נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
הכנסת השבע-עשרה
ישראל כץ
הצעת חוק של חבר הכנסת
פ/2140/17
הצעת חוק החלת ריבונות ישראלית על שטחי C, התשס"ז-2007
המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל יחולו על השטח המסומן בתוספת, כפי שהוגדר בהסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה מיום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995).
1.
החלת המשפט
(א) שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר –
2.
ביצוע ותקנות
(1) הוראות מעבר;
(2) הוראות בדבר תקפן של תקנות;
(3) הוראות מינהל, וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בערב תחילתו של חוק זה.
תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3.
תחילה
תוספת
(סעיף 1)
(מפת אזור C)
דברי הסבר
ביום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995), נחתם הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, הידוע בכינוי- הסכם אוסלו ב', להלן ה'הסכם'. ההסכם קבע כי שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה חולקו לשלוש קטגוריות: שטחי A: שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית. שטחי B: שטחים בשליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית ושליטה ביטחונית ישראלית. שטחי C: שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של ישראל. בהצעת החוק מוצע כי באזור המוגדר כאזור C תוחל ריבונות ישראלית. לשטחים אלו חשיבות רבה לביטחונה של מדינת ישראל, ובמיוחד במידה וייחתמו הסכמים..
---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בשבט התשס"ז – 12.2.07
נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות