף 127

ריווח בין אופניים לרכב אחר

Go

79

סעיף 128

נסיעה בצד ימין

Go

79

סעיף 129

רכיבה על אופניים במקומות מסויימים

Go

79

סעיף 129א

רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי

Go

79

סעיף 130

ציוד אופניים

Go

79

סעיף 131

תקינות הציוד

Go

80

סעיף 132

אורות אופניים

Go

80

סעיף 133

הולך רגל המסיע אופניים

Go

80

סעיף 134

סמכות שוטר

Go

80

סעיף 135

תלת אופן

Go

80

סעיף 136

אורות תלת אופן

Go

80

 

סימן ד': בעלי-חיים

Go

80

סעיף 137

איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח

Go

80

סעיף 138

הולכת בעלי חיים בכביש

Go

80

סעיף 139

הולכת גמלים

Go

81

סעיף 140

איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין

Go

81

סעיף 141

רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב

Go

81

סעיף 142

סימון בזמן התאורה

Go

81

 

סימן ד1: עגלה

Go

81

סעיף 142א

תנועת עגלה

Go

81

 

סימן ה': עגלת-יד

Go

81

סעיף 143

התחולה על עגלת יד

Go

81

 

פרק רביעי: תאונות

Go

81

סעיף 144

תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף

Go

81

סעיף 145

תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר

Go

82

סעיף 146

חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב

Go

82

סעיף 146א

הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה

Go

83

 

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

83

סעיף 147

איסור השימוש בתמרורים והצבתם

Go

83

סעיף 148

איסור פגיעה בתמרור

Go

83

סעיף 149

איסור שימוש בתמרור לתעמולה

Go

83

סעיף 150

רכב שעשועים

Go

83

סעיף 151

שימוש בדרך שלא כדין

Go

83

סעיף 152

הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו

Go

83

סעיף 153

נזק לדרך והפרעת התנועה

Go

83

סעיף 154

תיקון רכב בדרך

Go

84

סעיף 155

הפרשת חמרים

Go

84

סעיף 156

חפץ נשרך

Go

84

סעיף 157

רעש לא רגיל

Go

84

סעיף 158

איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך

Go

84

סעיף 159

נסיעה בירידה

Go

84

סעיף 160

מילוי דלק

Go

84

סעיף 161

הפצת מודעות והשלכת חפצים

Go

84

סעיף 162

אחריות בעל הרכב

Go

84

סעיף 163

חובת הורים ואפוטרופסים

Go

85

סעיף 164

הסעה בכוח הגוף

Go

85

סעיף 165

שמירת לוחיות  זיהוי

Go

85

סעיף 166

דרך הצילום במצלמה

Go

85

סעיף 167

תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך

Go

85

סעיף 168

שעות נהיגה

Go

85

סעיף 169

איסור שימוש באזניות בדרך

Go

86

 

פרק שישי: בדיקת שכרות

Go

86

סעיף 169א

הגדרות

Go

86

סעיף 169ב

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה

Go

86

סעיף 169ג

בדיקת שכרות

Go

86

סעיף 169ד

בדיקת נשיפה

Go

86

סעיף 169ה

בדיקת דם

Go

87

סעיף 169ו

סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה

Go

87

סעיף 169ז

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה

Go

87

סעיף 169ח

אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה

Go

87

סעיף 169ט

תעודות

Go

87

 

חלק ג': נהגים

Go

88

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

88

סעיף 170

הגדרות

Go

88

 

פרק שני: רישוי נהגים

Go

88

 

סימן א': בקשה לרשיון נהיגה

Go

88

סעיף 171

מתן רשיון נהיגה

Go

88

סעיף 172

בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות

Go

88

סעיף 173

תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו

Go

88

סעיף 174

הגבלות לחידוש הרשיון

Go

89

סעיף 174א

רשיון נהיגה ממוחשב

Go

89

סעיף 174ב

רשיון נהיגה זמני

Go

89

סעיף 175

רישיון לתושב אזור

Go

90

סעיף 175א

פסילת רישיון לתושב חוץ

Go

90

 

סימן א'1: תכנית הליווי

Go

90

סעיף 175ב

תכנית הליווי והוכחתה

Go

90

סעיף 175ג

מידע לנהג חדש צעיר

Go

90

סעיף 175ד

פטור מתכנית הליווי

Go

90

סעיף 175ה

זכאות למימון ליווי בתשלום

Go

90

 

סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם

Go

91

סעיף 176

רישיון נהיגה דרגה A2

Go

91

סעיף 177

רישיון נהיגה דרגה A1

Go

91

סעיף 178

רישיון נהיכה דרגה A

Go

91

סעיף 179

רישיון נהיגה דרגה 1

Go

91

סעיף 180

רישיון נהיגה דרגה B

Go

91

סעיף 181

רישיון נהיגה דרגה C1

Go

92

סעיף 182

רישיון נהיגה דרגה C

Go

92

סעיף 183

רישיון נהיגה דרגה C+E

Go

92

סעיף 183א

רישיון נהיגה דרגה D2

Go

92

סעיף 183ב

רישיון נהיגה דרגה D3

Go

93

סעיף 183ג

השתלמות מקצועית למחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183

Go

93

סעיף 184

רישיון נהיגה דרגה D1

Go

93

סעיף 185

רישיון נהיגה דרגה D

Go

93

סעיף 188

רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים

Go

93

סעיף 189

סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים

Go

93

סעיף 190

היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ

Go

95

סעיף 190א

היתר לנהיגה לצורך בדיקה

Go

96

סעיף 190א1

היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב

Go

96

 

סימן ג': בדיקות רפואיות

Go

96

סעיף 191א

הצהרה בדבר מצב רפואי

Go

97

סעיף 191ב

מידע כוזב או מטעה

Go

97

סעיף 192

עריכת הבדיקות

Go

97

סעיף 193

אישור רפואי לנהיגה

Go

97

סעיף 193א

קבלת מידע מהמרשם הפלילי

Go

98

סעיף 194

אישור הרופא המוסמך

Go

98

סעיף 195

ועדת ערר

Go

98

סעיף 195א

החלטות ועדת הערר

Go

98

סעיף 195ב

אגרות

Go

98

סעיף 195ג

מסירת מידע רפואי

Go

98

סעיף 196

בדיקות רפואיות חוזרות

Go

98

סעיף 197

כושר שמיעה

Go

99

סעיף 198

חדות הראיה

Go

99

סעיף 199

שדה ראייה

Go

99

סעיף 200

מכשירים אופטיים

Go

100

סעיף 201

חוסר עדשה

Go

100

סעיף 201א

עדשה מושתלת

Go

100

סעיף 201ב

עוורון לילה

Go

100

סעיף 201ג

ראייה כפולה

Go

100

 

סימן ד': בחינות

Go

100

סעיף 202

בדיקות לפני בחינה

Go

100

סעיף 203

בחינות

Go

100

סעיף 204

רכב לביצוע בחינה מעשית

Go

101

סעיף 205

הבחינה העיונית

Go

101

סעיף 206

הבחינה המעשית

Go

101

סעיף 206א

אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה

Go

101

סעיף 206ב

אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה

Go

102

סעיף 206ג

תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה

Go

102

סעיף 206ד

שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם

Go

102

סעיף 206ה

ערר על הבחינה המעשית בנהיגה

Go

103

סעיף 207

בחינות נוספות

Go

103

סעיף 207ב

מבחנים ובדיקות לנהג חדש

Go

103

סעיף 208

מסירת פרטים ותשובות

Go

104

סעיף 209

כשלון בבחינה

Go

104

סעיף 210

אגרת בחינה נוספת

Go

104

 

סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה

Go

104

סעיף 211

הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור

Go

104

סעיף 212

הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה

Go

104

סעיף 212א

הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן

Go

104

סעיף 212ב

פסילת רישיון לנהגים מסוכנים

Go

104

סעיף 213

השתלמות בנהיגה

Go

105

סעיף 213א

השתלמות מעשית בנהיגה

Go

105

סעיף 213ב

בקשה לאישור המגרש

Go

106

סעיף 213ג

מדריך בהשתלמות מעשית

Go

106

סעיף 213ד

מנהל מקצועי של מגרש

Go

106

סעיף 213ה

ועדת חריגים

Go

107

סעיף 213ו

תנאים לביצוע השתלמות מעשית

Go

107

סעיף 213ז

סמכות רשות הרישוי

Go

107

סעיף 213ח

תוקף הסמכות

Go

107

סעיף 214

משלוח ההזמנה

Go

107

סעיף 215

חובה להתייצב

Go

107

 

סימן ו': המרת רישיון נהיגה

Go

108

סעיף 216

רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי

Go

108

סעיף 218

פטור מתחולת כללי התקנות

Go

109

 

סימן ז': אגרות רשיון נהיגה

Go

109

סעיף 219

אגרת רשיון נהיגה

Go

109

סעיף 220

פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה

Go

109

 

פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה

Go

109

 

סימן א': תלמיד נהיגה

Go

109

סעיף 221

גיל הלומד נהיגה

Go

109

סעיף 221א

לימוד נהיגה לתושב חוץ

Go

110

סעיף 222

כשירות רפואית של הלומד נהיגה

Go

110

סעיף 223

אחריות המלמד נהיגה

Go

110

 

סימן ב': בתי ספר לנהיגה

Go

111

סעיף 224

בקשה לרשיון

Go

111

סעיף 225

מתן רשיון

Go

111

סעיף 225א

בית ספר לנהיגת טרקטורים

Go

111

סעיף 225ב

אגרת רשיון לבית ספר

Go

111

סעיף 226

סמכויות הרשות

Go

111

סעיף 227

רשיון לתאגיד

Go

111

סעיף 228

העברת רשיון בית ספר

Go

112

סעיף 229

הצגת רשיון

Go

112

סעיף 230

סימני היכר

Go

112

סעיף 231

בקורת הרכב והציוד

Go

112

סעיף 232

סמכות להיכנס לשם ביקורת

Go

112

סעיף 233

הזמנת בעל בית ספר

Go

112

סעיף 234

העסקת מורה מוסמך בלבד

Go

112

סעיף 235

תכנית לימודים

Go

112

סעיף 235א

אופן הוראת נהיגה באופנוע

Go

112

סעיף 236

הוראה ברכב שאושר

Go

112

סעיף 237

הפסקת תקפו של אישור

Go

113

סעיף 238

פירוק מיתקנים שברכב

Go

113

סעיף 239

אי שימוש ברכב

Go

113

סעיף 240

החזרת אישור

Go

113

סעיף 244

מתן תעודה

Go

113

 

סימן ג': מורים מוסמכים

Go

113

סעיף 245

בקשה לרשיון

Go

113

סעיף 246

סמכויות לבחון

Go

113

סעיף 247

תנאים למבקש רשיון

Go

113

סעיף 248

תנאים למתן רשיון

Go

114

סעיף 250

פטור

Go

114

סעיף 250א

תנאי להוראת נהיגה

Go

115

 

סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

Go

115

סעיף 251

מתן היתר לניהול מקצועי

Go

115

סעיף 252

ועדת בוחנים

Go

115

סעיף 252א

תפקידי המנהל המקצועי

Go

116

 

סימן ה': הוראות כלליות

Go

116

סעיף 253

בחינות נוספות והשתלמות

Go

116

סעיף 254

תקופת תוקף רשיון וביטולו

Go

116

 

סימן ו': הדרכה

Go

116

סעיף 255

היתר להדרכה

Go

116

סעיף 256

סייגים ותנאים להדרכה

Go

116

סעיף 257

מיתקנים מיוחדים ברכב

Go

117

סעיף 258

ביטוח הרכב

Go

117

סעיף 259

גיל מינימלי של מדריך

Go

117

סעיף 260

תמורה בעד הדרכה

Go

117

סעיף 261

סימני היכר ברכב

Go

117

סעיף 262

למידה אצל מדריך

Go

117

 

סימן ז': ערר

Go

117

 

סימן ו':

Go

117

 

חלק ד': כלי רכב

Go

117

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

117

 

סימן א': פרשנות

Go

117

סעיף 266

הגדרות

Go

117

 

סימן ב': כללי

Go

119

סעיף 267

רכב

Go

119

סעיף 268

שמירת הוראות

Go

119

סעיף 269

פטור כללי

Go

119

סעיף 270א

החלת חובה או איסור

Go

119

סעיף 270ב

ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב

Go

119

סעיף 270ג

ציון קוד דגם ברישיון הרכב

Go

119

סעיף 270ד

ציון רמת האבזור ברישיון הרכב

Go

119

 

פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי

Go

119

 

סימן א': רשיון רכב

Go

119

סעיף 271

בקשה לרישום ולרשיון רכב

Go

119

סעיף 271א

רישום סוג הרכב

Go

120

סעיף 272

תשלום אגרות

Go

123

סעיף 272א

אגרת רישיון רכב של נכה

Go

123

סעיף 272ב

פטור מטעמים מיוחדים

Go

124

סעיף 273

הבאת רכב לבדיקה

Go

124

סעיף 273ב

בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי

Go

124

סעיף 273ג

בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר

Go

124

סעיף 273ד

בדיקת חורף

Go

125

סעיף 274

מתן רשיון רכב

Go

125

סעיף 275

תעודת ביטוח

Go

125

סעיף 276

תקופת תוקף הרשיון

Go

125

סעיף 276א

סייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית

Go

126

סעיף 276ב

פטור

Go

126

סעיף 276ג

סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי

Go

126

סעיף 276ד

תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים

Go

126

סעיף 276ה

דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית

Go

127

סעיף 277

תנאים מיוחדים ברשיון רכב

Go

127

סעיף 278

מתן רשיון רכב מיוחד

Go

127

סעיף 279

פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורשיון

Go

127

סעיף 280

פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון

Go

128

סעיף 281

רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור

Go

129

סעיף 281א

רכב אספנות

Go

129

סעיף 282

בדיקה ואישור של מיפרטי רכב

Go

130

 

סימן א1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב

Go

134

סעיף 282א

תנאים לרישום רכב

Go

134

סעיף 282ב

רפידות בלם ומצמד

Go

134

סעיף 282ג

מניעת הפרעות קשר

Go

134

סעיף 282ד

רישום רכב עם מנוע דיזל

Go

134

 

סימן ב': שינויים ברישום רכב

Go

134

סעיף 283

אישור לרישום שינוי בעלות

Go

134

סעיף 283א

הגבלה על העברת בעלות

Go

134

סעיף 284

רישום שינוי בעלות ברכב

Go

134

סעיף 284א

רישום שינוי בעלות במשרד

Go

136

סעיף 285

רכישת רכב בירושה

Go

136

סעיף 286

עדכון רשומות רשות הרישוי

Go

136

סעיף 286א

מינוי אפוטרופוס

Go

137

סעיף 287

העברת רכב ציבורי

Go

137

סעיף 287א

רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה

Go

137

סעיף 287ב

דרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית

Go

137

סעיף 289

רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל

Go

138

סעיף 290

הפסקת השימוש ברכב

Go

138

סעיף 290א

פטור מאגרה החזרתה

Go

138

 

סימן ג': רשיון סחר

Go

139

סעיף 291

מתן רשיון סחר

Go

139

סעיף 292

בקשה לרשיון סחר

Go

139

סעיף 292א

מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי

Go

139

סעיף 293

המטרות למתן רשיון סחר

Go

139

סעיף 295

השימוש ברשיון סחר

Go

139

סעיף 296

אגרה ותעודת ביטוח

Go

139

סעיף 298

איסור הסעה

Go

140

סעיף 299

איסור הובלה

Go

140

 

סימן ד': סימני זיהוי לרכב

Go

140

סעיף 300

נשיאת לוחיות זיהוי ברכב

Go

140

סעיף 301

מקום התקנת  לוחיות הזיהוי

Go

140

סעיף 302

לוחית זיהוי שניזוקה

Go

140

סעיף 303

שמירת לוחית זיהוי

Go

140

סעיף 304

סימני היכר מיוחדים

Go

140

סעיף 305

איסור נשיאת סימני היכר אחרים

Go

141

סעיף 305א

פרסומת

Go

141

 

פרק שלישי: מבנה הרכב

Go

141

 

סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו

Go

141

סעיף 306

תקינות רכב

Go

141

סעיף 306א

תקלת בטיחות סדרתית

Go

141

סעיף 307

הזמנה לבדיקה

Go

141

סעיף 308

הודעת אי שימוש

Go

141

סעיף 309

שימוש ברכב שניזוק

Go

142

סעיף 310

מתן תעודת תקינות

Go

143

סעיף 311

הזמנה לבדיקה נוספת

Go

143

סעיף 312

אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר

Go

143

 

סימן ב': מידות רכב ומשקלו

Go

143

סעיף 313

מידות רכב

Go

143

סעיף 314

משקל כולל מותר

Go

144

סעיף 314א

תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים

Go

146

סעיף 314א1

פטור לרכב צבאי

Go

147

סעיף 314א2

רכב להובלת חומרים מסוכנים

Go

147

סעיף 314ב

תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן

Go

148

סעיף 315

היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע

Go

148

 

סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה

Go

149

סעיף 316

מנוע

Go

149

סעיף 316א

כוח סוס מינימלי

Go

149

סעיף 317

מערכת הדלק

Go

149

סעיף 318

מערכת פליטה

Go

149

סעיף 318א

מניעת זיהום אויר מבית הארכובה

Go

150

 

סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים

Go

150

סעיף 319

תיבת הילוכים

Go

150

סעיף 320

מערכת היגוי

Go

151

סעיף 321

אופנים

Go

151

סעיף 322

צמיגים

Go

151

סעיף 323

קפיצים

Go

152

 

סימן ה': בלמים

Go

152

סעיף 324

הגדרות

Go

152

סעיף 325

בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי

Go

153

סעיף 326

בלמי אויר

Go

153

סעיף 327

בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת

Go

153

סעיף 328

בלמי אופנוע ותלת אופנוע

Go

153

סעיף 329

בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה

Go

153

סעיף 330

בלמים נוספים באוטובוס

Go

154

סעיף 330א

מיתקן למניעת נעילת גלגלים

Go

154

סעיף 330ב

מערכת בקרת יציבות

Go

155

סעיף 331

בלמים נוספים בגרור ובנתמך

Go

156

סעיף 332

מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת

Go

156

סעיף 333

אבזרי בלמים

Go

156

סעיף 333א

אחריות

Go

156

סעיף 333ב

תחולה

Go

156

 

סימן ו': מערכת האורות

Go

157

סעיף 334

פנסי חזית

Go

157

סעיף 335

התקנת פנסי חזית

Go

157

סעיף 336

פנסי חזית באופנוע ורכב איטי

Go

157

סעיף 337

עממור

Go

157

סעיף 338

נורת אזהרה

Go

157

סעיף 339

פנס חניית לילה

Go

157

סעיף 340

פנס רוחב

Go

158

סעיף 341

פנס אחורי

Go

158

סעיף 342

פנס בלימה

Go

158

סעיף 343

הארת לוחית הזיהוי

Go

159

סעיף 344

מחוון כיוון

Go

159

סעיף 345

מחזירור

Go

159

סעיף 347

פנס ערפל

Go

160

סעיף 347א

פנס ערפל אחורי

Go

160

סעיף 348

פנס לנסיעה אחורנית

Go

160

סעיף 349

זרקור

Go

161

סעיף 350

פנסים ואורות נוספים

Go

161

סעיף 351

מצב הפנסים

Go

161

סעיף 351א

תקני פנסים

Go

161

 

סימן ז': המרכב

Go

161

סעיף 352

חלקי המרכב

Go

161

סעיף 353

מנעולי הדלתות

Go

161

סעיף 354

תא הנהג

Go

161

סעיף 355

מושבים

Go

161

סעיף 356

שמשות

Go

162

 

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

Go

162

סעיף 357

מגב שמשות ומזרים אויר

Go

162

סעיף 357א

מפשיר אדים

Go

162

סעיף 358

סך שמש

Go

162

סעיף 359

כלי אזהרה

Go

162

סעיף 359א

זמזם ברכב

Go

163

סעיף 360

מד מהירות

Go

163

סעיף 361

מראת תשקיף, מצלמות ומסכים

Go

163

סעיף 363

מוטות רוחב

Go

164

סעיף 363א

פגוש אחורי

Go

164

סעיף 363ב

תנאים לרישום רכב שטח

Go

164

סעיף 363ג

תנאים לרישום טרקטור משא

Go

164

סעיף 363ד

תנאים לרישום טרקטורון

Go

165

סעיף 364

מגיני בוץ

Go

165

סעיף 364א

נקודות עיגון וחגורות בטיחות

Go

165

סעיף 364ב

חובת נעילת רכב

Go

166

סעיף 364ג

התקנת מזגן אוויר ברכב

Go

167

סעיף 364ד

טכוגרף

Go

167

סעיף 364ה

מיתקן מגביל מהירות

Go

169

סעיף 364ו

מערכות בטיחות ברכב כבד

Go

169

סעיף 364ז

מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים

Go

169

סעיף 364ח

מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי

Go

170

סעיף 364ט

חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי

Go

170

 

סימן ט': ציוד מיוחד

Go

170

סעיף 365

מגבה וגלגל חילוף

Go

170

סעיף 365א

רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף

Go

171

סעיף 365ב

פטור ממגבה וגלגל חילוף

Go

171

סעיף 366

פנס אזהרה

Go

171

סעיף 367

משולש אזהרה

Go

171

סעיף 368

נעלי בטחון

Go

171

סעיף 369

שרשרות ודגלים בגרורים

Go

171

סעיף 369א

ערכת חילוץ ועזרה ראשונה

Go

172

סעיף 370

מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני

Go

172

סעיף 370א

לוח מחוונים

Go

172

סעיף 370ב

התקנת סלי אשפה ברכב מסויים

Go

172

סעיף 370ג

התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית

Go

172

 

סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב

Go

173

סעיף 371

מיתקני גרירה

Go

173

סעיף 372

תנאים לגרירה

Go

173

סעיף 373

יצול חיבור קפיצי

Go

173

סעיף 374

המרחק בין הגורר והגרור

Go

173

סעיף 375

שרשרות

Go

173

סעיף 376

חיבורי בלמים בגורר

Go

173

סעיף 377

הגלגל החמישי

Go

173

סעיף 378

המרחק בין התומך והנתמך

Go

173

סעיף 379

חיבורי בלמים בתומך ובנתמך

Go

173

 

סימן י"א: שינויים במבנה רכב

Go

173

סעיף 380

שינוי מבנה

Go

173

סעיף 381

החלפת מנוע

Go

174

סעיף 382

רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב

Go

174

סעיף 383

הרכבת רכב מאביזרים

Go

174

 

סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

Go

174

סעיף 383א

סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור

Go

174

סעיף 383א

לוחות סימון אחוריים לרכב

Go

174

סעיף 383ג

סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור

Go

175

סעיף 383ה

סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור

Go

175

סעיף 383ו

סימון טרקטור בצבע מחזיר אור

Go

175

סעיף 383ז

סימון גרור ונתמך ועגלות

Go

175

סעיף 383ח

אישור הסימון

Go

175

סעיף 383ט

החזקת הסימון

Go

175

סעיף 383י

איסור נהיגת רכב בלתי מסומן

Go

176

 

חלק ה': אוטובוסים

Go

176

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

176

סעיף 384

הגדרות

Go

176

 

פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים

Go

176

סעיף 385

הפעלת שירות לפי רשיון

Go

176

סעיף 385א

סירוב להסיע

Go

176

סעיף 386

סוגי רשיונות

Go

176

סעיף 386א

הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה

Go

176

סעיף 387

בקשה לרשיון

Go

176

סעיף 388

העברת רשיון

Go

176

סעיף 389

תנאים ברשיון

Go

177

סעיף 390

פרסום תנאים

Go

177

סעיף 391

הפעלת שירות בקו חדש

Go

177

סעיף 392

היתר להפעלת שירות בקו

Go

177

סעיף 393

תקופת תוקף רשיון קו

Go

177

סעיף 394

ביטול רשיון

Go

177

סעיף 395

תנאים סותרים  ברשיון

Go

177

סעיף 396

החזקת רשיון  והצגתו

Go

177

סעיף 397

איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי

Go

177

סעיף 398

פטור רכב של צה"ל

Go

177

 

פרק שלישי: חובות בעל רשיון

Go

178

סעיף 399

הפעלת שירות סדיר

Go

178

סעיף 400

איסור הפסקת השירות

Go

178

סעיף 401

איסור להתנות תנאים

Go

178

סעיף 402

ביטוח

Go

178

סעיף 403

תעריפי ההסעה

Go

178

סעיף 404

הוראות בענין כרטיסים

Go

178

סעיף 405

נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון

Go

178

סעיף 406

חיטוי האוטובוסים

Go

178

סעיף 407

תקינות האוטובוסים וחלקיהם

Go

178

סעיף 408

ציוד לעזרה ראשונה

Go

178

סעיף 409

כרטיסן

Go

179

סעיף 410

חפצים אבודים

Go

179

סעיף 411

תלבושת ותו זיהוי

Go

179

סעיף 412

העסקת נהגים

Go

179

סעיף 413

התקנת לוח מהלך הקו

Go

179

סעיף 414

התקנת הודעות ושלטים

Go

179

סעיף 415

שמירת דינים

Go

179

 

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

Go

179

סעיף 416

התנהגות

Go

179

סעיף 417

לבוש וחיצוניות

Go

179

סעיף 418

שיחה בזמן הנהיגה

Go

179

סעיף 419

תשובה נאותה

Go

179

סעיף 420

מכירת כרטיסים

Go

179

סעיף 422

הפעלת מקלט רדיו וטלויזיה

Go

180

סעיף 423

זיהוי נהג וכרטיסן

Go

180

סעיף 424

שעות העבודה של נהג

Go

180

סעיף 425

חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה

Go

180

סעיף 425א

סדרי בטחון ובדיקות

Go

180

סעיף 426

הכרת הסביבה

Go

181

סעיף 427

הכרזת שמות התחנות

Go

181

סעיף 428

עצירת אוטובוס בתחנות

Go

181

סעיף 429

עצירה בתחנה ויציאה ממנה

Go

181

סעיף 430

תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים

Go

181

סעיף 431

מספר הנוסעים

Go

181

סעיף 432

פינוי מקומות לנכים

Go

181

סעיף 432א

מקומות לאנשי בטחון

Go

182

סעיף 433

שכר נסיעה

Go

182

סעיף 434

חובה כללית להסיע

Go

182

סעיף 435

מתן אות הנסיעה

Go

182

סעיף 436

הבטחת בטחון הנוסעים

Go

182

סעיף 437

איסור כניסה ויציאה בנסיעה

Go

182

סעיף 438

הנעת האוטובוס

Go

182

סעיף 439

פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות

Go

182

סעיף 440

הארת האוטובוס

Go

182

סעיף 441

נקיון האוטובוס על ידי נהג

Go

182

סעיף 442

עבירות נוסעים באוטובוס

Go

182

סעיף 443

יציאת הנהג מן האוטובוס

Go

183

סעיף 444

חפצים שנשכחו באוטובוס

Go

183

סעיף 445

תחולה

Go

183

סעיף 446

הטלת אחריות

Go

183

 

פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו

Go

183

סעיף 447

ציות לעובדי השירות

Go

183

סעיף 448

כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו

Go

183

סעיף 449

כרטיס נסיעה

Go

183

סעיף 450

קנסות על אי הצגת כרטיס

Go

183

סעיף 451

מקומות ישיבה

Go

183

סעיף 452

שיחה עם הנהג והפרעה לו

Go

184

סעיף 453

הוצאת ראש ויד

Go

184

סעיף 454

פגיעה באוטובוס

Go

184

סעיף 455

התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים

Go

184

סעיף 456

יריקה והשלכת פסולת

Go

184

סעיף 458

השלכת חפצים מהאוטובוס

Go

184

סעיף 459

הגבלות בכניסה לאוטובוס

Go

184

סעיף 460

זיהוי נוסע שעבר עבירה

Go

184

 

פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס

Go

184

סעיף 461

אנשים שאין להסיעם

Go

184

סעיף 462

בעלי חיים

Go

184

סעיף 463

הובלת מטען וכדומה באוטובוס

Go

185

סעיף 464

מקום של מזוודות

Go

185

סעיף 465

כסאות נוספים

Go

185

סעיף 466

נשק טעון וחמרי נפץ

Go

185

 

פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם

Go

185

סעיף 467

גובה פנים

Go

185

סעיף 468

מירווח תחתי

Go

185

סעיף 469

פתחים

Go

185

סעיף 470

מצב הפתחים הדלתות והמדרגות

Go

185

סעיף 471

נורות אזהרה לדלתות

Go

185

סעיף 472

דלת לשעת סכנה

Go

186

סעיף 473

מוטות לאחיזה ליד הפתחים

Go

186

סעיף 474

דופן מיכל הדלק

Go

186

סעיף 475

מגיני חלונות

Go

186

סעיף 476

המושבים והמעבר ביניהם

Go

186

סעיף 477

מושב הנהג

Go

186

סעיף 478

מקלט טלויזיה ברכב

Go

186

סעיף 479

סורג חבילות

Go

186

סעיף 480

מוטות לאחיזה בפנים

Go

187

סעיף 481

אות עצירה

Go

187

סעיף 482

מראה קמורה

Go

187

סעיף 483

פנסים ונורות נוספים

Go

187

סעיף 483א

התקנת סלי אשפה באוטובוס

Go

187

סעיף 484

שמירת הוראות

Go

187

 

חלק ו': מוניות

Go

187

 

פרק ראשון: כללי

Go

187

 

סימן א': הגדרות

Go

187

סעיף 485

הגדרות

Go

187

 

סימן ב': הוראות כלליות

Go

188

סעיף 486

קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות

Go

188

סעיף 487

קביעת מועד ומקום להגשת בקשות

Go

188

סעיף 488

החזרת רשיון שפקע תקפו

Go

188

סעיף 489

סייג לרישום

Go

188

 

פרק שני: רישוי שירותי מוניות

Go

188

 

סימן א': רשיון הסעה

Go

188

סעיף 490

סוגי רשיונות הסעה ותקפם

Go

188

סעיף 490א

אגרת רשיון הסעה

Go

188

סעיף 491

בקשה לרשיון הסעה

Go

188

סעיף 492

רשיון לנסיעה מיוחדת

Go

188

סעיף 493

רשיון לנסיעת שירות

Go

188

 

סימן ב': רשיון לקו שירות

Go

188

סעיף 495

בקשה לרישיון קו שירות

Go

188

סעיף 495א

הגשת בקשות במקוון

Go

189

סעיף 495ב

רישיונות בלא הליך תחרותי

Go

189

סעיף 495ג

החלת הליך תחרותי

Go

190

סעיף 495ד

ההליך התחרותי

Go

190

סעיף 495ה

מניעת ריכוזיות יתר

Go

190

סעיף 495ו

מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי

Go

191

סעיף 495ז

ערבות לרישיון לנסיעת שירות

Go

191

סעיף 496

תנאים ברשיון שירות

Go

191

 

סימן ג': היתר להעברת רשיון

Go

191

סעיף 497

היתר להעברת רשיון

Go

191

 

פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית

Go

191

סעיף 498

חובת רשיון הסעה

Go

191

סעיף 498א

הפעלת זוטובוס

Go

191

סעיף 499

חובות בעל רשיון שירות

Go

191

סעיף 500

התקנת לוחית זיהוי

Go

191

סעיף 501

חובה להסיע

Go

192

סעיף 502

מספר הנוסעים בנסיעת שירות

Go

192

סעיף 503

הסעה בדרך הקצרה

Go

192

סעיף 504

התנהגות נהג המונית

Go

192

סעיף 505

אחריות בעל המונית

Go

192

סעיף 505א

הזמנת בעל מונית

Go

192

סעיף 505ב

חובה להתייצב

Go

192

סעיף 506

התקנת סלי אשפה

Go

192

סעיף 507

סימני היכר למונית

Go

192

סעיף 507א

הארת הקופסה

Go

193

 

פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו

Go

193

סעיף 508

התנהגות הנוסע וחובותיו

Go

193

 

פרק חמישי: מונים

Go

193

סעיף 509

הסעה לפי מונה

Go

193

סעיף 509א

פרטים שיותקנו במפתח

Go

193

סעיף 509ב

הפעלת מונה במפתח

Go

193

סעיף 509ג

איסור העברת מפתח

Go

193

סעיף 510

הפעלת מונה

Go

193

סעיף 511

הצגת מונה במונית פנויה

Go

193

סעיף 512

שכר הסעה לפי מונה

Go

194

סעיף 513

כיוונון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב

Go

194

סעיף 514

הצגת הוראות במונית

Go

194

סעיף 515

הסרת מונה

Go

194

 

פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון

Go

194

סעיף 516

הסעה מנמל התעופה בן גוריון

Go

194

סעיף 517

איסור שידול נוסעים לנסוע במונית

Go

194

 

פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית

Go

194

סעיף 518

הגדרות

Go

194

סעיף 519

מועד להגשת בקשות

Go

195

סעיף 520

מספר הבקשות

Go

195

סעיף 521

סדרי הגשת בקשות

Go

195

סעיף 522

העברת בקשות

Go

195

סעיף 523

דיון בבקשות

Go

195

סעיף 524

מתן רשיון

Go

195

סעיף 525

דיון חוזר בועדת המוניות

Go

195

סעיף 526

אגרות

Go

195

 

פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית

Go

195

סעיף 528

הגשת בקשה

Go

195

סעיף 529

בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי

Go

195

סעיף 530

בקשה בטופס

Go

195

סעיף 531

מסמכים

Go

195

סעיף 532

דיון בבקשה

Go

196

סעיף 533

מתן רשיון

Go

196

 

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

Go

196

סעיף 544

חיוב בנקודות

Go

196

סעיף 545

ניהול מרשם עבירות

Go

196

סעיף 546

רישום נקודות לענין כתב אישום אחד

Go

197

סעיף 547

סיכום נקודות וצבירתן

Go

197

סעיף 548

אמצעי תיקון

Go

197

סעיף 549

הטלת אמצעי תיקון

Go

197

סעיף 550

הודעות לנהג

Go

198

סעיף 551

ביצוע אמצעי תיקון

Go

198

 

חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פסילה

Go

198

סעיף 553

רישום תנאים ברשיון

Go

198

סעיף 554

פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי

Go

199

סעיף 555

פסילה על פי צו קצין משטרה

Go

199

סעיף 556

פסילה על ידי בית המשפט

Go

199

סעיף 557

רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד

Go

199

סעיף 558

משלוח הודעות לרשות הרישוי

Go

199

 

חלק ט': תנועה בין-לאומית

Go

199

סעיף 562

הגדרות

Go

199

סעיף 563

סמכויות האגודה או רשות הרישוי

Go

200

סעיף 564

מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה  בין לאומי

Go

200

סעיף 565

תוקף רשיון בין לאומי ותעודה

Go

200

סעיף 567

רישיון נהיגה זר

Go

200

סעיף 567א

רישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל

Go

201

סעיף 567ב

רישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה

Go

201

סעיף 568

נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ

Go

201

סעיף 569

הצגת מסמכים

Go

201

סעיף 570

סימני אבחנה ומספרי רישום

Go

201

סעיף 571

סימן אבחנה בהתאם לאמנה

Go

201

סעיף 572

פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב

Go

201

סעיף 573

פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב

Go

201

סעיף 575

אגרות לרכב פרטי

Go

201

סעיף 576

רישום רכב פרטי

Go

202

סעיף 577

אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס

Go

202

 

חלק ט'1: תנועה מהאזור

Go

202

סעיף 578

הגדרות

Go

202

סעיף 578א

רישיון נהיגה לתושב אזור