נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), תש"ס-2000*

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הוראת שעה לשנת תש"ס

Go

2

סעיף 3

הוראת שעה לשנים תשס"א עד תשס"ד

Go

2


חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), תש"ס-2000

הגדרות

1.    בחוק זה, "זמן יקום מתואם" – כהגדרתו בחוק קביעת הזמן, תשנ"ב-1992 (להלן – חוק קביעת הזמן).

הוראת שעה לשנת תש"ס

2.    על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, בשנת תש"ס המועד לסיום הקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיה ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי תשס"א (6 באוקטובר 2000), בשעה 01:00.

הוראת שעה לשנים תשס"א עד תשס"ד

3.    על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, המועדים להקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיו –

(1)  בשנת תשס"א –

מועד התחלה – ביום שני, אור ליום ט"ז בניסן תשס"א (9 באפריל 2001), בשעה 01:00;

מועד סיום – ביום שני, אור ליום ז' בתשרי תשס"ב (24 בספטמבר 2001), בשעה 01:00;

(2)  בשנת תשס"ב –

מועד התחלה – ביום שישי, אור ליום ט"ז בניסן תשס"ב (29 במרס 2002), בשעה 01:00;

מועד סיום – ביום שני, אור ליום א' בחשון תשס"ג (7 באוקטובר 2002), בשעה 01:00;

(3)  בשנת תשס"ג –

מועד התחלה – ביום שישי, אור ליום כ"ד באדר ב' תשס"ג (28 במרס 2003), בשעה 01:00;

מועד סיום – ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי תשס"ד (3 באוקטובר 2003), בשעה 01:00;

(4)  בשנת תשס"ד –

מועד התחלה – ביום רביעי, אור ליום ט"ז בניסן תשס"ד (7 באפריל 2004), בשעה 01:00;

מועד סיום – ביום רביעי, אור ליום ז' בתשרי תשס"ה (22 בספטמבר 2004), בשעה 01:00.

                                         אהוד ברק                                           אהוד ברק

                                                   ראש הממשלה                                               ממלא מקום שר הפנים

           אברהם בורג                                       אברהם בורג

     ממלא מקום נשיא המדינה                                          יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ס מס' 1748 מיום 28.7.2000 עמ' 249 (ה"ח תש"ס מס' 2905 עמ' 508).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות