נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

מספר פנימי: 2083629

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:      חברי הכנסת  ניצן הורוביץ
                                                 סתיו שפיר
                                                 יאיר גולן
                                                 אילן גילאון          

______________________________________________                                           

                                                             פ/1240/22

 

הצעת חוק-יסוד: השוויון

עקרונות יסוד

1.

(א)        מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, ותבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.

 

 

(ב)        האמור בחוק-יסוד זה או בכל דבר חקיקה אחר יפורש לאור הקבוע בסעיף זה.

נוקשות

2.

אין לשנות חוק-יסוד זה אלא ברוב של 90 חברי הכנסת.

דברי הסבר

הצעת חוק-יסוד: השוויון נועדה לעגן את עיקרון השוויון בחוקתה של מדינת ישראל, על מנת לממש את הגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית. לשון החוק לקוחה ממגילת העצמאות של מדינת ישראל מתוך התפיסה כי היא המסמך המכונן של המדינה ומתוך כוונה להלום את כוונתם של מייסדי המדינה. מטרת החוק היא להבטיח כי כל אזרח במדינת ישראל יזכה לשוויון וחופש מתוקף אזרחותו, ללא הבדל דת, גזע ומין, וכן יזכה לחופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5781/20; הוסרה מסדר היום ביום ד' בטבת התשע"ט (12 בדצמבר 2018)).

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"א בכסלו התש"ף – 9.12.19

 

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות