נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הכנסת השבע עשרה                                                                              נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ב' בשבט התשס"ח (9 בינואר 2008), שעה 10:00

 

 

סדר היום:        החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ח-2007 – מנהל בתי הדין הדתיים, הדרוזים והשרעיים

נכחו:

 

חברי הוועדה:

סטס מיסז'ניקוב – היו"ר

יצחק בן-ישראל

שי חרמש

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

ניסן סלומינסקי

מוזמנים:

עו"ד מיכל כהן, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ייעוץ משפטי:

ענת מימון

שלומית ארליך

ייעוץ כלכלי:

סמדר אלחנני

מנהל הוועדה:

טמיר כהן

רשמה וערכה:

אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ


החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ח-2007 – מנהל בתי הדין הדתיים, הדרוזים והשרעיים

היו"ר סטס מיסז'ניקוב:

            אני פותח את הישיבה השנייה של ועדת הכספים בנושא החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ח-2007 – מנהל בתי הדין הדתיים, הדרוזים והשרעיים.

מיכל כהן:

            ההחלטה שאנחנו מבקשים שהוועדה תקבל היא למעשה לתקן את החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית וכן החלטת הגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון באופן שייקבע כי משכורתם וגמלאותיהם של מנהלי בתי הדין השרעיים והדרוזים יוקבלו למשכורתו וגמלתו של קאדי או קאדי מדה לפי העניין בערכאה העליונה למערכת שאותה הם מנהלים.

            הטעם לבקשה נעוץ בשניים. הנימוק הראשון הוא למעשה עקרון השוויון. כפי שמנהל בתי המשפט הוקבל לשופט בבית המשפט העליון ומנהל בתי הדין הרבניים הוקבל לדיין בבית הדין הרבני הגדול, כך לדעתנו ראוי שייקבע גם לגבי מנהלי בתי הדין הדרוזים והשרעים.

אחמד טיבי:

            למי שווה השרעי?

מיכל כהן:

            לקאדי בבית הדין השרעי לערעורים. כל אחד שווה לקאדי בערכאה העליונה של המערכת שלו.

סמדר אלחנני:

            אחת לפני העליונה.

אחמד טיבי:

           

            הייתה החלטה שמשווה את נשיא בית הדין השרעי לרב הראשי.

מיכל כהן:

            זה עניין אחר.

אחמד טיבי:

            לא. זה לא עניין אחר. אני מדבר על העיקרון.

סמדר אלחנני:

            זה כבר נעשה. ההשוואה הזאת נעשתה.

מיכל כהן:

            כאן נדונה ההשוואה של המנהל לקאדי.

סמדר אלחנני:

            ראש המערכת הוא אחד מתחת לדרגה העליונה ביותר.

מיכל כהן:

            נושא משרה שיפוטית, דהיינו קאדי, לא הנשיא אלא קאדי.

סמדר אלחנני:

            כמו ששופט בית המשפט העליון.

ניסן סלומינסקי:

            יש אחד כזה?

מיכל כהן:

            יש שני מנהלים. ההחלטה הזאת נוגעת לשני אנשים אבל כמובן זה לא עניין פרסונלי אלא עניין עקרוני.

            הנימוק השני נעוץ ברצון שלנו לחזק או לשדרג את מעמדו של המנהל כלפי הערכאה אותה הוא מנהל כדי להבטיח את מרותו כלפי הקאדים ולנסות ולהבטיח מינהל תקין של המערכת אותה הוא מנהל.

יצחק בן-ישראל:

            יש אנשים שהשכר שלהם צמוד לשני אלה?

מיכל כהן:

            לא שידוע לי. כיום לא.

אחמד טיבי:

            האם הסעיף הזה גורר מישהו אחר?

מיכל כהן:

            לא.

            במסגרת ההחלטה אנחנו מבקשים לקבוע הוראת רטרואקטיביות, כך שההחלטה תחול מיום 16 באוקטובר 2007, הוא היום בו התקבל החוק שהסמיך את הוועדה הנכבדה לקבוע את משכורתם וגמלאותיהם של המנהלים.

סמדר אלחנני:

            יש לקונה בחקיקה. החוק עצמו מסמיך למנות מנהל בתי משפט, קאדי וקאדי מדה, גם מי שאינו קאדי.

מיכל כהן:

            נכון.

סמדר אלחנני:

            כך גם בבתי המשפט האחרים. את נותנת פה משכורת של שופט גם למישהו שתיאורטית יכול להיות גם לא שופט.

מיכל כהן:

            אגב, במערכות האלה זה לא תיאורטי. הם אינם נושאי משרה שיפוטית. רק בהנהלת בתי המשפט המנהל הוא גם שופט.

סמדר אלחנני:

            החוק המסמיך אומר שיכול להיות גם קאדי וכך גם בבתי הדין האחרים. כאשר אתה שואל אם יש כאן גרירה או משהו, יש הבדל גדול בין משכורת של נושא משרה שיפוטית למישהו שהוא נושא משרה שיפוטית שחייבים לתת לו את המשכורת היותר גבוהה, לבין מישהו שאיננו נושא משרה שיפוטית ובעצם עושה תפקיד מינהלי שאיננו שונה מתפקיד אחר. אני יודעת שהמנהלים כרגע הם קאדים.

מיכל כהן:

            הם אינם קאדי.

שלי יחימוביץ:

            מה זה רלוונטי לדיון מה שאת אומרת? זה נורא מעניין אבל זה לא רלוונטי לדיון.

מיכל כהן:

            כרגע שני המנהלים אינם נושאי משרה שיפוטית.

ניסן סלומינסקי:

            מי ממנה אותם?

מיכל כהן:

            שר המשפטים עם הנשיא של הערכאה הרלוונטית.

ענת מימון:

            אם כן, מדובר בשתי החלטות, גם לגבי משכורות וגם לגבי הגמלאות. בעצם אנחנו מצביעים על העקרונות. בנוסח הסופי נתאים את התנאים של בתי הדין הדרוזים לקאדי מדה שמכהן בבית הדין הדרוזי לערעורים ואת מנהל בתי הדין השרעים לקאדי חבר בית הדין השרעי לערעורים. התחילה היא מיום 15 באוקטובר.

ניסן סלומינסקי:

            נציין שאנחנו נאמנים לשיטתנו, שרטרואקטיבית אנחנו לא רוצים לחייב או לפגוע, אבל אם זה להיטיב, בשמחה אנחנו עושים זאת.

היו"ר סטס מיסז'ניקוב:

            אנחנו מצביעים. מי בעד אישור החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשס"ח-2007 – מנהל בתי דין הדתיים הדרוזיים והשרעים?

ה צ ב ע ה

 

אושר פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות